To hop xac suat (DTDH)

To hop xac suat (DTDH)

To hop  xac suat (DTDH)
... học sinh to n nam to n nữ C15 = 1575 Số cách chọn có nam nữ 12650 – 1575 = 11075 Xác suất cần tìm P = 11075/12650 = 443/506 To n Tuyển Sinh Group www.facebook.com/groups/toantuyensinh To n Tuyển ... 10/21 Câu Cho n số nguyên dương thỏa 5Cnn 1  C3n Tìm số hạng chứa x5 khai triển nhị thức Newton ( nx n  ) với x ≠ 14 x (Khối A – 2012) n(n  1)(n  2) n = nx n  ) Số hạng tổng quát khai ... Sinh Group www.facebook.com/groups/toantuyensinh To n Tuyển Sinh Group www.facebook.com/groups/toantuyensinh ...
 • 3
 • 2
 • 0

Ma trận đề kiểm tra chương II ( tổ hợp xác suất) Khối 11

Ma trận đề kiểm tra chương II ( tổ hợp xác suất) Khối 11
... có 5.4.3=60 ( họặc lý luận A5 =60) a) Số véctơ khác không thỏa đề A2 = n(n - 1) n n(n - 1)(n - 2) b) Số tam giác C3 = n n(n - 1) n(n - 3) - n= c) Số đường chéo C2 - n = n 2 Số hạng tổng quát khai ... khai triển nhị thức (3 x-2)12 thành đa k k thức C12 (3 x)12- k (- 2)k = C12 312- k (- 2)k x12- k (Có thể viết dạng tổng ) Tìm giá trị k cho 12-k=9 Û k=3 Vậy hệ số x9 C12 39 (- 2)3 = -1760.39=-34 ... =495 495 99 = Vậy P(A)= 91390 18278 b) Gọi B biến cố em học sinh chọn có em học giỏi , em học sinh em học trung bình Ta có số cách C1 C2 C1 =10560 chọn 12 20 10560 1056 = Vậy P(B)= 91390 9139 c)...
 • 2
 • 9,917
 • 214

48 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐS 11 - C.II - TO HOP XAC SUAT

48 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐS 11 - C.II - TO HOP XAC SUAT
... d) A7 29) Từ 0;1;2;3;4;5;6;7 lập số gồm chữ số khác không bắt đầu “21” 5 a) A8 - A6 b) A7 - A6 c) C8 - A6 d) A8 - C6 30) Bốn đường thẳng song song cắt đường thẳng song song khác tạo nên hình ... tham gia thi đấu, thể lệ thi đội gặp lần Hỏi phải tổ chức tất trận đấu? 2 a) C12 b)66 c) A12 d)Cả a), b) 18) Một hộp có 14 viên bi , có bi vàng bi xanh Hỏi có cách lấy viên bi vàng viên bi xanh ... 25 36 d) 38) Chọn ngẫu nhiên học sinh từ tổ gồm 12 nam nữ Xác suất để chọn nam a) 11 28 b) 12 28 c) 12 16 d) 11 16 39) Cho phép thử có không gian mẫu Ω , xét biến cố A,B Hãy chọn mệnh đề sai...
 • 3
 • 853
 • 70

Tổ hợp - Xác suất

Tổ hợp - Xác suất
... chỉnh hợp ,tổ hợp chập k Thấy mối quan hệ gia hoán vị,chỉnh hợp tổ hợp Kỹ nng Biết tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập k, số tổ hợp chập k tập hợp có n phần tử ; Biết dùng tổ hợp , chỉnh hợp ... toán tổ hợp Biết vận dụng kiến thức tổ hợp để tính xác suất theo định nghĩa cổ điển Biết vận dụng quy tắc cộng nhân xác suất để giải số toán xác suất đơn giản Biết lập bảng phân bố xác suất ... Phần A: Tổ hợp Phần B Xác suất Phần A Tổ hợp Trong khoa học đời sống thường gặp toán xác định số lưọng đối tượng có tính chất Ta gọi toán đếm hay toán tổ hợp Kỹ nng kiến thức toán tổ hợp cần...
 • 53
 • 1,401
 • 13

