Bai 1 2 BTTL PT BPT dai so

Bai 1 2 BTTL PT BPT dai so

Bai 1 2 BTTL PT BPT dai so
... D   2 C.{0 ,1} B 0; 4;5 Câu 26 Khi m>0 ,ph 2 D   5 ng trình x2  3x   x2  x  B  Câu 25 T p nghi m c a ph là:  2 C 3,   5 B  A. {1, -1} PT –HPT BPT C.4 ng trình x2  3x ... : (2m  6) x  y  2m 1  ( ) ( ) c t : A m  1 m  2 B m  1 m  2 C m  1 D m  2 Câu 20 Cho b t ph vô nghi m: A m  1 ng trình mx  2my  V i giá tr sau c a m b t ph B m  Câu 21 Cho ... trình x2  x   x2  x   : (B)  2 ;1 (A) (; 2) D.t p h p khác ng trình x2  3x  4 x2  12 x   là: 3  (B)  7;  2  A -1 C  ng trình x2   x  x   là: A.{ -2, 2} Hocmai.vn – Ngôi...
 • 6
 • 17
 • 0

chương III bài 1 : khái niệm biểu thức đại số

chương III bài 1 : khái niệm biểu thức đại số
... Bài tập: Em đâu biểu thức a) 5+7 .10 b) 30+(-7 ):7 c) 15 :3 – d) 6+ a.5 Trong chương Biểu thức đại số Ta nghiên cứu nội dung sau: - Khái niệm biểu thức đại số - Giá trị biểu thức đại số - ... Trong biểu thức đại số chữ đại diện cho số tuỳ ý đó, ta gọi chữ biến số (còn gọi tắt biến) Nhắc lại biểu thức Khái niệm biểu thức đại số * Khái niệm (SGK/ 25) * Lưu : * Chú : Trong biểu thức đại ... l : b+2 (cm) - Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật l : (b+2).b (cm2) * Khái niệm (SGK/ 25) * Ví d : 7y2 ; 5.(x + 3) ; x-5 b cm cm Nhắc lại biểu thức Khái niệm biểu thức đại số * Khái niệm...
 • 11
 • 1,241
 • 4

Pt - bpt dai so rat hay

Pt - bpt dai so rat hay
... ⎩ Pt (1) vô nghiệm ⎧a ≠ ⇔ ⎨ ⎩Δ = ⎧a ≠ ⇔ ⎨ ⎩Δ > ⎧a ≠ ⇔ ⎨ ⎩Δ ≥ Pt (1) có nghiệm kép Pt (1) có hai nghiệm phân biệt Pt (1) có hai nghiệm ⎧a = ⎪ ⇔ ⎨b = ⎪c = ⎩ Pt (1) nghiệm với x Đặc biệt Nếu pt( 1) ... không cần giải pt tìm x1, x2 , tìm hai số biết tổng tích chúng … Chú ý: Nếu pt (1) có hệ số thoả mãn a+b+c=0 pt (1) có hai nghiệm x1 = x = c a Nếu pt (1) có hệ số thoả mãn a-b+c=0 pt (1) có hai ... (2) Biện luận: • • • b a b Nếu a < (2) ⇔ x < − a Nếu a = (2) trở thành : 0.x > −b * b ≤ bpt vô nghiệm * b > bpt nghiệm với x Nếu a > (2) ⇔ x > − Áp dụng: Ví dụ1: Giải biện luận bất phương trình...
 • 20
 • 67
 • 0

PT, BPT đại số

PT, BPT đại số
... + x − 3x + = (D-2006) Giải phương trình ∨ x = ∨ x ≥ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (A-2007) Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: x − + m x += x − 1  1  −1 < m ≤  3  ... thực phân biệt: x + mx + = 2x + ( − ≤ m ≤ 1)  9 m ≥  2  (B-2007) CMR với giá trị dương tham số m, PT sau có hai nghiệm phân biệt: x + 2x − = m(x − 2) ...
 • 2
 • 67
 • 0

PT-BPT Dai so

PT-BPT Dai so
...
 • 25
 • 70
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8 trang 62,63 SGK Đại số 10: Phương trình quy về PT bậc nhất, bậc hai

Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8 trang 62,63 SGK Đại số 10: Phương trình quy về PT bậc nhất, bậc hai
... phương trình Bài (SGK Đại số 10 trang 62) Có hai rổ quýt chứa số quýt Nếu lấy 30 rổ thứ đưa sang rổ thứ hai số rổ thứ hai 1/3 bình phương số lại rổ thứ Hỏi số quýt rổ lúc ban đầu ? Giải 3: Gọi x số ... (loại) Phương trình vô nghiệm c) Bình phương hai vế được: 3x – = => x = 14/3 (nhận) d) Bình phương hai vế được: 2x + = => x = – 1/2 Bài (SGK Đại số 10 trang 62) Giải biện luận phương trình sau ... (nhận) Bài (SGK Đại số 10 trang 63) Cho phương trình 3x2 – 2(m + 1)x + 3m – = Xác định m để phương trình có nghiệm gấp ba nghiệm Tính nghiệm trường hợp Giải 8: Giả sử phương trình hai nghiệm...
 • 5
 • 555
 • 0

