Giới thiệu về địa chị IPv6

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 (Phần 2) pptx

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 (Phần 2) pptx
... dạng địa IP mà giới thiệu cho bạn phần trước địa unicast toàn cục Chúng nói loại địa loại địa chung Các địa unicast liên kết cục sử dụng định dạng địa khác với địa unicast toàn cục Giống địa unicast ... Các địa Unicast Chúng giới thiệu cho bạn định dạng địa IPv6 vị trí bit khác sử dụng Quả thực có hai loại địa unicast khác là: toàn cục liên kết cục Một địa unicast toàn cục truy cập rộng rãi địa ... công thức viết tắt kỹ thuật địa là: Fe80::23a1:b152 Khi địa diễn tả với số bị triệt tiêu, địa trông giống địa IPv6 Nhớ bạn nói khác địa unicast liên kết cục với địa khác địa unicast cục luôn bắt...
 • 4
 • 244
 • 1

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 (phần cuối) docx

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 (phần cuối) docx
... việc phát IPv6 khác kích hoạt thiết bị mạng Windows Vista có chức tương tự Chúng giải thích cho bạn nghe địa multicast sử dụng cho địa multicast trông Mặc dù địa IPv6 dài 128 bit bit địa lại định ... địa unicast multicast Một địa unicast sử dụng để gửi liệu đến người nhận cụ thể đó, địa multicast sử dụng để gửi liệu đến nhóm người nhận địa anycast sử dụng để gửi liệu đến người nhận cụ thể ... sử dụng cho nhóm ID Kích thước nhóm ID cho phép địa multicast dùng hết 1/256 phần không gian địa IPv6 Để đặt lược đồ địa phần tới, cho bạn xem số địa multicast sử dụng thường xuyên nhất: FF0x0:0:0:0:0:1...
 • 4
 • 237
 • 0

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 phần 1 pptx

Tài liệu Giới thiệu về địa chỉ IPv6 phần 1 pptx
... hai nguyên tắc cho địa ví dụ: 20 01: 0f68:0000:0000:0000:0000 :19 86:69af 20 01: f68:000:000:000:000 :19 86:69af 20 01: f68:00:00:00:00 :19 86:69af 20 01: f68:0:0:0:0 :19 86:69af 20 01: f68: :19 86:69af Lưu ý dòng, ... hợp đó, địa IPv6 phân biệt bên dấu ngoặc chúng sử dụng phần URL Ví dụ: bạn sử dụng địa IPv6 mẫu URL giống này: HTTP://[20 01: 0f68:0000:0000:0000:0000 :19 86:69af]/ Giống định số cổng với địa IPv4, ... website www.tenmien.com địa IP cụ thể cổng 80 sử dụng lệnh nên dùng http://24.235 .10 .4:80 Giao thức IPv6 vậy, sử dụng phần URL Nhưng quan tâm đến định dạng IPv6 bạn nên lưu ý địa IPv6 gồm có nhiều...
 • 3
 • 226
 • 1

Giới thiệu về địa chỉ IPv6 doc

Giới thiệu về địa chỉ IPv6 doc
... http://www.simpopdf.com Giới thiệu địa IPv6 (Phần 2) Nguồn : quantrimang.com  Bài viết tiếp tục giới thiệu cho bạn giao thức IPv6 cách thảo luận việc định dạng địa loại địa khác IPv6 Trong phần loạt này, giới thiệu ... dạng địa IP mà giới thiệu cho bạn phần trước địa unicast toàn cục Chúng nói loại địa loại địa chung Các địa unicast liên kết cục sử dụng định dạng địa khác với địa unicast toàn cục Giống địa unicast ... cách rõ ràng Trong phần loạt viết giới thiệu kí hiệu mạng, mạng cấp IPv6 Chúng giới thiệu thêm số địa đặc biệt (các phân đoạn địa chỉ) , chúng có ý nghĩa giao thức IPv6   Simpo PDF Merge and Split...
 • 7
 • 146
 • 0

Giới thiệu về địa chị IPv6

Giới thiệu về địa chị IPv6
... sánh IPv4 IPv6 GIỚI THIỆU ĐỊA CHỈ IPv6 2.1 Cách biểu diễn địa IPv6 2.2 Phân loại địa IPv6 2.2.1 Địa Unicast 2.2.2 Địa Multicast ... theo, IPv6 1.2 Ưu điểm IPv6 1.2.1 Không gian địa lớn Trang Công nghệ mạng truyền thông - Tìm hiểu địa chị IPv6 IPv6 sử dụng 128 bit địa chỉ, nhiều gấp lần địa IPv4 (32 bit), điều có nghĩa IPv6 ... nguyên địa Sử dụng mẫu tin AAAA DNS để ánh host DNS để ánh xạ tên host thành xạ tên host thành địa IPv6 địa IPv4 Bảng tóm tắt so sánh đặc điểm IPv4 IPv6 GIỚI THIỆU ĐỊA CHỈ IPv6 2.1 Cách biểu diễn địa...
 • 25
 • 741
 • 0

