đề kiểm tra 1 tiết có đáp án

de kiem tra 1 tiet co dap án khối 12

de kiem tra 1 tiet co dap án khối 12
... Vân 8 611 53 No 0003 TH12 26/05/ 01 0004 Lan 718 860 No 0004 TH10 05 /12 /02 Ngaytra 15 /12 /02 25 /10 /02 10 /12 /02 10 /05/02 31/ 12/ 02 Sach MaSach TenSach TH10 Tin học 10 TH 11 Tin học 11 TH12 Tin học 12 Hãy ... 0004 TH10 05 /12 /02 Sach MaSach TenSach TH10 Tin học 10 TH 11 Tin học 11 TH12 Tin học 12 Ngaytra 15 /12 /02 25 /10 /02 10 /12 /02 10 /05/02 31/ 12/ 02 Hãy ghi lại cấu trúc bảng xác đònh khóa chính: Tên ... 00 01 Hòang 862247 Yes 0002 TH 11 25/08/02 0002 Minh 863325 Yes 0003 TH 11 12/ 09/02 0003 Vân 8 611 53 No 0003 TH12 26/05/ 01 0004 Lan 718 860 No 0004 TH10 05 /12 /02 Sach MaSach TenSach TH10 Tin học 10 ...
 • 3
 • 482
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết sinh7 +đáp án

đề kiểm tra 1 tiết sinh7 +đáp án
... Nhơn Phong Năm học: 2 010 - 2 011 Trường THCS Nhơn Phong Họ tên: …………………………………… Lớp: 7A… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Sinh học Năm học: 2 010 - 2 011 Điểm I/ Trắc nghiệm: (5đ) Câu1: Hãy khoanh tròn vào ... gây hại cho động vật người là? a) Sán gan, giun đũa, giun kim, sán máu b) Sán máu, sán bã trầu, sán dây, sán gan c) Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán gan d) Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun ... Thủy tức b) Sứa c) San hô d) Hải quì 4/ Sán sau có nhiều đốt, đốt chứa phần hệ quan chung ? a) Sán bã trầu b) Sán dây c) Sán lông d) Sán gan 5/ Sán lông sán gan xếp chung vào ngành giun dẹp vì:...
 • 3
 • 205
 • 0

Bài giảng kiểm tra 1 tiết đáp án

Bài giảng kiểm tra 1 tiết có đáp án
... much better position than a student who does his homework in a small noisy room with the TV on 31 Students are not given much homework to at home 32 It is necessary for students to work at home ... 40 They have seen Daisy recently.Daisy - Combine two sentences, using who or which: 41 Can you pick up the papers? They are lying on the floor 42 I don’t like the man He is going out...
 • 2
 • 150
 • 0

De kiem tra 1 tiet va dap an

De kiem tra 1 tiet va dap an
... thể vi sinh vật, ban đầu có 10 tế bào Thời gian hệ 20phút, số tế bào quần thể sau 2h là: A 10 4.23 B 10 4.24 C 10 4.25 D 10 4.26 Câu 31 Sự kiện không xảy kì nguyên phân? A Tái AND B Phân ly nhiễm ... sau, kì đầu kì cuối Câu 17 : Những kì sau nguyên phân, NST trạng thái kép: A Đầu, giữa, sau cuối B Trung gian, đầu cuối C Đầu, giữa, cuối D Trung gian, đầu Câu 18 : Sự tiếp hợp trao đổi chéo crômatit ... amilaza B nuclêaza C xenlulaza D lipaza Câu 10 : Kiểu dinh dưỡng vi khuẩn lam là: A Quang dị dưỡng B Hóa tự dưỡng C Quang tự dưỡng D Hóa dị dưỡng Câu 11 : Để phân giải prôtêin, vi sinh vật cần tiết...
 • 4
 • 171
 • 0

đề kiểm tra 1 tiếtđáp án lớp 10 học kỳ 2

đề kiểm tra 1 tiết và đáp án lớp 10 học kỳ 2
... công phụ thuộc vào vị trí điểm đầu vị trí điểm cuối 9) Lực sau lực thế: A Trọng lực B Lực đàn hồi C Lực ma sát D Lực hấp dẫn 10 ) Thế vật đại lượng: A dương B âm C vô hướng D vectơ 11 ) Khi độ cao ... ô tô chuyển động thêm 10 m dừng hẳn Tính cường độ trung bình lực hãm? 2) Một vật nặng khối lượng m = 400g treo vào đầu sợi dây không co giãn, chiều dài l = 50cm, đầu treo vào điểm cố định Đưa vật ... tăng D thay đổi không đổi 12 ) Thế đàn hồi hệ “một vật lò xo” phụ thuộc vào: A độ biến dạng lò xo B gia tốc trọng trường C khối lượng vật D chiều dài tự nhiên lò xo 13 ) Khi vật rơi tự thì: A tăng...
 • 3
 • 310
 • 4

