Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

Luận văn Xây dựng chiến lược Marketing của ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2007 - 2010

Luận văn Xây dựng chiến lược Marketing của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2007 - 2010
... kinh nghiệm 10 năm làm việc BIDV HCM tác giả xây dựng đề tài Xây dựng Chi n lược marketing Ngân hàng Đầu & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 200 7- 2010 Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu: ... 5/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng đầu phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu phát triển Việt nam) BIDV HCM Ngân hàng ... hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt...
 • 79
 • 1,487
 • 3

Luận văn xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ

Luận văn xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ
... đầu phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu phát triển Việt nam) BIDV HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng ... HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BIDV HCM II.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BIDV VÀ BIDV HCM: II.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu & phát triển Việt nam – BIDV: Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ngân hàng thương ... cứu quản trị marketing hoạt động kinh doanh BIDV HCM Đối ng Phạm vi nghiên cứu: – Đối ng nghiên cứu đề tài là: Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, so sánh...
 • 79
 • 732
 • 0

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Xây dựng chiến lược Marketing của ngân hàng đầu phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2007-2010 docx

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Xây dựng chiến lược Marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2007-2010 docx
... đầu phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu phát triển Việt nam) BIDV HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng ... III.1.5 Chi n lược kinh doanh BIDV HCM: 61 III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi n lược ... kinh nghiệm 10 năm làm việc BIDV HCM tác giả xây dựng đề tài Xây dựng Chi n lược marketing Ngân hàng Đầu & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007-2010 Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu:...
 • 79
 • 1,213
 • 0

Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu phát triển việt nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 2015 2020

Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2015 2020
... ĐẾN CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi n lược khách hàng: 62 III.3.2 Chi n lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: ... HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng ... tác giả xây dựng đề tài Xây dựng Chi n lược marketing Ngân hàng Đầu & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007-2010” Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu: 2.1 Mục đích: Về mặt lý luận: nghiên...
 • 90
 • 250
 • 1

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ giai đoạn 20072010

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 20072010
... ĐẾN CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi n lược khách hàng: 62 III.3.2 Chi n lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: ... mở ngân hàng dịch vụ ngân hàng dễ dàng việc định mặt chi n lược phát triển thời gian sau Thứ ba, thực chi n lược marketing phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng toàn hệ thống Ngân hàng ... nhuận I.6.3.2 Vai trò marketing hoạt động ngân hàng: bại triển khai tiếp Do đó, ngân hàng phải xây dựng chi n lược marketing Thứ nhất, marketing ngân hàng trạng thái hướng tới lợi nhuận Với công...
 • 45
 • 248
 • 0

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hướng tới doanh nghiệp
... ĐẾN CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi n lược khách hàng: 62 III.3.2 Chi n lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: ... BIDV VÀ BIDV HCM: II.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu & phát triển Việt nam – BIDV: Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ngân hàng thương mại quốc doanh lớn Việt Nam Quá trình hình thành, phát triển ... HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng...
 • 49
 • 207
 • 0

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BIDV HCM II.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BIDV VÀ BIDV HCM: II.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu & phát triển Việt nam – BIDV: Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... HCM Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng ... dụng Việt nam theo WTO 12 Biểu cam kết dịch vụ tài gia nhập WTO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng đầu phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu phát triển Việt nam) ...
 • 50
 • 256
 • 0

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu

Kinh tế Xây dựng chiến lược Marketing của Ngân hàng Đầu tư
... III.1.5 Chiến lược kinh doanh BIDV HCM: 61 III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chiến lược ... MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: I.6.1 Marketing dịch vụ ngân hàng: Marketing ngân hàng dựa sở chung marketing Với đích cuối lợi nhuận, ngân hàng thương mại phải thừa nhận marketing công cụ kinh doanh, ... tranh ngành gay gắt, chủ yếu thể chiến lược giá, chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, chiến lược giành thị phần… Nhiều ngân hàng đời với tiện ích khiến nghề ngân hàng đánh giá “siêu lợi nhuận...
 • 51
 • 213
 • 0

Xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thanh hoá ( agribank thanh hoá) đến năm 2020

Xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hoá ( agribank thanh hoá) đến năm 2020
... GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾM NGHỊ NHẰM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO NGÂN HÀNG AGRIBANK THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020 5.1 Đề mục tiêu phát triển mục tiêu marketing cho Agribank Thanh Hoá đến năm 2020 5.1.1 ... VỀ MARKETING CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ 4.1 Giới thiệu Agribank Thanh Hoá 4.1.1 Giới thiệu chung Agribank Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ... cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thanh Hoá ( Agribank Thanh Hoá) đến năm 2020 “ làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lại sở lý luận Marketing hoạt động ngân...
 • 39
 • 590
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu phát triển điện biên

