GIAI THICH 10 CAU TONG HOP

GIAI 10 CAU TONG HOP

GIAI 10 CAU TONG HOP
... 2O Và nên không thu HBr HI (10) Clo dùng sát trùng nước sinh hoạt.Đúng theo SGK lớp 10 (11) Clo dùng sản xuất kaliclorat, nước Gia-ven, cloruavôi Đúng theo SGK lớp 10 (12) Clo dùng tẩy trắng sợi, ... Sai Clo tác dụng với tất chất H2, Na, Cu không tác dụng trực tiếp với O2 (8).Đúng.Theo SGK lớp 10 MnO2 4HCl t0 MnCl2 Cl2 2H2O 2KMnO4 16HCl KClO3 (9).Sai.vì 6HCl NaBr H2SO4 2HBr H2SO4 NaI H2SO4 ... Gia-ven, cloruavôi Đúng theo SGK lớp 10 (12) Clo dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải Đúng theo SGK lớp 10 Câu 45: Chọn đáp án C 1) N2 tương đói trơ hoạt dộng hóa học điều kiện thường phân tử có liên...
 • 3
 • 25
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GIẢI PHÁP KẾT CẤU LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG Ở VIỆT NAM" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trường hợp sử dụng kết cấu b tông cốt thép tuý việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép b tông đảm bảo tăng khả chịu lực nâng cao độ tin cậy kết cấu, bao gồm khả chịu lực thành phần kết cấu thép ... thép hình b tông 2.2 Tính ưu việt kết cấu liên hợp a Khả chịu lực độ tin cậy cao Kết cấu liên hợp thép b tông tận dụng ưu điểm riêng đặc trưng lý hai loại vật liệu thép b tông Vật liệu thép có ... cấu thép tuý việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép b tông có hiệu kinh tế cao, giảm trọng lượng thép khoảng 10-15% Nếu so với trường hợp sử dụng giải pháp kết cấu b tông cốt thép giải pháp...
 • 8
 • 869
 • 25

Giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông cho nhà cao tầng ở Việt Nam

Giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông cho nhà cao tầng ở Việt Nam
... cấu thép tuý việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép b tông có hiệu kinh tế cao, giảm trọng lượng thép khoảng 10-15% Nếu so với trường hợp sử dụng giải pháp kết cấu b tông cốt thép giải pháp ... trường hợp sử dụng kết cấu b tông cốt thép tuý việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép b tông đảm bảo tăng khả chịu lực nâng cao độ tin cậy kết cấu, bao gồm khả chịu lực thành phần kết cấu thép ... thép hình b tông 2.2 Tính ưu việt kết cấu liên hợp a Khả chịu lực độ tin cậy cao Kết cấu liên hợp thép b tông tận dụng ưu điểm riêng đặc trưng lý hai loại vật liệu thép b tông Vật liệu thép có...
 • 8
 • 357
 • 2

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 2)

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 2)
... HOOCCH2COOH Câu 25: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích thể tích O2 phản ứng CTPT A A C2H4O2 B C3H6O3 C C3H6O2 D C4H8O2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu ... Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Câu 11: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z số nguyên tử cacbon) Chia X thành ... C3H7COONa Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A 3,96 gam CO2 Trung hòa lượng axit cần 30 ml dung dịch NaOH 2M A công thức phân tử A C2H4O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C3H4O4 Câu 18: Hỗn hợp...
 • 11
 • 2,017
 • 0

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)
... anđehit vừa tính khử vừa tính oxi hóa D A, B, C Câu 11: Chỉ dùng quỳ tím nước brom phân biệt chất sau ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; ... mộtđianđehit C A2 điol D A5 điaxit Câu 9: Một hợp chất thành phần 40% C ; 6,7% H 53,3% O Hợp chất CTĐGN A C6H8O B C2H4O C CH2O D C3H6O Câu 10: Phát biểu A Axit chưa no cháy cho số mol CO2 ... 15: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic,...
 • 11
 • 1,375
 • 0

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc
... tố TQM chất lượng đảm bảo chương trình chứng nhận ISO 9000 V - Giải thích kết xử thống việc kiểm định câu hỏi nghiên cứu Những tổ chức lấy làm mẫu khác ngành kinh doanh chủ yếu (từ sản ... tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu xác định mức độ tác động nhân tố tổ chức học hỏi môi trường sáng tạo dựa tiếp thu nhân viên tham gia vào nghiên ... tổng thể giải thích nhân tố dự đoán cao xác định theo mô hình giảm mô hình giảm phù hợp so với mô hình đầy đủ? RQ8 : Các nhân tố từ môi trường sáng tạo, văn hóa tổ chức học hỏi giải thích phương...
 • 17
 • 780
 • 0

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop
... ứng 6,75 :11 Trộn m g CH4 với 1,75 g hiđrocacbon A đợc hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn hh Y thu đợc khí CO2 nớc có tỷ lệ tơng ứng Xác định CTPT A Viết CTCT có A Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ... AgNO3 0,3M khuấy dd thời gian sau đem lọc ta thu đợc 22,56 g chất rắn A ddE (Chú ý: Mất đoạn đề này) Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Đề Chính Thức hóa Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1993 ... ) = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 ; Pb = 207 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Đề Chính Thức Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1997 1998...
 • 14
 • 217
 • 1

