Phan 2 dao dong co vs song co 4

Phan 2 dao dong co vs song co 4

Phan 2 dao dong co vs song co 4
... v 12 x 22 v 22 x 12 v 12 v 22 C v 12 x 22 v 22 x 12 v 12 v 22 D v 12 x 22 v 22 x 12 v 12 v 22 Cõu 5: Mt vt dao ng iu hũa cú li x1 = cm thỡ cú tc v1 = cm/s v vt cú li x2 = 2 cm thỡ cú tc v2 = ... trỡnh dao ng tng hp ti M l 2d1 2d2 (d2 d1 ) (d2 d1 ) uM uAM uBM acos t acos t 2acos cos t Vy phng trỡnh dao ng tng hp ti M l (d2 d1 ) (d2 d1 ) uM 2acos cos ... s 02 s2 .0 . g 02 ( tớnh bng rad) Lc cng dõy c cho bi cụng thc mg 3cos 2coso max mg 2coso ; (VTCB) mgcoso ; o Bien mg 2coso 2cos o max mg.coso coso...
 • 23
 • 103
 • 0

Phần 2: Dao động điều hòa-Sóng pot

Phần 2: Dao động điều hòa-Sóng cơ pot
... kì dao động B Tần số dao động C Tần số góc dao động D Chu kì riêng dao động 3: lắc lò xo tỉ lệ thuận với A Li độ dao động B Biên độ dao động C Bình phương với biên độ dao động D Tần số dao động ... gọi dao động ? A Dao động tuần hoàn B Dao động điều hòa C Dao động tắt dần D Dao động cưỡng 2: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất, mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ, ... HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ Có hai dao động điều hòa phương sau: x1 = A1cos(ωt +φ1) x2 = A2cos(ωt +φ2) + Tổng hợp hai dao động dao động điều hòa có tần số với hai dao động...
 • 7
 • 177
 • 0

Bài tập học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 3 pps

Bài tập cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 3 pps
... f 22 Z Z2 1c1 g 12 R= Suy : R = 1c1 f 12 Z1 + Z 2 Z1Z 2c2 S g 12 c2 S2 S1 Z 12 Z2 Z 12 T= = = T= 2 2 Z1 ( Z1 + Z ) 1c1S1 f1 1c1S1 S2 ( Z1 + Z ) ( Z1 + Z ) Ta thấy : R + T = Câu : Khi ... PSI-PSI*, Hachette Supérieure, Nxb Giáo dục Hà Nội 20 02 [2] Ondes, Deuxième année, PC-PC* PSI-PSI*, Hachette Supérieure, 20 00 [3] Lơng Duyên Bình, Ngô Công Trí, Nguyễn Hữu Hồ, Vật lý đại cơng, Tập ... nụng f 1c1S2 -S1 2c2 f Z1 Z S2 g1 = Z1 S1 1c1S1 Z Z2 Suy : r 12 ( DV ) = Z1 + Z Tơng tự, hệ số phản xạ biên độ áp suất d : p g Z Z2 c g r 12 ( p ) = phanxa = 1 = = = r 12 ( DV )...
 • 6
 • 209
 • 0

Bài tập học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 2 pps

Bài tập cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 2 pps
... hởng k = kn = kn n n 2L n = L = n L n c ; L= 2L 2c Với n = = ; L =2 2L 3c Với n = = ; L=3 2L Với n = = @ áp dụng 2: Nghiên cứu dạng dao động riêng sợi dây (Trang 52) Khi thí nghiệm với ... n n = 2, 34.9, c = 22 m / s Câu : a) Sức căng dây : T0 = Mg Với : M = 25 g T0 = 25 .1 0-3 .10N T0 = 0 ,25 N T b) Vận tốc truyền sóng c : c = Khối lợng đơn vị chiều dài T 0, 25 dây : = = 5, 2. 104 ... n c Vận tốc truyền sóng dây : c = Mà : n = n = 2. 117.9, 22 00cm / s n 2L c = 22 m / s (Ghi : Có thể tính theo cách khác nh sau : Ta có : L = n n n = n L = 1 .2. 1,17m = 2, 34m Mặt khác : c...
 • 5
 • 195
 • 0

Bài tập học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 1 docx

Bài tập cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 1 docx
... : 2 x1 + x2 = 12 x1 12 x2 x2 x1 x1 + x2 = 12 ( x1 + x2 ) ( x1 + x2 ) 2 2 x1 + x2 = ( 12 + )( x1 + x2 ) x1 + x2 = ( x1 + x2 ) với = 12 + Tơng tự, trừ vế theo vế hệ phơng trình (3) : 2 x1 ... 2 x1 x2 = ( 12 )( x1 x2 ) x1 x2 = ( x1 x2 ) với = 12 2 A B x1 = sin t + sin 2t x1 + x2 = ( x1 + x2 ) x1 + x2 = A sin t Suy : x1 x2 = ( x1 x2 ) x1 x2 = B sin 2t x = ... (1) biểu diễn dao động cỡng khối lợng m1 có dạng : x1 (t ) = A()sin t x1 = A cos t x1 = A sin t = x1 Thay tất vào (1) : x1 + 12 x1 = 12 y0 sin t ( 12 ) x1 = 12 y0 sin t x1 = 12 12 ...
 • 15
 • 221
 • 0

