NGAY 3 LTCD

NGAY 3 LTCD

NGAY 3 LTCD
... mềm mẫu nước cứng A NaHCO3 B Na2CO3 C HCl D H2SO4 Câu 2: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na2CO3 HCl B Na2CO3 Na3PO4 C Na2CO3 Ca(OH)2 D NaCl Ca(OH)2 Câu 3: Một cốc nước có chứa ion: ... Na2CO3 B KCl, Ca(OH)2, Na2CO3 C NaOH, Na3PO4, Na2CO3 D HCl, Ca(OH)2, Na2CO3 Câu 5: Một loại nước cứng đun sôi tính cứng Trong loại nước cứng có hòa tan hợp chất sau đây? A Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 ... Fe(NO3)2, Fe(OH )3 FeCO3 không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Fe Câu 22: Phản ứng nhiệt phân không to A NH4NO2 to N2 + 2H2O to B NaHCO3 NaOH + CO2 to B 2KNO3 2KNO2...
 • 6
 • 5
 • 0

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2007- 2008 ĐỀ DWJ BỊ NGÀY 3/11/2007

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2007- 2008 ĐỀ DWJ BỊ NGÀY 3/11/2007
... thu giới có tỉ lệ mắt trắng : mắt đỏ a) Giải thích kết thí nghiệm viết sơ đồ lai b) Nếu cho F1 giao phối với nhau, không cần lập bảng tính tỉ lệ cá thể ♀ mắt trắng F2 Câu 10 (1,0 điểm) Nêu vai ... truyền đực điểm thích nghi cho hệ sau Việc ong chúa đảm nhiệm; ong chúa không đẻ ong thợ tốt đàn ong bị tiêu diệt Kết chứng minh điều ? Câu 12 (2,0 điểm) Một số loài cỏ có khả mọc đất mặn Khả chịu...
 • 2
 • 671
 • 11

Soan lop 3 ngay 3/10/06

Soan lop 3 ngay 3/10/06
... 9878 64 - 969696 7 832 51 656565 2046 13 3 131 31 * Bài 2: ý b - Làm vào em lên bảng - 80000 - 94 130 2 48765 298764 31 235 642 538 * Bài Bài giải Độ dài quãng đờng từ NT TPHCM 1 730 131 5 = 415 (km) Đáp ... nêu câu hỏi - Tìm số TB cộng số 34 , 43, 52, 39 - GV nêu: nh SGK Thực hành Bài 1: Tìm số TB cộng số: - GV a) ( 42 + 52) : = 27 b) ( 36 +42+57) : =45 c) ( 34 + 43 +52 +39 ) : =42 Bài Bài giải Tổng số ... - Làm + em làm bảng - Nhận xét Cả em cân nặng là: 36 +38 +40 +34 = 148 ( kg) Trung bình em cân nặng là: 148 : = 37 ( kg) Đáp số: 37 ( kg) Bài 3: ( + + 9) : = IV Củng cố dặn dò - Học sinh làm -...
 • 21
 • 124
 • 0

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10

ĐỀ THI OLYMPIC (ngày 3 4 2011) môn hoá học 10
... 1,6/(2R+ 32 ); nRO= 3, 2/ (2R+ 32 ); nHCl= 6 ,4/ (2R+ 32 ); nRCl2= 3, 2/(2R+ 32 ) 6 ,4 .36 ,5 800 100 x 29,2 = ( R + 32 ) ( R + 32 ) 851,2 + 3, 2 R mdd sau pư= mRO + mdd HCl= ( R + 32 ) 3, 2( R + 71) 851,2 + 3, 2 ... -HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/ 4/ 2011) Môn: Hoá học 10 Câu Câu 1 Nội dung Điểm 0,25 FeO + HNO3 → Fe(NO3 )3 + N x O y ↑ + H O Fe+2 → Fe +3 + 1e x (5x - 2y) 2y xN+5 + (5x ... 1:2:1 Suy % khối lượng kim loại X là: 23. 1 100 % = 22,77 (%) %mNa = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 24. 1 100 % = 23, 76 (%) %mMg = 23. 1 + 27.2 + 24. 1 %mAl = 53, 47 % thí nghiệm (3) : Câu 0,5 0,5 0,5 0,5 Pthh: R2S...
 • 4
 • 439
 • 11

Luật số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng, chống ma túy.

