LY THUYET NGAY 18

LY THUYET NGAY 18

LY THUYET NGAY 18
... đồng phân ancol bậc amin bậc A B C D Câu 16 Khi thủy phân triglyxerit thu glyxerol muối axit stearic,oleic, panmitic Số CTCT có triglyxerit : A B 15 C D Câu 17: X có công thức C4H14O3N2 Khi cho ... Câu 24 Số tripeptit tối đa tạo từ hỗn hợp α – amino axit : glyxin, alanin, phenylalanin valin mà phân tử chứa gốc amino axit khác : A B 18 C 24 D 12 Câu 25 Chất X có công thức phân tử C3H9O2N có ... đáp án B C C C C C (3) C C C(C) C (4) C C(C ) C (1) Câu 42: Chọn đáp án C n Gly 0, 02 n Ala 0, 02 X cấu tạo mắt xích Gly mắt xích Ala A A G G A G A G A G G A G A G A G G A A G A A G Câu 43: Chọn...
 • 10
 • 7
 • 0

Ðề trắc nghiệm Olympic Vật 6 Ngày 18/10/2003 pps

Ðề trắc nghiệm Olympic Vật lý 6 Ngày 18/10/2003 pps
... Khối lượng vật lượng chất tạo nên vật B Khối lượng vật không thay đổi theo vị trí đặt vật C Vì P = 10m nên khối lượng trọng lượng vật không thay đổi theo vị trí đặt vật D Biết khối lượng vật ta suy ... Treo vật vào lực kế, nhận xét sau ? A Lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật lực đàn hồi B Lực mà vật tác dụng vào lò xo trọng lượng vật C Lực mà vật tác dụng vào lò xo lực mà lò xo tác dụng vào vật ... Hiện tượng sau xảy làm lạnh vật rắn ? A Thể tích khối lượng vật giảm B Khối lượng riêng vật tăng C Khối lượng riêng vật giảm D Thể tích tăng khối lượng không đổi 16/ - Các trụ bê tông cốt thép...
 • 6
 • 111
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính phần thuyết mã (18)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính phần lý thuyết mã (18)
... lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ III (2009-2012) NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ đề số: DA SCMLRT_LT18 I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu ... việc mà giai đoạn thi t kế phải làm giống Chúng mô tả sau: 1,0 đ - Thi t kế sơ đồ mạng mức luận - Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng - Thi t kế sơ đồ mạng vật - Chọn hệ điều ... - Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng dụng Câu 2: (2 điểm) Trình bày trình khởi động máy TT A B C D Nội dung Đưa điện vào máy Quá trình khởi động máy PC bắt đầu mở máy Nếu điện ngõ nguồn hợp...
 • 6
 • 181
 • 0

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật xây dựng phần thuyết mã (18)

ĐỀ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành kỹ thuật xây dựng phần lý thuyết mã (18)
... 1,05 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... măng PC 30 Hiệu B 123 Thành phần hao phí Xi măng Cát mịn Đơn vị kg Đơn vị tính : 1m3 Mác vữa 50 75 261,03 360,04 25 142,01 m3 1,13 1,09 1,05 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày ... liệu, nhân công, máy thi công cho công tác trát tường phẳng vữa xi măng mác 25 dày 15 mm cát mịn M L=0,7 1,4 Biết định mức cấp phối cho bảng 1; Bảng Hiệu AK.211 AK.212 Công tác xây lắp Trát tường...
 • 3
 • 55
 • 0

BÀI GIẢNG KHÍ TƯỢNG THUYẾT CHƯƠNG 18

BÀI GIẢNG KHÍ TƯỢNG LÝ THUYẾT CHƯƠNG 18
... of the four main synoptic maps each day are made on a rigid time schedule: 0000, 0600, 1200 and 180 0 GMT Many hundreds of observations are thus received regularly by the relevant meteorological ... SHIPPING Because international meteorology was born out of the Maritime Conference at Brussels in 185 3 and since then most of the oceans' weather observations have come from merchant ships it is ... times they are repeated in the routine bulletins RADIO BULLETINS FOR SHIPPING The map in Figure 18. 1 shows that under an international scheme prepared by the WMO practically all ocean areas are...
 • 9
 • 38
 • 0

