giai de 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2
... criterion -0 .25 2355 F-statistic 20 0 .24 89 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình 3.3 Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 26 2.0356 524 .07 12 (2, 24 ) 0.0000 ... X2 X3 X4 X5 X6 3.691 120 8.93E-05 -0 . 020 055 0.007587 0.0 021 59 -0 .001034 0.130009 0.000153 0.005380 0.0 027 62 0.0 021 79 0.003035 28 .39131 0.583111 -3 . 727 807 2. 746759 0.990578 -0 .340789 0.0000 0.5675 ... Durbin-Watson stat 0.1 124 39 1.038966 0.959805 0.956455 469.86 42 529 8536 -2 02. 83 72 2.06 029 7 4.189 327 2. 250445 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic...
 • 9
 • 2,202
 • 62

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2
... 0.0003 822 t Stat -0 .23 89413 4.1814 422 -0 .0530 322 -0 .24 593 92 2 .21 38973 25 P-value 0.813099 0.0003105 0.958 127 8 0.8077373 0.0361838 Lower 95% -4 0.6 527 98 0.0845666 -0 .5563446 -9 .84183 72 0.0334179 79 92. 1361 ... Coefficients -4 .22 61114 0.1666477 Intercept X1 X2 X3 X4 MS 1095 .24 01 144.44703 SS -1 .0498879 0.47 929 73 Standard Error 17.686 82 0.0398541 0 .26 33496 4 .26 88 928 0 .21 64948 Upper 95% 32. 200576 0 .24 8 728 7 0. 528 4 126 ... Kỳ thi lớp 04QK 2/ 6 @ Bài 2: (20 điểm) Một sở sản xuất kẹo loan báo số kẹo bao trung bình 20 viên Người ta lấy 15 bao đo số viên kẹo bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 ...
 • 6
 • 868
 • 10

ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)

ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN VÀ BÀI GIẢI (ĐỀ 2)
... tài sản có số dư bên Nợ B Mỗi đơn vị kế toán có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo mặt kết cấu tài sản nguồn hình thành D ... liệu thi u kiểm kê triệu chưa xác định nguyên nhân, kế toán phản ánh nào? Câu Việc báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết họat động kinh doanh kỳ kế toán ... đầu tư, quan quản chức B Chủ nợ D Cả a b Câu 57 Tài khoản là: A Chứng từ kế toán C Sổ kế toán tổng hợp B Báo cáo kế toán D Phương pháp ghi chép phản ánh Câu 58 Vật liệu tồn kho đầu tháng 10kg,...
 • 3
 • 831
 • 18

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 2

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 2
... thuận thi t lập hình thức văn Quy định thể chất tố tụng dân: tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt đương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nôi, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nhà ... Luật Hà Nôi, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 20 05 Bộ luật tố tụng dân 20 05 Bộ luật dân 20 05 Luật cư trú 20 06 ... có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hoon nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25 ,27 ,29 31 Bộ luật này” Đối chiếu với tình Tòa án có thẩm quyền giải...
 • 3
 • 4,884
 • 72

Toan boi duong HSG 5 co giai- De 2

Toan boi duong HSG 5 co giai- De 2
... phân số là: 12 : x = 10 MS : 10 + 12 = 22 Phân số : 10 ; 22 Số phải trừ là: 31 - 10 = 21 Bài 4: Khi thêm vào TS bớt MS số tổng TS MS không thay đổi Tổng TS MS phân số cho là: 23 + 45 = 68 Vậy ... 19 + 15 = 34; 34 so với 68 giảm lần( 68 : 34 = 2) Vậy ta chia 15 19 TS MS phân số cho để phân số phân số Phân số 15 19 x 38 23 Số phải thêm vào TS bớt MS phân số 45 = 15 x 30 45 số 30 = 15 (hoặc ... (hoặc 38 - 23 = 15) Bài 5: Theo ta có hình vẽ: Vì tam giác ABD cân nên AB = AD ta có AD = 50 cm S ACD là: 15x50 = 450 (cm2) Đờng c ao tam giác ACD hạ từ A xuống CD đờng cao tam giác ABC 450 x : 30...
 • 3
 • 205
 • 0

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng và vấn đề giải quyết (2).DOC