học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 3 potx

Cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 3 potx
... : Khi dùng tần số nhỏ, ta quan sát đợc dao động loa (dao động điện biến thành dao động cơ) Với tần số nghe đợc, tợng tơng tự Chuyển động loa gây dao động nhỏ không khí Các môi trờng vật chất ... độ thông sóng tơng ứng toi = 1c1 v = 1c1 f 12 ( x0 , t ) toi phanxa = 1c1 g 12 ( x0 , t ) truyenqua = c2 f 22 ( x0 , t ) Từ suy : c c2 R= 1 1c1 + c2 : T= 1c1 c2 ( 1c1 + c2 ) = R Ghi ... truyền sóng c1) môi trờng (2) (khối lợng riêng , vận tốc truyền sóng c2) x Hình 5: x Sóng tới f1 (t ) tạo nên sóng phản xạ c1 x x g1 (t + ) sóng truyền qua f (t ) c1 c2 Biểu thức mô tả sóng...
 • 11
 • 238
 • 1

học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 2 pot

Cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 2 pot
... xuất cực đại dao động (gọi bụng dao động) cực tiểu dao động (gọi nút dao động) y Nam châm điện Ròng rọc Thanh rung x O Hình Khi có cộng hởng, đầu dây gắn với rung gần nh trùng với nút dao động khoảng ... bó sóng L + có hai bó sóng L + có ba bó sóng c) Định nghĩa sóng dừng: Trong thí nghiệm đây, điểm dây có hoành độ x thực dao động ( x, t) với biên độ F phụ thuộc vào x (và không phụ thuộc vào ... F0n sin (2 ) n 2L 2L c c ; n = n ; = n = Fn (x) = F0n sin (2 x với: Gn (t ) = G0n sin (2 t nc + n ) = G0n sin (2 n t + n ) 2L n 2L L Chu kỳ theo không gian Fn(x) tơng ứng với: L n = = với: = 2L n n...
 • 9
 • 184
 • 0

học đại cương - Phần 2 Dao độngsóng - Chương 1 pdf

Cơ học đại cương - Phần 2 Dao động và sóng cơ - Chương 1 pdf
... = A1 ( ) cos( t ) (t ) = A2 ( ) cos( t ) F 1 F 1 + với: A1 ( ) = và: A2 ( ) = 2 2M 2M Đồ thị A1 ( ) A2 ( ) theo cho hình 14 a 14 b, với : F0 1 F0 1 + = 2M 2M ... tính hai dạng dao động riêng: um vm = cos(1t +1 ) + cos( 2t +2 ) 3) Dao động tự N dao động tử liên kết (Dao động tự hệ N bậc tự do): Xét trờng hợp tổng quát: Hệ gồm N dao động tử liên ... Các dao động Tử Điều hòa liên kết tợng lan truyền dao dộng 1 Dao động tự dao động tử liên kết : 1) Dao động tự hệ bậc tự : a) Dao động tử điều hoà: Xét hệ có bậc tự Biến thiên hệ đợc đặc trng đại...
 • 13
 • 184
 • 1

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG HỌC – SÓNG HỌC pps

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC pps
... lò xo c Lực tác dụng lên vật dao động d có a c 11 Dao động lắc lò xo ma sát là: a Dao động điều hòa b Dao động tuần hoàn c Dao động tự d Ba câu a, b, c 12 Một vật dao động điều hòa với liđộ x ... xảy dao động cưỡng khi: q Hệ dao động với tần số dao động lớn r Ngoại lực tác dụng lên vật biến thiên tuần hoàn s Dao động ma sát t Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng 14 Một lắc lò xo dao ... Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số dao động riêng j Trong đời sống kĩ thuật, dao động tắt dần luôn có hại k Trong đời sống kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn có lợi l Trong dao động cưỡng...
 • 28
 • 182
 • 0

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG HỌC – SÓNG HỌC pot

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC pot
... hoàn D dao động cưỡng Dao động hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động tự D dao động tuần hoàn Đặc điểm sau dao động điều hòa ? A Khi vật dao động ... c Lực tác dụng lên vật dao động d có a c 11 Dao động lắc lò xo ma sát là: a Dao động điều hòa b Dao động tuần hoàn c Dao động tự d Ba câu a, b, c 12 Một vật dao động điều hòa với liđộ x ... Chương I DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu phát biểu sau A .Dao động hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn dao động tự B Chu kỳ hệ dao động tự không phụ thuộc vào yếu tố bên C Chu kỳ dao động hệ dao động tự...
 • 54
 • 201
 • 1