Giới thiệu về địa chỉ internet thế hệ mới ipv6

Giới thiệu về địa chỉ internet thế hệ mới ipv6
... trúc đánh địa IPv6 Chƣơng bao gồm mục sau : - Cách thức biểu diễn cấu trúc địa IPv6 - Cấu trúc đánh địa Các dạng địa IPv6 - Tóm tắt địa IPv6 15 2.1 CÁCH THỨC BIỂU DIỄN VÀ CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPV6 2.1.1 ... mạng Internet IPv4 để kết nối mạng, host IPv6 Địa IPv6 tƣơng thích đƣợc định nghĩa để sử dụng công nghệ chuyển đổi từ địa IPv4 sang địa IPv6, bao gồm:  Sử dụng công nghệ biên dịch địa IPv4 – IPv6 ... quan địa IPv6, khác biệt so với IPv4 Địa IPv6 có chiều dài gấp lần chiều dài địa IPv4, gồm 128 bít Trong việc đánh số thiết bị địa IPv6, so với địa IPv4 có hai điểm khác biệt sau:  Địa IPv6...
 • 113
 • 95
 • 0

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA CHỈ IP

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA CHỈ IP
... Cho địa IP 203.102.103.130/29 Địa thuộc subnet ? Rang khoảng ? Giải : Subnet mask địa cho : 255.255.255.248 Bước nhảy : 256-248=8 Subnet địa cho 130/8=16 (dư 2) ta lấy kết phần chia hết 16 Vậy địa ... Cho địa IP/ 27, địa IP hợp lệ với subnet mask cho : 10.1.2.159 137.1.2.123 192.168.3.191 203.1.2.63 1.2.3.22.0 103.2.3.30 Giải : Subnet mask địa cho : 255.255.255.224 Bước nhảy : 256-224=32 Các địa ... không hợp lệ : Địa : đường mạng 160 (subnet 5) nên 159 địa broadcast subnet Địa : đường mạng 192 (subnet 6) nên 191 địa broadcast subnet Địa : đường mạng 64 (subnet 2) nên 63 địa broadcast subnet...
 • 12
 • 877
 • 4

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Giới thiệu về địa chỉ Internet Protorcol phiên bản v4

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Giới thiệu về địa chỉ Internet Protorcol phiên bản v4
... PuQJ KD\ pD FK Pt\ FK pX EvQJ KD\ pX EvQJ iLX Qq\ pĂQJ FKR W~W Fr FtF OS pD FK H g@ BG -O " 7êQJTXWFKXQJ %LWWKằQKWOELWQKQGQJOS$ ELWFÔQOLWURQJ2FWHWWKằQKWGQKFKR~ÊDFKPQJ...
 • 41
 • 280
 • 2

chương trình địa phương (phần TLV) : giới thiệu về Củ Chi

chương trình địa phương (phần TLV) : giới thiệu về Củ Chi
... lớn cư dân địa đạo Địa đạo Củ Chi ngày Ngày nay, địa đạo Củ Chi khoảng 120 km bảo vệ trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho du khách đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh  Khu địa đạo Củ Chi Bộ Văn hóa ...  Mô hình địa đạo Củ Chi phòng làm việc nhà bếp bệnh xá Lịch sử   Địa đạo Củ Chi cách gọi chung hệ thống địa đạo khác nhau, hình thành từ khoảng thời gian 1946-1948, thời kỳ kháng chi n chống ... khác địa đạo cô lập cần (bị ngạt, bơm nước) Hình ảnh sử dụng địa đạo du kích Củ Chi chui lên từ địa đạo Lấp hầm lại Biến lòng đất Một vài kiểu bẩy du kích Củ Chi - Chông cánh cửa Cuộc sống địa...
 • 27
 • 597
 • 1

Tìm hiểu về địa chỉ IPV6

Tìm hiểu về địa chỉ IPV6
... trúc địa IPv6 sau: Hình: Cấu trúc địa IPv6 multicast Địa ipv6 multicast bắt đầu bít prefix 1111 1111 Dạng địa dễ phân biệt bắt đầu "FF" Địa multicast không sử dụng làm địa nguồn gói tin IPv6 ... số không sử dụng Chúng ta tìm hiểu ba số dạng địa tương thích: địa IPv4-compatible, địa IPv4-mapped, địa 6to4 Địa IPv4-compatible Địa IPv4-compatible tạo từ 32 bít địa ipv4 viết sau: 0:0:0:0:0:0:w.x.y.z ... dấu “:” Kết quả, địa ipv6 biểu diễn thành dãy số gồm nhóm số hexa cách dấu “:”, nhóm gồm chữ số hexa : 2.2 Cấu trúc đánh địa , dạng địa IPv6 2.2.1 Ba Loại địa IPv6 1) Địa unicast Địa unicast xác...
 • 60
 • 1,550
 • 10

