Đề số 13

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13
... nội, 2005 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 20 09) , nxb Lao động Nghị định Chính phủ số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai Nghị định Chính phủ số 105/20 09/ NĐ-CP ngày ... dụng đất, UBND xã nơi có đất bị thu hồi để đảm bảo lợi ích cho chủ sử dụng đất tạo thuận lợi việc thu hồi đất Từ trên, kết luận việc thu hồi đất UBND xã Mỹ Yên trái với quy định pháp luật đất đai ... dụng đất Trường hợp này, ruộng 7000m2 đất ông Tâm UBND huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số QSDĐ/0204-LA cấp ngày 21/5/ 199 6 nên ông Tâm người sử dụng hợp pháp đất...
 • 8
 • 871
 • 20

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 13

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 13
... dùng phát triển thơng mại quốc tế -2 - c Bảo vệ lợi ích ngời tiêu dùng bảo vệ lợi ích quốc gia d Bảo vệ lợi ích quốc gia phát triển thơng mại quốc tế Để giải tình trạng thi u vốn, Việt Nam nên: ... hay sai? Liên kết kinh tế quốc tế t nhân chịu tác động, điều tiết sách kinh tế phủ Đúng hay sai? Phần IV: Điền từ (cụm từ) vào chỗ trống cho phù hợp (1 điểm) Vốn đầu t kinh tế tri thức đợc tập ... thơng mại Đúng hay sai? Tại sao? Liên kết kinh tế quốc tế nhà nớc có mức độ liên kết cao độc lập tự chủ nớc thành viên giảm Đúng hay sai? Tại sao? -4 - -5 - ...
 • 5
 • 208
 • 1

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 13

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 13
... a;0 ) , B ( 0; b ) l giao im ca d vi Ox, Oy, suy ra: d : + = a b ỡ2 ù + =1 ỡ2b + a = ab Theo gi thit, ta cú: a b ợ ab = ù ab = ợ ã Khi ab = thỡ 2b + a = Nờn: b = 2; a = ị d1 : x + y - = ã...
 • 3
 • 187
 • 0

Đề số 13 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Đề số 13 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T T C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n ... = 2π D T = g m 2π k 2π Δl Câu 13: Đặt hiệu điện xoay chiều u = 220 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công ... trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D Tần số dao động riêng phụ thuộc...
 • 4
 • 235
 • 5

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 13

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 13
... 10 8,2 Sản lượng lương thực 10 0,0 11 7,7 12 8,6 13 1 ,1 Bình quân lương thực đầu người 10 0,0 11 3,8 12 1,8 12 1 ,1 C ĐÁP ÁN Phần : ( điểm ) Ph .án B D A B A B Phần : ( điểm ) Đáp án Bài/câu Bài : -Chuyển ... Dựa vào bảng số liệu đây,hãy vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng dân số ,sản lượng lương thực bình quân lương thực đầu người đồng sông Hồng Năm 19 95 19 98 2000 2002 Dân số 10 0,0 10 3,5 10 5,6 10 8,2 ... sản xuất số địa phươngcủa vùng nào: A Đòng sông Hồng B Bắc Trung Bộ C Trung du miền núi Bắc Bộ D Duyên hải Nam Trung Bộ Câu : Tính đến năm 2002 dân số nước ta là: A 80,2 triệu người B 79, 7 triệu...
 • 3
 • 450
 • 0

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 13

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 13
... Someone pained this house last month - He …………………………………………………………………………… 52 They paid no attention to her lecture - Her …………………………………………………………………………… 53 Mrs Hoa is proud of her cooking - Mrs Hoa prides ... bus - I think you …………………………………………………………………… 55 It looks as if nobody’s at home - There doesn’t seem to ……………………………………………………… CÂU 8: (10 điểm) Dùng từ/ cụm từ cho để viết thành câu hoàn chỉnh Anh/ Chò ... lot of toys when you were a child? 20 …………………you think you will ever go to South Africa? 21 …………………you studied English at another school before this one? 22 …………………you sleep long enough last night?...
 • 5
 • 345
 • 4

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 13)

Bài thi môn kinh tế quốc tế (đề số 13)
... hay sai? Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân chịu tác động, điều tiết sách kinh tế phủ Đúng hay sai? Phần IV: Điền từ (cụm từ) vào chỗ trống cho phù hợp (1 điểm) Vốn đầu tư kinh tế tri thức tập trung ... dùng phát triển thương mại quốc tế c Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng bảo vệ lợi ích quốc gia d Bảo vệ lợi ích quốc gia phát triển thương mại quốc tế Để giải tình trạng thi u vốn, Việt Nam nên: a ... Giữ nguyên mức đầu tư cho sản phẩm d Giảm đầu tư cho sản phẩm 10 Liên kết kinh tế quốc tế đời phân công lao động quốc tế: a Chưa có c Đạt trình độ cao b trình độ thấp d Cả a, b, c Phần II: Chọn...
 • 5
 • 154
 • 1

Đề và ĐA thi thử ĐH2009 (Đề số 13)

Đề và ĐA thi thử ĐH2009 (Đề số 13)
... 2 Viết phương trình tiếp tuyến (C) qua A(–1, 13) Ta có y' = –6x2 + 12x Gọi M0(x0, y0) tiếp điểm thuộc (C) ⇔ y = −2x + 6x − Phương trình tiếp ... M0: y – y0 = f '(x0)(x – x0) ⇔ y = − 6x + 12x ( x − x ) − 2x + 6x − ( ) Vì tiếp tuyến qua A(–1, 13) nên ( ) − 13 = −2x3 + 6x − + − 6x + 12x ( − − x ) 0 0 − 13 = −2x3 + 6x − − 6x + 6x3 − 12x − ... ⇔x= +k v x = + k2π v x = π + k2π 3 2 Tìm m để phương trình: x + − x = m có nghiệm ⇔ cos Xét hàm số f ( x ) = x + − x ⇒ f'( x) = Vì 1 x   ...
 • 6
 • 197
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 13
... đôi, số phân tử ADN nửa số phân tử ADN mẹ B Sau tự nhân đôi, phân tử ADN có mạch ADN mẹ C Sau tự nhân đôi, có xếp lại nuclêotit ADN mẹ kết số nuclêotit ADN lại nửa D Sau trình nhân đôi nửa số phân ... triplet giống khác nhau: A Đều ba nuclêotit, codon ba mARN, triplet ba ADN B Đều ba nuclêotit, codon ba mARN, triplet ba tARN C Đều ba nuclêotit, codon ba ADN, triplet ba mARN D Đều ba nuclêotit, codon ... mARN: A Được tạo trực tiếp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B Sau tổng hợp cuộn xoắn để thực chức sinh học C Được tạo sau cắt bỏ đoạn intrôn khỏi mARN sơ khai D Được tạo sau cắt bỏ đoạn exôn khỏi...
 • 4
 • 99
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN HÓA ĐỀ SỐ 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN HÓA ĐỀ SỐ 13
... trình hoá học viết KHÔNG ? A (X) (Y) Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm D (Z) (T) Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm B que đóm, Ag nóng Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 : Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi...
 • 7
 • 213
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN NGỮ VĂN ĐỀ SỐ 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN NGỮ VĂN ĐỀ SỐ 13
... Họ tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh: … …… SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2 013 Môn: NGỮ VĂN Câu Ý Nội dung Điểm Trong ... điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 0,5 Nguồn: Diemthi.24h.com.vn người, làm thay đổi sống theo ... thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 0,5 Nguồn: Diemthi.24h.com.vn - Tô Hoài nhà văn lớn văn học Việt Nam đại Ông đạt nhiều...
 • 6
 • 178
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 13 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 13 2010
... lên có cực đại giao thoa trường Tại điểm cực đại có d1 + d2 = kλ điểm có d1 d2 số nguyên lần bước sóng Tại trung điểm hai nguồn, dao động không pha với nguồn phải cực đại Muốn có cực đại giao thoa ... dần Dòng điện chạy từ B sang A qua ống dây giảm dần Trong dao động học, kết luận sau không ? Khi tần số lực cưỡng có tần số tần số dao động hệ cần trì biên độ dao động tăng Dao động trì tức phải ... lúc có tốc độ góc ω0 C M = dL/dt = số D v − v1 = 2a(s − s1 ) Trong v vận tốc dài, a gia tốc tiếp tuyến s cung quét điểm vật C©u 42 : A C©u 43 : Con lắc vật có điểm treo cách trọng tâm d, mômen...
 • 5
 • 136
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 13 2011

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 13 2011
... khối lợng vật nặng B Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lợng vật nặng C Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lợng vật D Lực kéo phụ thuộc chiều dài lắc phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) THI TH I ... dài lắc phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) THI TH I HC S 12 Môn : Vật 12 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... tần số tần số ngoại lực cỡng Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc Biên độ dao động cỡng không phụ thuộc vào tần số lực cỡng Chọn câu : Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật...
 • 6
 • 167
 • 0

Đề thi môn Vật lí, đề số 13 (Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Đề thi môn Vật lí, đề số 13 (Dành cho thí sinh Không Phân ban)
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T T C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n ... = 2π D T = g m 2π k 2π Δl Câu 13: Đặt hiệu điện xoay chiều u = 220 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công ... trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D Tần số dao động riêng phụ thuộc...
 • 4
 • 182
 • 0

Xem thêm