BAI KIEM TRA LY THUYET NGAY 1

BAI KIEM TRA LY THUYET NGAY 1
... + dung dịch HCl → (10 ) KMnO4 to (11 ) MnO2 + HCl đặc to (12 ) dung dịch FeCl3 + Cu → Trong phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là: A B C D Câu 43: Cho cặp dung dịch sau: (1) NaAlO2 AlCl3 ; (2) ... A B C D Câu 47: Cho phát biểu sau: (1) Phân tử saccarozơ gốc α–glucozơ β –fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc α –glucozơ C1, gốc β –fructozơ C4 (C1–O–C4) Cu(OH)2 (3) Xenlulozơ hợp chất ... dung dịch KOH loãng (10 ) Nung NaCl nhiệt độ cao Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử là: A B Đáp án khác C D Câu 42: Cho phương trình phản ứng: (1) dung dịch FeCl2 +...
 • 6
 • 46
 • 0

CHUYEN DE LY THUYET NGAY 12

CHUYEN DE LY THUYET  NGAY 12
... anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime Câu 12: Một điểm khác protit so với lipit glucozơ A protit chứa chức hiđroxyl B protit chứa nitơ C protit ... hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin (hay glixin) D Aminoaxit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị Câu 19: Phát biểu là: A Các...
 • 6
 • 30
 • 0

DA LY THUYET NGAY 19

DA  LY THUYET NGAY 19
... Cho nước qua than nóng đỏ C Lên men chất thải hữu phân gia súc hầm Biogaz D lên men ngũ cốc Câu 19: Tách nước 2-metylbutan-2-ol H2SO4 đặc 1700C thu sản phẩm nào? A 2-metylbut-1-en B 3-metylbut-2-en ... Cl2, NO2 Câu 22 Cho nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau : X (Z = 1), Y (Z =7), E (Z = 12), T (Z = 19) Dãy gồm nguyên tố kim loại ? A X, Y, E B X, Y, E, T C E, T D Y, T Câu 23 Chất X có công thức...
 • 5
 • 13
 • 0

DAP AN LY THUYET NGAY 10

DAP AN LY THUYET  NGAY 10
... Chọn đáp án B Các phát biểu là: (a), (c), (d), (f) Câu 46: Chọn đáp án C Ta có : ZX 27,2 .10 19 1,602 .10 19 17 Clo Các phát biểu đúng: (1) , (2) , (4) Phát biểu (3) sai vì: Cl H2O HCl HClO Câu ... (6) Đúng Tính chất nhóm an ehit -CHO (7) Sai Cấu trúc không phân nhánh, amilopectin phân nhánh (8) Sai Đều bị OXH Câu 48: Chọn đáp án B (1) Đúng.Theo SGK lớp 12 (2) Sai.Anilin có tính bazo yếu ... chuyển màu (3) Đúng (4) Sai.Tính axit yếu phenol không đủ làm quỳ tím đổi màu) (5) Đúng.Theo SGK lớp 10 (6) Sai.Oxi không phản ứng trực tiếp với Cl2 dù điều kiện nhiệt độ cao (7) Sai (Ag+ kết tủa ion...
 • 3
 • 26
 • 0

DAP AN LY THUYET NGAY 15

DAP AN LY THUYET  NGAY 15
... X, Y, Z tương ứng chất sau đây? A Phenol, glyxin, ancol etylic B Glyxin, phenol, ancol etylic C Ancol etylic, glyxin, phenol D Phenol, ancol etylic, glyxin Câu 37 Thực thí nghiệm sau: Sục khí ... D Câu 32: Cho dung dịch: axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đồi màu là: A 2, 1, B 1, 1, C 3, 1, D ... Không có kết tủa tủa Ag Cu(OH)2 Dung dịch Dung dịch Dung dịch Cu(OH)2 không tan xanh lam xanh lam xanh lam không tan Không có kết Không có kết Không có kết Không có kết Nước brom Có kết tủa tủa...
 • 11
 • 37
 • 0

