dong tu p7

ôn thi môn Tự Động Hóa - P7

ôn thi môn Tự Động Hóa - P7
... T p x(t) T0 e p y(t) W(p) Phần tử xung Trong đó: T0 chu kỳ lợng tử hóa phần tử xung W ( p) = K = 10[S-1]; T1 = 0,05[S]; T0 = 0,1[S] Hãy xác định hàm số truyền Z hệ ? K p (1 + T1 p...
 • 2
 • 140
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P7 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P7 pptx
... cao : Bảo vệ tác động không ngắn mạch đồng thời kênh tần số cao bảo vệ bị hư hỏng III.4 Lí đặt rơle phận khởi động bảo vệ: Cũng giống bảo vệ có hướng có khóa tần số cao, việc đặt rơle khởi động ... khóa chắn bảo vệ ngắn mạch Nếu sử dụng phận khởi động rơle bảo vệ tác động không trường hợp ngắn mạch mà có phận khởi động phía làm việc, lúc hoạt động bảo vệ giống hư hỏng đường dây bảo vệ ... loại: bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch pha bảo vệ có hướng có khóa tần số cao kết hợp với bảo vệ khoảng cách Tất phương án bảo vệ sử dụng thực tế, nhiên phương án có đặc điểm sử dụng riêng Bảo vệ...
 • 12
 • 227
 • 1

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 pdf
... t¶i, hµng tiªu dïng, b¶o qu¶n thùc phÈm, « t«, trß ch¬i ®iƯn tư v.v… a ThiÕt kÕ c¶m biÕn nhiƯt Trong tÊt c¶ c¸c ®¹i l−ỵng vËt lý, nhiƯt ®é lµ mét nh÷ng ®¹i l−ỵng ®−ỵc quan t©m nhiỊu nhÊt §o nhiƯt ... V× kho¶ng biÕn thiªn ®iƯn ¸p cđa bé c¶m biÕn lµ 1V víi kho¶ng biÕn thiªn nhiƯt ®é tõ 00C - 1000C Trong ®ã, yªu cÇu m¹ch ®Çu vµo cđa PLC cã møc ®iƯn ¸p tõ 0V - 10V, v× vËy ta sư dơng m¹ch khch ®¹i...
 • 9
 • 159
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p7 ppt

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng cấu tạo các loại thảo dược được chế từ tuyến nội tiết của động vật p7 ppt
... sau: Thực quản co giật: bệnh n y hết co giật ống thông thực quản thông đợc, không sờ thấy ngoại vật thực quản Th c qu n h p: B nh khụng cú tri u ch ng rừ r t, th c n l ng v n c v n trụi qua c...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu p7 pot

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng trực tiếp doanh lợi tương đối trong hoạt động đầu tư p7 pot
... .Giáo trình Tài doanh nghiệp dới dạng cổ tức đầu t dới hình thức khác Tỷ suất lợi nhuận mà cổ đông mong muốn phần vốn chi phí Đó tỷ suất lợi nhuận mà ngời nắm giữ cổ ... đợi kiếm đợc từ khoản đầu t có mức rủi ro tơng đơng Vì vậy, giả sử cổ đông doanh nghiệp A mong đợi kiếm đợc tỷ suất lợi nhuận Ks từ khoản tiền họ Nếu doanh nghiệp đầu t phần lợi nhuận không chia ... tính chủ quan việc tiếp cận, nhà phân tích thờng dự đoán chi phí cổ phần thờng doanh nghiệp việc cộng mức bù rủi ro khoảng từ 3-5% vào lãi suất nợ dài hạn doanh nghiệp Nh vậy, doanh nghiệp có rủi...
 • 5
 • 151
 • 0