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
... tác phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc dịch cúm gia cầm địa bàn huyện đặc biệt quan tâm, thực tốt kế hoạch đề theo đạo tỉnh c Về thủy sản Bảng 5: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA HUYỆN ... hàng hóa dịch vụ xã hội tăng 19,01% so với năm 2006 Chợ Phú Khánh hoàn thành đưa vào sử dụng; địa bàn huyện có 12 chợ có nhà lồng 31 chợ tự phát; chợ An Nhơn giải trường hợp lấn chiếm đất công ... hóa trồng bị giới hạn thiếu nước Các công trình thủy lợi đầu tư đê ngăn mặn, đê biển tương đối đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất lúa - tôm nuôi trồng thủy sản 3.1.4.2 Hệ thống giao thông Về giao thông...
 • 9
 • 299
 • 1

Luyện tập giới thiệu về địa phương

Luyện tập giới thiệu về địa phương
... 1 Đọc lại Kéo co cho biết giới thiệu trò chơi địa phương Thuật lại trò chơi giới thiệu Hãy giới thiệu trò chơi lễ hội quê em Đua thuyền Kéo co  Mở bài: Tên địa phương em, tên lễ hội hay trò ... chức + Những việc tổ chức lễ hội trò chơi + Sự tham gia người  Kết bài: Mời bạn có dịp thăm địa phương Héi Lim Hội vật Chọi trâu Đua voi Ném Đánh đu Chơi cờ tướng Chọi gà Lễ hội đền Hùng KÍNH...
 • 17
 • 572
 • 3

Giới thiệu về chứng chỉ Anh văn TOEIC

Giới thiệu về chứng chỉ Anh văn TOEIC
... chất, TOEIC chương trình đào tạo Anh ngữ phổ biến trung tâm ngoại ngữ Việt Nam Tuy TOEIC có kiểm tra đánh giá lực Anh ngữ học sinh TOEIC ch ỉ chứng tốt nghiệp khóa đào tạo Anh văn TOEIC Chứng ... nói đến “bài thi TOEIC , “kết TOEIC Thực muốn nhấn mạnh khác biệtt với gọi chứng chỉ Việt Nam Chúng ta thường đưa yêu cầu có chứng B, có chứng C,… Nhưng TOEIC (cũng TOEFL) chứng ch ỉ (certificate) ... đượ c.” “…Bằng TOEIC chứng tốt nghiệp khoá đào tạo Anh văn TOEIC mà thôi.” Thực ra, kết TOEIC thể trình độsử dụng tiếng Anh người thi, không liên quan đến việc tốt nghiệp khoá học TOEIC hay không...
 • 9
 • 287
 • 0

Giới thiệu về chứng chỉ số và các chuẩn giao dich thương mại điện tử việt nam

Giới thiệu về chứng chỉ số và các chuẩn giao dich thương mại điện tử việt nam
... chứng thực điện tử Hàn Quốc có hiệu cao Ở Việt Nam, - Việc xây dựng Hệ thống Chứng thực điện tử số nhân tố quan trọng Chính phủ điện tử giao dịch thương mại Chúng ta bước xây dựng hệ thống Về luật ... Luật giao dịch điện tử (2005), Nghị định 26 (Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số) , Nghị định 27 (Về giao dịch điện tử hoạt động tài chính)… Các ... đuổi Thương mại điện tử - cách thức kinh doanh thông minh cần phải có hiểu biết thực tiêu chuẩn để sản phẩm kinh doanh giao dịch sàn thương mại điện tử I Các quy định chung: Hoạt động giao...
 • 13
 • 304
 • 0

Tổng quan về địa chỉ IPv6 và triển khai IPv6 trên cơ sở hạ tầng mạng IPv4

Tổng quan về địa chỉ IPv6 và triển khai IPv6 trên cơ sở hạ tầng mạng IPv4
... Cisco System III Phạm vi nghiên cứu Phạm vi IPv6 rộng, từ sở hạ tầng dịch vụ mạng Khóa luận nghiên cứu tổng quan địa IPv6, cách thức triển khai sở hạ tầng mạng lớp - lớp Network mà cụ thể vấn ... môi trƣờng IPv4 IPv6 IV Bố cục Nội dung khóa luận chia thành chƣơng :  Chƣơng 1: Tổng quan địa IPv6  Chƣơng 2: Triển khai IPv6 sở hạ tầng mạng IPv4  Chƣơng 3: Mô hệ thống mạng IPv6 Nguyễn ... Kỹ Thuật Mạng 2011 CHƢƠNG 2: TRIỂN KHAI IPv6 TRÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG IPv4 Triển khai, chuyển đổi thay giao thức Internet điều dễ dàng Trong lịch sử hoạt động Internet toàn cầu, địa IPv6 tức khắc...
 • 90
 • 456
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về địa chỉ ipv6tài liệu giới thiệu về địa chỉ ipv6 phần cuối docxgiới thiệu về địa chỉ ipgiới thiệu về địa chỉ ipv4giới thiệu về các chi nhánh ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng naitổng quan về địa chỉ ipv6giới thiệu về kim chigiới thiệu về chứng chỉ anh văn toeictìm hiểu về địa chỉ ipv6giới thiệu về địa điểm du lịchgiới thiệu về kim chi hàn quốcgiới thiệu về địa phương của emcach viet doan van gioi thieu ve dia danhtim hieu ve dia chi ipv6giới thiệu về địa điểm khảo sátTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSG94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskyVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN