DE KIEM TRA NGAY 7 PHAN LOAI

DE KIEM TRA NGAY 7 PHAN LOAI

DE KIEM TRA  NGAY 7  PHAN LOAI
... Z H2 7, 72 Biết tốc độ phản ứng hai anken với hiđro Công thức phân tử phần trăm thể tích anken có nguyên tử cacbon X A C2H4; 20,0% B C2H4; l 7, 5% C C3H6; 17, 5% D C3H6; 20,0% Câu 12: Cho 5 ,76 gam ... HClO4 (6), H2CO3 (7) Dãy chất xếp theo chiều tăng dần độ linh động nguyên tử H nhóm OH A (3), (1), (2), (7) , (4), (5), (6) B (1), (3), (2), (5), (4), (7) , (6) C (3), (1), (2), (7) , (5), (4), (6) ... thấy thoát 5, 376 lít khí (đktc) Y gồm NO2, SO2 dung dịch Z có chứa ion SO42- Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu 8,85 gam kết tủa T Lọc tách kết tủa nung tới khối lượng không đổi thu 7, 86 gam chất...
 • 3
 • 17
 • 0

Đề kiểm tra tiết 42 - phân môn văn 7-năm 2010-2011

Đề kiểm tra tiết 42 - phân môn văn 7-năm 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA VĂN TIẾT 42 I-PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 10 câu , câu 0,5 đ ) A A B A C A A C II-PHÀN TỰ LUẬN : Câu ( 1đ ) "Công cha núi Thái Sơn Nghĩa ... nội dung đ + Nội dung : Có ý nghĩa tố cáo chiến tranh phi nghĩa + Nội dung : Thể niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi người phụ nữ Câu : Đoạn văn có bố cục , thể ý ( ý 1đ) + Giọng thơ hóm hỉnh...
 • 2
 • 1,437
 • 17

DE KIEM TRA NGAY SO 7 CO BAN

DE KIEM TRA  NGAY SO 7  CO BAN
... (NH2) 2CO C Ca(H2PO4)2 D NH4NO3 Câu 23: Lấy 1 ,76 gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu 1,64 gam muối X là? A HCOOC3H7 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 ... chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO Số chất dãy thuộc loại este A B C D Câu 31: Cho chuyển hóa sau: xt , t X + H2O Y; Y + Br2 + H2O Axit gluconic + HBr Axit gluconic + NaHCO3 Z ... chất: H 2SO4 , Ba(OH)2, NaCl, KHSO4 Dung dịch chất (nồng độ khoảng 0,1M) làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? A NaCl B KHSO4 C H 2SO4 D Ba(OH)2 Câu 20: Phản ứng sau lưu huỳnh tính khử A S + O2 t0 SO2 ...
 • 3
 • 41
 • 0

De kiem tra toan 7

De kiem tra toan 7
... Page Sheet1 ËA*@PE‹gïŠkR¤ R+igÐ\‹ỈỊ ïßư>ûŸ9—7tƯ9ó›„Đ6i’çBíÏ ¥ZjÝ\#×%±(”œiaœ/?ÁÕ5ÅH•ðàád 7= T×CiQmªþ%©¨\%)½êX ½0‘ä ăAL:q…cÕn=Ư•E•z9ÙÅÂ_Ưq¦&ó2 7 Å…ỴŒZ–§ObÛ·º ÞcÙr¥š¹ Page Sheet1 »‡Õ–DđỵÇN6-±jû^ỉ‹GÅ¥!?_wnÞq®NKÿK¤ ðûÄàÝK9ỵRLđ ... ¡O[õ+RèyœÍ&“18ỊSa©²ÿÜxõŽþ¹à pˆ… ÊOYK(Œ¢ë+>Ãø Page ...
 • 3
 • 349
 • 1

de kiem tra toan 7

de kiem tra toan 7
... 16 17 18 19 20 D A A A C B D C D A D P N PHN T LUN (5) Bi 1: Mi cõu tớnh ỳng c 0,5 17 17 1 a / + (0, 25) + + = + + ữ+ ữ = + + (1) = 22 22 22 22 4 3 4 b / ữ 54 ữ 27 = ữ 27 = ... ữ 27 = = 27 Bi 2: Trang - - Mụn TON Lp Mó A a / x+ = 1 x= = 15 b / x-1 + 0, 75 = 3, 25 (0,25d) x-1 = 3, 25 0, 75 x-1 = 2,5 (0,25d) x=3,5; x=-1,5 (0,25d) c/ (x+2)3 = 27 (x+2)3 = 33 x+2 ... 900 Bi (2) Thc hin phộp tớnh: 17 a / + (0, 25) + + 22 22 d 1200 A 60 I x H C b / ữ 54 ữ 27 Bi 2: (1,5) Tỡm x bit: a / x+ = b/ x-1 + 0, 75 = 3, 25 c/ (x+2)3 = 27 Bi 3: (2) Mt tam giỏc cú chu...
 • 5
 • 432
 • 11

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08

de kiem tra ANH 7 test 45_7_1_1.10.08
... qQ>ŠÇ´¯E+‚ªþY1#º!‘ ¸ÕéAT-ÏjB‚¸«µz)\ç•|u0C ²©A ›m/-ư°~US±Áäpÿ ¶òbmÕdÛ¢ĨỊ6t8ž‰ )Z¶Ỉ¶m…§¼]‰ ·>•Ê&;¼”åSE 7 /d3íjø’ø¡¶ì½ß–ÐØóJ˜`êsi? ×8¶bI2¾Ø‹²A‹¢`7K×jk¡˜$ 7 iL%ỈS HðŽï ơ`ø þÁp ỈĐÊ%áܨ3ú)¥¢Ü4«©úuÕ—×ơà}µuœ.¾¶úm}}ỴĨèỵªü¦“Õ_ỵúéþé÷Ä}? 1›Z= ... Ž\úç[)Ơ ¯B°Qq)©ßny¼µvíïÊ>w Ç0ãkêÏŒ!v °3J+üÜš± ¾×5ò½á²÷[Ỵrỉz~#œkk-S”Zà...
 • 10
 • 242
 • 0

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003

Đề kiểm tra Toán 7 năm 2003
... học sở Tô Hoàng Đề kiểm tra Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung bình tam giác Bài : (2 điểm) So sánh cạnh ABC biết A = 72 O ; B = 50O ... Tô Hoàng Môn : Hình (45 phút) Tiết /5 /2003 Đề : Bài : (3 điểm) Phát biểu định nghĩa, tính chất đờng trung trực đoạn thẳng Bài : (2 điểm)...
 • 2
 • 252
 • 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 2
... tự trọng ( biểu 0 ,25 điểm) Ví dụ : - Hay để người khác phải nhắc nhở - Nói xấu người khác mặt họ - Gian lận kiểm tra, thi cử - Khi làm điều sai trái không thấy xấu hổ ân hận - Khúm núm nịnh nọt ... người khác - Câu (2 điểm) HS diễn đạt khác nhau, phải đảm bảo nội dung sau: - Ảnh hưởng tốt: Nếu ngoan ngoãn, chăm học, không làm điều xấu cha mẹ vui lòng, gia đình đầm ấm (1 điểm) - Ảnh hưởng ... nối với …… … nối với …… … nối với …… II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết gia đình văn hoá? Câu (1 điểm) Em nêu biểu thiếu tự trọng Câu (2 điểm) Theo em, có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia...
 • 5
 • 1,304
 • 3

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra GDCD 7 - Đề số 1
... Biểu sống giản dị? (khoanh tròn chữ trước câu mà em chọn) A Tính tình dễ dãi, xuề xoà B Nói đơn giản, dễ hiểu C Không ý đến hình thức bề D Sống hà tiện Câu (1 điểm) Hãy ghi chữ ... chủ động việc Câu (1 điểm) Điền cụm từ thiếu vào chỗ trống cho với nội dung học: “ Gia đình văn hoá gia đình hoà thuận, ., đoàn kết ” II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (1 điểm) Em cho biết ... Quý đôi bạn thân Hai bạn ngồi bàn nên đến kiểm tra Hiền lại chép Quý Quý nể bạn nên không nói Em có tán thành việc làm Hiền Quý không? Vì sao? Câu (1 điểm) Vì nói học sinh góp phần xây dựng gia...
 • 5
 • 933
 • 6