CAC DE ON THI DH - TO HOP XAC SUAT

CAC DE ON THI DH - TO HOP XAC SUAT
... kiến thức: - Số phức - Đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ dạng y = ax + bx + c số yếu tố liên quan px + q - Sự tiếp xúc hai đờng cong - Hệ phơng trình mũ lôgarit - Tổ hợp, xác suất, thống kê - Bất đẳng ... thi tốt nghiệp Cấu trúc đề thi cụ thể nh sau: I Phần chung cho tất thí sinh( điểm) Câu 1( điểm): - Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số - to n liên quan đến ứng dụng đạo hàm đồ thị hàm số: Chiều biến thi n ... kiến thức: - Số phức - Tổ hợp, xác suất , thống kê - Bất đẳng thức Cực trị biểu thức đại số Theo chơng trình nâng cao: Câu VI b ( điểm) Phơng pháp to độ mặt phẳng không gian: - Xác định to độ điểm,...
 • 16
 • 1,068
 • 15

TO HOP & XAC SUAT

TO HOP & XAC SUAT
... Một đoàn tàu có toa chở khác Toa I, II, III Trên sân ga có khách chuẩn bò tàu Biết toa có chỗ trống Hỏi: a/ Có cách xếp cho vò khách lên toa b/ Có cách xếp cho vò khách lên tàu có toa có vò khách ... 279999720 Bài 5: Trên kệ sách có sách To n, sách Lí, sách Văn Các sách khác Hỏi có cách xếp sách trên: a) Một cách tuỳ ý? b) Theo môn? c) Theo môn sách To n nằm giữa? ĐS: a) P12 b) 3!(5!4!3!) ... 15: Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin 18 học sinh chuyên to n Thành lập đoàn gồm hai người cho có học sinh chuyên to n học sinh chuyên tin Hỏi có cách lập đoàn trên? Bài 16: Có cách...
 • 14
 • 1,015
 • 41

Phu dao chuong 2- TO HOP-XAC SUAT-new2009

Phu dao chuong 2- TO HOP-XAC SUAT-new2009
... TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ PHỤ ĐẠO HÈ MÔN TO N Nhận xét: – Trong khai triển nhị thức Newton có n + số hạng – Trong số hạng tổng số mũ a b n – Các hệ số khai triểu ... giảm dần n = ∑ Ck a k bn − k n k =0 khai triển theo số mũ a tăng dần B PHẦN BÀI TẬP Dạng 1: Bài to n quy tắc đếm Phương pháp giải: Cần phân biệt công việc phải làm tiến hành theo phương án A B ... : có cách chọn Chọn NĂM HỌC 2009 - 2010 GV: HUỲNH VĂN ĐỨC TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ PHỤ ĐẠO HÈ MÔN TO N Chọn b ∈ A \ { a} : có cách chọn Chọn c ∈ A \ { a, b} : có cách chọn Vậy có: 4.4.3 = 48 số...
 • 7
 • 340
 • 18

Chủ đề tự chọn: TỔ HỢP-XÁC SUẤT

Chủ đề tự chọn: TỔ HỢP-XÁC SUẤT
... Tiết : - HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP I Mục tiêu: * KT: + Nắm vững định nghĩa hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp + Vận dung thành thạo qui tắc tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp vào giải toán * KN: + Rèn ... ĐN tổ hợp, công thức tính thân Nguyễn công Mậu GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 11 Hoạt động 2: Bài tập 1: Có cách xếp học sinh vào ghế xếp thành dãy + Mỗi cách xếp lấy phần tử từ 15p phần tử, có xếp thứ tự ... 2: Từ số 1,2,3,4 lập số tự nhiên gồm chữ số khác đôi + Mỗi số cần tìm lấy +Mỗi số cần tìm lấy phần tử từ phần tử từ phần tử có Giải: 15p phần tử, có xếp thứ tự xếp thứ tự Mỗi chữ số cần tìm hoán...
 • 5
 • 827
 • 13

