Đề 6

Đề thi môn mạng máy tính Đề 6

Đề thi môn mạng máy tính Đề 6
... cho biết địa IP máy tính: a IP b TCP_IP c FTP d IPCONFIG 26 Độ dài địa MAC là? a bits b 24 bits c 36 bits d 48 bits 27 Trang thi t bị mạng trung tâm dùng để kết nối máy tính mạng hình (STAR) ... POST b DNS c HTTP d FTP 15 Địa sau địa quảng bá mạng 192. 168 .25.128/28: a 192. 168 .25.255 b 192. 168 .25.141 c 192. 168 .25.180 d 192. 168 .25.143 16 Topo mạng cục mà tất trạm phân chia chung đường truyền ... Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask 255.255.252.0 chia thành Subnet? a 16 b 32 c 64 d 128 49 Chỉ nút mạng Subnet với nút mạng có IP 217 .65 .82.153 Subnet Mask 255.255.255.248: a 217 .65 .82.156...
 • 3
 • 1,579
 • 38

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 6

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 6
... i k toỏn - Mu s B01-DNN Bng Cõn i ti khon - Mu s F01-DNN Bỏo cỏo Kt qu hot ng kinh doanh - Mu s B02-DNN Bỏo cỏo Lu chuyn tin t - Mu s B03-DNN Bn Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh - Mu s B09-DNN i vi ... 15/20 06/ Q-BTC ngy 20/03/20 06 v Thụng t s 161 /2007/TT-BTC ngy 31/12/2007, quy nh v h thng bỏo cỏo ti chớnh hp nht ca on cụng ty M - Con gm: - Bng cõn i k toỏn hp nht Mu s B01 - DN/HN 129 - Bỏo cỏo ... B01 - DN); - Bỏo cỏo Kt qu hot ng kinh doanh (Mu s B02 - DN); - Bỏo cỏo Lu chuyn tin t (Mu s B03 - DN); - Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh (Mu s B09 - DN) Vi cỏc on kinh t: Theo Quyt nh s 15/20 06/ Q-BTC...
 • 99
 • 433
 • 3

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 6

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 6
... (x + 1) Câu Va Cho tam giác ABC đỉnh A(2, 2) 1) Lập phỷơng trình cạnh tam giác, biết 9x - 3y - = 0, x + y- = lần lỷỳồt phỷơng trình đỷờng cao kẻ từ B C 2) Lập phỷơng trình đỷờng thẳng qua A lập ... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa 1) Xác định số A, B cho 3x + A B...
 • 2
 • 239
 • 0

Đề thi Quản trị học - Đề 6

Đề thi Quản trị học - Đề 6
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... người quản trò người thừa hành D Sa thải nhân viên cũ tuyển dụng nhân viên cách đặn Câu II (6 điểm): Muốn xóa bỏ tầng nấc trung gian không cần thi t máy tổ chức doanh nghiệp, ta cần ý giải vấn đề ... Không C Tùy theo tổ chức D Cả ba đáp án A, B, C sai 15 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản trò có giải pháp thích hợp B Làm nhẹ gánh nặng cho cấp huy, dồn...
 • 2
 • 214
 • 6

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 6

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 6
... -0 .2729 263 -7 .69 11402 -0 .2900983 14984.342 Coefficients 16. 61 269 1 0.1925793 0.0798089 -2 . 166 5189 -0 .0291905 Intercept X1 X2 X3 X4 69 F MS t Stat 1.5 763 947 6. 65 764 28 0.451 867 2 -0 .78319 16 -0 .2234407 ... SS 63 53.7902 Standard Error 10.538408 0.0289 26 0.1 766 204 2. 766 269 3 0.13 064 09 Significance F 2.414E-07 P-value 0.1197898 6. 954E-09 0 .65 2 869 0.4 363 59 0.8238933 Lower 95% -4 .433 963 7 0.13481 -0 .2729 263 ... Kỳ thi lớp 04QK 4 /6 ^ Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: Xtb= 4.5; Ytb= 6. 5; Σ(Xi-Xtb)2= 10; Σ(Yi-Ytb)2= 12; Σ(Xi-Xtb)(Yi-Ytb) = -7 Tính hệ số tương quan kiểm...
 • 6
 • 557
 • 11

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6
... :-) Giải vấn đề 38 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án ... Bắt đầu - A Bắt đầu - B Bắt đầu - C A-D 10 B-E C-E Công việc giả C-F F-Kết thúc E-Kết thúc F-Kết thúc A ? Công việc Bắt đầu - B B ? Công việc A-D C :-) Công việc E-Kết thúc D ? Công việc C-E 37 ... tổ chức dự án 83 Vào cuối dự án, giám đốc dự án xác định dự án thêm vào lĩnh vực chức khả thể suất Khách hàng bày tỏ thỏa mãn với dự án Điều có nghĩa xét góc độ thành công dự án? A ? Dự án thành...
 • 40
 • 6,445
 • 129

