Vật lý Khảo sát hiệu suất của detector HPGe với hình học mẫu lớn bằng phương pháp Monte Carlo

Vật Khảo sát hiệu suất của detector HPGe với hình học mẫu lớn bằng phương pháp Monte Carlo

Vật lý Khảo sát hiệu suất của detector HPGe với hình học mẫu lớn bằng phương pháp Monte Carlo
... gamma với detector HPGe Bộ môn Vật Hạt nhân cho mẫu khối hình trụ Marinelli Đối với hình học dạng trụ, ảnh hưởng tự hấp thụ đến hiệu suất mẫu nghiên cứu dựa khảo sát bề dày bão hòa mẫu đo ... trình MCNP để khảo sát thay đổi hiệu suất theo yếu tố Trước tiên khảo sát thay đổi hiệu suất theo hình học mẫu ứng với mật độ ρο = 1.5 g/cm3 mẫu chuẩn IAEA-375 Từ hình 4.5 nhận thấy hiệu suất giảm ... vấn đề lại hiệu chỉnh hiệu suất theo mật độ khác Khảo sát hiệu suất hệ phổ kế với hình học mẫu trụ nói với mật độ mẫu khác (4.6) Từ (4.6) ta suy công thức tính hiệu suất mẫu hình trụ có mật độ bất...
 • 53
 • 222
 • 0

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA DETECTOR HPGE VỚI HÌNH HỌC MẪU LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA DETECTOR HPGE VỚI HÌNH HỌC MẪU LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO
... theo hình học mẫu đo dạng trụ 48 4.1.1 Hiệu suất đỉnh theo bề dày mẫu 48 4.1.2 Hiệu suất theo bề dày bán kính mẫu 51 4.1.3 Hiệu suất theo mật độ mẫu 57 4.2 Hiệu suất theo hình ... mô hình toán học vật lý tính toán đònh lượng đối tượng nghiên cứu với tham số hóa Trong chương xin giới thiệu phương pháp Monte Carlo chương trình MCNP 1.1 PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Phương pháp Monte ... gamma với detector HPGe Bộ môn Vật lý Hạt nhân cho mẫu khối hình trụ Marinelli Đối với hình học dạng trụ, ảnh hưởng tự hấp thụ đến hiệu suất mẫu nghiên cứu dựa khảo sát bề dày bão hòa mẫu đo...
 • 105
 • 123
 • 0

khảo sát đáp ứng của detector hpge cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4

khảo sát đáp ứng của detector hpge cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích Hậu KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4 Chuyên ngành: Vật lí nguyên ... 4,5.109 99,274 Chuỗi phóng xạ U-238 chia thành chuỗi phóng xạ hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ đầu chuỗi chi phối hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ khác có chuỗi Đó chuỗi phóng xạ: U-238 > U-234; ... Johansson L (2008); … Trong luận văn này, thực mô khả đáp ứng đầu dò HPGe cho cho số đồng vị phóng xạ môi trường xạ vũ trụ muon Cụ thể khảo sát cho đồng vị U-238, Th-232, K-40, với dạng nguồn điểm...
 • 80
 • 100
 • 0

Khảo sát đáp ứng của detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4

Khảo sát đáp ứng của detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích Hậu KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4 Chuyên ngành: Vật lí nguyên ... 4,5.109 99,274 Chuỗi phóng xạ U-238 chia thành chuỗi phóng xạ hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ đầu chuỗi chi phối hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ khác có chuỗi Đó chuỗi phóng xạ: U-238 > U-234; ... Johansson L (2008); … Trong luận văn này, thực mô khả đáp ứng đầu dò HPGe cho cho số đồng vị phóng xạ môi trường xạ vũ trụ muon Cụ thể khảo sát cho đồng vị U-238, Th-232, K-40, với dạng nguồn điểm...
 • 20
 • 166
 • 0

Khảo sát sự phụ thuộc hiệu suất ghi vào kích thước hình học của Detector nhấp nháy bằng phương pháp monte carlo

Khảo sát sự phụ thuộc hiệu suất ghi vào kích thước hình học của Detector nhấp nháy bằng phương pháp monte carlo
... xác suất chế tương tác phụ thuộc vào lượng photon tới nên hiệu suất đỉnh tỉ số P/T phụ thuộc vào lượng Hiệu suất đầu dò phụ thuộc vào: kiểu đầu dò; kích thước dạng đầu dò, kích thước hình học ... dò… CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO VÀ CHƯƠNG TRÌNH MCNP 2.1 PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO 2.1.1 Giới thiệu chung phương pháp Monte Carlo Phương pháp Monte Carlo phương pháp số giải mô hình với việc ... 2m0 c h E Hình 1.13: mô hình phổ lượng electron detector nhấp nháy kích thước trung bình Như vậy, hàm đáp ứng detector phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, thành phần detector hình học đo Chẳn...
 • 71
 • 602
 • 0

