Đề số 04

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 04

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 04
... số bit HostID mạng : a bit b bit c bit d bit Câu 27 Để chia sẻ máy in hệ thống mạng LAN, người dùng phải thực ? a Start / Settings / Network connection / File / Properties / Sharing / Share this ... không b Dùng để test card mạng c Dùng để test máy in d Không có nhiệm vụ hệ thống mạng Câu 18 Để biết địa IP website “ ispace.edu.vn ” ta thực ? CHUYÊN KHOA PC – Version 2008 Số hiệu 137C Nguyễn Chí ... 2/ Câu Máy A Máy B nối mạng với qua Hub có chung WORKGROUP ISPACE, máy A truy cập liệu mà máy B share do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa...
 • 4
 • 1,789
 • 108

Đề số 04

Đề số 04
...
 • 2
 • 162
 • 0

De thi thu dai hoc Hoa Hoc De so 04

De thi thu dai hoc Hoa Hoc De so 04
... ml dung dch Al 2 (SO4 )3 1M Nng mol/l ca cỏc ion thu c dung dch sau phn ng l: A [Na+] = 3,5M , [SO ] = 1,5M , [AlO ] = 0,5M 2 + B [Na ] = 0,5M , [SO ] = 0,3M C [Na+] = 0,7M , [SO ] = 1,5M , [Al3+] ... hai kim loi Fe v Cu bng dung dch HNO3 c núng thỡ thu c 22,4 lớt khớ mu nõu Nu thay axit HNO3 bng axit H 2SO4 c, núng thỡ thu c bao nhiờu lớt khớ SO2 (cỏc khớ u c o ktc) A 22,4 lớt B 11,2 lớt C ... hn hp HNO3 c v H 2SO4 c B Gim bt s bay hi ca axi H 2SO4 C Gim s bay hi ca C6H6 v HNO3 D C A v B Cõu 52 pha loóng dung dch H 2SO4 c, lm theo cỏch no sau õy? A Rút t t dung dch H 2SO4 c vo H2O v khuy...
 • 5
 • 154
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY (Đề số 04) ppt

Tài liệu ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY (Đề số 04) ppt
... luyện kĩ tính toán để thực hành thiết kế số chi tiết máy đơn giản, đồng thơì giúp học viên tổng hợp số kiến thức sức bền, vẽ kĩ thuật biết cách tra cứu sổ tay, tài liệu, … Trong đồ án nhiệm vụ chủ ... đồng chí giảng viên môn Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010 Đồ án chi tiết máy Học viên thực Nguyễn Như Hiền Người thực Nguyễn Như Hiền Đồ án chi tiết máy Học viên thực Nguyễn Như Hiền MỤC LỤC ... = 81 Số bánh x1 = 0; x2 = Hệ số dịch chỉnh 22 Đồ án chi tiết máy Học viên thực Nguyễn Như Hiền C TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH I Chọn loại xích: Để phù hợp với yêu cầu kĩ thuật truyền tính toán, vận...
 • 40
 • 1,717
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 04

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 04
... CH2=CHC6H5, CH2=CH-CH=CH2 D CH2=CH2, CH2=CHCN 50 Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch α-aminopropanoic giấy quỳ tím A mầu B không đổi mầu C chuyển thành mầu đỏ D chuyển thành mầu xanh ĐÁP ÁN ĐỀ 04: B C 11 ... Phản ứng CH3COOH C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác gọi phản ứng A axit bazơ B este hóa C đề hiđrat hóa D thuỷ phân 41 Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân huỷ chất thành ... đóng vai trò chất gì? A Chất oxi hóa B Chất khử C Chất tự oxi hóa tự khử D Tất sai 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli A 11,25 B 12,15 C 15,12 D 22,5 49 Cao su buna-N tạo từ phản ứng đồng trùng...
 • 6
 • 120
 • 1

Giải đề số 04 (theo yêu cầu của em Lương Triều Vũ)

