dong tu p8

ôn thi môn Tự Động Hóa - P8

ôn thi môn Tự Động Hóa - P8
... khiển Bộ môn Tự động & Kỹ thuật tính Đề thi I Môn học: Lý thuyết Điều khiển Tự động Lớp: Cao học Điện - Điện tử Khoá Hình thức thi: Thi viết đợc sử dụng tài liệu tham khảo Thời gian thi: 90 phút ... giao động hệ thống phi tuyến Câu II a) Tại nói hệ thống Điều khiển tự động hệ động học? Các phơng pháp toán học để mô tả hệ thống điều khiển tự động b) Trình bày tính u việc phơng pháp mô tả động ... quan sát đợc hoàn toàn điều khiển đợc hoàn toàn Thang điểm: Câu I a) - điểm Giáo viên phụ trách b) - điểm Câu II a) - điểm b) - điểm Câu III điểm = 10 điểm Đại tá TS: Nguyễn Hữu Thung ...
 • 2
 • 267
 • 0

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P8 ppt

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P8 ppt
... góp C động điện tự khởi động III.2.4 Điện áp khởi động rơle điện áp tăng RU>: Rơle RU> không trở mạch dự trữ có điện áp cao điện áp làm việc cực tiểu Ulv (Ulv điện áp nhỏ mà động tự khởi động ... trữ Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trữ vào ngắn mạch tồn thiết bị bảo vệ rơle cắt ra, rơle RGT ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch lần trường hợp thời gian rơle RGT chọn theo (8.3) ... toàn, vào khoảng 1,2 ÷ Hình 8.8 : Sơ đồ nối điện để tính toán tham số 1,3 TĐD nU : hệ số biến đổi máy biến điện áp 1BU (hình 8.7) b) Rơle RU< không khởi động tự khởi động động điện nối vào góp...
 • 5
 • 213
 • 1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 doc
... học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 Việc đóng cắt động đợc thực rơle thông qua chơng trình điều khiển PLC Sau mạch động lực mắc động đèn báo mô hình (hình 3.9) Các đèn báo gia nhiệt ... cánh khuấy, quay máy ly tâm động ĐC 1,2,3,4,5,6,7 Trong động quay máy ly tâm đợc điều khiển máy biến tần để thay đổi tốc độ quay cho phù hợp với giai đoạn sản phẩm Tức ứng với loại nớc dịch với ... ly tâm đợc đặt thông số tốc độ thời gian quay động ly tâm thông qua thiết bị điều khiển biến tần có tín hiệu tác động, rơle đợc đóng đóng động tơng ứng + Công tắc (CT7) công tắc báo mức 1/3 thùng...
 • 9
 • 228
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p8 pdf

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p8 pdf
... 6.4.1 Đ c m B nh d c b i th c (hay g i tích th c ăn d c ) d c ch a nhi u th c ăn khó tiêu hóa làm cho th tích d dày tăng lên g p b i, vách d dày căng N u th c ăn tích l i lâu d c thư ng k phát viêm ... đ ng c a d c → th c ăn tích l i d c Khi th c ăn tích l i d c làm tăng áp l c xoang b ng → gây r i lo n hô h p tu n hoàn Do v y, v t có bi u hi n th khó Hơn n a th c ăn tích l i lâu s lên men, ... s n v t phân gi i (như lo i khí; axit h u cơ) Nh ng ch t kích thích vào vách d c , làm cho d c co gi t t ng → v t đau b ng không yên N u sinh nhi u s gây chư ng hơi, m t khác th c ăn trình lên...
 • 5
 • 176
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu p8 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu tư p8 pot
... bắt đầu tăng đó, chi phí bình quân gia quyền đồng vốn tăng Một vấn đề đặt điểm xuất doanh nghiệp A Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 135 .Giáo trình Tài doanh nghiệp Trên Bảng cân đối kế toán doanh ... đợc huy động khứ đợc đầu t vào tài sản đợc sử dụng cho hoạt động Vốn (hoặc vốn cận biên) đợc giả định huy động cho trì quan hệ nợ/vốn cổ phần u tiên/vốn cổ phần thờng 45/2/53 Vì vậy, doanh nghiệp ... đợc huy động từ lợi nhuận không chia, nhng lên đến 14% doanh nghiệp sử dụng hết lợi nhuận không chia phát hành thêm cổ phiếu thờng Đầu tiên xem xét trờng hợp tất vốn cổ phần đợc lấy từ lợi nhuận...
 • 5
 • 157
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p8 doc

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p8 doc
... Policy, nhấp chuột vào nút New để tạo GPO, sau nhấp chuột vào nút Edit để hiệu chỉnh sách Trong ví dụ tạo sách cấm không cho phép dùng ổ đĩa CD-ROM áp dụng cho tất người dùng OU Học phần - Quản trị ... trong giáo trình này, bước ta khảo sát hết tính công cụ Công cụ có chức tạo quản lý đối tượng hệ thống Active Directory Theo hình thấy miền netclass.edu.vn có mục sau: - Builtin: chứa nhóm người dùng ... KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM Tóm tắt Lý thuyết tiết - Thực hành 10 tiết Mục tiêu Kết thúc học cung cấp học viên kiến thức tài khoản người dùng, nhóm, thuộc tính tài khoản người dùng, nhóm tạo sẵn …...
 • 5
 • 186
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p8 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p8 pot
... không cho phép dùng ổ đĩa CD-ROM áp dụng cho tất người dùng OU Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 204/555 d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ... người dùng, nhóm, thuộc tính tài khoản người dùng, nhóm tạo sẵn … Các mục I Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Định nghĩa tài khoản người dùng tài khoản nhóm Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server ... thành viên miền Bạn dùng tính để kiểm tra máy trạm gia nhập vào miền có thành công không - Domain Controllers: chứa điều khiển vùng (Domain Controller) hoạt động miền Bạn dùng tính để kiểm tra...
 • 5
 • 143
 • 0

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p8 pps

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p8 pps
... Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng mà đầu vào tơng tự áp đến Vin cần phải khác dải đến 5v Chân Vref/2 đợcdùng để thực thi điện áp đầu vào khác dải - 5v Ví dụ, dải đầu vào tơng tự cần phải đến 4v Vref/2 ... đầu vào tích cực mức thấp đợc sử dụng để kích hoạt chíp ADC 804 Để truy cập ADC 804 chân phải mức thấp Chân RD (đọc): Đây tín hiệu đầu vào đợc tích cực mức thấp Các ADC chuyển đổi đầu vào tơng tự ... thấp tới chân RD lấy liệu 804 Chân Vin (+) Vin (-) Đây đầu vào tơng tự vi sai mà Vin = Vin (+) - Vin (-) Thông thờng Vin (-) đợc nối xuống đất Vin (+) đợc dùng nh đầu vào tơng tự đợc chuyển đổi...
 • 12
 • 254
 • 1

kế toán đầu dài hạn trong quá trình đầu bất động sản p8 potx

kế toán đầu tư dài hạn trong quá trình đầu tư bất động sản p8 potx
... khoản 12 - Đầu tài ngắn hạn, có tài khoản: - Tài khoản 121 - Đầu chứng khoán ngắn hạn; - Tài khoản 128 - Đầu ngắn hạn khác; - Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn Nhóm Tài ... Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tồn hình thái tiền, vật (vật tư, hàng hoá), dạng đầu ngắn hạn khoản nợ phải thu Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp bao gồm: Vốn tiền; Các khoản đầu tài ngắn hạn; ... sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán tài sản ngắn hạn nhằm xác định giá trị thực tài sản ngắn hạn Bảng Cân đối kế toán p Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành nhóm:...
 • 10
 • 134
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 ppsx
... TĐH46 Hình 3.11 Sơ đồ tạo nguồn cho cảm biến 3.4 Xây dựng thuật toán điều khiển hình Từ nguyên lý hoạt động hình khâu tinh lọc thựa tế đợc thay mô hình mô phỏng, đa sơ đồ thuật toán chơng trình ... chơng trình điều khiển SIMATIC S7 200 Để thuận tiện cho việc kiểm tra việc hiểu chơng trình ta tiến hành phân công tiến hiệu nh sau: TT ký hiệu nhiệm vụ tín hiệu đầu vào I0.0 I0.1 Khởi động Dừng ... Q0.6 Q0.7 Q1.0 Động bơm sản phẩm bình chứa 300lít Van nguồn nhiệt Động bơm sản phẩm đợc gia nhiệt Động quay cánh khuấy bình Động bơm sản phẩm từ bình vào máy ly tâm Động quay ly tâm Động bơm dịch...
 • 10
 • 81
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p8 docx