Hot Dai so to hop , xac suat

Hot Dai so to hop , xac suat
... A , B , C độc lập chọn ngẫu nhiên cửa hàng để mua xe nên số khả xảy : 33 = 27 Có thể liệt kê nh sau : = {( 1,1 ,1 ) ; ( 1,1 ,2 ) ; ( 1,1 ,3 ) ; ( 1,2 ,1 ) , ( 1,2 ,2 ) , ( 1,2 ,3 ) , ( 1,3 ,1 ) , ( 1,3 ,2 ) , ( 1,3 ,3 ) ... tả A : A = {( 1,1 ) ; ( 1,2 ) ; ( 1,3 ) ; ( 1,4 ) ; ( 1,5 ) ; ( 1,6 ) ; ( 2,1 ) ; ( 2,2 ) ; ( 2,3 ) ; ( 2,4 ) ; ( 2,5 ) ; ( 3,1 ) ; ( 3,2 ) ; ( 3,3 ) ; ( 3,4 ) ; ( 4,1 ) ; ( 4,2 ) ; ( 4,3 ) ; ( 4,4 ) ; ( 5,1 ) ; ( 5,2 )} Số kết thuận ... thoả mãn to n Bài tập tự giải Bài : Tìm tất số tự nhiên lẻ gồm chữ số khác lớn 70.000 Đáp số Các chữ số lấy : 0,1 , 2,3 , 4,5 , 6,7 , 8,9 Có 4386 số thoả mãn Bài 10 : Từ chữ số 1,2 , 3,4 , 5,6 ,7 lập đợc...
 • 35
 • 331
 • 2

Dai so to hop , xac suat

Dai so to hop , xac suat
... A , B , C độc lập chọn ngẫu nhiên cửa hàng để mua xe nên số khả xảy : 33 = 27 Có thể liệt kê nh sau : = {( 1,1 ,1 ) ; ( 1,1 ,2 ) ; ( 1,1 ,3 ) ; ( 1,2 ,1 ) , ( 1,2 ,2 ) , ( 1,2 ,3 ) , ( 1,3 ,1 ) , ( 1,3 ,2 ) , ( 1,3 ,3 ) ... tả A : A = {( 1,1 ) ; ( 1,2 ) ; ( 1,3 ) ; ( 1,4 ) ; ( 1,5 ) ; ( 1,6 ) ; ( 2,1 ) ; ( 2,2 ) ; ( 2,3 ) ; ( 2,4 ) ; ( 2,5 ) ; ( 3,1 ) ; ( 3,2 ) ; ( 3,3 ) ; ( 3,4 ) ; ( 4,1 ) ; ( 4,2 ) ; ( 4,3 ) ; ( 4,4 ) ; ( 5,1 ) ; ( 5,2 )} Số kết thuận ... Các chữ số lấy : 0,1 , 2,3 , 4,5 , 6,7 , 8,9 Có 4386 số thoả mãn Bài 10 : Từ chữ số 1,2 , 3,4 , 5,6 ,7 lập đợc số có chữ số khác đôi cho số vừa tìm đợc lớn 300 nhỏ 600 Đáp số a1 chọn , , Có 90 số thoả...
 • 21
 • 390
 • 3

chươngII TỔ HỢP-XÁC SUẤT

chươngII TỔ HỢP-XÁC SUẤT
... SGK… b)Cơng thức cộng; HS ý theo dõi bảng c)Cơng thức nhận đơi; d)Cơng thức biến đổi tích thành tổng, tổng GV nêu đề tập cho h/s suy nghĩ thành tích tìm lời giải (4p) (GV gợi ý để HS giải GV gọi ... đẳng thức lượng giác ; b.Công thức cộng; c.Công thức nhân đôi; d.Công thức biến đổi tích thành tổng tổng thành tích ; Phương trình đưa phương trình bậc hai hàm số lượng giác Hoạt động :(sgk) Ví ... 2π  4  4 Hs3: làm bt 3c) π   x = − + kπ * Học sinh tổ thảo luận lời c)   x = arctan  −  + kπ giải bạn đưa nhận xét  ÷   2  tổ π * Gv nhận xét sửa chữa sai sót d) x = + kπ , x = arctan...
 • 63
 • 537
 • 2