Khảo sát sự phụ thuộc hiệu suất ghi vào kích thước hình học của detector nhấp nháy bằng phương pháp monte carlo

Khảo sát sự phụ thuộc hiệu suất ghi vào kích thước hình học của detector nhấp nháy bằng phương pháp monte carlo
... loại detector (detector nhấp nháy, bán dẫn, ) hay lượng tia xạ, khoảng cách từ nguồn phát xạ tới detector Đối với detector nhấp nháy, hiệu suất ghi phụ thuộc vào nhiều yếu tố loại tinh thể nhấp nháy; ... trình MCNP4C2 sử dụng để khảo sát hiệu suất ghi xạ hạt nhân detecter nhấp nháy, xem phụ thuộc vào kích thước hình học detector Đây đề tài chưa nhiều người quan tâm nghiên cứu Dựa kết đạt được, ... nháy; kích thước, hình dạng tinh thể Đối với detector bán dẫn, hiệu suất ghi phụ thuộc vào loại bán dẫn Si(Li), Ge(Li), HPGe Việc xây dựng đường cong hiệu suất detector cần thiết từ chọn lựa thuộc...
 • 20
 • 91
 • 0

khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm curvularia sp và nigrospora sp gây bệnh lem lép hạt trong điều kiện phòng thí nghiệm

khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học và dịch trích thực vật đối với nấm curvularia sp và nigrospora sp gây bệnh lem lép hạt trong điều kiện phòng thí nghiệm
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Curvularia sp ... thực vật với đề tài: Khảo sát hiệu quả số thuốc hóa học dịch trích thực vật nấm Curvularia sp Nigrospora sp gây bệnh lem lép hạt điều kiện phòng thí nghiệm Do sinh viên Nguyễn Thanh Phong ... tài: Khảo sát hiệu quả số thuốc hóa học dịch trích thực vật nấm Curvularia sp Nigrospora sp gây bệnh lem lép hạt điều kiện phòng thi nghiệm Do sinh viên Nguyễn Thanh Phong thực hiện Cần...
 • 71
 • 247
 • 0

điều tra bệnh hại trên cây bắp tại huyện bình tân và trà ôn vĩnh long và khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học dịch trích thực vật đối với nấm helminthosporium turcium trong điều kiện in vitro

điều tra bệnh hại trên cây bắp tại huyện bình tân và trà ôn vĩnh long và khảo sát hiệu quả của một số thuốc hóa học dịch trích thực vật đối với nấm helminthosporium turcium trong điều kiện in vitro
... tài: ĐIỀU TRA BỆNH HẠI TRÊN CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCIUM TRONG ĐIỀU KIỆN ... CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCIUM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Do sinh viên Phan ... Vệ Thực Vật khóa 36 PHAN VĂN LẬP v PHAN VĂN LẬP, 2013.“ ĐIỀU TRA BỆNH HẠI TRÊN CÂY BẮP TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ TRÀ ÔN - VĨNH LONG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC - DỊCH TRÍCH THỰC...
 • 73
 • 141
 • 0

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính tonas hiệu suất của Detector HPGe GEM 15P4

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính tonas hiệu suất của Detector HPGe GEM 15P4
... phần thúc đẩy việc sử dụng phương pháp mô lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân Từ phân tích chọn đề tài: Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất detector GEM 15P4 Mục tiêu luận văn ... Trong 10 – 15 năm trở lại đây, tính toán Monte Carlo với chương trình MCNP cho thấy hiệu lực việc xác định hiệu suất detector Ưu điểm mô cho kết xác áp ứng hiệu suất detector mà không cần nhiều ... quan tâm hiệu suất detector có giá trị xác định Do đó, hiệu suất thông số quan trọng dùng để nghiên cứu đặc trưng detector, nguồn phóng xạ hình học đo Trong thực nghiệm, hiệu suất detector tính theo...
 • 78
 • 466
 • 3

nghiên cứu phân bố hiệu suất của detector hpge kiểu p bằng chương trình mcnp5

nghiên cứu phân bố hiệu suất của detector hpge kiểu p bằng chương trình mcnp5
... lựa chọn đề tài Nghiên cứu phân bố hiệu suất detector HPGe kiểu p chương trình MCNP5 10 Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: (1) xây dựng input cho MCNP5; (2) khảo sát phân bố hiệu suất theo vị trí ... toán mô phỏng, nghiên cứu nước liên quan đến đề tài  Chương 3: PHÂN BỐ HIỆU SUẤT CỦA DETECTOR HPGe GEM 1 5P4 KIỂU p, trình bày cách thức xây dựng input mẫu cho toán nghiên cứu phân bố hiệu suất, ... detector phương ph p tính toán hiệu suất detector Chương 2: PHƯƠNG PH P MONTE CARLO VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN BỨC XẠ MCNP5, giới thiệu phương ph p mô Monte Carlo với chương trình MCNP5, ...
 • 106
 • 350
 • 1

