thực hành mạng máy tính bài 1

Báo cáo thực hành mạng máy tính bài lab 2

Báo cáo thực hành mạng máy tính bài lab 2
... 20 12- 2013 19.RTP 20 .RTCP GVHD: Thầy Nguyễn Đức Quang SVTH: Vũ Văn Mạnh 37 Bài Lab Niên khóa 20 12- 2013 21 .SCCP 22 .RSVP GVHD: Thầy Nguyễn Đức Quang SVTH: Vũ Văn Mạnh 38 Bài Lab Niên khóa 20 12- 2013 ... TP-self-signed-998 521 7 32 certificate self-signed 01 30 820 238 30 820 1A1 A003 020 1 020 20101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 30312E30 2C060355 04031 325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 4365 727 4 69666963 ... B9B8776B C 124 1F54 E2BD869B FD9451FC 87C2CFD3 4DC 627 7E FA1398E7 BE431897 90F2F2D5 98146543 F24352BA 194B8BE9 3C453EC2 865DB018 2E5C4618 1A08D268 B67D5848 BFC9E29C 733FB64B CEB75CD8 EB5466B9 30D2BB 12 A63F01A5...
 • 43
 • 604
 • 0

thực hành mạng máy tính bài 1

thực hành mạng máy tính bài 1
... địa mạng máy 2 :19 2 .16 8 .10 .2/29 b địa Default –Gateway: 19 2 .16 8 .10 .1/ 29 c địa broadcast: 19 2 .16 8 .10 .7/29 Địa đường mạng: 13 .13 .13 .13 /13 13 .13 .13 .13 /255.248.0.0 IP: 13 .13 .13 .13 11 Subnet mask : ... mạng Ta chon mạng nhóm 1: 19 2 .16 8 .10 .0/29 Địa đầu mạng con :19 2 .16 8 .10 .1/ 29 Địa cuối mạng con: 19 2 .16 8 .10 .6/29 Địa broadcast: 19 2 .16 8 .10 .7/29 a đặt địa mạng máy 1: 19 2 .16 8 .10 .3/29 đặt địa mạng ... 255.248.0.0 => 13 ._.0.0 Ta có số sở: 256 – 248 = 8 x = (< 13 ) - Số khó chịu = Địa mạng con: 13 .8.0.0 /13 Đia đầu mạng 13 .8.0 .1/ 13 Địa cuối mạng con: 13 .15 .255.254 /13 Địa broadcast: 13 .15 .255.255 203.200.20.0/255.255.255.240...
 • 28
 • 511
 • 5

BÀI THỰC HÀNH MẠNG máy TÍNH (môi trường windows 2000)

BÀI THỰC HÀNH MẠNG máy TÍNH (môi trường windows 2000)
... THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH Bấm Cable xoắn đôiUTP (RJ-45) - Giới thiệu kỹ thuật bấm - Thực bấm cáp thẳng - Thực bấm cáp chéo - Kiểm tra Giới thiệu kỹ thuật ... nguyên mạng + Thực hiện: - Logon với username tensv - Start/run/cmd/hostname để xem tên máy tính - Nhấp phải chuột My Computer->MapNetwork Driver - Driver : Z - Folder : nhập vào \\Tênmáytính\baocao ... đĩa mạng Z: Nguyễn Trọng Kế 14 Tin 13 - HN SYMANTEC ANTIVIRUS SERVER - Cài Symantec AntiVirus Server máy chủ - Cài Symantec AntiVirus client máy Cài Symantec AntiVirus Server máy chủ + Thực : Thực...
 • 40
 • 256
 • 1

Tài liệu Bài thức hành mạng máy tính docx

Tài liệu Bài thức hành mạng máy tính docx
... Trang Thực hành Mạng máy tính THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH Bài Bài Bài Bài thực thực thực thực hành hành hành hành : : - tiết tiết : 10 tiết 10 : 15 tiết Trang Thực hành Mạng máy tính Bài thực hành Bấm ... mạng Trang 48 Thực hành Mạng máy tính Kiểm tra việc cấp IP nối mạng Kết nối tốt Trang 49 Thực hành Mạng máy tính Kiểm tra việc cấp IP nối mạng Khơng kết nối Trang 50 Thực hành Mạng máy tính Bài ... Trang 70 Thực hành Mạng máy tính Kiểm tra q tải hệ thống Trang 71 Thực hành Mạng máy tính Kiểm tra q tải hệ thống Trang 72 Thực hành Mạng máy tính Kiểm tra q tải hệ thống Nếu thành phần có giá...
 • 48
 • 433
 • 0

Các bài thực hành mạng máy tính

Các bài thực hành mạng máy tính
... nghiệm môn mạng máy tính 3 .Bài : Làm quen với khái niệm mạng máy tính 3.1 Mô tả thí nghiệm 3.2 Các bước tiến hành thí nghiệm 3.2.1 Mạng máy tính gi? 3.2.2 Có loại mạng máy tính thông dụng thực tế? ... hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn mạng máy tính nhằm bổ sung kiến thức thực tế cho SV nhành ĐTVT ĐHBK-HN 2 Cơ sở phòng thí nghiệm phục vụ môn mạng máy tính Phòng thí nghiệm mạng máy tính xây ... thức dùng mạng máy tính + Nắm vững quy trình truyền liệu máy tính theo mô hình OSI mô hình TCP/IP 3.2 Các bước tiến hành thí nghiệm Mô tả khái niệm sau môn mạng máy tính: 3.2.1 Mạng máy tính gi?...
 • 54
 • 769
 • 12

BÀI TẬP LỚN THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH : TÌM HIỂU PHẦN MỀM WIRESHARK

BÀI TẬP LỚN THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH : TÌM HIỂU PHẦN MỀM WIRESHARK
... Internet Mục tiêu : tìm hiểu máy tính Thanh không kết nối Internet sửa lỗi Các thông tin có • máy tính máy đặt IP ping đến máy khác mạng Nói tóm lại máy cấu hình khác Tiến hành Cài đặt Wireshark trực ... Tìm hiểu Wireshark Thông tin c : sau kiểm tra sơ tất máy tính bình thường trừ máy tính anh Thanh Như vấn đề nằm máy tính anh Thanh Tiến hành: cài Wireshark bắt gói tin truy cập website Novell máy ... Tìm hiểu Wireshark ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ WIRESHARK I Giới thiệu WireShark WireShark có bề dầy lịch sử Gerald Combs người phát triển phần mềm Phiên gọi Ethereal phát hành năm 1998...
 • 55
 • 1,124
 • 2

Đề cương thực hành mạng máy tính

Đề cương thực hành mạng máy tính
... XY.nhomN.cit, với X Y số hiệu hai máy tính tạo thành cặp Thêm vào tên máy tính cho hai máy tính cặp bạn máy tính khác - Đăng nhập vào Windows 2000 Professional máy tính lại với tài khoản Administrator ... mở cửa sổ cấu hình địa IP cho máy tính: Đặt địa IP máy là: 192.168.N.X, Với N số thứ tự nhóm thực hành bạn, X số thứ tự máy tính bạn ngồi Ví dụ bạn thuộc nhóm ngồi máy số 10, đặt địa IP 192.168.2.10 ... Hãy đổi tên máy thành: PZZMX, Với ZZ số hiệu phòng mà bạn thực tập, X số thứ tự máy tính phòng Ví dụ bạn ngồi máy số 10 phòng P3.2 tên máy bạn là: P32M10 Đổi tên nhóm (Workgroup) thành: NhomN,...
 • 26
 • 1,280
 • 6

Thực hành mạng máy tính

Thực hành mạng máy tính
... Bài : Thực hành - THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG Bài 6: Thực hành - LÀM VIỆC VỚI CÁP MẠNG 10 Bài 7: Thực hành - KẾT NỐI MẠNG 20 Bài 7.3 Bước đầu chia sẻ thông tin máy mạng ... Bài 9: Thực hành - CÁC LỆNH DOS DÙNG CHO QUẢN TRỊ MẠNG 21 Bài 12: Thực hành - CẤU HÌNH TCP/IP CHO MẠNG LAN 25 Bài 13: Thực hành - KHAI THÁC MẠNG LAN 30 Bài 15: Thực hành ... Bài 12: Thực hành - CẤU HÌNH TCP/IP CHO MẠNG LAN Mục tiêu 25 Sau thực hành xong này, người học có khả năng: - Nhận biết địa mạng địa mạng máy tính mạng hoạt động - Cấu hình địa IP PC mạng LAN...
 • 66
 • 276
 • 1

BÁO CÁO THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH " TÌM HIỂU VỀ WEB-PHP " pot

BÁO CÁO THỰC HÀNH MẠNG MÁY TÍNH
... ta sử dụng: Setcookie("tên cookies","giá tr ", thời gian tồn tại) Tên cookie tên mà đặt cho phiên làm việc Giá trị thông số tên cookie Ví dụ: Setcookie("username","admin", time() +3600) Sử dụng ... cú pháp: $_COOKIE["tên cookies"] Hủy Cookie:Để hủy cookie tạo ta dùng cách sau: setcookie("Tên cookie") - Gọi hàm setcookie với tên cookie mà Setcookie("tên cookies","giá trị"time()-60 - Dùng ... xuất báo cáo định dạng PDF, Excel, HTML… - Xem báo cáo với tính Report Viewer Trang Tìm hiểu PHP November 20, 2011 - Quản lý người dùng ảo - Quản trị Server 8.Những web server hỗ trợ tính real...
 • 25
 • 587
 • 1

Hướng dẫn chi tiết thực hành mạng máy tính

Hướng dẫn chi tiết thực hành mạng máy tính
... với số thứ tự máy) b Bước 2: Kiểm tra kết quả: i Trên máy: Kiểm tra đèn trạng thái giao diện mạng (Card mạng) máy tính ii Trên Switch: Kiểm tra đèn trạng thái cổng nối vào máy tính bạn thiết ... Lập lại bước 2, bạn thấy thư mục Public xuất mạng không? Bài 4: Thêm chia sẻ máy in lên mạng a Bước 1: Thêm chia sẻ máy in lên mạng - Đăng nhập vào máy ảo với quyền quản trị - Chọn Start/Devices ... cấu hình IP PING 172.25.225.X máy có không - Kiểm tra xem máy tính PING 172.25.224.1 bạn có kết nối tới máy tính có địa IP 172.25.224.1 hay không? - Kiểm tra xem máy tính có địa IP 172.25.224.1...
 • 83
 • 248
 • 1

Hướng dẫn thực hành mạng máy tính

Hướng dẫn thực hành mạng máy tính
... images thực hành sử dụng tất buổi thực hành Sinh viên vắng buổi thực hành trở lên xem không hoàn thành môn học Yêu cầu phần mềm: Virtual Box Image máy ảo Windows (hoặc Windows ThinPC) Image máy ... Cần Thơ YÊU CẦU THỰC HÀNH BUỔI 1: MẠNG NGANG HÀNG VỚI WINDOWS Tạo máy ảo Windows ThinPC Windows ThinPC phiên Windows nhỏ gọn, Microsoft cung cấp, lược bỏ số tính để phù hợp với máy tính có cấu hình ... tạo mạng LAN riêng máy ảo (Hình 1) Hình Cửa sổ Settings (Cài đặt cho máy ảo Windows ThinPC) - User administrator name: THMMT - Password user THMMT: thmmt Đổi tên máy tính, tên nhóm, địa IP máy tính...
 • 37
 • 342
 • 0

Đề cương thực hành mạng máy tính

Đề cương thực hành mạng máy tính
... th c hành c a s ng t t c bu i th c hành Sinh viên v ng bu i th c hành tr lên xem nh không hoàn thành môn h c Yêu c u ph n m m: Virtual box Image máy o Windows ThinPC (ho c Windows 7) Image máy ... riêng gi a máy o (Hình 1) Hình C a s Settings (Cài t cho máy o Windows ThinPC) - User administrator name: THMMT - Password user THMMT: thmmt Bài 2: i tên máy tính, tên nhóm, a ch IP c a máy tính - ... HÀNG V I WINDOWS Bài 1: o máy o Windows ThinPC Windows ThinPC phiên b n Windows nh g n, Microsoft cung c p, l c b t s tính n ng phù h p v i máy tính có c u hình th p T o máy o Windows ThinPC virtualbox...
 • 35
 • 555
 • 4

Tài liệu thực hành mạng máy tính ngày 1

Tài liệu thực hành mạng máy tính ngày 1
... IP PING 17 2.25.225.X máy có không - Kiểm tra xem máy tính PING 17 2.25.224 .1 bạn có kết nối tới máy tính có địa IP 17 2.25.224 .1 hay không? - Kiểm tra xem máy tính có địa IP 17 2.25.224 .1 có tồn ... nhóm TN205 đề nghị khởi động lại máy tính) khởi động lại máy tính bạn Bài 5: Sử dụng tiện ích để kiểm tra việc kết nối mạng máy tính (Sử dụng máy ảo) a Bước 1: Chọn Start sau gõ lệnh CMD hộp RUN ... với số thứ tự máy) b Bước 2: Kiểm tra kết quả: i Trên máy: Kiểm tra đèn trạng thái giao diện mạng (Card mạng) máy tính ii Trên Switch: Kiểm tra đèn trạng thái cổng nối vào máy tính bạn thiết...
 • 12
 • 2,425
 • 2

Xem thêm