TỔ HỢP - XÁC SUẤT

TỔ HỢP - XÁC SUẤT
... III :TỔ HỢP - XÁC XUẪT §2.HOÁN VỊ -CHỈNH HỢP - TỔ HỢP TIẾT : 17 Gv soạn : Nguyễn Tuấn Anh Đỗ Tấn Sĩ Trường : THPT Bến Cát A MỤC TIÊU Về kiến thức : Học sinh nắm định nghĩa chỉnh hợp số chỉnh hợp ... chỉnh hợp gấp lần số tổ hợp - Nhóm xong cho lên bảng ghi - Cho HS nhận xét tìm đủ hay thiếu ? Hai tập { ; } ,{ ; } có phải hai tô hợp chập không ? Tại ? - Có tô hợp chập ? HĐ2 : Tính số tô hợp -Mỗi ... Tính số tô hợp -Mỗi tô hợp chập ,chẳng hạn {1;2;3} sinh chỉnh hợp chập ? - hay 3! -Hãy nêu trường hợp tổng quát,1 tô hợp chập k n sinh chỉnh hợp chập k n ? - Kí hiệu số tô hợp chập k n phần tử...
 • 17
 • 424
 • 2

60 BT TO HOP - XAC SUAT 11(doc)

60 BT TO HOP - XAC SUAT 11(doc)
... bi đỏ Tìm xác suất để bi bi hộp lúc đầu Bài 42 Có hai hộp: PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT - Hộp có bi đỏ bi xanh - Hộp có bi đỏ bi xanh Lấy ngẫu nhiên hộp từ lấy bi bỏ vào hộp Sau từ hộp lấy bi a Tìm ... để A đạt điểm (P= 4/25) b/Gọi X số điểm A đạt được.CMR: X biến ngẫu nhiên rời rạc - Lập bảng phân bố xác suất X - Tính xác suất để A đạt từ điểm trở lên (P= 21/25) c/Tính số điểm trung bình mà ... xác suất để sọt cam xếp loại : a/ Loại ; b/ Loại ; c/ Loại Bài 21 : Một thi trắc nghiệm (multiple-choice test) gồm 12 câu hỏi, câu hỏi cho câu trả lời, có câu Giả sử câu trả lời điểm câu trả lời...
 • 13
 • 3,500
 • 36

Tổ hợp - xác suất lớp 11

Tổ hợp - xác suất lớp 11
... k Một tổ hợp lặp chập k n phần tử hợp gồm k phần tử, phần tử n phần tử A k k m Cn = Cn+ k −1 = Cn +−1−1 k Số tổ hợp lặp chập k n phần tử: Phân biệt chỉnh hợp tổ hợp: • Chỉnh hợp tổ hợp liên hệ ... biểu thức cho chia hết cho violet.vn/phamdohai Trang số 18 Đại số tổ hợp Xác xuất Lớp 11 – Năm học 2010 B XÁC SUẤT I Biến cố xác suất Biến cố • Không gian mẫu Ω: tập kết xảy phép thử • Biến cố ... bắn vào bia Mỗi người bắn viên đạn Xác suất để xạ thủ thứ bắn violet.vn/phamdohai Trang số 20 Đại số tổ hợp Xác xuất Lớp 11 – Năm học 2010 trúng bia 0,7 Xác suất để xạ thủ thứ hai bắn trúng bia...
 • 21
 • 5,317
 • 67

Xem thêm