Giải đề số 04 (theo yêu cầu của em Lương Triều Vũ)
... dấu nhị thức bậc lập bảng dễ Bài toán hình có nhiều cách giải khác nhau, tìm thêm cách giải khác Giải theo yêu cầu em Lương Triều Vũ, chúc em học tốt thi TS 10 đạt điểm cao Chào thân ái: Basan ... Tập giải đề thi Tuyển Sinh vào lớp 10 – Môn Toán – Năm học 2010-2011 Trang BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04 Bài ( 1,5điểm) a) Rút gọn biểu thức : Q = x y−y ... Bài 5: (0,5điểm) Tìm giá trị m để hàm số y = ( m − 3m + ) x + hàm số nghịch biến R Hàm số cho có dạng y = ax + b với a = m − 3m + = ( m − 1) (m − 2) Hàm số cho nghịch biến ⇔ ( m − 1) (m − 2)...
 • 4
 • 482
 • 14

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 04 docx

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 04 docx
... tạo thành 2,8 7 gam kết tủa ( Ag = 10 8, Cl = 3 5,5 ) Giá trị a, b là: A 1,0 0,5 B 1,0 1,5 C 0,5 1,7 D 2,0 1,0 Câu 37: Ion CO32- tồn với ion sau dung dịch: A NH4 +, Na +, K+ B Cu2 +, Mg2 +, Al3+ 2+ 2+ ... Yên Định I Thanh HoáTrương 3) CHCl2-CH2-CH2-COOH 4) CH3-CH2-CCl2-COOH Thứ tự tăng dần tính axit là: A (1 ), (2 ), (3 ), (4) B (2 ), (3 ), (4 ), (1) C (3 ), (2 ), (1 ), (4) D (4 ), (2 ), (1 ), (3) Câu 29: ... với dung dịch BaCl2 d , 4,6 6 gam kết tủa Tổng khối lượng chất tan dung dịch E (Mg = 2 4, Ba = 13 7, S = 3 2, O = 1 6, Na = 23,H = 1, Cl = 3 5,5 ) A 6,1 1g B 3,0 55g C 5,3 5g D 9,1 65g Câu 39: Cho dung...
 • 5
 • 104
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx
... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... parents C.people may have more choices from How-to books than any other books D modern life is more difficult to deal with 45 The word “step-by-step” would probably mean A little by little ... , and sold as pets For many animals and birds, the problem is that their habitats-the place where they live-is disappearing More land is used for farm, for houses and industry, and there are...
 • 4
 • 180
 • 6

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 04 potx

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 04 potx
... có gen lặp lại B Nhìn chung không ảnh hưởng đến sinh vật C Tăng giảm cường độ biểu tính trạng có gen lặp lại D Tăng cường sức sống cho toàn thể sinh vật Đột biến gen xảy vào thời điểm: A Khi NST ... Cơ chế phát sinh thể nhiễm thể ba nhiễm liên quan đến không phân li của: A cặp NST B cặp NST thể nhiễm cặp NST thể ba nhiễm C cặp NST D cặp NST 10 Thể dị bội có số lượng NST tế bào sinh dưỡng ... thành đường: A Sinh thái đa bội hoá B Tự đa bội hoá C Lai xa D Địa lý 32 Để phân biệt loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn quan trọng là: A Tiêu chuẩn Sinh lý- hóa sinh B Tiêu chuẩn...
 • 13
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 04 pdf

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 04 pdf
... 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại thuỷ tinh A Na2O CaO. 4SiO2 B Na2O. 2CaO. 5SiO2 C 2Na2O .CaO. 6SiO2 D Na2O .CaO. 6SiO2 24 Có thể dùng hóa chất để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A H2SO4.B Ca(OH)2 ... chì thi c người ta khuấy loại thuỷ ngân dung dịch A CuSO4 B AgNO3 C PbCl2 D HgSO4 23 Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm khối lượng oxit: 75% SiO2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại ... hiđrat hóa 41 B este hóa C đề D thuỷ phân Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân huỷ chất thành cacbon hiđro, thể tích khí thu gấp hai lần thể tích ban đầu Vậy X, Y, Z A đồng đẳng...
 • 18
 • 144
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx
... nghịch 3 Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, phản ứng ... khối so với metan 4,625 Khi đốt cháy X thu số mol H2O số mol X cháy, số mol CO2 lần số mol nước X tác dụng đươc với Na, NaOH AgNO3 dung dịch NH3 sinh Ag Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH2CH3 B C2H5COOH ... X Câu 29: Câu sau sai? A Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại B.Các thi t bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học C Kim loại có tính chât vật lý chung:...
 • 22
 • 209
 • 0

Xem thêm