Cây trồng và các yếu tố dinh dưỡng cần thiết

Cây trồng các yếu tố dinh dưỡng cần thiết ppt

Cây trồng và các yếu tố dinh dưỡng cần thiết ppt
... dưỡng, trước hết cần phải xác định xem thiếu hụt đơn hay đa nguyên tố từ xác định nguyên tố cần bón lượng bón thích hợp Vì vậy, bón phân cân đối hợp lý yếu tố cần thiết nhằm đảm bảo cho trồng cho suất ... già chuyển nâu, sau lan dần vào theo chiều từ chóp trở xuống, từ mép trở vào Cây phát triển chậm còi cọc thân yếu dễ bị đổ ngã Thiếu lưu huỳnh(S): non chuyển vàng vàng lợt Sinh trưởng chồi bị ... đường vận chuyển dễ dàng Sắt (Fe): Cần thiết cho tổng hợp trì diệp lục tố cây, thành phần chủ yếu nhiều enzim, đóng vai trò chủ yếu chuyển hoá diệp lục tố Đồng(Cu): thành phần men Oxydase thành...
 • 7
 • 331
 • 3

Cây trồng các yếu tố dinh dưỡng cần thiết

Cây trồng và các yếu tố dinh dưỡng cần thiết
... http://agriviet.com/vodichboby/cnews_detail/3451-nhung-chat -dinh- duong-va-chuc-nang-cua-chung-doi-voi-caytrong/ Phõn bún & thuc BVTV Nhng cht dinh dng v chc nng ca chỳng i vi cõy trng Nhng cht dinh dng cn thit cho cõy trng ... trng c chia thnh ba nhúm nh sau: Dinh dng a lng hoc dinh dng chớnh: Gm cỏc cht thc vt cn mt lng ln phỏt trin, nhúm ny cú nguyờn t: m (N), Lõn (P) v Kali (K) Dinh dng trung lng: Thc vt cn mt ... (Ca), Ma nhờ (Mg) v Lu hunh (S) Dinh dng vi lng: Gm nhng nguyờn t thc vt cn mt lng nh, nhúm ny gm: St (Fe), ng (Cu), Mng gan (Mn), Bor (B), Molypden (Mo) I - NHNG CHT DINH DNG A LNG: Nitrogen (m):...
 • 28
 • 350
 • 0

Tài liệu HÀM LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG TRONG ĐẤT TRỒNG CHÈ BÚP CHÈ TRÊN ĐẤT PHIẾN THẠCH SÉT docx

Tài liệu HÀM LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG TRONG ĐẤT TRỒNG CHÈ VÀ BÚP CHÈ TRÊN ĐẤT PHIẾN THẠCH SÉT docx
... GHIÊN CỨU Hàm lượng dinh dưỡng trung vi lượng đất trồng chè chè Hàm lượng trung, vi lượng đất trồng chè Bảng Biến thiên hàm lượng trung, vi lượng đất tầng mặt (0 - 20 cm) 2+ 2+ T i thi u Ca Mg me/100gđ ... mẫu Nói chung hàm lượng nguyên tố trung, vi lượng đất trồng chè dao động lớn, hàm lượng tối thiểu tối đa S Mn lớn gấp hàng chục lần, hàm lượng Ca2+, Mg2+, Cu lớn gấp đến lần Hàm lượng Ca2+, Mg2+ ... mẫu đất, mẫu chè búp tôm - Phân cấp nguyên tố trung, vi lượng đất dựa vào kết tổng hợp H.L.S Tandon (1999), T Dierolf et al (2001) III KẾT QUẢ N GHIÊN CỨU Hàm lượng dinh dưỡng trung vi lượng đất...
 • 6
 • 340
 • 2

HÀM LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG TRONG ĐẤT TRỒNG CHÈ BÚP CHÈ TRÊN ĐẤT PHIẾN THẠCH SÉT potx

HÀM LƯỢNG CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG TRONG ĐẤT TRỒNG CHÈ VÀ BÚP CHÈ TRÊN ĐẤT PHIẾN THẠCH SÉT potx
... GHIÊN CỨU Hàm lượng dinh dưỡng trung vi lượng đất trồng chè chè Hàm lượng trung, vi lượng đất trồng chè Bảng Biến thiên hàm lượng trung, vi lượng đất tầng mặt (0 - 20 cm) 2+ 2+ T i thi u Ca Mg me/100gđ ... mẫu Nói chung hàm lượng nguyên tố trung, vi lượng đất trồng chè dao động lớn, hàm lượng tối thiểu tối đa S Mn lớn gấp hàng chục lần, hàm lượng Ca2+, Mg2+, Cu lớn gấp đến lần Hàm lượng Ca2+, Mg2+ ... mẫu đất, mẫu chè búp tôm - Phân cấp nguyên tố trung, vi lượng đất dựa vào kết tổng hợp H.L.S Tandon (1999), T Dierolf et al (2001) III KẾT QUẢ N GHIÊN CỨU Hàm lượng dinh dưỡng trung vi lượng đất...
 • 6
 • 314
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng chính hạn chế năng suất giống lạc l14 trên dất cát ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng chính hạn chế năng suất giống lạc l14 trên dất cát ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011 luận văn thạc sỹ nông lâm ngư
... - NGHI N CỨU CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG CHÍNH HẠN CHẾ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC L14 TRÊN ĐẤT CÁT HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN TRONG VỤ XUÂN 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHI P THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ... Nghi n cứu yếu tố dinh dưỡng hạn chế suất giống lạc L14 đất cát huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vụ Xuân 2011 Mục đích nghi n cứu đề tài - Xác định yếu tố dinh dưỡng hạn chế suất giống lạc L14 vùng ... Trong thực tiễn sản xuất nông nghi p Việt Nam nay, sau yếu tố hạn chế suất đạm giải lân lên yếu tố hạn chế suất suốt gần thập kỷ yếu tố hạn chế nhiều loại đất Riêng kali, coi yếu tố hạn chế suất...
 • 105
 • 421
 • 1

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG ĐA LƯỢNG HẠN CHẾ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 pptx

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG ĐA LƯỢNG HẠN CHẾ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 pptx
... cho sinh trưởng tốt cho suất hàm lượng tinh bột cao - Hiệu lực bón N cho sắn tăng lên cao bón thêm K lân - N K yếu tố hạn chế quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng, suất hàm lượng tinh bột sắn KM94 ... hút chất dinh dưỡng đất từ phân bón để tạo nên sản phẩm Là yếu tố hạn chế suất, việc bón thiếu thừa không cân đối yếu tố phân bón nguy ảnh hưởng đến sinh trưởng, suất hàm lượng tinh bột sắn Kết ... bón yếu tố, đường kính củ sai khác đáng kể Có sai khác cách rõ rệt hàm lượng tinh bột tích lũy sắn, công thức Yếu tố bón N K thể sai khác rõ rệt so với yếu tố lân kể bón yếu tố hay hai yếu tố Các...
 • 6
 • 316
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng hạn chế một số biện pháp kỹ thuật đối với giống sắn km94 trên đất cát thừa thiên huế

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu các yếu tố dinh dưỡng hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống sắn km94 trên đất cát thừa thiên huế
... ng, t l c a i v i gi ng KM94 nh th i v , m t t cát Th a Thiên Hu thích h p gi ng s n KM94 tr ng t cát Th a - Hoàn ch nh quy trình thâm canh tr ng s n KM94 t cát Th a Thiên Hu PH M VI TÀI tài ... t tr ng s n KM94 vùng t cát 22 * Th i v tr ng: vùng t cát, th p l t nên ch tr ng m t v S n c tr ng t cu i tháng cho n cu i tháng Th i i m thu ho ch vào kho ng cu i tháng 11, u tháng 12 * Hom: ... Nghiên c u y u t dinh dư ng h n ch m t s bi n pháp k thu t i v i gi ng s n KM94 t cát Th a Thiên Hu ” không nh ng ưa gi i pháp k thu t tăng su t ph m ch t s n mà xu t bi n pháp phù h p b ov...
 • 27
 • 269
 • 0

KHẮC PHỤC CAC YẾU TỐ DINH DƯỠNG HẠN CHẾ NĂNG SUẤT LẠ

KHẮC PHỤC CAC YẾU TỐ DINH DƯỠNG HẠN CHẾ NĂNG SUẤT LẠ
... cỏc cht hụ hp cng nh trao i cỏc cht hydratcacbon v protein Cu tham gia vo quỏ trỡnh trao i N (Dng Vn m,1994) [20] 1.2.2 Nhu cu dinh dng ca cõy lc Nhu cu dinh dng ca cõy lc thay i, ph thuc vo tng ... tớch t trng trt cú hm lng cht dinh dng thp v cú nhng yu t hn ch cn khc phc nh chua, hm lng nhụm v mn cng nh kh nng gi cht dinh dng kộm Trong s cỏc thiu ht v cht dinh dng t Vit Nam ln nht v quan ... bún Vn qun lý tng hp dinh dng cho cõy trng (IPNM) v bún phõn cõn i Quan h gia t, phõn bún v cõy trng l mi quan h qua li v cú tớnh cht tng h Mi loi cõy trng khỏc cú nhu cu dinh dng rt khỏc Cựng...
 • 26
 • 587
 • 4

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: GIÁ BĐS CÁC YẾU TỐ ĐỊNH LƯỢNG VỊ THẾ

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: GIÁ BĐS VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH LƯỢNG VÀ VỊ THẾ
... xây dựng dựa yếu tố định lượng vị BĐS tác động đến giá BĐS .Số quan sát số liệu thực tế mà cán NH Á Châu trực tiếp khảo sát thời điểm năm 2011 Dựa vào nguồn số liệu này, em lấy 100 BĐS ngẫu nhiên ... m - Khoảng cách từ BĐS tới mặt đường (DISROAD): Giá BĐS phụ thuộc lớn vào yếu tố Chính việc đưa biến vào mô hình hợp lý biến kì vọng tỷ lệ nghịch với giá BĐS Đơn vị tính m - Diện tích nhà (HAREA): ... dựng cửa hàng kinh doanh buôn bán, văn phòng lớn diện tích đất lớn có hội mua bán cao Diện tích nhà (H_AREA): Tương tự diện tích nhà, giá BĐS có phụ thuộc vào yếu tố diện tích nhà diện tích nhà tăng...
 • 8
 • 302
 • 3

Những đại lượng thủy văn những yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải

Những đại lượng thủy văn và những yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải
... liệu vậntốc gió sử dụng đ tính toán vận tốc dòng chảy gió nhờ xấp xỉ quan hệdạng: v = kω2√3 + 10h, (4.9) 5/10 Những đại lượng thủy văn yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán pha loãng nước thải ... định khả để đổ lượng nước (đối với điều kiện Bạch Nga), mà dạng tính toán ng quát thể dạng sau đây: 8/10 Những đại lượng thủy văn yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán pha loãng nước thải d (Qn ... tán rối D Hình 4.2 .Toán đồ k' = f [( ),θ] vz + ω ω Xác định phụ thuộc đại lượng kA từ tỷ số 4/10 Những đại lượng thủy văn yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán pha loãng nước thải Hmax − H H =θ...
 • 10
 • 224
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tình trạng suy dinh dưỡng các yếu tố liên quan trong trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi Trong bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam trong năm 2010." docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 62 25. 2 13 - 24 257 89 34.6 25 - 36 239 102 42.7 37 - 48 226 98 43.4 49 - 60 232 87 37 .5 Male 637 2 45 38 .5 Female 56 3 193 34.3  250 0 986 3 45 35. 0 < 250 0 214 93 43 .5 Trà Đốc 237 81 34.2 Trà Giáp ... Giáp 243 1 05 43.2 Trà Tân 120 37 30.8 Trà Kót 1 45 44 30.3 Trà Giác 258 107 41.8 Trà Sơn 197 64 32 .5 Yes 1083 393 36.3 No 117 45 38 .5 P p < 0.001 Age (month) Gender p > 0. 05 p < 0. 05 Weight at ... 113 30 .5 No 830 3 25 39.2 OR=1.3 (1.0...
 • 11
 • 263
 • 0

Nhận định vai trò của kinh tế - xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai

Nhận định vai trò của kinh tế - xã hội trong chọn lọc kiểu sử dụng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định thực hiện kiểu sử dụng đất đai
... 1: Vai trò kinh tế - hội chọn lọc kiểu sử dụng đất đai  Vấn đề 2: Yếu tố ảnh hưởng đến việc định thực kiểu sử dụng đất đai VẤN ĐỀ Điều kiện kinh tế - hội giữ vai trò quan trọng việc chọn ... HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Kinh tế hội Kiểu sử dụng đất đai ĐKTN Môi trường VAI TRÒ CỦA KINH TẾ Giữ vai trò quan trọng việc định thực kiểu SDĐĐ  • Đầu vào • Đầu YẾU ... đặc trưng VAI TRÒ CỦA KINH TẾ - XÃ HỘI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CHỌN LỌC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CÓ TRIỂN VỌNG VAI TRÒ CỦA KINH TẾ KINH TẾ HIỆU QUẢ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG...
 • 19
 • 587
 • 1

Tỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ các yếu tố liên quan ở những thai phụ nguy cơ cao

Tỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ và các yếu tố liên quan ở những thai phụ nguy cơ cao
... lý thai phụ Nhận thấy tầm quan trọng việc phát quản lý tốt thai kỳ nguy cơ, có bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ yếu tố liên quan thai ... thai phụ nguy cao Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh”.với mục tiêu sau: (1) Xác định tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ thai phụ nguy BVTD, (2) Khảo sát mối liên quan đái tháo đường thai kỳ yếu tố ... khác Tiền sử gia đình đái tháo đường đái tháo đường thai kỳ: tiền sử gia đình có người đái tháo đường xem yếu tố nguy đái tháo đường thai kỳ Vấn đề nhiều tác giả ý đến Trong nghiên cứu mình,...
 • 16
 • 837
 • 1

Tìm hiểu nhận thức của nữ sinh các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực học đường trong nữ sinh tại thành phố hồ chí minh hiện nay

Tìm hiểu nhận thức của nữ sinh và các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực học đường trong nữ sinh tại thành phố hồ chí minh hiện nay
... tính người gái dịu dàng hành động bạo lực với Các em muốn thể quyền lực sức mạnh tính chịu thương chịu khó Bạo lực học đường không xa lạ khó hiểu bạo lực học đường nữ sinh lại làm cho lo ngại ... Những thay đổi tâm sinh lý Áp lực kết thời gian học tập Áp lực gia đình Nhận thực hành vi bạo lực PHẦN NỘI DUNG Đặc điểm học sinh bạo lực bị bạo lực Dựa vào sách “Bắt nạt trường học, biết làm gì” ... thẳng, nặng nề tâm lý vi c học hành, chương trình học lớp tốn nhiều thời gian mà chưa thật áp dụng vào thực tế 5.3 Nhận thức hành vi bạo lực hậu qủa Khi nói đến bạo lực chuyện bạo lực xảy tránh khỏi...
 • 18
 • 1,017
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng n p đến hiệu quả hấp thu và sinh trƣởng của dƣơng xỉhàm lượng và tỷ lệ các yếu tố dinh dưỡng của phân đa yếu tốhàng hóa dịch vụ mua phục vụ cho sản xuất đc gọi là tư liệu sx như vậy các tổ chức cần đến các tư liệu sx như là các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình hoạt động của các tổ chức đónguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong câytỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ và các yếu tố liên quan ở những thai phụ nguy cơ cao tại bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minhanh huong cua cac nguyen to dinh duong len su phat trien cua cay trongnuôi cấy theo mẻ nếu cơ chất và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng chỉ có một số lượng hạn chế trong môi trường thì sẽ bị vsv sử dụng đến cạn kiệt để phục vụ cho sinh trưởngcác chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn laảnh hưởng của kết cấu và các yếu tố khai thác đến ổn định quỹ đạo chuyển động ô tônghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng tại huyện nam giang tỉnh quảng namluận văn thạc sĩ kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám bệnh viện lão khoa trung ươngxác định điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại tại một doanh nghiệpthuc trang va cac yeu to anh huong den viec su dung cam cong nghiep trong chan nuoi lon thitĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học