10 CAU LTTH NGAY SO 5

10 CAU LTTH NGAY SO 5

10 CAU LTTH  NGAY SO 5
... ion.Chú ý SO3 tan vào H2O chất điện ly axit H 2SO4 SO3 ) Câu 48 Chọn đáp án C NaOH + HClO → NaClO + H2O OH Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O Mg(OH)2 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 3OH NaOH + H 2SO4 → Na 2SO4 ... KOH, HCl, H 2SO4 (loãng) thuốc thử BaCO3.(Chuẩn) (4) Axit, bazơ, muối chất điện li.(Chuẩn) (5) Dung dịch CH3COONa dung dịch C6H5ONa dung dịch có pH >7.(Chuẩn) (6) Theo thuyết điện li, SO3 C6H6 (benzen) ... hở,đơn chức có số nguyên tử C nhỏ với H 2SO4 đặc 180oC tạo tối đa anken.(Đúng) 4) Ở điều kiên thường 1lit dung dịch ancol etylic 45o có khối lượng 1,04kg (Sai) Câu 50 : Chọn đáp án D A X phản ứng với...
 • 2
 • 19
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THAI BINH (ĐỀ SỐ 5
... early on morning Bài làm : Bài làm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... uncle/ weekend B could wish I visit my uncle this weekend C wished that I had vistited my uncle this weekend D I wish I could visit my uncle this weekend 50 : Tom/ hate/ have/ get up/ early/ morning ... have to see after my younger sister A B C D 35: The boy laughed happy as he played with the Teddy bear A B C D Bài 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống sau Dear Mum and Dad, Well, here...
 • 3
 • 545
 • 6

Bài soạn Đề thi vào 10 Bình Định - đề số 5

Bài soạn Đề thi vào 10 Bình Định - đề số 5
... Mỗi vòi thứ chảy hai vòi chảy bể (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) 1 bể, vòi thứ hai chảy bể x x +5 (0, 25 điểm) Theo ta có phương trình: 1 + = x x +5 (1) (0 ,5 điểm) Biến đổi phương trình (1) phương ... ) + = 2 Vậy P ≥ ⇒ P≥ (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) Dấu “=” xảy a = b = c = Do giá trị nhỏ P 3, (0, 25 điểm) đạt a = b = c = (0, 25 điểm) Hết -Ghi chú: - Nếu học sinh làm không ... AD đường cao ∆ABC) Suy EC // AH (1) (0, 25 điểm) Tương tự ta có EA // CH (2) (0, 25 điểm) Từ (1) (2) suy tứ giác AHCE hình bình hành (0, 25 điểm) Trong hình bình hành AHCE có I trung điểm đường chéo...
 • 4
 • 160
 • 0

Bài soạn De thi vao 10 Binh Dinh de so 5.doc

Bài soạn De thi vao 10 Binh Dinh de so 5.doc
... thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống thực Hội đồng chấm thi - Điểm thi tổng điểm thành phần câu đề thi Điểm thi cho theo thang ... hai nghiệm x1 = 10 , x = −3 (0,25 điểm) Đối chiếu với điều kiện x > ta nghiệm x1 thỏa mãn, nghiệm x2 bị loại Vậy thời gian vòi thứ chảy đầy bể 10 giờ, vòi thứ hai chảy đầy bể 10 + = 15 (giờ) ... HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN: TOÁN Câu 1: (1 điểm) A= = 1 32 − 27 + = − 9.3 + 3 3 3 3− + = − +2 3...
 • 4
 • 123
 • 0

Bài giảng Câu đố về số 5 và các phép toán

Bài giảng Câu đố về số 5 và các phép toán
... 5* 5 *5/ 5 /5 = 5* 5 /5+ 5 /5 = 5+ 5 /5+ 5 /5 = 5+ 5-( (5+ 5) /5) = ( (5* 5) -5) /5+ 5 = (5* 5 +5* 5) /5 = 10 5* 5 *5/ 5 -5 = 20 5* 5 *5/ 5 +5 = 30 (5+ 5) *5- 5 -5 = 40 (5+ 5) *5* 5 /5 = 50 (5+ 5) *5+ 5 +5 = 60 Bạn cách khác không?...
 • 2
 • 1,653
 • 1

de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 5

de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 5
... 0) , M (5; −3 ) x2 y2 = (1) a b2 • Vì (E) có tiêu điểm F1 (−8;0) nên ta có c = a2 = b2 + c2 ⇔ a2 = b2 + 64 25 27 2 2 • M (5; −3 3) ∈ ( E ) ⇒ + = ⇔ 27 a + 25 b = a b a b  a2 = b2 + 64  2 2 • Giải ... 2( x − 3) + 2( y − 1) = ⇔ x − y − = b) B(3; 2) , (∆′): 5x – 2y + 10 = 5. 3 − 2( 2) + 10 29 = = 29 • Bán kính R = d (B, ∆′ ) = 25 + 29 • Vậy phương trình đường tròn: ( x − 3 )2 + ( y + 2) 2 = 29 ... 2 2 • Giải hệ  2 2 ⇒ 27 (b + 64) + 25 b = (b + 64)b ⇔ b + 12b − 1 728 = 27 a + 25 b = a b  • Phương trình tắc (E) có dạng Vậy phương trình Elip + ⇔ b2 = 36 ( a2 = 100 ) x y2 + =1 100 36 ...
 • 3
 • 1,108
 • 7

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPTMÔN VĂN - ĐỀ SỐ 5 doc

LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPTMÔN VĂN - ĐỀ SỐ 5 doc
... phẩm văn học hiểu biết Nguyễn Du Truyện Kiều để làm tốt văn A Giới thi u khái quát Nguyễn Du Truyện Kiều: - Nguyễn Du coi thi n tài văn học, tác gia văn học tài hoa lỗi lạc văn học Việt Nam - Truyện ... chói lọi nghệ thuật thi ca ngôn ngữ tiếng Việt B Thuyết minh đời nghiệp văn học Nguyễn Du : - Thân : xuất thân gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan có truyền thống văn học - Thời đại : lịch ... hội - Con người : có khiếu văn học bẩm sinh, thân mồ côi sớm, có năm tháng gian truân trôi dạt Như vậy, khiếu văn học bẩm sinh, vốn sống phong phú kết hợp trái tim yêu thương vĩ đại tạo nên thi n...
 • 3
 • 228
 • 0

Đề Toán 10 KT HK II số 5

Đề Toán 10 KT HK II số 5
... − 2 cotx = - 2 Vì điểm = 3188, S 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm x = 896,8 S S 0. 25 điểm 2 ⇒ cos x = ± 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm Câu 3b Câu Câu a/ b/ Chứng minh ... đúng với mọi x Câu a/ M0 = 900 Me = 900 Điểm 0. 25 điểm 0 .5 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm b/ c/ Câu3a/ x x = sinx = x 0. 25 điểm = 56 ,5 π và < x < π Ta có : cos x = − sin x = π 2 ... 25 c = a − b = 16 ⇒ c = ⇒ 2c = a = 25 ⇒ a = ⇒ 2a = 10 b = ⇒ b = ⇒ 2b = F1 = ( -4 ;0 ) , F2 = ( ;0 ) A1 = ( -5 ;0 ) ,A2 = ( ;0 ) , B1 = ( ;-3 ) ,B2 = ( ;3 ) 0 .5 điểm 0. 25 điểm 0. 25 điểm 0.25...
 • 3
 • 88
 • 0

Đề Lý 10 KT HK II số 5

Đề Lý 10 KT HK II số 5
... khí xilanh lúc là: A 2 .1 05 Pa B 3 .1 05 Pa C 4 .1 05 Pa D 5 .1 05 Pa Câu 22: Một cầu có mặt hoàn toàn không bị dính ướt Biết lực căng mặt lớn tác dụng lên cầu đặt mặt nước F = 46 .10 -6N (Bỏ qua lực đẩy ... hồi Trang 2 /5 - Mã đề thi 210 Câu 20: Công thức sau công thức tính động vật? A m v B mv C (mv ) D mv Câu 21: Một xilanh chứa 150 cm khí áp suất 2 .1 05 Pa Pitông nén khí xilanh xuống 100 cm3 Trong ... 280J Câu 30: Một vật có trọng lượng 1N động 1,25J Lấy g = 10m/s Khi vận tốc vật bằng: A 25 m/s B 1,6 m/s C 2 ,5 m/s D m/s Trang 3 /5 - Mã đề thi 210 B Theo chương trình Nâng cao (07 câu, từ câu...
 • 5
 • 86
 • 0

Đề Hóa 10 KT HK II số 5

Đề Hóa 10 KT HK II số 5
... 153 B 15, 3 C 51 D 5, 1 Câu 25: Công thức hóa học clorua vôi là: A CaOCl2 B CaCl2 C CaClO2 D CaClO Câu 26: Chia lượng sắt thành phần Cho phần tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0 ,56 lít khí (đktc) ... ~ ~ ~ ~ ~ 25 26 27 28 23 ; ; ; ; ; 18 ;/=~ / / / / / = = = = = 29 ; ; ; ; ; / / / / / = = = = = ~ ~ ~ ~ ~ 24 ;/=~ 30 ;/=~ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009 (MÔN HÓA 10) ;/~ ;/~ ... ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm đề kiểm tra Đối với câu trắc nghiệm, học sinh chọn tô kín ô tròn phương án trả lời ~ ~ ~ ~ ~ 10 ; ; ; ; ; ;/=~ / / / / / = = = = = ~ ~ ~ ~ ~ 13 14 15 16 11 ;...
 • 3
 • 104
 • 0

Đề Sinh 10 KT HK II số 5

Đề Sinh 10 KT HK II số 5
... sinh vật pha cân là: A Chỉ có chết mà sinh B Số sinh nhiều số chết C Số sinh số chết D Số chết nhiều số sinh Câu 16: Nhóm vi sinh vật sau có nhu cầu độ ẩm cao môi trường sống so với nhóm vi sinh ... Hết Kiểm tra Học kì II Môn Sinh học 10 01 16 02 17 03 18 04 19 05 20 06 21 07 22 08 23 09 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 Kiểm tra Học kì II Môn Sinh học 10 ... bào vi sinh vật phân chia để số tế bào quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi A Thời gian tiềm phát B Thời gian sinh trưởng phát triển C Thời gian sinh trưởng D Thời gian hệ Câu 15: Biểu sinh trưởng...
 • 5
 • 61
 • 0

Đề Anh 10 KT HK II số 5

Đề Anh 10 KT HK II số 5
... for walk after dinner A a B an C the D (no article) 22 La Porte Étroite, was published in 19 65, is a famous novel by André Gide A which B that C who D whom 23 Marilyn Monroe was thought ... come even though the table before A was laid B has been laid C had been laid D was being laid 25 An uncultivated and uninhabited region is called A surburb B orphanage C national park D wilderness ... highways, with open spaces in cities for parks and playgrounds Ideal surroundings mean landscapes ( 35) junk and litter They include wilderness region (36) animals and plants can be safe from...
 • 4
 • 72
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 5

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 5
... is Mr Baker planning to retire? He for the company for thirty years now" A works B is working C will work D has been working 15 Flowers should in warm places A be keep B kept C be ... night, everyone says "Happy New Year" and they ( 25) _ their friends and relatives good luck New Year's Eve is usually a long night to this holiday children (26) _ as witches, ghosts ... (29) _ a trick on them But this (30) ever happens Many people give them candy or fruit 23 A festivals B meetings C contests D courses 24 A on B at 25 A dream B greet C in C wish D...
 • 4
 • 228
 • 0

Đề ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh số 5

Đề ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh số 5
... mark: 100 : 10 = 10 The end SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-20 15 HD chấm thi môn: Tiếng Anh Mã: 09 – Khối THPT Chuyên SECTION A: PHONETICS Choose the ... Example 00 The thief asked her handing over her money A B C D Answer: 00 C → to hand 54 …D -> beautiful…………………… 55 ………C -> to have………………… 56 …C -> saving……………………… 57 ………A -> Thanks to……………… 58 …B -> ... much exercise we do, illness, (53 ) _, is not always preventable 00 AGREE 44 LIMIT 45 ADVISE 46 HEAD 47 DEPEND 48 HEALTH 49 HELP 50 ENCOURAGE 51 CARE 52 PROBABLE 53 FORTUNATE IV Each of the following...
 • 11
 • 225
 • 0

đề thi chọn hsg vật lí lớp 10 vĩnh phúc đề số 5

đề thi chọn hsg vật lí lớp 10 vĩnh phúc đề số 5
... a) giản đồ V-T (hình b) nh sau: (Mi hỡnh v ỳng cho 0 ,5) 0, 25 0, 25 0 ,5 + 0 ,5 Ghi chỳ: nu HS thay 1atm = 1 05 Pa, R=0,082 thỡ V4=3,0 75 l; V2=6, 15 l;V3=12,3 l Ký hiu chiu di v lng ca ln lt l l v m ... vt n chõn mt phng nghiờng: v1 = 2a1 s1 = 2a1 L = 2 .5. 0,9 = 3( m / s ) 0, 25 v2 = 2a2 s2 = 2a2 ( L + d ) = 2 .5. 2 ,5 = 5( m / s ) 0, 25 0, 75 Thi gian chuyn ng trờn mt phng nghiờng ca hai vt: ... ( 1,0 ) 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0. 25 0, 25 Bỏn cu bt u trt trờn sn = 300, lỳc ú vt cha ri mt cu Thnh phn nm ngang ca lc vt y bỏn cu l: Fngang = Q sin = ( cos ) mg sin 0, 25 Ta cú: Fms...
 • 5
 • 229
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhTổng hợp trắc nghiệm số phức