Chuyên đề 2: Dao động học

Chuyên đề 2: Dao động cơ học
... CHUYÊN ĐỀ - DAO ĐỘNG CƠ - ĐT: 01689.996.187 http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG: * Dao động cơ, dao động tuần hoàn + Dao động ... ÁN ĐỀ 12 135 CHỦ ĐỀ 6: DAO ĐỘNG CƠ HỌCĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 20072012 ĐÁP ÁN: DAO ĐỘNG CƠ - ĐH CĐ 2007-2012 147 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ CHUYÊN ... gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kì dao động C chu kì riêng dao động D tần số riêng dao động Câu 22: Chọn kết luận nói dao động điều hoà cuả lắc lò...
 • 147
 • 863
 • 5

tài liệu ôn tập môn vật lý phần 1 dao động học

tài liệu ôn tập môn vật lý phần 1 dao động cơ học
... tần số dao động riêng hệ C Sau thời gian dao động tắt dần lắc dao động với tác dụng ngoại lực D Trong thời gian đầu dao động lắc dao động tạp tổng hợp dao động tắt dần dao động cưỡng Câu 21: Đối ... đất lắc dao động núi độ cao h thì: A Chu kỳ hai lắc dao động B Chu kỳ dao động lắc mặt đất nhỏ chu kỳ dao động lắc núi C Chu kỳ dao động lắc mặt đất lớn chu kỳ dao động lắc núi D Dao động lắc ... tính hệ dao động 10 C Có không đổi tỉ lệ với bình phương biên độ D A, B, C Câu 2: lắc lò xo tỉ lệ thuận với A Li độ dao động B Biên độ dao động C Bình phương biên độ dao động D Tần số dao động...
 • 123
 • 744
 • 48

CHUONG 2 - DAO DONG CO

CHUONG 2 - DAO DONG CO
... sin 2 A1 sin ϕ1 + A2 sin 2 A tan ϕ = B tan ϕ = A1 cos ϕ1 − A2 cos 2 A1 cos ϕ1 + A2 cos 2 A1 cos ϕ1 − A2 cos 2 A1 cos ϕ1 + A2 cos 2 D tan ϕ = A1 sin ϕ1 − A2 sin 2 A1 sin ϕ1 + A2 sin 2 Biên ... ϕ1) x2 = A2cos(ωt + 2) Với n = 0, ±1, 2, Kết luận ? A Khi 2 - ϕ1 = (hoặc 2nπ) hai dao động pha π B Khi 2 - ϕ1 = π (hoặc (2n + 1) ) hai dao động ngược pha C Khi 2 - ϕ1 = π (2n + 1)π hai dao ... A2 cos(ϕ1 − 2 )  ϕ + 2   ϕ +ϕ  2 C A = A 12 + A2 + A1 A2 cos  D A = A 12 + A2 − A1 A2 cos  ÷ ÷     Pha ban đầu dao động tổng hợp x = x1 + x2 xác định biểu thức sau ? A1 sin ϕ1 − A2...
 • 9
 • 193
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2011 MÔN VẬT LÍ PHẦN I : DAO ĐỘNG HỌC ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2011 MÔN VẬT LÍ PHẦN I : DAO ĐỘNG CƠ HỌC ppsx
... lắc dao động tự v i chu kỳ T D Con lắc dao động i u hoà v i chu kỳ To Câu 57 : Khi tần số dao động ngo i lực tần số dao động riêng hệ dao động : A Biên độ dao động không đ i C Biên độ dao động ... oân thi TN THPT 2009 Moân Vaät Cu 2 4: Dao động trì dao động tắt dần mà ngư i ta : A Làm lực cản m i trường vật chuyển động B Tác dụng ngo i lực biến đ i i u hòa theo th i gian vào vật dao động ... i u hoà v i chu kỳ T B Biến thi n điiêù hoà v i chu kỳ T/2 C Tăng lần biên độ dao động tăng lân D Bằng động vật vật qua vị trí cân Câu 5 0: i u sau sai n i lượng dao động i u hoà lắc lò xo:...
 • 9
 • 216
 • 0

sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động khí - Chương 9 ppsx

Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 9 ppsx
... (hçnh 9. 4b) Bi ging Cå såí thiãút kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 96 300 30 Hçnh 9. 3a : Ren hçnh thang Hçnh 9. 3b : Ren ren cỉa 600 p d d1 Hçnh 9. 3a ... Vê dủ cå cáúu mạy ẹp, cå cáúu kêch vêt (hçnh 9. 2b) + Âai äúc quay, vêt tënh tiãún Vê dủ cå cáúu kêch vêt trãn hçnh 9. 2c v hçnh 9. 2d Trãn hçnh 9. 2c bạnh ràng nọn gàõn cäú âënh våïi âai äúc v ... kãú mạy - Pháưn I - Lã Cung - Bäü män Ngun l Chi tiãút mạy - Khoa Sỉ phảm k thût 98 + Âỉåìng kênh trung bçnh ca ren vêt : d = d1 + d D +D , ca ren âai äúc : D = 2 α p h d1 d2 d Hçnh 9. 6 + Bỉåïc...
 • 8
 • 125
 • 0

Xem thêm