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p7 pptx

Giáo trình phân tích cấu tạo quy trình tự động hóa mainserver dùng tham biến dòng lệnh p7 pptx
... child domain cần tạo Các trình tương tự trình tạo Domain Controller phần Cuối bạn kiểm tra DNS hệ thống Server quản lý gốc rừng có tạo thêm child domain không, đồng thời bạn cấu hinh thêm chi ... III.5 Xây dựng Organizational Unit Như trình bày phần lý thuyết OU nhóm tài khoản người dùng, máy tính tài nguyên mạng tạo nhằm mục đích dễ dàng quản lý ủy quy n cho quản trị viên địa phương giải ... in an existing forest bạn muốn tạo domain rừng có sẵn Trong trường hợp bạn cần tạo Domain Controller cho Child domain, nên bạn đánh dấu vào mục lựa chọn thứ hai Để tạo child domain domain tree...
 • 5
 • 172
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p7 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích quá trình tự động hóa server dùng tham biến dòng lệnh p7 pptx
... bạn nhập tên domain tree có tên child domain cần tạo Các trình tương tự trình tạo Domain Controller phần Cuối bạn kiểm tra DNS hệ thống Server quản lý gốc rừng có tạo thêm child domain không, ... Controller cho subdomain bạn làm bước sau: Tại member server, bạn chạy chương trình Active Directory Installation Wizard, bước đầu bạn chọn tương tự phần nâng cấp phía Trong hộp thoại Domain Controller ... m C lic k to Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e N y to k lic c Đến chương trình cho phép bạn chọn...
 • 5
 • 117
 • 0

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p7 pot

Tài liệu hướng dẫn và phương pháp thực hiện những phát minh khoa học kỹ thuật vào sản xuất ứng dụng tự động hóa p7 pot
... sử dụng cảm biến nhiệt độ bán dẫn LM335 Trong mạch ta sử dụng số thiết bị nh: Cảm biến nhiệt độLM335, chuyển đổi tơng tự số ADC 804, chíp vi điều khiển 89C051, LED vạch, mạch so sánh.v.v Khoa ... chất thực thi điển hình: Sự thay đổi điện áp ngợc Đáp ứng thời gian theo dòng: Khoa điện - 79 - Trờng ĐHNNI_ Hà Nội Đồ án tốt nghiệp TĐH46 Nguyễn Văn Tú _ Lớp Điện trở nhiệt chỗ nối tới Đáp ứng ... số chuẩn hóa Trở kháng động Hằng số thời gian Khoa điện Các tính chất thuận - 80 - Trờng ĐHNNI_ Hà Nội Đồ án tốt nghiệp TĐH46 Nguyễn Văn Tú _ Lớp Các tính chất ngợc Điện áp nhiễu Đáp ứng nhiệt...
 • 12
 • 134
 • 1

kế toán đầu dài hạn trong quá trình đầu bất động sản p7 potx

kế toán đầu tư dài hạn trong quá trình đầu tư bất động sản p7 potx
... tồn kho có cuối kỳ p PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng ... tồn kho Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo: - Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán năm trước ... toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản phản ánh khoản chi nghiệp, chi dự án để thực nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội Nhà nước cấp giao cho doanh nghiệp nhiệm vụ sản...
 • 10
 • 162
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 pot

Giáo trình hình thành quy trình điều khiển conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 pot
... tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 Việc đóng cắt động đợc thực rơle thông qua chơng trình điều khiển PLC Sau mạch động lực mắc động đèn báo mô hình (hình 3.9) Các đèn báo gia nhiệt sản phẩm Các đèn ... nớc dứa bình chứa Trong thực tế xây dựng mô hình khâu tinh lọc làm nh mô hình thực tế xây dựng mô hình với tín hiệu mô mà cụ thể là: + Các động bơm hoạt động thay tín hiệu hoạt động motor nhỏ quay ... mô hình chạy + Cảm biến mức thay tín hiệu báo mức việc định thời gian PLC đợc báo đèn báo mức + Nguồn nhiệt đợc tạo nhờ sức đốt nóng đèn sợi đốt Dới mô hình nguyên lý hoạt động hình mô (hình...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p7 pot

Giáo trình hình thành ứng dụng cấu tạo kiểu xung trong việc điều khiển tự động hóa p7 pot
... mô hình Khoa Cơ Điện 70 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 Việc đóng cắt động đợc thực rơle thông qua chơng trình điều khiển PLC Sau mạch động lực mắc động đèn báo mô hình ... cụ thể thành bình chứa Tại vị trí ta đặt công tắc hành trình xác định tín hiệu tác động dùng tín hiệu để đóng nguồn vào cho đầu vào PLC để xử lý đặt định điều khiển đến cấu chấp hành Cấu tạo cụ ... từ có cấu tạo cảm biến Sự thay đổi từ tính chuyển thành tín hiệu điện đợc đa vào PLC để làm tín hiệu đặt xử lý đồng thời đa định điều khiển đến thiết bị chấp hành Tuy nhiên mô hình tôi, điều kiện...
 • 10
 • 183
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 ppt

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu tạo conector trong việc điều khiển tự động hóa p7 ppt
... mô hình Khoa Cơ Điện 70 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 Việc đóng cắt động đợc thực rơle thông qua chơng trình điều khiển PLC Sau mạch động lực mắc động đèn báo mô hình ... cụ thể thành bình chứa Tại vị trí ta đặt công tắc hành trình xác định tín hiệu tác động dùng tín hiệu để đóng nguồn vào cho đầu vào PLC để xử lý đặt định điều khiển đến cấu chấp hành Cấu tạo cụ ... từ có cấu tạo cảm biến Sự thay đổi từ tính chuyển thành tín hiệu điện đợc đa vào PLC để làm tín hiệu đặt xử lý đồng thời đa định điều khiển đến thiết bị chấp hành Tuy nhiên mô hình tôi, điều kiện...
 • 10
 • 155
 • 0

Phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc

Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB.doc
... 1: Hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB Chương 2: Thực trạng hoạt động vấn cổ phần hóa Công ty chứng khoán ACB Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ... HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB……………68 3.1 Định hướng phát triển công ty chứng khoán ACB .68 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động vấn cổ phần hóa công ty chứng khoán ACB ... CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm vai trò Công ty chứng khoán * Khái niệm Công ty chứng khoán tổ...
 • 84
 • 432
 • 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS ).doc
... Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài dạn tìm hiểu đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động vấn tài doanh nghiệp công ty chứng khoán ngân hàng sài thương tín ( Sacombank-SBS ... VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 : Công ty chứng khoán 1.1.1 : Khái niệm công ty chứng khoán Công ty chứng khoán tổ chức có cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng ... chức hoạt động công ty chứng khoán công ty chứng khoán phép thực nghiệp vụ vấn tài doanh nghiêp bao gồm : • vấn tái cấu tài doanh nghiệp, thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp, vấn quản trị công...
 • 83
 • 1,065
 • 8

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG.doc
... TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG I Thực trạng công tác vấn cổ phần hoá Công ty Chứng khoán Thăng Long Thị trường khách hàng mục tiêu ... hành cổ phiếu: bán đấu giá công ty trung tâm giao dịch chứng khoán hay công ty chứng khoán, * vấn, Bán đấu giá cổ phần hoạt động mà phòng vấn tài doanh nghiệp- Công ty Chứng khoán Thăng ... tăng phần cho thấy tin ng doanh nghiệp nhà nước công tác vấn Công ty Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước chủ động tìm đến đề nghị Công ty Chứng khoán Thăng Long tổ chức vấn cho trình cổ...
 • 68
 • 449
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 331 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 256 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 42 2016 TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư 34 2016 TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 35 2016 TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư 39 2016 TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 28 2016 TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17 2009 TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhThông tư 41 2016 TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhDecision No. 63 2015 QD-TTg on policy on assistance in vocational training and job search for workers whose landDecree No. 102 2015 ND-CP on management and operation of airports and airfieldsDecree No. 60 2015 ND-CP guiding the implementation of a number of articles of the securities Law and the law amendingCircular No. 33 2015 TT-BNNPTNT on regulations on monitoring of food hygiene and safety in harvests of bivalve mollusksCircular No. 43 2015 TT-BGTVT on issuance and revocation of the declaration of maritime labor compliance and certificateResolution No. 03 2015 NQ-HDTP on process for selecting, publishing and adopting precedentsNghị quyết số 07 2015 NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn KiếmNghị quyết 12 2015 NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà NộiNghị quyết số 14 2015 NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà NộiCIRCULAR No. 15 2014 TT-BTP May 20, 2014Nghị quyết 50 2016 NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18 2014 NQ-HĐND do tỉnh Hưng Yên ban hànhQuyết định 822 QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái