GIAI 10 CAU TONG HOP

GIAI 10 CAU TONG HOP

GIAI 10 CAU TONG HOP
... 2O Và nên không thu HBr HI (10) Clo dùng sát trùng nước sinh hoạt.Đúng theo SGK lớp 10 (11) Clo dùng sản xuất kaliclorat, nước Gia-ven, cloruavôi Đúng theo SGK lớp 10 (12) Clo dùng tẩy trắng sợi, ... Sai Clo tác dụng với tất chất H2, Na, Cu không tác dụng trực tiếp với O2 (8).Đúng.Theo SGK lớp 10 MnO2 4HCl t0 MnCl2 Cl2 2H2O 2KMnO4 16HCl KClO3 (9).Sai.vì 6HCl NaBr H2SO4 2HBr H2SO4 NaI H2SO4 ... Gia-ven, cloruavôi Đúng theo SGK lớp 10 (12) Clo dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải Đúng theo SGK lớp 10 Câu 45: Chọn đáp án C 1) N2 tương đói trơ hoạt dộng hóa học điều kiện thường phân tử có liên...
 • 3
 • 21
 • 0

GIAI 10 CAU LY THUYET TONG HOP NGAY SO 1

GIAI 10 CAU LY THUYET TONG HOP  NGAY SO 1
... H 2SO4 (đun nóng) Số phát biểu sai : A B C D Câu 47: Cho phát biểu sau: (1) Phân tử saccarozơ gốc α–glucozơ β –fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc α –glucozơ C1, gốc β –fructozơ C4 (C1–O–C4) ... hóa Oxi tăng số Oxi hóa sắt,nito giảm 2Fe NO3 t Fe2O3 6NO2 1, 5O2 Tất phát biểu sai →Chọn D Câu 50: Cho phát biểu sau : (1) Propan – 1, 3 – điol hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh thẫm (2) Axit ... tính oxi hóa Số phát biểu : A B C D Đáp án khác (1) Sai.Ví dụ SiO2 không tác dụng với H2O (2) Sai.Ví dụ nguyên tử H n (notron) (3) Sai.Ví dụ Ba ,SO3 … (4) Sai.Phản ứng tự oxi hóa khử có nguyên tố...
 • 3
 • 216
 • 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 10 CƠ BẢN.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 10 CƠ BẢN.
... phải chịu lực bao nhiêu? Giải: 60 40 F = F1 + F2 = 1250 N Ta có: F1 d 40 = = = F2 d1 60 Giải hệ phương trình suy F1,F2 → F1 → F2 → F Dang 3 :Tổng hợp lực đồng quy (cân vật rắn chịu tác dụng lực đồng ... Dạng 2 :Tổng hợp lực song song d1  F = F1 + F2  u r u  u r r  Quy tắc tổng hợp lực song song: F Chia F1 F2 :  F1 d  F = d    d2 → F1 ... ngang Tính lực ma sát tác dụng vào vật? N r r r Fms P + Fms + N = Fms α r r r Giải: Điều kiện cân bằng: ⇒ P + N = − Fms P 600 -Fms P 0 Theo hình vẽ ta có: Fms = P.cos60 = mg cos 60 = 2 .10 = 10 N 2/...
 • 3
 • 2,876
 • 10

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 2)

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 2)
... HOOCCH2COOH Câu 25: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích thể tích O2 phản ứng CTPT A A C2H4O2 B C3H6O3 C C3H6O2 D C4H8O2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu ... Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Câu 11: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z số nguyên tử cacbon) Chia X thành ... C3H7COONa Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A 3,96 gam CO2 Trung hòa lượng axit cần 30 ml dung dịch NaOH 2M A công thức phân tử A C2H4O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C3H4O4 Câu 18: Hỗn hợp...
 • 11
 • 1,974
 • 0

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)

25 câu Tổng hợp andehit, xeton, axit cacboxylic có lời giải chi tiết (đề 1)
... anđehit vừa tính khử vừa tính oxi hóa D A, B, C Câu 11: Chỉ dùng quỳ tím nước brom phân biệt chất sau ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; ... mộtđianđehit C A2 điol D A5 điaxit Câu 9: Một hợp chất thành phần 40% C ; 6,7% H 53,3% O Hợp chất CTĐGN A C6H8O B C2H4O C CH2O D C3H6O Câu 10: Phát biểu A Axit chưa no cháy cho số mol CO2 ... 15: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic,...
 • 11
 • 1,306
 • 0