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p8 docx
... TĐH46 Hình 3.11 Sơ đồ tạo nguồn cho cảm biến 3.4 Xây dựng thuật toán điều khiển hình Từ nguyên lý hoạt động hình khâu tinh lọc thựa tế đợc thay mô hình mô phỏng, đa sơ đồ thuật toán chơng trình ... chơng trình điều khiển SIMATIC S7 200 Để thuận tiện cho việc kiểm tra việc hiểu chơng trình ta tiến hành phân công tiến hiệu nh sau: TT ký hiệu nhiệm vụ tín hiệu đầu vào I0.0 I0.1 Khởi động Dừng ... Q0.6 Q0.7 Q1.0 Động bơm sản phẩm bình chứa 300lít Van nguồn nhiệt Động bơm sản phẩm đợc gia nhiệt Động quay cánh khuấy bình Động bơm sản phẩm từ bình vào máy ly tâm Động quay ly tâm Động bơm dịch...
 • 10
 • 175
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 pps

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p8 pps
... TĐH46 Hình 3.11 Sơ đồ tạo nguồn cho cảm biến 3.4 Xây dựng thuật toán điều khiển hình Từ nguyên lý hoạt động hình khâu tinh lọc thựa tế đợc thay mô hình mô phỏng, đa sơ đồ thuật toán chơng trình ... chơng trình điều khiển SIMATIC S7 200 Để thuận tiện cho việc kiểm tra việc hiểu chơng trình ta tiến hành phân công tiến hiệu nh sau: TT ký hiệu nhiệm vụ tín hiệu đầu vào I0.0 I0.1 Khởi động Dừng ... Dừng toàn hệ thống tín hiệu đầu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Động bơm sản phẩm bình chứa 300lít Van nguồn nhiệt Động bơm sản phẩm đợc gia nhiệt Động quay...
 • 10
 • 178
 • 0

Phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc

Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc
... 1: Hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB Chương 2: Thực trạng hoạt động vấn cổ phần hóa Công ty chứng khoán ACB Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ... HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB……………68 3.1 Định hướng phát triển công ty chứng khoán ACB .68 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB ... CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm vai trò Công ty chứng khoán * Khái niệm Công ty chứng khoán tổ...
 • 84
 • 440
 • 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc
... Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài dạn tìm hiểu đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động vấn tài doanh nghiệp công ty chứng khoán ngân hàng sài thương tín ( Sacombank-SBS ... VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 : Công ty chứng khoán 1.1.1 : Khái niệm công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức có cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng ... chức hoạt động công ty chứng khoán công ty chứng khoán phép thực nghiệp vụ vấn tài doanh nghiêp bao gồm : • vấn tái cấu tài doanh nghiệp, thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp, vấn quản trị công...
 • 83
 • 1,083
 • 8

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc
... TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG I Thực trạng công tác vấn cổ phần hoá Công ty Chứng khoán Thăng Long Thị trường khách hàng mục tiêu ... hành cổ phiếu: bán đấu giá công ty trung tâm giao dịch chứng khoán hay công ty chứng khoán, * vấn, Bán đấu giá cổ phần hoạt động mà phòng vấn tài doanh nghiệp- Công ty Chứng khoán Thăng ... tăng phần cho thấy tin ng doanh nghiệp nhà nước công tác vấn Công ty Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước chủ động tìm đến đề nghị Công ty Chứng khoán Thăng Long tổ chức vấn cho trình cổ...
 • 68
 • 463
 • 3

Xem thêm