Nghiên cứu tính hiệu suất của detector bán dẫn hpge bằng phương pháp monte carlo trong phần mềm k0 iaea

Nghiên cứu tính hiệu suất của detector bán dẫn hpge bằng phương pháp monte carlo trong phần mềm k0 iaea
... detector bán dẫn HPGe phương pháp Monte Carlo phần mềm k0- IAEA thực với mục tiêu: - Tính hiệu suất tuyệt đối detector bán dẫn HPGe phần mềm k0- IAEA So sánh với phương pháp truyền thống - Tính hàm ... 4.1 – Kết tính hiệu suất phần mềm k0- IAEA vị trí 54 Bảng 4.2 – Kết tính hiệu suất phần mềm k0- IAEA vị trí 55 Bảng 4.3 – Kết tính hiệu suất phần mềm k0- IAEA vị trí 56 Bảng 4.4 – Kết tính hàm ... MỀM K0- IAEA Chương trình bày sơ lược sử dụng phần mềm k0- IAEA để tính hiệu suất ghi detector hàm lượng mẫu chuẩn Sau trình bày tính toán thực nghiệm dùng phần mềm k0- IAEA tính hiệu suất ghi detector...
 • 74
 • 496
 • 0

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền
... CẢM ƠN Trong suốt nhiều năm học tập - nghiên cứu phương pháp Monte Carlo, thuật toán di truyền ứng dụng phương pháp để nghiên cứu đặc trưng hệ phổ kế gamma dùng detector germanium siêu tinh khiết ... 1.2.3 Phương pháp Monte Carlo nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector Trong nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector có nhiều công trình ứng dụng phương pháp Monte Carlo để mô tính toán ... hoạt detector HPGe Việc xác đònh thực nghiệm giảm hiệu suất detector ý tưởng thiết kế thí nghiệm để theo dõi trình lão hoá detector Việc tính toán phổ gamma phương pháp Monte Carlo để nghiên cứu...
 • 161
 • 567
 • 0

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất của detector HPGe GEM 15p4

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất của detector HPGe GEM 15p4
... phần thúc đẩy việc sử dụng phương pháp mô lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân Từ phân tích chọn đề tài: Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất detector GEM 15P4 Mục tiêu luận văn ... Trong 10 – 15 năm trở lại đây, tính toán Monte Carlo với chương trình MCNP cho thấy hiệu lực việc xác định hiệu suất detector Ưu điểm mô cho kết xác áp ứng hiệu suất detector mà không cần nhiều ... vùng lượng quan tâm để thu đường cong hiệu suất Đường cong hiệu suất sử dụng để tính toán hoạt độ nhân phóng xạ mẫu đo phát tia gamma có lượng nằm khoảng mà đường cong hiệu suất bao quát Mặc dù...
 • 20
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của detector bán dẫn siêu tinh khiết hpge trong phổ kế gamma bằng phương pháp monte carlo và thuật toán di truyềnphân bố hiệu suất của detector hpge gem 15p4 kiểu pkhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ tái hấp phụ của vl2 đối với as iii as v bằng phương pháp hấp phụ độngnâng cao hiệu quả dạy và học bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình học 11 thpt bằng phương pháp dạy học phân hoáxác định tiết diện của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ bằng phương pháp evaluationkhảo sát hiệu suất thu hồi của quy trình phân tích mẫude thi vat ly khao sat dau nam lop 8khảo sát hiệu suất thu hồithí nghiệm vật lý khảo sát mạch cộng hưởng rlckhảo sát hiệu quả của vi khuẩn bacillus đối với bệnh lúa von do nấm fusarium moniliforme lây lan qua hạt trên giống lúa jasmine 85tieu luan khao sat hieu qua cua phuong phap xoa bop bam huyet trong dieu tri dau lungbáo cáo thí nghiệm vật lý khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dâykhảo sát hiệu lực của thuốc bvtv trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộngkhảo sát hiệu suất chiếtkhảo sát hiệu quả của quá trình cracking dầu ăn thải trên các loại xúc tác khác nhau12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauKien truc thoi lyVan hoa nam bovh qua ca dao1 GioiThieuVeLTHDT7 thiet ke huong doi tuongBT Cấu Trúc máy tính có lời giảiGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)