DE MAO TU SO 3

Đề thi Toán số 3

Đề thi Toán số 3
... Biểu điểm kiểm tra học kì I - Môn Toán A Lí thuyết : đ Câu1: - Phát biêủ quy tắc (SGK -Toán9 T.1) : - Áp dụng : 4,9.40 = 49.4 =7.2 =14 Câu 2:- Viết bảng tóm tắt (SGK -Toán9 T.1) - Áp dụng : Lập luận ... Lập bảng (0.5đ) y 3 + Vẽ đồ thị (1đ) y B α A O x y = −x + b)Tính α (0.5đ) Gọi α góc tạo đương thẳng y = -x +3 trục Ox, ta có α= BAx Tan OAB = OB = => OAB = 450 => α = 180 − 45 = 135 OA Phạm Văn Ngạch ... OAB = OB = => OAB = 450 => α = 180 − 45 = 135 OA Phạm Văn Ngạch - Trường THCS Triệu Thành Bài 3: 3, 5 điểm D C A M O B - Vẽ hình xác : 0,5 đ a) điểm: Ta có MA= MB ( tính chất tiếp tuyến) OA =...
 • 3
 • 330
 • 1

bai tap chuyen de mao tu

bai tap chuyen de mao tu
... in ……… office 64 Where is your father, Nam? ~ I think he is in …………….office Mot so bai tap ve mao tu de thi tuyen sinh dai hoc Dai hoc Ngoai Thuong nam 2000-2001 65 He is ……………….honest person 66 ... …………… farmer is ………….person who works in ……… farm 54 These students are from……………….South of Vietnam 55 Yesterday there was …………….accident at………… school gate ………… injured were sent to…………….hospital ... murdering his neighbor with a hammer 63 Let’s ask him for help I think only him can help us now because he is in ……… office 64 Where is your father, Nam? ~ I think he is in …………….office Mot so bai...
 • 3
 • 879
 • 29

de thi thu so 3

de thi thu so 3
... X < 85 Thu hỗn hợp khí Dẫn hỗn hợp qua bình đựng CaCl2 khan, bình đựngCa(OH)2 cuối H 2SO4 loãng Sau bình thấy thể tích hỗn hợp giảm 1 /3 so với ban đầu X là: A: NH4HSO3 B: NH4HCO3 C:NH4HSO4 D: ... B: O, S C: C, Si D: F, Cl Câu 34 : Dung dịch a xít H3PO4 chứa cấu tử nào: A: H+, PO 43- B: H+, PO 43- , H2PO4- C: H2PO4-, HPO42-, PO 43- D: H2PO4-, HPO42-, PO 43- , H+ Câu 35 : Đốt cháy hoàn toàn hiđrôcacbon ... hỗn hợp tráng gương hoàn toàn thu 12,96 (g) Ag Biết anđêhít có số mol Hai anđêhít có công thức là: A: HCHO, CH3CHO B: CH3CHO, C2H5CHO C: CH3CHO, C3H7CHO D: HCHO, C3H7CHO Câu 47: Hchc X mạch không...
 • 2
 • 169
 • 0

bai giang chuyen de mao tu

bai giang chuyen de mao tu
... the church: den choi ( khong phai di le) to go to prison: di tu vi co toi; to be in prison: dang ngoi tu; to be sent to prison to go to the prison: den nha tu (quan giao, den tham tu nhan) to ... travel The darker it gets, the colder it becomes The more I eat, the hungrier I feel 14 Dung truoc mot so tinh tu- hien tuong danh tu hoa the injured, the woulded, the disabled, the unemployed, ... cach dung va khong dung mao tu o mot so danh tu to go to school/ college/ university: hS di hoc to leave ………………………… (tot nghiep) to go to the school/ college/ university: den de lam gi ( khong phai...
 • 2
 • 344
 • 0

Đề kiểm tra số 3 ly 12NC

Đề kiểm tra số 3 ly 12NC
... vật nóng 30 0oC 30 ) Dùng phương pháp ion hóa phát xạ điện từ Tìm câu trả lời sai: A) Tia tử ngoại B) Tia gama C) Tia X mềm D) Tia X cứng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên ... sáng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm nguồn gốc phát tia tử ngoại A) Mạch dao động L C B) Ống Rơnghen C) Các vật nóng 30 00oC ... vạch hấp thụ C) Quang phổ liên tục phát xạ D) Quang phổ liên tục hấp thụ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN : VẬT LÝ LỚP 12 ( BÀI SỐ 4) Họ tên : ………………………………………………………… Lớp: ………… 1) Tìm phát biểu sai tia...
 • 8
 • 237
 • 0

De thi HSG so 3

De thi HSG so 3
... old one -> My old house is Ex Complete this letter and answer the questions below.(4.0) Dear Laura, I’m (1) to tell you something about my (2) There’re (3) people in my family: my grandmother, ... there a sink, a tub and a shower in the bathroom? -> Does Do you have a better stove than this? -> Is this That food is excellent -> What ! He spends an hour a day learning English -> It takes ... work hard? What does Linh think of her mother? Does Linh’s mother cook well? Are they happy? Ex Write questions for these answers (2.0) The meeting will start at 7 .30 in the morning It’s a ten-minute...
 • 2
 • 193
 • 0

