Quản trị học, Quản trị kinh doanh chương 6

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 1: Kinh doanh và môn học quản trị kinh doanh

Slide bài giảng môn quản trị kinh doanh: Chương 1: Kinh doanh và môn học quản trị kinh doanh
... CHƯƠNG KINH DOANH VÀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung chương 1 Kinh doanh Quản trị kinh doanh Môn học QTKD Kinh doanh 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại 1.3 ... kinh doanh Doanh nghiệp 3.3 Những đặc điểm chủ yếu môn học - Tính khoa học Quản trị kinh doanh - Tính nghệ thuật Quản trị kinh doanh - Quản trị kinh doanh môn thực hành QTKD môn khoa học ứng dụng ... 3 Môn học Quản trị kinh doanh 3.1 Lịch sử phát triển 3.2 Đối tượng nghiên cứu Những đặc điểm 3.3 chủ yếu môn học 3.1 Lịch sử phát triển - Hoạt động quản trị khoa học quản trị - Quản trị quản trị...
 • 25
 • 363
 • 0

Quản trị học, Quản trị kinh doanh chương 6

Quản trị học, Quản trị kinh doanh chương 6
... hạn quản trị (Tầm hạn kiểm soát) Cấp quản trị Tầm hạn qtrị: Là số lượng NV cấp mà nhà quản trị có thể quản lý trực tiếp cách tốt đẹp TẦM HẠN QT RỘNG TẦM HẠN QT HẸP CHỌN TẦM HẠN QUẢN ... CHỨC QUẢN TRỊ 7.5.2 Cơ cấu tổ chức quản trị chức - Đặc điểm: + Có sự tồn đơn vị chức năng; + Không theo tuyến; + Có quyền đạo đơn vị trực tuyến 21 7.5 CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ ... CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 7.5.3 Cơ cấu tổ chức theo thị trường (địa lý) 27 7.5 CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 7.5.3 Cơ cấu tổ chức theo lĩnh vực 28 7.5 CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 7.5.3...
 • 39
 • 245
 • 0

Quản trị kinh doanh -Chương 3 Marketing trong kinh doanh

Quản trị kinh doanh -Chương 3 Marketing trong kinh doanh
... động kinh doanh không thất bại tránh khỏi 3. 4 Tính chất hàng hoá: Căn vào tính chất loại hàng hoá mà nhà kinh doanh có cách tổ chức hoạt động kinh doanh thích hợp Thật vậy, tổ chức kinh doanh ... hàng có tầm quan trọng đặc biệt kinh doanh Chiến lược 4P tóm tắt theo sơ đồ 3. 3 Những yếu tố ảnh hưởng đến Marketing hỗn hợp TOP Hoạt động Marketing hỗn hợp kinh doanh biểu uyển chuyển linh hoạt ... thuật nhân Các kế hoạch marketing cần phải tạo cân mục tiêu, nhu cầu tiêu thụ khả nguồn lực doanh nghiệp Vai trò marketing TOP Muốn thành công kinh doanh, doanh nghiệp nhà kinh doanh cần hiểu biết...
 • 39
 • 260
 • 1

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx
... CHUY N GIAO TÀI TR PHI B O HI M Chuy n giao ki m soát r i ro Chuy n giao tài tr r i ro Chuy n giao tài tr phi b o hi m TRUNG HÒA R I RO ð nh nghĩa Công...
 • 2
 • 434
 • 0

Slide quản trị kinh doanh chương 1

Slide quản trị kinh doanh chương 1
... Chương NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH vấn đề cần quan tâm Các môn khoa học kỹ gắn với tổ chức hoạt động kinh doanh Môn khoa học quản trị kinh doanh Các môn khoa học lý...
 • 8
 • 189
 • 0

Slide quản trị kinh doanh chương 2: Kinh doanh

Slide quản trị kinh doanh chương 2: Kinh doanh
... hinh kinh doanh mô tả nhân tố thể hiện: - Tổ chức khởi tạo nào, - Các giao dịch giá trị đạt (kinh tế, xã hội, văn hóa hình thức giá trị khác) Xây dựng Mô hình trình kinh doanh phần chiến lươc kinh ... luật Chu kì kinh doanh DN Lợi nhuận Quản trị Thay đổi quản trị Lãnh đạo Phong cánh: tham gia TRƯỞNG THÀNH Lãnh đạo Thương lượng Tiếp thị Chiến lược TĂNG TRƯỞNG Vai trò định Cố vấn giàu kinh nghiệm ... đổi quản trị Lãnh đạo Thông tin vai trò thông tin Phong cách uỷ quyền ĐỔi MỚi SUY THOÁI Cơ cấu Lập kế hoạch Lãnh đạo Hoà hợp, lắng nghe, giải mâu thuẫn Quản trị Thời gian 2.4 Mô hình kinh doanh...
 • 54
 • 215
 • 0

slide quản trị kinh doanh chương 3: Môi trường kinh doanh

slide quản trị kinh doanh chương 3: Môi trường kinh doanh
... MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Môi trường Kinh tế MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Bối cảnh kinh tế Bối cảnh quốc tế Cạnh tranh Bối cảnh đạo đức Bối cảnh xã hội Người tiêu dùng Nhà cung cấp Môi trường nội Cạnh tranh ... điều kiện kinh doanh Dạng hiểu chấp nhận, hạn chế khước từ nhu cầu kinh doanh, sản xuất DN nhân viên quan hành thực Ví dụ: DN bị từ chối kinh doanh nghề không phù hợp với qui hoạch kinh tế địa ... Cán cân ờng tài rư lạm phát, tT  Lãi suất, trị đồng tiền  Giá tư chi tiêu đầu  Các khoản Thứ hai, bối cảnh trị pháp lý  Tình hình trị giới  Môi trường pháp lý  CLg ban hành LP  CLg HĐ máy...
 • 42
 • 1,669
 • 4

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6
... trang/yếu tố” gì? NỘI DUNG Khái lược nhà quản trị Kỹ quản trị Phong cách quản trị Nghệ thuật quản trị KHÁI LƯỢC VỀ NHÀ QUẢN TRỊ  Khái niệm  Phân loại nhà quản trị  Các tiêu chuẩn cần có NQT KHÁI ... QUẢN TRỊ CHỦ YẾU Nghệ thuật giao tiếp đối ngoại Nghệ thuật ứng xử với cấp Nghệ thuật tự quản trị NGHỆ THUẬT TỰ QUẢN TRỊ SỰ CẦN THIẾT  Nhà quản trị trước hết phải biết tự quản trị thân quản trị ... kỹ quản trị  Mối quan hệ kỹ KHÁI NIỆM KỸ NĂNG QUẢN TRỊ Kỹ quản trị khả ứng dụng từ lý thuyết sang thực nhằm đạt mục tiêu đặt Kỹ quản trị giúp cho người lao động làm việc có hiệu Tùy cấp quản trị...
 • 62
 • 538
 • 2

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 3 phân tích nội bộ doanh nghiệp

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 3 phân tích nội bộ doanh nghiệp
... khách hàng 3| 6 Phân tích nội DN: Xác định điểm mạnh điểm yếu Phân tích nội - với phân tích bên môi trường công ty – cung cấp cho nhà quản trị thông tin để lựa chọn chiến lược mô hình kinh doanh để ... mang lại kết tốt Điểm yếu mang lại kết Weaknesses lead to inferior performance thấp 3| 5 Phân tích nội DN Phân tích nội DN bao gồm đánh giá về:  Số lượng chất lượng nguồn lực lực DN  Các phương ... 16 Tạo giá trị theo đơn vị | 17 Chuỗi giá trị (Value Chain)  Khái niệm: Chuỗi giá trị tổng thể hoạt động có liên quan doanh nghiệp nhằm làm tăng giá trị cho khách hàng  Chuỗi giá trị thiết kế...
 • 30
 • 437
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
... nhng chin lc no s c hỡnh thnh v thc hin a mt mụ hinh kinh doanh i vo hot ng 4- 4 Mụ hỡnh kinh doanh Chin lc kinh doanh To mt mụ hỡnh kinh doanh bao gm nhng quyt nh ch cht v Nhu cu khỏch hng ... ni nú ó 4- 2 Bc tranh Ln: Mụ hỡnh chin lc MễI TRNG DOANH NGHIP CHIN LC cp chin lc Chc nng n v kinh doanh (business) Cụng ty (Tp on) Quc t Chin lc cp n v kinh doanh Mt mụ hỡnh kinh doanh thnh ... quỏt ch yu cp n v kinh doanh Ngun ca li th cnh tranh Lm ging nh i th cnh tranh nhng 4- 11 Xỏc nh chin lc tng quỏt ch yu cp n v kinh doanh Cỏc chin lc tng quỏt cp n v kinh doanh Li th cnh tranh...
 • 29
 • 971
 • 1