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 6

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 6
... 37C 38B 39A 40B 41B 42B 43C 44A 45C 46B 47C 48B 49B 50A 51A 52B 53A 54D 55D 56A 57D 58C 59B 60 A 61 C 62 C 63 A 64 D 65 D 66 A 67 C 68 C 69 B 70A 71D 72B 73A 74B 75B 76A 77A 78C 79B 80C ... blow ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2011 1D 2C 3A 4B 5A 6A 7D 8C 9A 10C 11B 12C 13D 14C 15D 16A 17A 18B 19B 20A 21B 22A 23D 24B 25C 26A 27C 28B 29D 30A 31C 32B 33B 34B 35C 36A 37C 38B ... dinner tea after 67 things / / this / got / we / many / to / have / Sunday a We have got this Sunday many things to b We have got this Sunday many things to c We have got many things to this Sunday...
 • 7
 • 848
 • 57

Chuyen de 6 - THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU - Copy

Chuyen de 6 - THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU - Copy
... nhập -Thẩm định tình hình tài khách hàng -Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay -Thẩm định kỹ trình độ quản lý người điều hành Thẩm định tài trợ xuất -Thẩm định doanh thu chi phí hợp đồng xuất -Thẩm định ... việc tài trợ cho hợp đồng xuất nhập trước ngân hàng định cấp tín dụng 3 Thẩm định tài trợ nhập khẩu: -Thẩm định tính chất pháp lý hiệu tài hợp đồng nhập -Thẩm định rủi ro ngoại hối hợp đồng nhập ... KHOA TÀI CHÍNH – Kế TÓAN GIảNG VIÊN: Hồ ĐứC HIệP Môn TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (45 TIẾT) Chuyên đề Thẩm định tài trợ xuất nhập TÀI TRợ XUấT NHậP KHẩU VÀ MụC TIÊU THẩM ĐịNH TÀI TRợ XUấT NHậP KHẩU...
 • 14
 • 663
 • 10

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 6

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 6
... XII 297/19 I 161 / 16 aHãy điểm khác mùa mưa địa phương: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh b- Giải thích chế độ mưa địa phương Câu 5.(4,0 điểm) Chứng minh thi n nhiên vùng biển nước ... lạnh-khô (nửa đầu mùa đông) lạnh - m-mưa phùn 0,75 (cuối đông) nên sông ngòi cạn nước vào mùa đông So sánh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với 3,5 vùng núi Trường Sơn Nam a Giống - Địa ... HẾT - Cán coi thi không giải thích thêm HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Ý Nội dung Điểm Vị trí địa phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo khó 3,5 khăn, thách thức cho phát triển kinh tế, xã hội Khái quát vị trí địa...
 • 7
 • 221
 • 3

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 6

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 6
... cĩ tính khử mạnh bị ăn mịn 49 Cho Ka NH4+ 5, 56. 10–10 Vậy nồng độ mol H+ dung dịch NH4Cl 0,1M l : A ≈ 0,1M B 0,5 56. 1 0-1 0 M C ≈ 0,7 46. 1 0-5 M D ≈ 1,34.1 0-9 M 50 Dy cc kim loại no sau đy cĩ electron ... HBr ? A PBr3 + H2O→ B Zn3P2 + H2O → PH3 + Zn(OH)2 B NaBr (rắn) + H2SO4 đặc → D C6H5-CH3 + Br2 ánhsáng → o-BrC6H4-CH3   + HBr 31 Để nhận biết hai bình khí CO2 v SO2, cch no sau đy khơng đng ... mol : sơ đồ chuyển hóa sau : + NaOH + NaOH A  B  CH4 Cơng thức khơng ph hợp với chất A → → l: A CH3OOCCH3 B CH3COOH C CH3COONH4 D HCOOCH3 29 Cân hóa học phản ứng este hóa ancol axit hữu...
 • 6
 • 310
 • 13

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 6

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 6
... ; - - - 50 - - - ~ 06 - - = - 21 - / - - 36 - - = - 51 ; - - - 07 ; - - - 22 - / - - 37 ; - - - 52 - / - - 08 ; - - - 23 ; - - - 38 ; - - - 53 ; - - - 09 - / - - 24 - - - ~ 39 - / - - 54 - - - ... - - ~ 16 ; - - - 31 - / - - 46 - - - ~ 02 - - - ~ 17 - / - - 32 - / - - 47 - - = - 03 - - = - 18 ; - - - 33 - - = - 48 - / - - 04 - - = - 19 ; - - - 34 - - - ~ 49 - / - - 05 ; - - - 20 - - - ... 10 - / - - 25 ; - - - 40 ; - - - 55 - / - - 11 - - = - 26 - - = - 41 ; - - - 56 - - = - 12 - / - - 27 ; - - - 42 - - - ~ 57 - / - - 13 - - = - 28 - - - ~ 43 ; - - - 58 - - - ~ 14 - - - ~ 29 -...
 • 8
 • 506
 • 38

Đề thi thử đại học môn toán - đề 6

Đề thi thử đại học môn toán - đề 6
... ur u IA = (4 − a;5 ;6) , JA = (4;5 − b ;6) ur ur u Ta có u u JK = (0; −b; c ), IK = (−a;0; c) 77  4 a = a + b + c =1   77  ⇒ ptmp(P) Ta có:  −5b + 6c = ⇒ b =  −4a + 6c =  77    c ... m2 + 5m > thỏa với số thực x Hết BÀI GIẢI TÓM TẮT(ĐỀ 22) A.PHẦN CHUNG: Câu 1: TXĐ: D = R - y’ = 12x2 + 2mx – Ta có: ∆’ = m2 + 36 > với m, có cực trị   x1 = −4 x2  m  ⇒m=± Ta có:  ... – 3b;2 – b) N ∈ (C) ⇒ (2 – 3b)2 + (2 – b)2 – 4(2 – b) = ⇒ b = 0;b = 6/ 5 Vậy có hai cặp điểm: M(4;0) N(2;2) , M’(38/5 ;6/ 5) N’ (-8 /5; 4/5) Đặt X = 5x ⇒ X > Bất phương trình cho trở thành: X2 + (5...
 • 4
 • 422
 • 20

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 6

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 6
... đến 0, 76 m Các xạ bị tắt điểm cách vân trung tâm 3,3mm 6, 6 6, 6 6, 6 µm, λ = µm, λ = µm 15 6, 6 6, 6 6, 6 6, 6 µm, λ = µm, λ = µm, λ = µm B λ1 = 15 13 11 A λ1 = 6, 6 6, 6 µm, λ = µm 11 12 6, 6 6, 6 6, 6 µm, ... cần thi t tối thi u để bứt điện tử khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng -3 4 thái 13,6eV (1eV = 1 ,6. 1 0-1 9J) Cho biết: h = 6, 62.10 J.s, c=3.10 m/s Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen A λmin = 0 ,62 2µm ... UAK =-2 V Cho biết vận tốc ánh sáng chân không c -3 4 -1 9 =3.10 m/s; số Plăng h =6, 625.10 J.s; điện tích electron e =-1 ,6. 10 C Giới hạn quang điện kim loại làm catốt A λ0 = 0, 164 3µm B λ0 = 0, 264 3µm...
 • 8
 • 319
 • 4

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 6

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 6
... miền Nam kiến thi t đất nước (0.25 điểm) c Thời kì hoà với Pháp để đuổi Tưởng khỏi nước ta ( 6- 3 -1 9 46 đến 1 2- 2.5 19 46) * Vì ta hoà với Pháp? Vì đầu năm 19 46 ta có nhiều khó khăn: - Ở miền Bắc: ... quát số kiện chủ yếu đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc (từ 2 3-9 -1 945 đến 1 9-1 2-1 9 46) (1 điểm) b Từ kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1 9-1 2-1 9 46) đến chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 + Cuộc chiến ... dài (0.25 điểm) - Thực dân Pháp bội ước, chúng tăng cường hành động khiêu khích , ngày 2 7-1 1-1 9 46 quân Pháp chiếm đóng Hải Phòng Tại Hà Nội, ngày 171 2-1 9 46, chúng cho quân bắn đại bác súng cối...
 • 7
 • 238
 • 4

Đề thi thử đại học môn văn - đề 6

Đề thi thử đại học môn văn - đề 6
... tác phẩm - Tô Hoài nhà văn lớn văn học Việt Nam đại Ông đạt nhiều thành tựu rực rỡ viết đề tài miền núi, có tác phẩm Vợ chồng A Phủ - đạt giải Nhất, Giải thưởng hội văn nghệ Việt Nam 195 4-1 955 Tác ... Yêu cầu kĩ năng: - Nắm vững phương pháp làm văn nghị luận văn học - Bố cục chặt chẽ, văn lưu loát, có cảm xúc II Yêu cầu nội dung: Giới thi u tác giả, tác phẩm giới hạn đề 0,5 - Quang Dũng nghệ ... coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh: … …… SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN...
 • 6
 • 280
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 6 bài tập anđehitxetonaxit cacboxylicchuyên đề 6 phân tích bctcđề toeic có đáp án chi tiết đề 6bài tập làm văn số 7 lớp 9 đề 6tập làm văn số 7 lớp 9 đề 6de thi thu toan 2014 de 6Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 10. Các nước Tây ÂuBài 9. Nhật BảnBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt NamBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)khai thác tinh chế KCLkhai thác và tinh chếmuối barium sulfatLiên kết ion và liên kết kim loại trong chất rắnMạ bạcPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)