Đề thi thử sổ 3 HKII lớp 11

Đề thi thử sổ 3 HKII lớp 11
... ngược chiều với trọng lực 3: Sự cụp trinh nữ 4: Lá bị héo bị khô hạn 5: Lá bị rung chuyển gió thổi Câu trả lời là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4, Bài 27 Những nhân tố ... thay đổi hình thái, cấu tạo, sinh lí động vật sau sinh trứng nở D Phải qua giai đoạn lột xác Bài 11 Câu sau không đúng? Chọn đáp án A Một số quan hay phận sinh trưởng chậm phát triển chậm B Sinh ... trưởng phát triển mạnh C Ức chế trình biến đổi sâu thành nhộng bướm D Kích thích bướm đẻ trứng Bài 13 Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật? Chọn đáp án A Quyết định giới...
 • 7
 • 408
 • 0

Đề ôn luyện số 3 _Môn Hóa 2009

Đề ôn luyện số 3 _Môn Hóa 2009
... 10 ,33 g B 12 ,33 g C 9 ,33 g D 11 ,33 g Câu 48: Cho 12g hỗn hợp Fe ,Cu vo dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong thu 12,8g chất rắn.Vậy % Cu đầu là: A 46,7% B 33 ,33 % C 50% D 53, 3% Câu 49: Muối A có công ... C4H9OH B CH3OH C C2H5OH D C3H7OH @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ B 11 B 21 A 31 D 41 C A 12 C 22 D 32 C 42 C A 13 B 23 A 33 B 43 D D 14 B 24 A 34 D 44 D C 15 A 25 A 35 B 45 C B 16 A 26 D 36 C 46 D D ... Cl , 0 ,3 mol NO3 Thêm dd Na2CO3 1M vào dd A lượng kết tủa lớn ngừng lại Hỏi thể tích dd Na2CO3 thêm vào là: A 150 ml B 200 ml C 30 0 ml D 250 ml Câu 23: Cho hỗn hợp Cu Fe vào dung dịch HNO3 loãng,...
 • 10
 • 172
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 3 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 3 (có đáp án)
... Chọn đáp án A 96 số B 24 số C số D 28 số Đáp án : (B) Bài : 24024 Cho số 1,2 ,3, 4,5,6,7,8,9 Lập số có chữ số khác từ số Hỏi có số Lựa chọn phương đúng: Chọn đáp án A 15 136 số B 1 530 0 số C 15120 số ... trình : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 16579 Giải phương trình : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24025 Cho số 0,1,2 ,3, 4 Lập số có chữ số khác từ số Hỏi có số vậy, số lớn 35 000 Lựa ... 1,2 ,3, 4,5,6,7 Gọi số số tự nhiên chẵn, số có chữ số khác lập từ số trên, số số tự nhiên lẻ, số có chữ số khác lập từ số Lựa chọn phương đúng: Chọn đáp án A B > C D Cả phương án sai Đáp án : (C) Bài...
 • 18
 • 459
 • 5

Bộ đề trắc nghiệm số 3 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 3 - Đáp án
... kiện sống; D A B; Đáp án : (C) Bài : 216 83 Cơ thể song nhị bội thể có tế bào mang: Chọn đáp án A Bộ NST bố mẹ khác nhau; B Hai NST lưỡng bội bố mẹ thuộc hai loài khác nhau; C Bộ NST đa bội chẵn; ... giới tính Đáp án : (B) Bài : 5955 Kiểu gen sau xem thể dị hợp? Chọn đáp án A AaBbDd B AaBbdd C AabbDd D Cả ba kiểu gen Đáp án : (D) Bài : 5954 Kiểu gen sau xem thể đồng hợp? Chọn đáp án A AABBDd ... = 0,65; a = 0 ,35 D A = 0,88; a = 0,12; Đáp án : (C) Bài : 21657 Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí tiến hoá cấp độ: Chọn đáp án A Nguyên tử; B Phân tử; C Cơ thể; D Quần thể; Đáp án : (B) Bài :...
 • 13
 • 323
 • 0

Bộ đề trắc nghiêm số 3 môn Hóa - Đáp án

Bộ đề trắc nghiêm số 3 môn Hóa - Đáp án
... nguyên tử X nhỏ 34 X nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Lưu huỳnh B Cacbon C Oxi D Clo Đáp án : (A) Bài : 15265 Công thức sau lớp thứ ba nguyên tố chứa electron? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài ... đúng: Chọn đáp án A N < K < M < L B N < M < K < L C N < M < L < K D Kết khác Đáp án : (B) Bài : 15266 X phi kim có tổng đại số số oxi hoá dương cao với hai số oxi hoá âm thấp +2 Tổng số proton ... hai hợp chất khác chứa công thức phân tử Đáp án : (B) Bài : 15269 Cho nửa phản ứng oxi hoá - khử sau: Nếu cân phản ứng trị số x là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 15268 Cho phân tử chất...
 • 7
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công vănNghiên cứu khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật tại mỏ khai thác khoáng sản trại cau huyện đồng hỷ thái nguyênPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017QD TS duoc mien thi NNTổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcTrách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUCâu chuyện về nguyễn bỉnh khiêm và lời tiên tri của ôngTuần 9. Động từĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP 2 TCBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)GIẢNG dạy từ NGỮ TRONG văn học TRUNG đạiNGĂN NGỪA học SINH VI PHẠM “HAI KHÔNGTuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆN6 thủy phân peptit trong môi trường kiềm (15)Diễn ngôn về người phụ nữ trong các tác phẩm văn học việt nam4 lý thuyết peptit (13)