Giao an 12 ki II (CB)

Giao an 12 ki II (CB)

Giao an 12  ki II (CB)
... QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KI ̀M THỔ I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết - Các kim loại ki ̀m thổ, - Vị trí của kim loại ki ̀m thổ bảng tuần hoàn cấu hình e lớp của kim loại ki ̀m ... chế kim loại ki ̀m thổ - Các ứng dụng của kim loại ki ̀m thổ b Học sinh hiểu - Tính chất của kim loại ki ̀m thổ tăng dần từ Be đến Ba - Kim loại ki ̀m thổ kim loại thuộc nhóm IIA ... động Tìm hiểu vị trí của kim loại ki ̀m bảng tuần hoàn - GV thông báo: nhóm kim loại ki ̀m gồm A KIM LOẠI KI ̀M kim loại: 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs I Vị trí kim loại ki m bảng - HS nắm được...
 • 90
 • 106
 • 0

giao an 12 ki II

giao an 12 ki II
... b r n r a r rr r r rr rr r , ^ a [a, b] Gợilời: [ anb] ^ a n ^ b ^ b Trả ý: rr Vậy em có xét rxét quan hệ vectơ Em có nhậnnhậngì vềgì rvề quan hệ nn với mặt phẳng ()? b ? hai vectơ a Vectơ pháp ... r r Hai vectơ a b nói nằm ( ) gọi cặp vectơ phương r b mặt phẳng () r a Bằng trực quan em có nhận xét quan hệ vectơ a, vectơ b ()? r b Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r a Đáp số: Hình hình Em cho ... pháp tuyến r u r n u r m Vậy quanmột vào hình vẽ có Em theo em sát mặt phẳng bao chọn phươngpháp tuyến? nhiêu vec tơ án Vectơ pháp tuyến mặt phẳng r Trong không gian cho điểm M0 vectơ n Mặt phẳng...
 • 17
 • 240
 • 0

GIAO AN 12 KI II

GIAO AN 12 KI II
... liệu Din gii SBD Text S bỏo danh TOAN Number im Toỏn VAN Number im Vn ANH VAN Number im Anh CHI_TIET_DT Tờn trng DTDT DIEN GIAI DIEM CHUAN Ki u liệu Number Din gii i tng d thi Text Din gii Number ... sinh- TRAN thc hnh trc tip LAN ANH ( ch thit k) HS: Nghe ging, ghi nh GV: Yờu cu HS thc hnh theo ni dung hng dn HS: Thc hnh H.a Mu hi v im trung bỡnh ca TRAN LAN ANH GV: Quan sỏt v gii ỏp nhng ... III TIN TRèNH BI DY Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ki n thức * Hot ng 1: Kim tra bi c GV: Em hóy trỡnh by khỏi nim CSDL quan h v h QTCSDL quan h Cho bit mt s c trng h CSDL quan h...
 • 36
 • 159
 • 0

Giao an 11 ki II (CB)

Giao an 11  ki II (CB)
... tên gọi đặc điểm cấu tạo xicloankan - So sánh giống khác cấu tạo tính chất cảu xicloankan với ankan - Cách điều chế ứng dụng xicloankan b Học sinh hiểu: Ankan xicloankan hiđrocacbon no tính chất ... tên gọi đặc điểm cấu tạo xicloankan - So sánh giống khác cấu tạo tính chất cảu xicloankan với ankan - Cách điều chế ứng dụng xicloankan b Học sinh hiểu: Ankan xicloankan hiđrocacbon no tính chất ... Giáo án Hóa học 11 – Ban bản Tiết số 38 BÀI 25 ANKAN (tiếp) I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết: - Phương pháp điều chế ankan - Tính chất hóa học ankan; phản ứng đặc trưng ankan hiđrocacbon...
 • 99
 • 130
 • 0

Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12  ki i (CB)
... tan tiếng Hi lạp lipos có nghĩa chất béo Lipit nhiều dung m i hữu thành phần tế bào sống Phân lo i chia thành lo i: lipit đơn giản lipit phức Lipit gồm nhiều lo i như: chất béo, sáp, tạp Lipit ... cố ki n thức - GV nhắc HS: + Ôn tập ki n thức este + Gi i tập SGK + Chuẩn bị n i dung lipit - HS ghi nhà Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 03 BA I LIPIT I MỤC TIÊU ... axit cacboxylic + Đọc chuẩn bị n i dung amino axit - HS ghi nhà 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 15 BA I AMINO AXIT I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết:...
 • 101
 • 100
 • 0