Các đề xuất trong giai đoạn thực tập tổng hợp tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Các đề xuất trong giai đoạn thực tập tổng hợp tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
... kinh doanh chứng khoán cho nhà đầu có nhu cầu 17 Các đề xuất giai đoạn thực tập tổng hợp công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam: Qua qua trình thực tập phòng Đầu Tư vấn tài ... o Công ty Thương mại- Xây dựng Hải Phòng; o Công ty Xây dựng- Thương mại Đà Nẵng; o Công ty Miền núi; o Công ty công trình giao thông; o Công ty Việt Nhật; o Công ty Xây dựng công trình; o Công ... Công ty bột giặt TICO Công ty kĩ nghệ thực phẩm Việt Nam Công ty May Sài Sòn Gamex Công ty Dầu ng An 141,2 132,2 263,4 93,2 293,4 10/2003 Tháng 1/2004 - Công ty Dầu Tân Bình 206,4 - Công ty...
 • 18
 • 227
 • 0

250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên

250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên
... I0/50 (C) D 0 A 200W W C W cos100 tV D 300W AB V; 100 o = = 30 , L = R A R = 50 ; PR = 250W C R = 30 ; PR = 250W B.R = 50 ; PR = 62,5W D R = 30 ; PR = 125W A B 300W C W cos100 tV D 200W V A L ... /6 ) A =5 B 200W C 2000W A D 1500W C A 2, B L1R1 = L2R2 D L1 + L2 = R1 + R2 0cos(100 R1 = 20 A 2500 W L1 LC B 2 LC C LC 2 D LC , MB g A 110V B 8V C 10V D 55V u= L C u = U0 1 A 43,3H B 2,86mH 1+ ... D - /2 LMax B 100 V C 50 V D 150 V : A 4521W B 1452W : A /6 B /4 A 5000W : u = 100sin100 t V B 2500 W C 4356W D 483,87W C /4 D /12 = 100sin(100 t + C 50W D 2,5W 220 V B C uAB = cos100 t V A uAC...
 • 23
 • 410
 • 1

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC pptx
... huấn kỹ thuật, hội nghị chuyển giao công nghệ, mở rộng sản xuất III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Điều tra khảo sát tình hình sử dụng đất vụ vùng TD, M PB 1.1 Phân bố đất ruộng vụ vùng TD, M PB Tổng diện ... diện tích đất ruộng Vùng Đông Bắc có 148,6 nghìn đất ruộng vụ lúa chiếm 38%, tập trung tỉnh: Hà Giang (51%), Cao Bằng (78,6%), Bắc Kạn (49%), Vùng Tây Bắc có 38,5 nghìn đất ruộng vụ, chiếm 28%, ... Phương pháp nghiên cứu + Thu thập số liệu thống kê: Tại phòng nông nghiệp huyện tỉnh vùng xây dựng đồ phân bố đất vụ trạng sử dụng + Phương pháp điều tra: Trực tiếp vấn hộ nông dân + Nghiên cứu...
 • 7
 • 325
 • 1

Lập luận và giải thích 2 câu thơ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” của Bác Hồ? - văn mẫu

Lập luận và giải thích 2 câu thơ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” của Bác Hồ? - văn mẫu
... trào diễn vòng tháng từ 6/1 đến 6 /2/ 1960 “Mùa xuân Tết trồng Làm cho đất nước ngày xuân Kể từ phát động phong trào Bác qua đời, năm tết đến, xuân Bác tự měnh trồng Phủ chủ tịch để lŕm gương Trực ... lŕ nghiệp trồng cây, trồng người: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Rięng việc trồng cây, vào khoảng năm 1959, Bác viết thơ kêu gọi nông dân trồng “Muốn làm nhà cửa ... phút Bác xa, Di chúc Bác không quên nhắc nhở nhân dân ta ta phải tiếp tục trồng gây rừng: “Nếu có kế hoạch trồng đồi, đến thăm trồng làm kỷ niệm Trồng phải tốt Lâu ngày nhiều thành rừng, tốt cho...
 • 3
 • 10,538
 • 8

Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp

Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp
... bệnh teo gan tôm nuôi thương phẩm 5 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: bệnh teo gan tôm (P monodon) nuôi thương phẩm Ninh ... gây bệnh teo gan tôm nuôi - Đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp nhằm quản lý hạn chế có hiệu thiệt hại bệnh teo gan gây tôm nuôi thương phẩm Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Kết nghiên ... Fabricius, 1798) nuôi thương phẩm Ninh Thuận đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp thực Mục tiêu luận án Xác định tác nhân số yếu tố nguy gây bệnh teo gan tôm nuôi thương phẩm Ninh Thuận, qua làm...
 • 27
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biết vận dụng công thức tính chu vi diện tích các hình để giải các bài tập có yêu cầu tổng hợpôn tập về nhận biết hai đường thẳng song song hai đường thẳng vuông góc ôn công thức tính chu vi diện tích các hình để giải các bài tập có yêu cầu tổng hợpnhiệm vụ của học viên giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén pit tônggiải thích hiệu ứng liên hợpgiải thích các câu tục ngữ việt nambai tap viet lai cau tong hopbài tập viết lại câu tổng hợp có đáp ángiải thích tính thơm của hợp chất dị vòngbài tập có lời giải môn kế toán tổng hợp hệ từ xagiải thích 2 câu thơ cuối bài lục vân tiên cứu kiều nguyệt ngagiải thích tính thơm của hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tốgiai bai tap ve tong hop va phan tich lucgiải thích quá trình quang hợpgiải thích nghĩa câu tục ngữ uống nước nhớ nguồngiải bài tập thuế tổng hợpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học