đồ án tốt nghiệp xây dựng trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển điện biên
... trí địa hình khu đất xây dựng: Công trình cần thiết kế Chi nhánh ngân hàng đầu phát triển Điện Biên cao tầng, kết cấu nhà khung BTCT, đ-ợc xây dựng thành phố Điện Biên Công trình nằm vị trí ... KHOA XY DNG thuyết minh đồ án tốt nghiệp CHNG VII TNH TON MểNG TRC 7.1 - Đặc điểm công trình: - Công trình cần thiết kế là: Chi nhánh ngân hàng đầu t- phát triển Điện Biên Hệ kết cấu công trình ... đồ án tốt nghiệp Cốt thép đ-ợc bố trí nh- hình vẽ 6.3 - Tính toán cốn thang *.Sơ đồ tính toán tải trọng tính toán tác dụng lên cốn - Để thiên an toàn, ta đ-a hai sơ đồ tính toán: Khi tính toán...
 • 153
 • 305
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng
... VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC-NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1.Khái niệm đặc điểm chiến lược kinh doanh Ngân hàng 1.1.1.Khái niệm chiến ... số vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Chương 2:Thực trạng hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh NHCTVN Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động xây dựng chiến lược ngân hàng công ... lược Do xây dựng chiến lược đóng vai trò quan trọng trình hoạt động Ngân hàng Thứ nhất, xây dựng chiến lược kinh doanh chức quan trọng quản trị kinh doanh ngân hàng Quản trị kinh doanh Ngân hàng...
 • 85
 • 514
 • 3

Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng Đông á giai đoạn 2010-2015

Xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng Đông á giai đoạn 2010-2015
... hình ảnh cạnh tranh 3,45 3,1 3,55 4,325 2,4 • Những NH nước chuẩn bị thành lập • Công ty bảo hiểm • Công ty tiết kiệm bưu điện • Công ty tài • Các kênh đầu tư khác • Các khách hàng, cổ đông góp ... khách hàng vào sản phẩm dịch vụ NH • Khoa học công nghệ phát triển nhanh • Hội nhập thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh Cạnh tranh NH • Mức độ dễ sử dụng, ứng dụng rộng rãi sản phẩm NH • Sự phát ... đầu tư khác • Cạnh tranh NH gia nhập vào thị trường Việt Nam • Tầm nhìn: Trở thành NH bán lẻ tốt nhất, hướng đến mô hình tập đoàn tài • Sứ mệnh: Chinh phục niềm tin khách hàng, đối tác cổ đông •...
 • 26
 • 374
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG
... 2.QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG Hiện chưa có quy trình xây dựng chiến lược áp dụng cách thống tất Ngân hàng Do Ngân hàng có lựa chọn cách thức xây dựng chiến lược khác để ... đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh tổng thể Một số chiến lược chiến lược kinh doanh ngân hàng : 4.3.1 .Chiến lược nguồn vốn Chiến lược nguồn vốn chiến lược quan trọng Ngân hàng, nhân tố định mở ... dài Chiến lược chung định vấn đề sống doanh nghiệp -Chiến lược phận Đây chiến lược cấp hai Thông thường doanh nghiệp, loại chiến lược phận gồm: Chiến lược sản phẩm; chiến lược giá cả, chiến lược...
 • 62
 • 362
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng sacombank chi nhánh đà nẵng

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng sacombank chi nhánh đà nẵng
... 1.3.6 Xây dựng lựa chọn chi n lược kinh doanh tối ưu a Xây dựng chi n lược kinh doanh tổng quát - Xây dựng chi n lược chi phí thấp - Xây dựng chi n lược khác biệt hoá sản phẩm - Xây dựng chi n lược ... văn xây dựng chi n lược kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng 2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn nghiên cứu xây dựng chi n lược kinh doanh Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng ... NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (SACOMBANK ĐÀ NẴNG) ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHI N LƯỢC 2.1.1 Giới thiệu chung Sacombank chi nhánh Đà Nẵng a Các thông tin chung Sacombank chi nhánh Đà...
 • 27
 • 749
 • 5

Xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng vật liệu xây dựng tại công ty c&t

Xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng vật liệu xây dựng tại công ty c&t
... lư c marketing c a ngành hàng v t li u xây d ng t i công ty C&T, t ñó Công ty C ph n xây d ng kinh doanh v t tư (g i t t ñ xu t phương án xây d ng chi n lư c marketing, gi i pháp C&T) Công ty tr ... cán b , Công ty không ng ng tìm tòi hư ng ñi cho xây d ng chi n lư c marketing cho ngành hàng v t li u xây d ng t i riêng mình, ho t ñ ng Marketing c a Công ty r t ñư c coi tr ng Công ty C&T Nhi ... giao hàng th ng t nhà s n xu t ñ n công marketing t i công ty C&T trình yêu c u ñơn ñ t hàng ph i l n, ch ng lo i Đây y u t làm gi m kh ph c v khách hàng c a công ty - M i quan h gi a công ty khách...
 • 13
 • 850
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng vật liệu xây dựng tại công ty cgiải pháp và một số kiếm nghị nhằm xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng agribank thanh hoá đến năm 2020thực trạng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển bắc ninhphan tich thuc trang hoat dong tin dung ho san xuat kinh ngan hang dau tu va phat trien viet namphan tich thuc trang tin dung ngan hang hoat dong tin dung ho san xuat kinh ngan hang dau tu va phat trien viet namthực trạng cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt namthực trạng tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển ninh bìnhmột số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển ninh bìnhmột số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển ninh bìnhxây dựng chiến lược marketing cho công ty đầu tư xây dựng mỹ phátxây dựng chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tphcmgiai đoạn 2007 2015đánh giá việc xây dựng và triển khai chiến lược sản phẩm tín dủng trong hoạt động marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển việt namxây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố hồ chí minhxây dựng chiến lược phát triển cho công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ artexport hà nộixây dựng chiến lược phát triển khách hàng bền vữngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học