Kiểm tra 1 tiêt dáp án

Kiểm tra 1 tiêt có dáp án
... Đáp án: I Trắc nghiêm: Câu 1: Điền vào dấu để câu lệnh đúng.(2 đ): Nút dùng để chọn chữ nghiêng 10 .Nút dùng để chọn chữ đậm Căn thẳng lề phải 11 .Nút dùng để 12 .Nút 13 .Nút 14 .Nút dùng ... 14 .Nút dùng để dùng để dùng để 15 .Nút dùng để 16 .Nút dùng để Căn văn vào trang Căn thẳng lề trái chọn chữ gạch chân Giảm thụt lề trái tạo khoảng cách dòng Câu 2: Đánh dấu lựa chọn câu sau (0.5 ... - Khái niện: Định dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trú kí tự (con chữ, số, kí hiệu), đoạn văn đối tượng khác trang - Mục đích: để văn dễ đọc, trang văn bố cục đẹp người đọc dễ ghi nhớ nội dung...
 • 3
 • 181
 • 0

kiểm tra 1 tiết (có đáp án) hình chương 3 toán 10( chương trình bản)

kiểm tra 1 tiết (có đáp án) hình chương 3 toán 10( chương trình cơ bản)
... phương trình tham số d:  y = t Câu Vì N ∈ d ⇒ N ( 3 + 2t ; t ) 2 Ta có MN = ⇔ ( −5 + 2t ) + ( t − 1) = t = ⇔ 5t − 22t + 17 = ⇔  17 t=  t = ⇒ N ( 1; 1) Với 17 19 17  t = ⇒ N ; ÷  5 1, 0 ... ∆ ): 1( x − 1) + ( y − 3) = ⇔ x − 2y + = a) Khoảng cách từ điểm M (2 ;1) đến đường thẳng d d (M , d ) = − 2 .1 + 12 + 22 = ≈ 1, 34 (đvđd) b) Từ phương trình tổng quát d: x − y + =  x = 3 + 2t ... 22t + 17 = ⇔  17 t=  t = ⇒ N ( 1; 1) Với 17 19 17  t = ⇒ N ; ÷  5 1, 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1, 0 1, 0 *Chú ý: Nếu học sinh có hướng giải khác hợp lôgic chấm điểm tối đa ...
 • 2
 • 411
 • 0

de kiem tra 1 tiet co ma tran, dap an

de kiem tra 1 tiet co ma tran, dap an
... ……………………………………………………………………………………………………… Đáp án - biểu điểm: I Trắc nhiệm: Mỗi ý 0,25 điểm Câu 10 11 12 Đáp án C A B C D B A B A B C D II Tự luận: Câu 1: Hậu quả: - gây khó khăn cho vấn đề ăn ở, học hành - Gây khó khăn ... đới lạnh B Đới nóng hoang mạc C đới lạnh đới ôn hoà D Cả ý Câu 10 : Khí hậu ôn hoà có đặc điểm gì? A Khá ổn định B Biến đổi thất thường C Không ổn định D Rất khắc nghiệt Câu 11 : Sản xuất nông nghiệp ... hình thức C hình thức D Không theo hình thức Câu 12 : Tỉ lệ dân đô thị đới ôn hoà là? A 50% B 60% C 65% D 75% II Tự luận: Câu 1: Dân số tăng nhanh dẫn đến hậu gì? Câu 2: Sức ép lớn dân số tới...
 • 3
 • 179
 • 0

de kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 12 co dap an

de kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 12 co dap an
... wetlands, cutting of forests, and road and dam construction have destroyed natural habitats A urban B urbanization C preservation D conservation 25 Many people thought that television with color, ... foundation D sources 11 The diesel engine was named its inventor Rudolf Diesel A along B to C after D with 12 Inflation and unemployment can some companies to the verge of bankruptcy A show ... on 16 _"Can I carry the bag for you? It seems very heavy." _" _ I can manage" A No, thanks B You are welcome C Sorry D Yes, please 17 " Do you mind driving?" - " " A Never mind, thank...
 • 8
 • 239
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 có đáp án
... after her husband’s death in 19 06 She became a professor of the Sorbornne In 19 11, she was awarded a second Nobel Prize for chemistry She died in 19 34 * to be awarded: trao giải 29: Where was Marie ... was born in Warsaw 30 She met Pierre in Paris 31 Their discovery was important because doctors could use it to help people with cancer 32 In 19 11, she was awarded a second Nobel Prize ... occupation 28 education V Read the passage carefully, then answer the following questions (1M) MARIE CURIE (18 67 - 19 34 ) Marie was born in Warsaw She studied maths and physics in Paris She met and married...
 • 2
 • 275
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 đáp án - Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 1
... beautiful / more/ Hanh / than → awful/ an / What / house! → - THE END - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEY: A PHONETICS: (1p) A children ... next weekend? is / Mai / beautiful / more/ Hanh / than → Hanh is more beautiful than Mai awful/ an / What / house! → What an awful house! - THE END - ... and tick in the true/ false column: (1p) Do you have any close friends? I have two close friends, Hanh and Mai We are in the same class We are also neighbors Hanh is a beautiful girl with big black...
 • 6
 • 181
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 đáp án - Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 2
... HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ I Mỗi câu trả lời 0,5 điểm C A D B D C II Mỗi câu 0 ,25 điểm holiday although preparations bought III Mỗi câu 0,5 điểm ... not busy in summer It’s not easy for tourists to travel around London IV Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first (2ms) People speak English over the world English ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí London is founded by the Romans London has historic...
 • 2
 • 165
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 Thí điểm đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 Thí điểm có đáp án
... ……… ……………………… ……… No one in my group is more intelligent than Mary Mary……… … Đáp án thang điểm chấm: A - LISTENING: Question I: (0,25đ/ câu đúng) A A A B Question II: (0,25đ/ câu ... because it is quiet and comfortable D WRITING Question VII: a Mỗi câu 0.5 điểm/ câu more friendly longer b Mỗi câu 0.25 điểm/ câu Your house is bigger than my house I like listening to music The ... vegetables, fruits, eggs… He then buys me an ice cream and lets me take a ride on the electric train in the town square I love those trips On starry nights, we children lie on the grass, looking...
 • 5
 • 568
 • 15

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 1.doc

De kiem tra Ly 8 co dap an de số 1.doc
... = p.S = 37 080 0.0,016 = 5932 ,8( N) điểm c Độ sâu tối đa mà người thợ lặn nên lặn để an toàn là: p 47 380 0 hmax = = = 46(m) 0,5 điểm d 10300 Đáp số: a 37 080 0N/m2 b 5932,8N c 46m ... =160cm2 p =47 380 0N/m2 tính a p =? b F=? c hmax=? Lời giải a áp suất độ sâu 36m là: p = d.h = 36.10300 = 37 080 0(N/m2) điểm b áp lực tác dụng lên phần diện tích cửa chiếu sáng là: F = p.S = 37 080 0.0,016 ... điểm b vtb=? 2.v2 2.3 Thời gian hết quãng đường AB là: t = t1+t2= 36+60 = 96(s) 0,5 điểm b Vận tốc trung bình đoạn đường AB là: sAB 360 vAB= = = 3,75(m/s) điểm t 96 đáp số: a 96s b 3,75m/s Bài 2.(3...
 • 3
 • 202
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 Anh 9 Đ.A, Ma trận

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 Anh 9 có Đ.A, Ma trận
... MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 09- 2 010 I Multiple choice: (3.0pts)Mỗi câu 0,25đ C celebration B on A experience B That's a good idea D disappointed C for B which 10 D watching ... so 11 D off C buying 12 A which II Read the passage carefully and check True or False.(2.5pts)Mỗi câu 0,5đ T T F F F III Rewrite: (2.5pts)Mỗi câu 0,5đ Although it rained heavily, the soccer match ... the talk by Mr Brown to some volunteer conservationists and choose the correct answer : (1pt) (LISTEN ANH READ IN UNIT 6) “I want everyone to listen carefully, please First of all, I’d like you...
 • 3
 • 1,274
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 12đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 10de kiem tra 1 tiet mon tueng anhđề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anhde kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 8đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 9đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 9đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 8đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 11đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 7 học kì 2đề kiểm tra 1 tiet mon tieng anh lop 12 học kỳ 2các đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 11Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR because because of despite in spite ofGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiện