xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình lta 80 và cd14 159 với bệnh số thương hàn

Xác định sự sai khác di truyền của các giống gà nội

Xác định sự sai khác di truyền của các giống gà nội
... giỏ tr trung bỡnh cú ch cỏi khỏc l sai khỏc cú ý ngha thng kờ (P...
 • 161
 • 520
 • 4

Xác định sự sai khác di truyền khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro

Xác định sự sai khác di truyền và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro
... phương sai (ONE WAY ANOVA) phần mềm MINITAB 14 Kết thảo luận 3.1 Khả đáp ứng miễn dịch Ác với vaccine Gumboro Ác lấy huyết để xác định hiệu giá kháng thể vào thời điểm sau nhỏ vacxin Gumboro ... cứu sai khác di truyền số gen sở khoa học cho việc chọn lọc lai tạo giống khả đáp ứng miễn dịch tốt với số bệnh gà, góp phần vào việc phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững ĐỐI TƢỢNG VÀ ... 40 cá thể đáp ứng miễn dịch với vacxin Gumboro với giá trị HI 2997 Tuy nhiên sai khác hiệu giá kháng thể hai thời điểm không đáng kể ( P>0,05) 3.2 Phân tích sai khác di truyền Sản phẩm...
 • 8
 • 1,644
 • 5

Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM

Phương pháp xác định sự tương quan giữa thỏa mãn trong công việc hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng TPHCM
... hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H1(1): Có tương quan động lực làm việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H2(0): Không có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ... viên ngân hàng H2(1): Có tương quan thoả mãn công việc hiệu suất công việc nhân viên ngân hàng H3(0): Động lực làm việc thoả mãn công việc báo quan trọng lên hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng ... hưởng đến hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(0); Không có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H5(1): Có tương quan tuổi tác hiệu suất làm việc nhân viên ngân hàng H6(0);...
 • 16
 • 315
 • 1

Nghiên cứu mối tương quan di truyền của các dòng lúa đột biến chất lượng bằng chỉ thị phân tử

Nghiên cứu mối tương quan di truyền của các dòng lúa đột biến chất lượng bằng chỉ thị phân tử
... giống lúa tiến hành đề tài: Nghiên cứu mối tương quan di truyền dòng lúa đột biến chất lượng thị phân tử Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu mức độ đa hình tương quan di truyền dòng, giống lúa đột biến ... biệt sử dụng thị phân tử sinh học phân tử vào chọn tạo giống để phân tích, xác định đa dạng di truyền giống khoa học quan tâm nghiên cứu Dựa vào thị phân tử xác định tính đa dạng di truyền giống, ... biến - Phân tích, xác định mối quan hệ di truyền dòng, giống lúa đột biến với với giống gốc dựa sai khác mức độ phân tử ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu đa dạng di truyền dòng, ...
 • 41
 • 238
 • 0

Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định sự đa dạng di truyền của hai dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria bassiana” ký sinh trên côn trùng gây hại

Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định sự đa dạng di truyền của hai dòng nấm Metarrhizium anisopliae và Beauveria bassiana” ký sinh trên côn trùng gây hại
... Sinh Hoc) Nơng Nghiệp đời sống, nên chúng tơi thực đề tài Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định đa dạng di truyền dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria basiana sinh trùng gây hại Từ việc xác ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria ... TỪ NẤM METARRHIZIUM ANISOPLIAE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI PROBIOBASS CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ NẤM BEAUVERIA BASSIANA VUILLE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI Hình 2.1 Chế phẩm sinh học từ nấm Beauveria Metarrhizium...
 • 51
 • 439
 • 2

Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định sự đa dạng di truyền của các dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria basiana

Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định sự đa dạng di truyền của các dòng nấm Metarrhizium anisopliae và Beauveria basiana
... tài Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định đa dạng di truyền dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria basiana ký sinh trùng gây hại” Từ việc xác định xác trình tự nucleotide gen phát sinh độc tố nấm ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria ... độc hai dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria bassiana Sau thực phản ứng PCR ta sử dụng kỹ thuật RFLP thực phản ứng enzyme cắt giới hạn để phát đa hình phạm vi vùng IST1-5.8S-IST2 nấm Beauveria...
 • 51
 • 364
 • 0

Kiểm định sự tương quan giữa phần bù rủi ro kỳ vọng sự biến động của thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2000 2012

Kiểm định sự tương quan giữa phần bù rủi ro kỳ vọng và sự biến động của thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2000 2012
... rủi ro kỳ vọng rủi ro thị trường  Nguyên nhân dẫn đến tương quan phần rủi ro kỳ vọng biến động thị trường 1.4.3 Câu hỏi tổng quát Các biến động thị trường chứng khoán Việt Nam ảnh hưởng phần ... hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2 Chủ đề nghiên cứu lý lựa chọn 1.2.1 Chủ đề nghiên cứu: Kiểm định tương quan phần rủi ro kỳ vọng biến động thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000- 2012 ... tìm thấy có tương quan dương phần rủi ro biến động kỳ vọng thị trường, tương quan dương phần rủi ro - biến động không kỳ vọng Chúng thấy sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro tốt sử dụng...
 • 60
 • 317
 • 0

Giải bài toán ngược 3D xác định sự phân bố mật độ của đá móng theo tài liệu dị thường trọng lực

Giải bài toán ngược 3D xác định sự phân bố mật độ của đá móng theo tài liệu dị thường trọng lực
... toỏn ngc 3D v tớnh toỏn th nghim trờn mụ hỡnh Việc giải toán ng-ợc đ-ợc thực theo ph-ơng pháp lựa chọn Đánh giá tiên nghiệm độ sâu bể trầm tích đ-ợc xác định theo ph-ơng pháp đánh giá độ sâu trực ... hiệu (i,j) tọa độ tâm lăng trụ thứ i,j Z (i , j) = g obs (i, j ) 2f (0) (2.29) Sau tìm đ-ợc Z(i,j) nghiệm, theo công thức (2.23), (2.24) (2.25) ta xác định đ-ợc dị th-ờng trọng lực g (i ,j) tất ... lăng trụ đ-ợc tính theo công thức xác (2.23) Trên sở thuật toán trình bày, ta tiến hành việc tính toán thử nghiệm mô hình bể trầm tích ba chiều (hình 2.7) có thay đổi mật độ d- theo chiều sâu Sử...
 • 66
 • 314
 • 0

Nghiên cứu xacs định hệ số di truyền tương quan di truyền một số tính trạng sản xuất gà mía

Nghiên cứu xacs định hệ số di truyền và tương quan di truyền một số tính trạng sản xuất gà mía
... - Tính toán hệ số di truyền tơng quan di truyền theo thành phần phơng sai gen cộng tính 2A (Thành phần phơng sai theo bố) 2.4.1 Phơng pháp xác định hệ số di truyền tơng quan di truyền Hệ số di ... 0,530,14 Tính trạng Hệ số di truyền sản lợng trứng phù hợp với nhiều nghiên cứu trớc Penchera (1974) xác định 0,22; Ayoub ctv (1975) xác định vào loại cao 0,47 Hệ số di truyền sản lợng trứng Mía vào ... tính toán hệ số di truyền tơng quan di truyền sử dụng trơng trình DFRELM (Meyer, 1993) Kết thảo luận Q 3.1 Nghiên cứu tính trạng suất Mía Khối lợng thể Mía Bảng Khối lợng thể Mía qua...
 • 12
 • 173
 • 0

Hệ số di truyền tương quan di truyền giữa tuổi đẻ lần đầu, sản lượng sữa tỷ lệ mỡ sữa của đàn bò lai hướng sữa Việt Nam

Hệ số di truyền và tương quan di truyền giữa tuổi đẻ lần đầu, sản lượng sữa và tỷ lệ mỡ sữa của đàn bò lai hướng sữa Việt Nam
... lớn độ lệch chuẩn hệ số di truyền hệ số di truyền tơng đối cao, chọn lọc mang lại hiệu cao Bảng Hệ số di truyền tính trạng tuổi đẻ lần đầu, sản lợng sữa tỷ lệ mỡ sữa lai hớng sữa Việt Nam Tính ... tố di truyền môi trờng quan trọng Hệ số di truyền tính trạng TĐLĐ, SLS TLMS lai hớng sữa Việt Nam đợc trình bày Bảng Hệ số di truyền tuổi đẻ lần đầu Hệ số di truyền TĐLĐ đàn lai hớng sữa ... 2.166 0,300,11 SLS (kg) 3.278 0,320,12 Tỷ lệ mỡ sữa (%) 3.278 0,340,09 Hệ số di truyền tỷ lệ mỡ sữa Hệ số di truyền tỷ lệ mỡ sữa lai hớng sữa nuôi Việt Nam 0,340,09 Kết cao giá trị tìm...
 • 9
 • 126
 • 0

Hệ số di truyền, tương quan di truyền, môi trường kiểu hình giữa sản lượng sữa lứa 1, 2 3 của bò holstein friesian nuôi ở mộc châu Tuyên Quang

Hệ số di truyền, tương quan di truyền, môi trường và kiểu hình giữa sản lượng sữa lứa 1, 2 và 3 của bò holstein friesian nuôi ở mộc châu và Tuyên Quang
... cứu hệ số di truyền, tơng quan di truyền, môi trờng kiểu hình sản lợng sữa lứa đầu Holstein Friesian nuôi Mộc Châu Tuyên Quang nhằm mục đích xác định đợc hệ số di truyền, hệ số tơng quan di truyền, ... (20 02) Iran SLS1 (0 ,27 ), SLS2 (0 , 23 ), SLS3 (0,14) 3 .2 Hệ số tơng quan di truyền, môi trờng kiểu hình 3 .2. 1 Hệ số tơng quan di truyền sản lợng sữa lứa đầu Trong nghiên cứu này, đàn HF nuôi Mộc ... triển Yên Sơn, Yên Sơn - Tuyên Quang 2. 2 Nội dung nghiên cứu Xác định hệ số di truyền SLS lứa đầu (h2SLS1, h2SLS2, h2SLS3); Xác định hệ số tơng quan di truyền (rgSLS1-SLS2, rgSLS1-SLS3, rgSLS2-SLS3),...
 • 8
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu và xác định đối tượng đơn vị chấp nhận thẻ loại hình kinh doanh lịch sử giao dịch với ngân hàng của đvcnt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật môi trường kinh doanhbước 4 xác định chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đtxd và các chi phí khác của dự ánxác định mối tương quan giữa công trình đê biển bạc liêu với môi trường và tài nguyên ven biểnnhững sai hỏng di truyền của điều hòa trao đổi chất và hiện tượng siêu tổng hợpkiểm định sự tương quanxác định mối tương quan giữa các chất hóa học tham gia vào phản ứng với các thuật toán để giải được với các dạng bài toán hóa học đơn giảnthiết lập phương trình hồi quy xác định mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tứcphương pháp xác định sự đề kháng kháng sinh của e coli sinh esblnghiên cứu đặc điểm di truyền của ba giống lạc l08 l20 và v79 được trồng tại xuân giang nghi xuân hà tĩnhxác định sự thay đổi pớp phủ đất bằng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý giai đoạn 20032010 thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc3 4 hàm tự tương quan chuẩn hoá của các dạng sóng khác nhau và với một số độ rộng xung khác nhau trong đó tp1 0 7521 ns n 2 5 14 tp2 0 5 ns n 2 5 với n là bậc của xung gaussiankiểm định mối tương quan giữa các biến trong mô hìnhđối chiếu sự tương đồng đị biệt các bài giữa hai bản vhv214 và vhv215định hướng phát triển kinh tế của vĩnh phúc đến năm 2010 và nhu cầu với đầu tưnghiên cứu về sự tương quan của phòng thí nghiệm nhiễu sóng điện từ và việc xác định giới hạncông thức làm xôi lá dứa hạt sen Bữa sáng mùa thu ấm bụng với xôi lá dứa hạt sen thơm dẻoquy trình công nghệ sản xuất shorteningnghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành đúng về sức khỏe sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông tại quận ninh kiều, thành phố cần thơ, năm 2016nguồn nguyên liệu có dầu tại việt namNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP CTVN – chi nhánh lê chânphân tích năng lực lãnh đạo của ông lê phước vũphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtbai gaing ky thuat tong hop huu coky thuat san xuat chat ket dinhđồ án khách sạn hoàng đế tp huếNghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pgChất béo hạt chôm chôm và tiềm năng thay thế bơ cacao trong sản xuất sôcôlaTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 5000 m3ngày đêmhoa hinh ve ky thuat co khichiến lược marketing mix công ty tnhh trà thông hồngmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hànghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupchủ đề Tìm hiểu về alphalập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳthiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bình