Luật số 16/2008/QH12 ngày 3/6/2008 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng, chống ma túy.
... khoản Điều 53 Luật phòng, chống ma tuý Bãi bỏ Điều 44 Luật phòng, chống ma tuý Điều Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI (Đã ký) Nguyễn Phú Trọng Luật Quốc ... này." 10 Khoản Điều 35 sửa đổi, bổ sung sau: "1 Kinh phí để xây dựng sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện ma túy quy định điều 27, 28, 29, 31, ... hữu quan thực hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống ma túy." 15 Điều 43 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 43 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì,...
 • 4
 • 276
 • 0

Nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa

Nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa
... thuật 35 Nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày ngày trước đông lạnh sau đông kỹ thuật thủy tinh hóa tiêu: Đánh giá biến đổi hình thái cấu trúc, siêu cấu trúc phôi trước đông ... đông lạnh sau đông kỹ thuật thuỷ tinh hóa Mục tiêu: Mô tả biến đổi hình thái cấu trúc phôi ngày 3, ngày trước đông lạnh sau đông kỹ thuật thủy tinh hóa So sánh tỷ lệ phôi sống, tỷ lệ phôi ... trình đông lạnh phôi việc nghiên cứu đánh giá hình thái cấu trúc phôi trước đông lạnh sau đông Do đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày trước đông...
 • 133
 • 464
 • 1

Adobe Photoshop CS3 - Thực hành bài tập ngày 3 doc

Adobe Photoshop CS3 - Thực hành bài tập ngày 3 doc
... Brush) H – Tùy chọn Brush www.hanoi-arena.vn PENCIL TOOL : Nếu brush nét vẽ mềm Pencil nét vẽ cứng CHỈNH SỬA MỘT SỐ VÙNG VỚI CÔNG CỤ CLONE STAMP www.hanoi-arena.vn - - Công cụ Clone Stamp cho phép ... cụ Pattern Stamp (Chỉ có Photoshop) : Khi bạn vẽ, công cụ chuyển đổi pixels từ mẫu tô mà bạn định Bạn tạo mẫu tô từ vùng ảnh hành, từ ảnh khác, từ mẫu tô mặc định Adobe Photoshop CS  Công cụ Healing ... chi tiết thích hợp lấy từ vùng khác SỬ DỤNG CÔNG CỤ HEALING BRUSH www.hanoi-arena.vn  Các công cụ Healing Brush Patch thực bước tiến lực tô sửa, chúng mạnh mẽ so với công cụ Clone Stamp Pattern...
 • 11
 • 684
 • 1

Thuật Nói Chuyện Hàng Ngày (3) ppsx

Thuật Nói Chuyện Hàng Ngày (3) ppsx
... cáo tát nước vào mặt, nên cố gắng ăn nói duyên dáng Nhưng đến gặp dịp để nói, họ quên liền Không biết vậy? Bản tánh ư? Hễ nói nói lãng xẹt, nói trật đề, nói không hợp tuổi tác, địa vị người nghe ... hiền lành nói chơi tiếng nói bậy, nghe phát ghét Muốn câu chuyện duyên dáng, hấp dẫn, xin bạn đề phòng khiếm khuyết Đừng cao hứng, thân thiện, hay lý mà không chọn lọc kỹ lời trước nói Con người, ... mực, nói nguyên vẹn bị gãy hay sứt mẻ Thăm viếng người cùi, rụng hết lóng tay chân ốm mắm, họ bàn thể dục, thể thao, nói có em, tuổi người cùi mà thân thể "lực sĩ " quanh năm bệnh Đang bàn chuyện...
 • 4
 • 242
 • 0

BÁO cáo ĐỊNH GIÁ lần đầu ngành dược phẩm ngày 3 tháng 3 năm 2014 CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM IMEXPHARM

BÁO cáo ĐỊNH GIÁ lần đầu ngành dược phẩm ngày 3 tháng 3 năm 2014 CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM IMEXPHARM
... tài giai đoạn 20 13 – 20 23 KQKD 20 13 2014 Doanh thu 842 939 2017 1 ,34 2 2019 1,704 2021 20 23 CĐKT 2,097 2,514 20 13 2014 2017 2019 2021 20 23 194 238 37 1 465 630 726 3 3 3 Tài sản - Giá vốn hàng bán ... LN HĐKD -37 -27% + Phải trả dài hạn Nợ dài hạn 141 192 268 33 4 406 484 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 - - - - - - 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 24 .30 484 Chỉ số khả sinh lợi 20 13 2014 2017 ... 2022F 2 ,30 3 LN gộp Tỷ đồng 39 1 435 482 542 618 697 779 864 950 1, 037 LNST Tỷ đồng 61 92 106 126 148 1 73 198 225 2 53 282 EPS Đồng 3, 6 53 5, 536 6 ,33 1 7, 534 8,881 10 ,32 8 11,862 13, 476 15,159 16,9 03 DPS...
 • 21
 • 221
 • 0

LAYOUT QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔBÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT pot

LAYOUT QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔBÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT pot
... WorkSpace Layout > Manage II.QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔ : XẾP TẦNG : Mở Layout mặc định Designer (H4) Mở Layout có kiểu Xếp Tầng : Window > Cascade Các Cửa Sổ Tài Liệu xuất theo kiểu xếp tầng Mỗi cửa ... HỈNN SỬA LAYOUT : Nới Rộng Cửa sổ > Nhấp Nút Tam Giác Nhỏ Đáy hay hông Cửa sổ h o ặ c P h í m F ( H ) Bạn thiết lập theo cách bạn mong muốn , sau Save cách Menu Window > WorkSpace Layout > Save ... với cửa sổ nằm ngang đằng sau ( H5) CHIỀU NGANG : Mở Layout mặc định > Window > Title Horizontally > cửa sổ tài liệu xếp ngói theo chiều ngang với khoảng trống tách (H6) CHIỀU DỌC : Mở Layout...
 • 5
 • 75
 • 0

ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/4/2011) Môn: Hoá học 10 doc

ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/4/2011) Môn: Hoá học 10 doc
... SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC -HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC (Ngày 3/4/2011) Môn: Hoá học 10 Câu Câu 1 a Nội dung Điểm 0,25 FeO + HNO3 → Fe(NO3 )3 + N x O y ↑ + H O ... tổng số mol khí Cl2 thoát là: ∑ n Cl2 = 2n KMnO4 + 2n K 2MnO4 + n MnO2 = 0,29 mol ⇒ thể tích khí Cl2 (đktc) thoát là: V = n.22,4 = 0,29.22,4 = 6,496 (lít) Vậy thể tích khí clo thoát cực đại 6,496 ... 5Cl2 + I2 + 6H2O → 2HIO3 + 10HCl Câu Ta có phản ứng nhiệt phân KMnO4 t0 2KMnO  K MnO + MnO + O → Theo định luật BTKL ta tính được: 0,5 (1) 0,25 0,5 Khối lượng khí oxi thoát là: m O2 = 22,12 −...
 • 4
 • 153
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa

tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh nghiên cứu biến đổi hình thái cấu trúc phôi người ngày 3, ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa
... 1 27 52 10 16 33 30 16 194 Survived after thawing Percentag Quantit Percentage e (%) y (%) 0 ,5 0,6 0 ,5 0,6 13,9 27 15, 6 26,8 50 28,9 5, 2 10 5, 8 8,2 11 6,4 17,1 33 19,0 15, 5 24 13,8 4,1 3 ,5 8,2 ... > 0, 05) ; Day 5: 13,6 0 ± 1 ,50 µm and 12,40 ± 1,30 µm (p > 0, 05) The diameter of embryos before freezing and after thawing: Day 3: 147,2 ± 7,82 µm and 147 ,5 ± 8,14 µm (p > 0, 05) ; Day 5: 1 53 ,5 ± ... 100 95, 1 34,9 32 ,5 20 2,41 (1,10 – 5, 36) p= 0,016 3,1 7 (1,88 – 5, 36) p= 0,001 0,86 (0,48 – 1 ,54 ) p = 0,6 p = 0,11 1,11 (0 ,55 – 2, 25) p = 0,74 Accumulated pregnancy rate (%) 34,2 32,4 1,08 (0 ,52 ...
 • 31
 • 627
 • 0

đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản tw từ tháng 2 - tháng 8-2008

đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản tw từ tháng 2 - tháng 8-2008
... Bảng 3. 1 Bảng 3. 2 Bảng 3. 3 Bảng 3. 4 Bảng 3. 5 Bảng 3. 6 Bảng 3. 7 Bảng 3. 8 Bảng 3. 9 Bảng 3. 10 Bảng 3. 11 Bảng 3. 12 Bảng 3. 13 Bảng 3. 14 Bảng 3. 15 Bảng 3. 16 Bảng 3. 17 Bảng 3. 18 Bảng 3. 19 Bảng 3. 20 Bảng ... Nội, ngày 20 tháng 11năm 20 08 Vũ Thị Bích Loan Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Đánh giá kết chuyển phôi ngày thụ tinh ống nghiệm Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 2/ 2008 đến tháng ... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học y h nội vũ thị bích loan ĐáNH GIá KếT QUả chuyển phôI ngy Của thụ tinh ống nghiệm Tại bệnh viện phụ sản trung ơng Từ tháng 2/ 2008 đến tháng 8 /20 08...
 • 107
 • 350
 • 1

Xem thêm