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 5 chiến lược cấp công ty

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 5 chiến lược cấp công ty
... chin lc cp cụng ty Khỏi nim Chin lc cp cụng ty cú phm vi trờn ton b cụng ty, nhm gii quyt cỏc : Xỏc nh cỏc ngnh kinh doanh m doanh nghip tham gia cnh tranh Qun lý cỏc ngnh kinh doanh tng cng ... Giá 0.1 0.4 Chất lượng sản phẩm 0. 15 0.6 Công nghệ 0.1 0.3 Chi phí 0. 15 0. 45 Năng lực sản xuất 0.1 0.2 Sự đa dạng hoá sản phẩm 0. 05 0. 05 Dịch vụ sau bán hàng 0. 05 0.1 Tổng cộng Các yếu tố 8 | 36 ... lc cp cụng ty ca Sony | 14 I Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc cp cụng ty Cỏc hỡnh thc phỏt trin 2.3 Cỏch thc thit lp hot ng kinh doanh mi - Mua li - Liờn kt, liờn doanh - T u t mi | 15 I Cỏc hỡnh...
 • 41
 • 727
 • 3

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 8 cơ cấu của tổ chức kinh doanh ths nguyễn thị phương linh

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 8 cơ cấu của tổ chức kinh doanh ths nguyễn thị phương linh
... 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC  cấu tổ chức thức cấu tổ chức nhà quản trị doanh nghiệp tạo theo mục đích nhằm hoàn thành nhiệm vụ định  Thường gọi cấu tổ chức thức cấu ...  Thường gọi cấu tổ chức thức cấu tổ chức, thường gồm hai phận cấu thành:  cấu sản xuất  Bộ máy quản trị 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC  Thứ nhất, có mục ... đến hành vi cá nhân nhóm cấu thành nên tổ chức 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC       Hình thức pháp lý DN Nhiệm vụ kinh doanh Trình độ đội ngũ...
 • 20
 • 271
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 2: Quản trị quá trình sản xuất trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 2: Quản trị quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
... I- Quản trị trình sản xuất Khái niệm mục tiêu quản trị trình sản xuất a Khái niệm QTSX tổng hợp hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất QT trình sử dụng yếu tố đầu vào tạo thành sản phẩm/ ... hội với hiệu cao sở quán triệt vấn đề kinh tế thị trường:    Sản xuất ? Sản xuất cách ? Sản xuất cho ? Sơ đồ minh hoạ khái niệm TCSX DN  Sản xuất gì?   Sản xuất cho ? Sản xuất cách ? Khái ... cấu sản xuất doanh nghiệp   Cơ cấu sản xuất ? Cơ cấu khái niệm phản ánh bố cục chất mối quan hệ lượng bên trình SX DN CCSX tạo lập phận SX mối quan hệ phận để thực trình SX ý nghĩa cấu sản xuất...
 • 92
 • 253
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số biện pháp khắc phục lỗi cơ bản của học sinh khi làm các bài tập liên quan đến kiểu dữ liệu tệp trong chương trình tin học 11 ở trMột số kinh nghiệm dạy tốt chương III, hệ soạn thảo văn bản môn tin học 10 ở trường THPT lê lợiskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiskkn một số lưu ý khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng HợpTuần 8. Người mẹ hiềnMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyênsử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm NT test trong mạng lan giúp cho giáo viên tổ chức một tiết kiểm tra hoặc ôn tập nhanh chóng và học sinh ôn tập hiệu quả hơnBài 5. Cơ quan tiêu hoáBài 29. Một số loài vật sống dưới nướcSử dụng windows7, ofice 2013 vào giảng dạy chương II tin học 10 và chương II tin học 12 tại trường THCSTHPT quan hóaTạo hứng thú cho học sinh khi học phần bài toán và thuật toán tin học 10 qua việc kết hợp lôgic một số phương phápTích hợp các kiến thức toán học, vật lí, sinh học, địa lí, văn hóa dân gian, thực tiễn đời sống vào ôn tập chương 3 cấu trúc rẽ nhánh và lặp tin học 11 giúp nâng cao chất lượÚng dụng phần mềm ADOBE PRESENTER vào soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài giảng e learning, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học khi ôn tập tiết 68 tin học 10skkn sử dụng phương pháp quy hoạch động trong bồi dưỡng HSG cấp tỉnh môn tin họcskkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng đồ dùng dạy học diễn tả các thuật toán trong bài bài toán và thuật toán tin học 10 bảng sơ đồ khốiNhững kỹ năng cơ bản khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11