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng và vấn đề giải quyết (2).DOC
... giải nhiều vấn đề có liên quan đến FDI, đặc biệt xem xét yếu tố ảnh hởng tới thu hút ĐTTTNN II ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC TRạNG VấN Đề 1 .Thực trạng thu hút ĐTTTNN Việt Nam ... II ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC TRạNG VấN Đề 1 .Thực trạng thu hút ĐTTTNN Việt Nam thời gian qua Vai trò ĐTTTNN nghiệp đổi nớc ta .8 III giải pháp ... giáo dục, y tế vốn đầu t trực tiếp nớc vào nhỏ bé ngành có đặc điểm trung đọ rủi ro cao, lợi nhuận thấp thời gian hoàn vốn đầu t lâu Đây vấn đề đặt hoạt động đầu t nớc Cơ cấu đầu t theo lãnh thổ...
 • 15
 • 307
 • 2

Giới thiệu hoạt động tham vấn công chúng giai đoạn 2, đề xuất cơ chế phối hợp và tham gia của báo chí trong quá trình tham vấn lấy ý kiến công chúng

Giới thiệu hoạt động tham vấn công chúng giai đoạn 2, đề xuất cơ chế phối hợp và tham gia của báo chí trong quá trình tham vấn lấy ý kiến công chúng
... họp báo giới thiệu hoạt động tham vấn công chúng công bố kế hoạch tham vấn công chúng giai đoạn (ngày 15/6/2009) Đưa tin, định kỳ, chuyên mục theo kiện tham vấn phương tiện truyền thông Thời gian ... I Giới thiệu dự án thí điểm tham vấn công chúng giai đoạn Nội dung: tham vấn công chúng : Đánh giá tình thực pháp luật lao động nữ; Lấy ý kiến dự thảo Luật người tàn tật  Thời gian : Từ ... phối hợp tham gia báo chí trình tham vấn công chúng Nhu cầu báo chí  Khả tham gia, hợp tác báo chí  Những mong muốn, đề xuất từ phía quan báo chí  Khả đáp ứng Ủy ban vấn đề xã hội dự án “Tăng...
 • 13
 • 273
 • 0

đề 2 KT giải tích 12 c2 có đáp án mới đây

đề 2 KT giải tích 12 c2 có đáp án mới đây
... ⇒ §S x = Câu 3 :Giải bất phương trình sau: log5(4x +144) – 4log 52 < 1+ log5(2x -2 +1) (3) LG: §kiÖn: ∀x ∈ R (3) ⇔ log5(4x +144) < log580(2x -2+ 1) ⇔ 4x -20 .2x +64 < ⇔ < 2x < 16 ⇔ 20 Vµ x≠1; §S x = 2, x = −3 b) log3 (2x+1) = log (1 − x ) (2) LG: §kiÖn 2x+1 > vµ 1- x > ⇔ − (2) ⇔ log3(2x+1) = log 1 ⇔ 2x +1 = ⇔ 2 x + x = ⇔ x = 0; x = (Lo¹i) 1− x 1− x ... Đáp án:  log ( x + y ) =   log x + log y = Câu 1: Câu 1: Giải hệ phương trình: Điều kiện: x, y > Vậy, hệ phương trình cho nghiệm ( x; y ) = ( 4; ) Câu 2: Giải phương trình sau: a) log 2...
 • 2
 • 381
 • 2

Đề thi Giải toán máy tính - Đề 2

Đề thi Giải toán máy tính - Đề 2
... tròn hình vẽ Tính diện tích gạch chéo S= Câu 8: (2 iểm) Tìm dư phép chia 20 0 720 0 820 09 chia cho 20 0 820 09 r= Câu 9: (2 iểm) Một tam giác có độ dài cạnh 30,735cm, 40,980cm, 51 ,22 5cm Tính diện tích ... Câu 10: (2 iểm) Tìm ước nguyên tố số 20 08 -Hết Đáp án: Câu 1: x =-1 ,8794; x=0,3473; x=1,5 321 ; x=1,6667 Câu 2: a) b) Câu 3: 605 Câu 4: 1,9116 Câu 5: 4.448.996 đồng tháng 22 trả hết ... Câu 6: (2 iểm) Dãy (un) biết u1 = 1; u2 = 2; un +1 = 2un + un -1 Số 1.136.689 có phải số hạng dãy không ? Đó số hạng thứ mấy? ĐS:u = 1.136.689 Câu 7: (2 iểm) Cho hình tròn bán...
 • 3
 • 337
 • 0

2 Giải đề thi đại học khối A môn toán 2008

2 Giải đề thi đại học khối A môn toán 2008
... ta lần lợt có: AB = a, AC = a AH = (2) 1 BC = a + 3a = a 2 AH2 = AA2 AH2 = 3a2 A ' H = a a3 b Tính côsin góc hai đờng thẳng AA, BC Trong ABH vuông A, ta có: BH2 = AB2 + AH2 = 4a2 BH = 2a ... a k +1 C 12+ 1.2k +1 2( 12 k) 23 >1 >1 >1 k < k k ak C 12 k +1 a < a1 < < a > a > > a 12 Vậy, số lớn số a0 , a1 , , an a = C 12 28 = 126 720 Câu V.b Biến đổi phơng trình dạng: log2x 1(2x 1)(x ... 2x)n = a0 + a1 x + + anxn = C 12 ( 2x ) = C 12 x k =0 k k =0 suy ra: a an f ữ = a + + + n 2n = 4096 n = 12 2 k k Tời đây, toán đợc chuyển tìm k {1, 2, , 12} cho a k = C 12 lớn Ta xét: k a k +1...
 • 20
 • 234
 • 0

2 Giải đề thi đại học khối B môn toán 2008

2 Giải đề thi đại học khối B môn toán 2008
... b Sự biến thi< /b> n hàm số: Giới hạn hàm số vô cực: + a > lim y = lim ax3(1 + b + c + d ) = a < x x ax ax ax B ng biến thi< /b> n: y' = 3ax2 + 2bx + c, y' = 3ax2 + 2bx + c = Lập b ng biến thi< /b> n: ... (Q): x + 2y 4z + = Cách 2:< /b> Giả sử mặt phẳng (Q) có phơng trình: (Q): Ax + By + Cz + D = với A2 + B2 + C2 > Vì A, B, C thuộc (P), ta đợc: B + 2C + D = B = 2A 2A 2B + C + D = C = 4A 2A + C ... + = x B ng biến thi< /b> n: y' = 12x2 12x, y' = 12x2 12x = x = x = x + y' 0 + + CT + y CĐ Điểm uốn: y'' = 24< /b> x 12,< /b> y'' = 24< /b> x 12 < /b> = x = 1 /2 < /b> Vì y" đổi dấu x qua điểm 1 /2 < /b> nên đồ thị...
 • 23
 • 325
 • 0

2 Giải đề thi đại học khối D môn toán 2008

2 Giải đề thi đại học khối D môn toán 2008
... mặt cầu (S) có d ng: (S): x2 + y2 + z2 2ax 2by 2cz + d = 0, (*) điều kiện a2 + b2 + c2 d Bớc 2: Điểm A, B, C, D (S), ta đợc hệ (I) gồm phơng trình với ẩn a, b, c, d Bớc 3: Giải hệ (I), nhận ... (S): x2 + y2 + z2 2ax 2by 2cz + d = 0, điều kiện a2 + b2 + c2 d Điểm A, B, C, D (S), ta đợc: 6a + 6b + d = 18 6a + 6c + d = 18 a = b = c = , thoả mãn điều kiện 6b + 6c + d = 18 d = ... + t ữ = t = H (2; 2; 2) 2 Vậy, đờng tròn ngoại tiếp ABC có tâm H (2; 2; 2) Câu IV Đặt: u = ln x dv = x dx dx du = x v = 2x Khi đó: I= dx ln ln x + = 2 21x 2x 4x = ln 16...
 • 11
 • 1,179
 • 0

Giải đề TS Toán 10 - 2 (9)

Giải đề TS Toán 10 - 2 (9)
... + x -2 y Đồ thị (P) (d) y= x y= f(x) x +1 f(x)=(1 /2) x ^2 f(x)=(1 /2) x +1 x(t ) =-1 , y(t )=t x(t ) =2 , y(t )=t x -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 b) Lập phương trình hoành độ giao điểm : x = x + ⇔ x2 – ... m2 – 2m + = m2 – 2m + + = (m – 1 )2 + > , với m phương trình có hai nghiệm phân biệt với m 2 b) Ta có : ( x1 − x ) = ( x1 − x ) = ( x1 + x ) − x1.x = 4m2 – 4(2m – 5) = 4m2 – 8m + 20 = 4(m2 – 2m ... = 4(m – 1 )2 + 16 ≥ 16 Vậy x1 − x đạt giá trị nhỏ m = Bài 2 Gọi (P) đồ thị hàm số y = x (d) đồ thị hàm số y = x + a) Vẽ (P) (d) hệ trục tọa độ Bảng giá trị hàm số y = x x y -2 -1 2 2 2 Bảng giá...
 • 4
 • 149
 • 0

HD giải đề thi vào 10 Hải Dương ngày 2 (8.7.09)

HD giải đề thi vào 10 Hải Dương ngày 2 (8.7.09)
... 8x A= => Ax + x + A − = (1) x +1 Để tồn Max, Min A (1) phải có nghiệm => ∆ ' = 16 - A(A-6) ≥ => 2 ≤ A ≤ −1 Max A = x = Min A = -2 x = ...
 • 2
 • 217
 • 1

Xem thêm