GIAO AN 12 KI 1

GIAO AN 12 KI 1
... yêu cầu hệ sở liệu, - Làm tập 1. 9, 1. 10, 1 .12 , 1. 13, 1. 15 (SBT- T9, 10 ) 10 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở liệu I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; ... QTCSDL: Bộ truy vấn quản lí liệu (bộ truy xuất liệu) BTV: Hc bi theo câu hỏi 1, 2, SGK- T20, Bài 1. 27 đên 1. 31 SBT- T12, 13 13 Ngày soạn: 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Đ2 hệ quản trị sở ... BTV: Hc bi theo câu hỏi 4,5,6 SGK- T20, Bài 1. 32 đên 1. 36 SBT- T13, 14 15 Ngày soạn: 10 / 9/ 2008 Ngày giảng: / / 2008 Tiết Bài tập I - Mục tiêu Ki n thức - Bit khỏi nim h QTCSDL; - Bit cỏc...
 • 93
 • 244
 • 0

giao an hoc ki II

giao an hoc ki II
... tập rút kinh nghiệm Vd: hổ rình mồi => Tóm lại có ki u tập tính: bẩm sinh học * Hoạt động 3: tìm hiểu sở thần kinh tập tính - Mục tiêu:trình bày sở thần kinh tập tính III/ Cơ sở thần kinh tập ... tìm hiểu ki u phát triển - Mục tiêu: phân biệt ki u phát triển qua biến thái không qua biến thái, phân biệt biến thái h an t an biến thái không h an t an _ Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình ... 1/ Phân đôi góp ý ki n h an thành góp ý ki n h an thành - Cơ thể mẹ tự co thắt tách thành phiếu học tập giao phiếu học tập: hai phần giống nhau, phần lớn lên cho - Quan sát tranh( hình) cá 1thể...
 • 28
 • 261
 • 0

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3CỘT)
... câu, Câu trang 9: C suy nghĩ thảo luận đưa đáp án Câu trang 9: A * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 9: D * Hs giải thích Câu trang 13: D * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 13: D Trang Trường ... nghĩ Câu trang 17: D thảo luận đưa đáp án * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 17: D * Hs giải thích * đọc đề Câu trang 17: C Câu trang 21: D Câu trang 21: B * Thảo luận tìm kết Câu trang 25: D ... Nguyễn Văn Trong Trang 22 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Tiết dạy: 14 Bài 8: GIAO THOA SĨNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao...
 • 113
 • 173
 • 0

Giáo án học II

Giáo án học kì II
... phong kiến Giáo án Lịch sử Nhân dân tâm đánh Pháp, khơng chấp nhận hiệp ước Nhân dân tỉnh Nam kháng Pháp, Nhân dân Bắc kháng Pháp Nhân dân nước kiên đánh Pháp Nhân dân Bắc kiên kháng Pháp ... DẠY VÀ HỌC Cho học sinh đọc SGK mục H: Vì TDP đánh Bắc lần I (1873)  10 năm sau chúng dám đánh Bắc lần thứ II (1882)? TL: GV hướng dẫn học sinh trả lời H: Em cho biết: Thực dân Pháp đánh ... Thị Trấn Giáo án Lịch sử Soạn ngày:11/01/09 Bài 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TỒN QUỐC (1873-1884) Dạy 12/01/09 ( Tiếp theo ) Tiết 39 II THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI.NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP...
 • 41
 • 246
 • 0

Giáo án Tin - II

Giáo án Tin - Kì II
... c : - Nhn mnh ni dung quan trng bi GV: 25 Trờng THCS Giáo án Tin học - HS nhc li nhng ni dung quan trng ó 5) Hng dn v nh : - Hc k va hc bi ny - BTVN: 2,3,4,5,6 (SGK - 91) GV: 26 Giáo án Tin ... phần văn GV: 14 Giáo án Tin học Trờng THCS + Rèn t sáng to, tính cn thn cho hc sinh, t giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Phng tin v cách thc : a Phng tin thc hin + GV: Giáo án, ti liu tham ... di chuyển GV: 16 Giáo án Tin học Trờng THCS + Rèn t sáng to, tính cn thn cho hc sinh, t giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Phng tin v cách thc : a Phng tin thc hin + GV: Giáo án, ti liu tham...
 • 57
 • 102
 • 0

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3COT mới chưa đụng hàng)

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3COT mới chưa đụng hàng)
... câu, Câu trang 9: C suy nghĩ thảo luận đưa đáp án Câu trang 9: A * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 9: D * Hs giải thích Câu trang 13: D * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 13: D Trang Trường ... nghĩ Câu trang 17: D thảo luận đưa đáp án * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 17: D * Hs giải thích * đọc đề Câu trang 17: C Câu trang 21: D Câu trang 21: B * Thảo luận tìm kết Câu trang 25: D ... Nguyễn Văn Trong Trang 22 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Tiết dạy: 14 Bài 8: GIAO THOA SĨNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao...
 • 113
 • 311
 • 0

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3COT).doc

GIAO AN 12 TRON BO(CB-3COT).doc
... câu, Câu trang 9: C suy nghĩ thảo luận đưa đáp án Câu trang 9: A * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 9: D * Hs giải thích Câu trang 13: D * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 13: D Trang Trường ... nghĩ Câu trang 17: D thảo luận đưa đáp án * Thảo luận nhóm tìm kết Câu trang 17: D * Hs giải thích * đọc đề Câu trang 17: C Câu trang 21: D Câu trang 21: B * Thảo luận tìm kết Câu trang 25: D ... Nguyễn Văn Trong Trang 22 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật Lý 12( Cơ Bản) Tiết dạy: 14 Bài 8: GIAO THOA SĨNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao...
 • 113
 • 194
 • 0

GIAO AN 12 Tự chọn CB

GIAO AN 12 Tự chọn CB
... CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Trang NỘI DUNG  Trường THPT Mang Thít  Bộ mônVật Lí – Kĩ Thuật – Tin học * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án  Giáo án vật lý lớp 1 2CB -Chọn đáp án đúng, giải thích ... sinh đọc suy nghĩ chọn -Chọn đáp án đúng, giải thích đáp án Trang NỘI DUNG Bài 7.1 D Bài 7.2 D  Trường THPT Mang Thít  Bộ mônVật Lí – Kĩ Thuật – Tin học  Giáo án vật lý lớp 1 2CB  Bài 7.3 D ... − ZC tan ϕ = = −1 R π ⇒ϕ = − UR = 2A R U * R = R = 30Ω I − ZC tan ϕ = = −1 R π ⇒ϕ = − π i = 2cos(100π t+ ) A π i = 2cos(100π t+ ) A tan ϕ = tan ϕ = I= I= I= I= Trang 25  Trường THPT Mang Thít...
 • 33
 • 248
 • 0

trương hải minh- Giáo án 7 II.

trương hải minh- Giáo án 7 kì II.
... giáo án thể dục lớp Soạn: 10/1/2009 Giảng 15 /1/2009 Tiết 37: bật nhảy , thể thao tự chọn I Mục tiêu: -Ôn tập chạy đà bớc giậm ... 3.Xuống lớp - Học sinh thực theo yêu cầu giáo viên - Gv hớng dẫn học sinh thực thả lỏng xuống lớp theo đội hình : ************* ************* GV giáo án thể dục lớp Soạn: 10/1/2009 Giảng /1/2009 ... theo yêu cầu giáo viên.( Chú ý hoạt động chân tâng cầu, điểm rơi hớng phát cầu đi) - Gv hớng dẫn học sinh thực thả lỏng xuống lớp theo đội hình : ************* ************* GV giáo án thể dục...
 • 62
 • 130
 • 0

giao an 12 ki I

giao an 12 ki I
... l: FBANGDIEM I) Cõu hi v nh : III) Dn dũ: B i Liên kết giữacác bảng Thi lng: tit PPCT: Tit s 22 Ngy son: 2/1/2009 Lp Ngy dy 12A1 12A2 12A3 I MC TIấU - Hiểu đợc kh i niệm liên kết biểu mẫu 12A4 ... Ma-khach_hang: kiu ký t, cha ti a 10 ký t Ma-san_pham: kiu ký t, cha ti a ký t So_hieu_don: kiu s nguyờn (integer) Ngay _giao_ hang: kiu ngy ngn dng :Vit Nam Don_gia: kiu s thc (single) So_luong: kiu ... thc iu kin: Gii OR Khỏ lc danh sỏch hc sinh Gii hoc Khỏ Biu thc Lụgic : [TOAN]>=0 AND [TOAN]...
 • 42
 • 146
 • 0

Xem thêm