Một số đề kiểm tra toán 7

Một số đề kiểm tra toán 7
... gúc ca tam giỏc BCK đề Bài Trong câu sau, câu có nội dung đúng, câu có nội dung sai: Câu 1: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ số không âm Câu 2: Một số hữu tỉ không số hữu tỉ dơng số hữu tỉ âm Câu 3: ... + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A = 1+2+5+ ììì+ ( nN) 23 47 47 23 Câu 4: Cho số a1, a2, ,an số nhận giá trị -1 Biết rằng: a1a + a 2a + ììì+ a na1 = Hỏi n 2002 đợc hay không? ... cặp CO2 O1O3 ? đề Câu 1: a Tìm số nguyên x biết ( x 3) x + ( ) + y + + x + xz = Câu 2: Tìm số a1, a2, ,a9 biết: a a1 a = = ììì= a1 + a2 + + a9 = 90 Câu 3: Tính: 3 3n-1 + a, ì 27 + ữ b, A =...
 • 4
 • 324
 • 2

DE KIEM TRA KÌ II PHẦN vsv

DE KIEM TRA KÌ II PHẦN vsv
... C Mật ong chứa nước dùng D Mật ong ức chế vi khuẩn - HẾT -Trang 3/4 Trang 4/4 ... o C không Cũng có chút sinh trưởng 100 oC không Dựa thông tin bạn xếp vi sinh vật thuộc loại : Trang 2/4 A Ưa ấm B Chụi lạnh C Ưa nhiệt D Siêu ưa nhiệt Câu 27 Một loài vi sinh vật có thời gian ... dưỡng B Tất C Các nguyên tố vết D Nhân tố sinh trưởng Câu 33: Tất virut có: A Gai glicoprotein B Transciptaza ngược C Màng bao D Capxit Câu 34: Bạn có tay vi sinh vật chưa biết rõ sinh trưởng môi...
 • 4
 • 216
 • 0

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)

Đề kiểm tra anh 7 kỳ 2 (Đề tham khảo- 2008)
... James Cook was born in England in 1 72 8 His parents (1) …… poor farm workers (2) ……James was 18, he found a job on a coastal ship He worked on ships until he was 27 years old, and then he joined ... ……………………………………………………………………………………… The end Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Thu Trường THCS Đặng Thai Mai - Vinh Đ ÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH HỌC KÌ II- LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT Key to English I LISTENING ... letter to me, Tim tells me his life in the USA A all things about C about all B all about D all of 2) Could you tell me to get to the police station? A what way B in what way C what direction 3)...
 • 6
 • 262
 • 0

Đề kiểm tra lớp 7 (HKII)

Đề kiểm tra lớp 7 (HKII)
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT MÔN GDCD – HKII I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Trả lời ý 0,25đ 1.b 2.d 3.c 4.c 5.d 6.d 7. a 8.c 9(DSVH phi vật thể DSVH vật thể sản phẩm...
 • 2
 • 330
 • 0

Tiết 57: Đề kiểm tra sử 7

Tiết 57: Đề kiểm tra sử 7
... nào? a – – 179 2 b 16 – 9- 179 2 c 26 – - 179 2 II.TỰ LUẬN: (7 điểm) (Làm giấy kiểm tra) Câu 1.Em trình bày diễn biến Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 178 9 ? (5 ... Trường THCS Phạm Ngọc Thạch Họ Tên: Lớp… KIỂM TRA TIẾT MÔN: LỊCH SỬ- LỚP Đề B: Điểm Thời gian: 45 phút Lời phê giáo viên: I.TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Khoanh tròn ... 29 Vạn c 30 Vạn Câu 10 : Nguyễn Huệ lên Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung vào năm ? a 178 8 b 178 9 c 178 7 Câu 11 Trên đường tiến quân Bắc, Quang Trung tuyển thêm quân làm lễ tuyên thệ tai đâu...
 • 2
 • 528
 • 1

Xem thêm