THIẾT KẾ CHE NẮNG, THÔNG GIÓ, CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM

THIẾT KẾ CHE NẮNG, THÔNG GIÓ, CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM

THIẾT KẾ CHE NẮNG, THÔNG GIÓ, CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM
... giao thông qua địa hình khác đô thị a Lan truyền tiếng ồn địa bàn phẳng Sự giảm dần mức âm theo khoảng cách xa dần đường giao thông hai nguyên nhân : - Mức âm giảm theo khoảng cách - Do hút âm ... tường chắn (chiều cao chiều dài); • Tần số âm c Lan truyền tiếng ồn qua dải xanh  Khi đường lan truyền sóng âm gặp dải xanh phần lượng âm giảm khoảng cách, âm bị tiêu hao đáng kể do:  Một phần NL ... làm giảm đáng kể mức ồn giao thông hiệu tạo thành “bóng âm phía sau  Độ giảm mức ổn phụ thuộc: • Đặc điểm nguồn âm • Vị trí tường chắn điểm khảo sát so với nguồn âm; • Kích thước tường chắn...
 • 6
 • 153
 • 2

Chương 4: THIẾT KẾ CHE NẮNG pdf

Chương 4: THIẾT KẾ CHE NẮNG pdf
... trước cửa • Tường hoa che nắng KCCN di động • Trục đứng • Trục ngang • Trục ngang đứng • Mành, rèm Đánh giá hiệu che nắng số dạng kết cấu che nắng thường gặp 4.3.2 Thiết kế che nắng phương pháp biểu ... 4.3.1 Các loại kết cấu che nắng biểu đồ đường hiệu che nắng •KCCN nằm ngang, dài vô hạn: Hành lang, ban công, Ô văng… α : góc giới hạn che nắng, α tăng, vùng che nắng giảm, vùng chiếu nắng tăng Qua ... định kích thước che nắng: L ngang, L đứng, từ cầu tạo cửa góc α, β B2 B2 B3 Kết cấu che nắng Ví dụ 1, 2: Kết cấu che nắng dạng mành thưa Một điều lưu ý tổ chức Kết cấu che nắng mặt đứng phải tuân...
 • 36
 • 2,065
 • 23

VẬT LÝ KIẾN TRÚC CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHE NẮNG

VẬT LÝ KIẾN TRÚC CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHE NẮNG
... 4.6 4.3 Thiết kế che nắng 4.3 Thiết kế che nắng 4.3.1 Các loại kết cấu che nắng biểu đồ đường viền che nắng •KCCN nằm ngang, dài vô hạn: Hành lang, ban công, Ô văng… α : góc giới hạn che nắng, ... cửa • Tường hoa che nắng KCCN di động • Trục đứng • Trục ngang • Trục ngang đứng • Mành, rèm Đánh giá hiệu che nắng số dạng kết cấu che nắng thường gặp 4.3.2 Thiết kế che nắng phương pháp biểu ... cầu che nắng (H14): BĐMT xác định phạm vi vùng trời cần che nắng hay hình chiếu mảng trời cần che; •VD: yêu cầu che nắng MT ho>50o: xác định vòng tròn độ cao 50o để xác định vùng cần che nắng; ...
 • 26
 • 1,457
 • 1

thiết kế chế tạo rơle số cách điện và nguyên lý của máy đo PQ số , máy đo độ dãn nở sứ

thiết kế chế tạo rơle số cách điện và nguyên lý của máy đo PQ số , máy đo độ dãn nở sứ
... giai đo n : +Những năm 70-năm 90 : Rơle điện tử - Nâng cao độ xác độ tác động - Thực tốt số phép xử : Cộng , trừ , nhân , chia , đạo hàm , tích phân , đếm , trễ , +Từ sau năm 90 :Vi xử , ... giảm sức cản nớc lên cánh tuabin Mức nớc buồng tuabin đợc đo theo nguyên chênh áp Chế độ máy gọi không thành công đợc kết thúc công suất chế độ bù lớn 5MW PHầN II: THIếT Kế RƠLE số CáCH ĐIệN ... việc chế độ bù gọi máy bù đồng dùng để phát công suất phản kháng cho lới điện nhằm bù hệ số công suất ( cos ) ổn định điện áp 1) Nguyên làm việc máy phát điện đồng ba pha Cấu tạo máy điện...
 • 21
 • 121
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo anten và bộ lọc 2 45GHz dùng cho hệ thống thu năng lượng ở khoảng cách gần

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo anten và bộ lọc 2 45GHz dùng cho hệ thống thu năng lượng ở khoảng cách gần
... CÔNG NGHỆ CAO QUANG HOÀNG NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ANTEN VÀ BỘ LỌC 2. 45GHz DÙNG CHO HỆ THỐNG THU NĂNG LƢỢNG KHOẢNG CÁCH GẦN Ngành: Công Nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ Thu t ... Hình 2. 18 Đồ thị xạ mặt phẳng E H Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN 20 15 Hình 2. 19 Đồ thị xạ 3D anten Hình 2. 20 Kết đo hệ số phản xạ S11 Hình 2. 21 Hệ thống mảng chiều Hình 2. 22 Hệ thống mảng chiều 2x2 thiết ... Hình 2. 23 Đồ thị 3D xạ hệ số mảng Hình 2. 24 Anten mảng phần tử thiết kế Hình 2. 25 Anten mảng phần tử chế tạo Hình 2. 26 Hệ số phản xạ anten mảng phần tử Hình 2. 27 Bố trí sơ đồ đo độ lợi anten...
 • 13
 • 239
 • 0

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kgmẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kgmẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kgh và máy đá vảy 10T24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kgmẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kgmẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kgh và máy đá vảy 10T24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng
... âäng tiãúp xục 0,2 9 5 0,5 0,1 9 5 0,9 5 0,8 T âäng giọ 0,6 1 4,5 4 3,5 14 1 8,6 9 1 7,6 5 Cáúp âäng IQF 500kg/ 0,5 15 h 5 4,2 7 6,4 12 7 3,2 7 0,1 Mạy âạ 10T/24h 5 3,4 8 0,4 7 5 9,3 5 8,1 HÃÛ THÄÚNG vy 5,3 48 Nguùn Táún ... =6 2,5 kg 6 2,5 = 2,5 kg 25 M khay =Vkhay.ρ m Vkhay= 0,5 . 0,8 1. 0,0 02 → M khay = 0,5 . 0,8 1. 0,0 02.2670= 2,1 6kg Do âọ lỉåüng nhiãût cáúp cho bao bç : Q 2bb =(756 9,4 + 2,1 6). 0,9 21.(15+18)/2.3600 Q 2bb = 3,1 9(KW) ... NGHIÃÛP Thiãút kãú hãû thäúng lảnh k t = 0,1 62W/m2.°K F T ,TR , N =2( 3,3 + 1,8 ). 1,8 +2. 3,3 . 1,8 =3 0,2 4m Q 11 =k t F.(t -t )= 0,1 62.3 0,2 4.(25+35)=29 3,9 (W) Q 11 = 0,2 9(KW) * Tênh Q 12 : Do t âàût nãn khäng...
 • 108
 • 539
 • 0

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kg-mẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kg-mẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kg-h và máy đá vảy 10T-24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng

Thiết kế tủ cấp đông gió 250Kg-mẻ , tủ đông tiếp xúc 1000Kg-mẻ , hệ thống cấp đông IQF 500Kg-h và máy đá vảy 10T-24h tại xí nghiệp đông lạnh F86-Đà Nẵng
... im t, C P, at I, kJ/kg v, m3/kg s, kJ/kg. -40 0,7 2 170 6,7 1,5 5 6,2 4 -30 0,7 2 1722 0,9 6 6,3 6 80 3,3 5 1960 0,4 36 6,3 6 3=7 -6 3,3 5 175 3,8 0,3 679 5,6 9 102 1 5,5 6 2010 0,1 1 5,6 9 40 1 5,5 6 68 7,6 8,3 .10-2 ... (KW) T ụng tip xỳc 0,2 9 5 0,5 0,1 9 5 0,9 5 0,8 T ụng giú 0,6 1 4,5 4 3,5 14 1 8,6 9 1 7,6 5 Cp ụng IQF 500kg/h 0,5 15 5 4,2 7 6,4 12 7 3,2 7 0,1 Mỏy ỏ vy 10T/24h 5,3 48 5 3,4 8 0,4 7 5 9,3 5 8,1 H THNG Nguyn Tn Hựng ... k t = 0,1 62W/m2.K F T ,TR , N =2( 5,6 + 2,2 ). 2,4 +2. 5,6 . 2,2 =6 2,0 8m Q 11 =k t F.(t -t )= 0,1 62.6 2,0 8.(25+35)=60 3,4 (W) Q 11 = 0,6 (KW) *Tớnh Q 12 : Do t t nờn khụng b bc x mt tri Q 12 =0 Vy Q1= 0,6 (KW)...
 • 101
 • 1,468
 • 8

Thiết kế hệ thống thông gió, tản nhiết và khử khói bụi cho hầm tầng hai để xe trường DH CN TPHCM

Thiết kế hệ thống thông gió, tản nhiết và khử khói bụi cho hầm tầng hai để xe trường DH CN TPHCM
... Sơ đồ mô hầm để xe tầng Đề tài nhóm : Thiết kế hệ thống thông gió, tản nhiệt khử khói bụi cho hầm tầng hai để xe trường ĐHCN TP HCM ( số liệu khảo sát thực tế) quan sát số người, số xe lưu chuyển, ... cấp điều hòa cho hệ thống thông gió cần tính Có cấp điều hòa thông gió sau :  Hệ thống thông gió cấp một: có độ xác  Hệ thống thông gió cấp hai : có độ xác trung bình  Hệ thống thông gió cấp ... nhiên Thiết kế hệ tống thông gió nhằm mục đích khử nhiệt độ thừa ,khói bụi, chát khí độc hại, đặc biệt lưu thông gió môi trường bên hầm, uôn dảm bảo môi trường thoáng mát, “ Sạch” để sinh viên vào...
 • 24
 • 282
 • 1

Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống xác định khoảng cách giữa ô tô với chướng ngại vật

Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống xác định khoảng cách giữa ô tô với chướng ngại vật
... VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TỪ Ô TÔ ĐẾN CHƯỚNG NGẠI VẬT CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN Ô TÔ Những công nghệ phòng tránh va ... khiển cảm biến xác B Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống xác định khoảng cách từ ô đến chướng ngại vật" có nội dung chủ yếu: - Tổng quan hệ thống phát chướng ngại vật - Xây dựng phương ... ĐẦU Hệ thống xác định chướng ngại vật hệ thống nhằm cải thiện thêm tính an toàn xe hơi, bên cạnh hệ thống túi khí (air bag), hệ thống thắng ABS v v… hệ thống xác định khoảng cách từ ô đến chướng...
 • 103
 • 645
 • 3

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dàm thay gối phục vụ sữa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam pdf

Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dàm thay gối phục vụ sữa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam pdf
... cáo tổng kết khoa học công nghệ nội dung 2: nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dầm thay gối cầu phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu tông Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: Th ký đề tài: Chủ ... thiết bị nâng dầm thay gối phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu tông Qua tìm khảo sát thiết bị nâng dầm thay gối sử dụng Việt Nam, đựa số nhận xét sau : - Thiết bị sử dụng nâng dầm thay gối Việt Nam, ... chi tiết thiết bị nâng dầm thay gối cầu hệ thống điều khiển tự động đồng hệ thống thiết bị Thiết bị chuyên dùng nâng dầm thay gối, chức chủ yếu nâng dầm thay gối, qua nghiên cứu thấy hệ thống áp...
 • 120
 • 527
 • 1

Thiết kế chống nắng và thông gió cho nhà mùa hè pot

Thiết kế chống nắng và thông gió cho nhà mùa hè pot
... hết, cho có dự định xây cho nhà, yếu tố phong thuỷ việc chọn hướng nhà hiểu biết nguyên tắc thiết kế để làm mát nói chung cần thiết cho việc xây dựng ý tưởng thiết kế ban đầu Hướng nhà nên chọn cho ... tránh nắng hướng đón gió chủ đạo, hướng nhà điều chỉnh lại khoảng – 30 độ mà không làm hiệu làm mát từ thông gió Do hướng gió chủ đạo TP.HCM hướng Đông – Nam vào mùa khô Tây – Nam vào mùa mưa, ... cần cho phép thông gió cho tất không gian sinh hoạt ô trống, cửa cửa sổ lớn tốt Cửa hút gió vào nhà cần đặt vị trí đầu gió phía chân tường Trong đó, cửa để gió thoát cần đặt vị trí cuối hướng gió...
 • 13
 • 432
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nghiền mịn ngũ cốc làm lạnh bằng phương pháp nitơ lỏng năng suất 100 200kg giờ

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nghiền mịn ngũ cốc làm lạnh bằng phương pháp nitơ lỏng năng suất 100 200kg giờ
... dung đề ra: nghiên cứu tổng quan máy nghiền mịn ngũ cốc sử dụng nitơ lỏng làm lạnh; thiết kế, chế tạo máy nghiền mịn ngũ cốc suất 100- 200 kg/h khảo thiết bị Các phận máy nghiền đĩa nghiền, lồng ... MÁY NGHIỀN MỊN NGŨ CỐC SỬ DỤNG NITƠ LỎNG LÀM LẠNH NĂNG SUẤT 100- 200 KG/H Trên sở nghiên cứu nghiền mịn thiết bị nghiền mịn nêu trên, nhóm thực đề tài thiết kế thiết bị sử dụng cho nghiền mịn ngũ ... θ= 20˚ tính theo công thức: (3) CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN MỊN NGŨ CỐC SỬ DỤNG NITƠ LỎNG LÀM LẠNH NĂNG SUẤT 100- 200 KG/H Với đặc thù máy nghiền mịn ngũ cốc, thiết bị làm việc với sản phẩm thực phẩm,...
 • 35
 • 472
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất đá vảy công suất 20T/24 giờ cho sản xuất bê tông dự lạnh trên cơ sở sử dụng máy nén kỹ thuật số

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất đá vảy công suất 20T/24 giờ cho sản xuất bê tông dự lạnh trên cơ sở sử dụng máy nén kỹ thuật số
... thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất đá vảy suất 20tấn/24h, sở để nhóm thực đề tài tiếp tục nghiên cứu triển khai thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất đá vảy suất lớn nh loại thiết bị ... thể, thiết bị sản xuất tông lạnh bao gồm thiết bị trộn tông tự động đợc tích hợp hệ thống làm lạnh tông Có nhiều cấu hình thiết bị sản xuất tông lạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghệ ... đa số thiết bị sản xuất đá vảy khác ngành thủy sản nớc sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất đá vảy có kiểu cắt đá dao quay Trên sở phân tích máy mẫu khảo sát thiết bị đợc phục vụ công trình xây dựng,...
 • 72
 • 591
 • 1

Xem thêm