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 1+2

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 1+2
... 19 32 45 07 20 33 46 08 21 34 47 09 22 35 48 10 23 36 49 11 24 37 50 12 25 38 13 26 39 B GIO DC V O TO THI TUYN SINH I HC 20 10 Mụn Thi: VT Lí Khi A THI THAM KHO Thi gian: 90 phỳt, khụng k thi ... ánh sáng phát từ đèn C I = m R2 D I = m R B sóng đài truyền hình D sóng phát từ loa phóng P N: 1B 2A 3C 4D 5D 6B 7D 8A 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15B 16C 17D 18A 19B 20 A 21 C 22 D 23 C 24 D 25 D 26 A 27 D ... T /2 D 2T Cõu 15 Mt vt dao ng iu ho vi phng trỡnh x = 4cos(2t+ ) cm Thi im vt qua v trớ x = cm ln u tiờn l: 23 13 19 s s s s A B C D 24 12 12 24 Cõu 16 Trong dao ng iu ho, li v gia tc bin thi n...
 • 10
 • 250
 • 0

Giải bài 1,2,3,4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11: Quy tắc đếm

Giải bài 1,2,3,4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11: Quy tắc đếm
... tìm lời giải đơn giản Nếu không thực theo lời khuyên giải được, lời giải phức tạp khó hiểu B Hướng dẫn giải tập SGK đại số giải tích 11 trang 46 Quy tắc đếm: Bài (trang 46 Đại số giải tích 11) ... Theo quy tắc nhân suy từ cách để lập số tự nhiên kể là: = 12 (cách) Qua suy từ chữ số cho lập 12 số tự nhiên có hai chữ số khác Bài (trang 46 Đại số giải tích 11) Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập số ... cách để thực hành động Theo quy tắc cộng suy số cách để lập số tự nhiên kể + 36 = 42 (cách) Qua suy từ chữ số cho lập 42 số tự nhiên bé 100 Bài (trang 46 Đại số giải tích 11) Các thành phố A, B,...
 • 4
 • 526
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 sgk đại số và giải tích 11: Nhị thức Niu Tơn

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 57,58 sgk đại số và giải tích 11: Nhị thức Niu Tơn
... triển (theo công thức nhị thức Niu Tơn) biểu thức cho C68 = 28 Bài trang 58 SGK Đại số giải tích lớp 11 Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, tính tổng hệ số đa thức nhận được: Đáp ... Do hệ số x3 khai triển biểu thức cho là: C16 = = 12 Bài trang 58 SGK Đại số giải tích lớp 11 Biết hệ số x2trong khai triển (1 – 3x)n 90 Tìm n Đáp án hướng dẫn giải 3: Với số thực x ≠ với số tự ... 101100 – chia hết cho 10 000 c) Tổng sau số nguyên, suy √10[(1 + √10)100 – (1 – √10)100] số nguyên Bài tiếp: Giải 1,2,3, 4,5,6, trang 63,64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử biến cố ...
 • 4
 • 751
 • 1

Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố

Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63,64 SGK Đại số giải tích 11: Phép thử và biến cố
... (3, 4)} = Ω\{(1, 3)} Bài trang 64 SGK Đại số giải tích 11 Hai xạ thủ bắn vào bia.Kí hiệu Ak biến cố: “Người thứ k bắn trúng”, k = 1, a) Hãy biểu diễn biến cố sau qua biến cố A1 A2 : A: “Không ... Xác định biến cố sau A: “Tổng số hai thẻ số chẵn”; B: Tích số hai thẻ số chẵn” Đáp án hướng dẫn giải 3: Phép thử T xét là: “Từ hộp cho, lấy ngẫu nhiên hai thẻ” a) Đồng thẻ với chữ số ghi thẻ ... hai lần gieo có tổng số chấm 8″ C:={(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)} →Đây biến cố kết hai lần gieo nhau” Bài trang 63 SGK Đại số giải tích 11 Một hộp chứa bốn thẻ đánh số 1, 2, 3, Lấy ngẫu...
 • 5
 • 390
 • 1

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 SGK đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74, 75 SGK đại số và giải tích 11: Xác xuất và biến cố
... 0,48 c) Gọi D biến cố: “Lấy hai cầu khác màu” Ta có D = ¯C ⇒ P(D) = – P(C) = – 0,48 = 0,52 Bài tiếp: Giải ôn tập chương đại số giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, ... nhân ta tìm số kết có thuận lợi cho A B là: =24 Suy ra: P(A B) = 24/100= 0,24 = 0,6 0,4 = P(A) P(B) Như vậy, ta có P(A B) = P(A) P(B) Suy A B hai biến cố độc lập với b) Gọi C biến cố: “Lấy ... 60/100 = 0,6 Xét biến cố B: “Quả cầu lấy từ hộp thứ hai có màu trắng” Tương tự ta tìm số kết thuận lợi cho B là: n(B) = 10 = 40 Từ suy P(B) = 40/100 = 0,4 a) Ta có A B biến cố: “Lấy cầu trắng...
 • 2
 • 458
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học
... Ta phải chứng minh Thật vậy, từ giả thiết quy nạp ta có: (đpcm) Vậy theo nguyên lí quy nạp toán học, hệ thức c) với n ∈ N* Bài trang 82 SGK Đại số giải tích lớp 11 Chứng minh với n ε N* ta có: ... thiết quy nạp Sk ⋮ 6, mặt khác k2 + k + = k(k + 1) + số chẵn nên 3(k2 + k + 4) ⋮ 6, Sk+1 ⋮ Vậy n3 + 11n chia hết cho với n ∈ N* Bài trang 82 SGK Đại số giải tích lớp 11 Chứng minh với số tự nhiên ... + > 2n + với số tự nhiên n ≥ Bài trang 83 SGK Đại số giải tích lớp 11 Cho tổng với n ∈ N* a) Tính S1, S2, S3 b) Dự đoán công thức tính tổng Sn chứng minh quy nạp Đáp án hướng dẫn giải 4: a) Ta...
 • 6
 • 1,421
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 SGK đại số giải tích 11: Dãy số

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 SGK đại số giải tích 11: Dãy số
... dẫn giải kiến thức Dãy số trang 92 Bài trang 92 SGK đại số giải tích 11 Bài Viết năm số hạng đầu dãy số số hạng tổng quát un cho công thức: Đáp án Hướng dẫn giải 1: a) Năm số hạng đầu dãy số ... so sánh với Ta có với n N* Vậy dãy số cho dãy số giảm dần Bài trang 92 SGK đại số giải tích 11 Trong dãy số sau, dãy số bị chặn dưới, dãy số bị chặn trên, dãy số bị chặn? ... dãy số, ta có: Như công thức (1) với n = k + Vậy công thức (1) chứng minh Bài trang 92 SGK đại số giải tích 11 Xét tính tăng, giảm dãy số un biết: Đáp án Hướng dẫn giải 4: a) Vậy dãy số cho dãy...
 • 5
 • 280
 • 0

Giải Bài 1,2,3 trang 9 SGK Đại số lớp 10 : Bài tập mệnh đề

Giải Bài 1,2,3 trang 9 SGK Đại số lớp 10 : Bài tập mệnh đề
... x ∈ X : P(x) B Giải tập SGK Toán Đại lớp 10 trang Bài Trong câu sau, câu mệnh đề, câu mệnh đề chứa biến? a) + = 7; b) + x = 3; c) x + y > 1; d) – √5 < Hướng dẫn giải Bài trang 9: a) Mệnh đề sai; ... Mệnh đề chứa biến; c) Mệnh đề chứa biến; d) Mệnh đề Bài Xét tính sai mệnh đề sau phát biểu mệnh đề phủ định a) 1 794 chia hết cho 3; b) √2 số hữu t : c) π < 3,15; d) |-125|≤0 Hướng dẫn giải trang ... kiện cần để số có tận Điều kiện cần để tam giác tam giác cân có hai trung tuyến Có diện tích điều kiện cần để hai tam giác Tiếp: Giải 4,5,6,7 trang 10 SGK đại số 10 : Bài tập mệnh đề (tiếp theo)...
 • 3
 • 1,439
 • 0

Bài 1,2,3 SGK trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp

Bài 1,2,3 SGK trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp
... dẫn giải trang 13: a) {a}, {b}, Ø, A b) {0}, {1}, {2}, {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}, Ø, B Ghi chú: Tập hợp Ø tập hợp tập hợp Mỗi tập hợp tập hợp —————Ôn lại lý thuyết phần tập hợp Lý thuyết tập hợp – ... Mệnh đề tập hợp Đại số lớp 10 Tóm tắt kiến thức Khái niệm tập hợp Tập hợp khái niệm (không định nghĩa) toán học Các tập hợp thường kí hiệu chữ in hoa: A, B, …, X, Y Các phần tử tập hợp kí hiệu ... Một tập hợp phân tử gọi tập hợp rỗng, kí hiệu Ø Biểu đồ Ven Để minh họa tập hợp người ta dùng đường cong khép kín giới hạn phần mặt phẳng Các điểm thuộc phần mặt phẳng phần tử tập hợp Tập hợp...
 • 2
 • 2,063
 • 0

Xem thêm