Đáp án đề thi thuyết điện dân dụng 18

Đáp án đề thi lý thuyết điện dân dụng 18
... pha (1 tụ khởi động, tụ làm việc) Giải thích nguyên hoạt động? Xác định tụ điện làm việc tụ điện khởi động mắc cho động pha có công suất 300W điện áp 220V? - Sơ đồ đấu tụ 0,5 - Động gồm hai cuộn ... từ thông lệnh với từ thông góc 900 dòng điện cuộn khởi động lệch pha so với cuộn làm việc góc 900 điện tạo nên mômen khởi động động - Mạch sử dụng tụ điện CLV CKĐ 0,25 0,25 0,25 - Tụ CKĐ làm ... Trong :  Idm dòng điện định mức động cơ, A U- Điện áp lưới Xác định tụ điện làm việc tụ điện khởi động mắc cho máy bơm nước có công suất 300W điện áp 220V? I dm = 300 = 1,36 A 220 CLV ≈ 1.600...
 • 4
 • 281
 • 6

SCLRMT - LT18.docĐề thi thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 18

SCLRMT - LT18.docĐề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 18
... lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2(200 8- 11) NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA SCMLRT - LT18 I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu ... pháp thi t kế khác Tuy nhiên công việc mà giai đoạn thi t kế phải làm giống Chúng mô tả sau: 1,0 đ - Thi t kế sơ đồ mạng mức luận - Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng - Thi t ... Kinh phí dành cho hệ thống mạng - Công nghệ phổ biến thị trường - Thói quen công nghệ khách hàng - Yêu cầu tính ổn định băng thông hệ thống mạng - Ràng buộc pháp Tùy thuộc vào khách hàng cụ...
 • 6
 • 235
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết quản lý tổ chức của barnard người mỹ 1886 1961lý thuyết về quản lý của elton mayo 1880 1949tổng quan lý thuyết về ohsas 18000lý thuyết về cầu tiền tệ thuyết số lượng tiền tệ của fisher 1887 1947lý thuyết về cầu tiền tệ keyness 1884 1946thuyết trường tâm lý kurt lewin 1890 1947lý thuyết lợi thế tương đối của ricacdo 1772 1823lý thuyết phân phối của david ricardo 1772 1823lý thuyết giá trị thặng dư của karl marx 1818 1883lý thuyết phân phối của alfred marshall 1842 1924lý thuyết về lợi thế tuyệt đối tt số liệu về năng suất lao động của mỗi quốc gia như sau nslđ số sản phẩm ngày cônglý thuyết về lợi thế so sánh tt số liệu về năng suất lao động của mỗi quốc gia như sau nslđ số sản phẩm 1 ngày côngkiểm tra ngay sự hiểu biết của học sinh phần lý thuyết mở rộng mà giáo viên đưa ra ở đầu giờ học nếu cótiết 1 lý thuyết một số phương pháp tập luyện sức bền ngày 25 tháng 08 năm 2009sơ đồ về hệ thống quản lý chất lượng nguồn bản cam kết quản lý chất lượng của công ty ra ngày 18 3 2000Lợi nhuận và các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần SARA việt nammột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngmục tiêu – lý thuyết và bình luận về các ví dụ thực tế tại việt namnghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe vị thành niên và một số yếu tố liên quan của học sinh thpt ở quận ninh kiều thành phố cần thơ năm 2016Hợp Đồng THẾ CHẤP QSDĐnhà lãnh đạo tiêu biểu – đinh nhật namNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phong cách lãnh đạo của ông michale dellNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiềnQui trình sản xuất phân urequỹ đầu tư và công ty quản lý quỹgiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1Sử dụng hợp đồng phái sinh để phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoáisử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chèthiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhThiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết ĐAI ốc nối VAN một CHIỀU với sản lượng 50000 chiecnăm ,điều kiện sản xuất theo quy mô công nghiệp