Giải thích CPM tổng hợp.doc

Giải thích CPM tổng hợp.doc
... tiên số doanh nghiệp muốn làm ăn uy tín 10 khả tài chính: VNM: tổng tài sản: 10.773tỷ (2010), 8.482tỷ (2009), tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 7.964 tỷ đồng, tăng 23% so với 2009 ... Vinamilk có giá cao Dutch Lady thị trường nhiên, Bằng cam kết không tăng giá sữa thời gian tới Tổng Giám đốc vinamilk Mai Kim Liên làm người tiêu dùng cảm thấy an tâm trước tình hình biến động ... nước • Dutch lady: công ty lâu năm, cty xuyên quốc gia trọng chất lượng sp trung tâm làm lạnh với tổng số tiền 1,7 tri ệu usd truyền đạt quy trình khai thác vận chuyển sữa hợp vệ sinh cho nhung...
 • 5
 • 285
 • 0

Giải thích CPM tổng hợp

Giải thích CPM tổng hợp
... xuyên quốc gia trọng chất lượng sp trung tâm làm lạnh với tổng số tiền 1,7 tri ệu usd truyền đạt quy trình khai thác vận chuyển sữa hợp vệ sinh cho nhung ng nong dân nước đội ngủ nhân viên công ... tiên số doanh nghiệp muốn làm ăn uy tín 10 khả tài chính: VNM: tổng tài sản: 10.773tỷ (2010), 8.482tỷ (2009), tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 7.964 tỷ đồng, tăng 23% so với 2009 ... Vinamilk có giá cao Dutch Lady thị trường nhiên, Bằng cam kết không tăng giá sữa thời gian tới Tổng Giám đốc vinamilk Mai Kim Liên làm người tiêu dùng cảm thấy an tâm trước tình hình biến động...
 • 5
 • 148
 • 0

Giải thích IFE tổng hợp

Giải thích IFE tổng hợp
... hợp tác quốc tế với tập đoàn DSM, công ty Lonza, Thuỵ Sĩ tập đoàn Chr Hansen, Đan Mạch, nghiên cứu ứng dụng khoa học dinh dưỡng để phát triển sản phẩm dinh duỡng đặc thù cho trẻ em Việt Nam Hợp...
 • 2
 • 73
 • 0

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop

11 de thi hoa vao 10 AM, tong hop
... ứng 6,75 :11 Trộn m g CH4 với 1,75 g hiđrocacbon A đợc hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn hh Y thu đợc khí CO2 nớc có tỷ lệ tơng ứng Xác định CTPT A Viết CTCT có A Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ... AgNO3 0,3M khuấy dd thời gian sau đem lọc ta thu đợc 22,56 g chất rắn A ddE (Chú ý: Mất đoạn đề này) Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Đề Chính Thức hóa Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1993 ... ) = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 ; Pb = 207 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa Đề Chính Thức Trờng Đại học quốc gia Hà nội Năm học 1997 1998...
 • 14
 • 209
 • 1

DE THI THU VA LOI GIAI CHI TIET TONG HOP KIEN THUCON THI DAI HOC MON HOA

DE THI THU VA LOI GIAI CHI TIET TONG HOP KIEN THUCON THI DAI HOC MON HOA
... hoàn toàn m gam andehit X (no, đơn chức, mạch hở) cần 12,32 lít H2(đktc) thu sản phẩm A1 Oxi hóa m gam X oxi(có xúc tác) thu sản phẩm gồm: chất hữu A2 10,85 gam chất vô cơ( biết andehit bị oxi hóa ... photphotrit người ta chia làm phần với tỉ lệ 2:1 Phần lớn cho vào lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 , thu dung dịch có axit photphoric Lấy axit thu cho phản ứng với phần lại quặng ta thu phân cần điều ... NaHCO3 thu 6,72 lít khí(đktc) Nếu đem đốt cháy m gam hỗn hợp X oxi dư thu 5,4 gam nước Thực phản ứng este hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X với ancol etylic dư thu hai este Tổng khối lượng este thu...
 • 22
 • 517
 • 19

250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên

250 câu tổng hợp điện xoay chiều từ các trường chuyên
... I0/50 (C) D 0 A 200W W C W cos100 tV D 300W AB V; 100 o = = 30 , L = R A R = 50 ; PR = 250W C R = 30 ; PR = 250W B.R = 50 ; PR = 62,5W D R = 30 ; PR = 125W A B 300W C W cos100 tV D 200W V A L ... /6 ) A =5 B 200W C 2000W A D 1500W C A 2, B L1R1 = L2R2 D L1 + L2 = R1 + R2 0cos(100 R1 = 20 A 2500 W L1 LC B 2 LC C LC 2 D LC , MB g A 110V B 8V C 10V D 55V u= L C u = U0 1 A 43,3H B 2,86mH 1+ ... D - /2 LMax B 100 V C 50 V D 150 V : A 4521W B 1452W : A /6 B /4 A 5000W : u = 100sin100 t V B 2500 W C 4356W D 483,87W C /4 D /12 = 100sin(100 t + C 50W D 2,5W 220 V B C uAB = cos100 t V A uAC...
 • 23
 • 396
 • 1

Xem thêm