giáo trình về kinh tế học đại cương

Chương 1 khái quát về Kinh tế học đại cương

Chương 1 khái quát về Kinh tế học đại cương
... Kinh tế học Khái niệm kinh tế học ba câu hỏi Đường giới hạn khả sản xuất vài chi phí hội Phân loại kinh tế học Các mô hình kinh tế Lợi ích Kinh tế học Trong công việc Trong sống hàng ngày 1. Khái ... thực tế nhân, lựa chọn giải kinh tế vấn đề kinh tế - Khách quan - Chủ quan Các mô hình kinh tế - Mô hình kinh tế thị trường - Mô hình kinh tế huy - Mô hình kinh tế hỗn hợp Các mô hình kinh tế Mô ... trung vào vấn đề tổng thể kinh tế - Lạm phát, thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng, Dự báo xu hướng chu kỳ kinh doanh… Phân loại kinh tế học Kinh tế học thực chứng Kinh tế học chuẩn tắc -Mô tả, giải...
 • 15
 • 633
 • 0

Giáo trình kinh tế học đại cương_Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường pptx

Giáo trình kinh tế học đại cương_Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường pptx
... phép Bài Người tiêu dùng, người sản xuất hiệu thị trường Thặng dư người tiêu dùng  Sự sẵn sàng toán  Tính thặng dư người tiêu dùng thông qua đường cầu  Ảnh hưởng giá tới thặng dư người tiêu dùng ... dư người sản xuất tăng lên Q1 Q2 Lượng Thặng dư người SX giá tăng từ P1 lên P2 Hiệu thị trường Chỉ tiêu phản ánh phúc lợi kinh tế xã hội: Tổng thặng dư (tổng thặng dư người sản xuất người tiêu ... dùng Thặng dư người sản xuất  Chi phí sẵn sàng bán  Tính thặng dư người sản xuất thông qua đường cung  Ảnh hưởng giá tới thặng dư người sản xuất Hiệu thị trường 1 Thặng dư người tiêu dùng 1.1...
 • 38
 • 417
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương_Hàng hoá công cộng và các nguồn lực cộng đồng potx

Giáo trình kinh tế học đại cương_Hàng hoá công cộng và các nguồn lực cộng đồng potx
... BÀI 10 HÀNG HOÁ CÔNG CỘNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG Mục tiêu nghiên cứu Phân loại hàng hoá Hàng hoá công cộng nguồn lực cộng đồng Phân loại hàng hoá   Có nhiều loại hàng hoá cung cấp miễn ... cho tàu, thuyền vào cảng Trong trường hợp này, hải đăng lại hàng hoá tư nhân Nguồn lực cộng đồng (nguồn lực chung)    Do nguồn lực cộng đồng tính loại trừ nên xảy “bi kịch cộng đồng VD chăn ... kịch cộng đồng khác tuyệt chủng động vật hoang dã 10 Nguồn lực cộng đồng (tiếp)  Một vài nguồn lực cộng đồng quan trọng: Không khí nước  Các mỏ dầu trải dài lòng đất thuộc nhiều quốc gia  Các...
 • 13
 • 368
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1 TS trần thị lan hương

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1  TS trần thị lan hương
... khoa học xã hội khác triết học, xã hội học, lịch sứ, kinh tế trị, tâm lý học môn học nghièn cứu ngưòi quan hệ xã hội 1. 2 Kinh tể học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vĩ mô kinh tế học ... án kinh lế Kinh tế học chuân tấc khoa học phân lích maníi, lính dịnh lirợníi * Phân hiệt kinh tế học vi mỏ vù kinh học vĩ mô: - Kinh tế học vi mô khoa học nghiên cứu \'ấn đề kinh tế cụ thể tế ... trưóc thi đoTi vị lao động thứ 11 mang lại thu nhập 45 tạ thóc; đơn vị thứ 12 , 13 , 14 làm lì (bảng ) Bảng 1. 2 Diện tích đất (ha) 10 10 10 10 10 Số lao động 10 11 12 13 14 500 580 640 680 700 80 60...
 • 84
 • 276
 • 1

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 2 TS trần thị lan hương

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 2  TS trần thị lan hương
... QUỐC DÂN 2. 1 Vòng luân chuyển kinh tế vĩ mô đơn giản Một kinh tế có hàng triệu triệu đơn vị kinh tế như: hộ gia dinh, hãng kinh doanh, quan Nhà nirớc 'ĩrung ương địa phương, khu \ạrc kinh tế nước ... KINH T Ế v ĩ MÕ Kinh tê vĩ mô phân hệ kinh học nghiêti cứu hành vi người sản xuất tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tổng thể mối liên hệ bên kinh tế Kinh tế vĩ mô có nhiệm vụ giải thích vấn đề kinh ... tế nước Các đơn vị kinh tế có quan hệ hữu với tạo ncn mạng lưới giao dịch kinh tế Giả sử, ban đầu kinh tế gồm hai tác nhân bản: hộ gia đình hăng kinh doanh tạo nên vòng kinh tế khép kín Các giao...
 • 104
 • 238
 • 0

Giới thiệu chung về môn kinh tế học đại cương

Giới thiệu chung về môn kinh tế học đại cương
... học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc 3- Ba vấn đề kinh tế học 4- Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô 5- Đường giới hạn khả sản xuất chi phí hội Kinh tế học gì? • Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên ... có giới hạn 2 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc • Lý thuyết kinh tế thực chứng xem giới thực chủ thể cần nghiên cứu cố gắng giải thích tượng kinh tế xảy thực tế • Lý thuyết kinh tế ... cương Nội dung học phần Phần I: Những vấn đề chung kinh tế học (2t) - Kinh tế học gì? - Kinh tế vi mô vĩ mô - Đường giới hạn khả sản xuất Phần II: Kinh tế học vi mô - Lý thuyết cung cầu giá ( 6t)...
 • 28
 • 1,291
 • 4

kinh tế học đại cương chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC

kinh tế học đại cương chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC
... nào? Ba vấn đề ba vấn đề chung cho kinh tế, hệ thống kinh tế khác có cách giải khác Nền kinh tế gới có loại hình kinh tế: kinh tế mệnh lệnh, kinh tế thị trường tự kinh tế hỗn hợp Nền kinh tế mệnh ... KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC Vấn đề có ý nghĩa quan trọng q trình nghiên cứu kinh tế học phân biệt hai nhánh mơn học Đó là, nhánh thứ Kinh tế học thực chứng nhánh thứ hai kinh ... lớn nhà kinh tế trí chia kinh tế học thành Kinh tế học vi mơ Kinh tế học vĩ mơ Cách chia bao qt số lượng lớn mơn học kinh tế cụ thê Kinh tế học vi mơ Kinh tế học vi mơ nghiên cứu chi tiết định...
 • 24
 • 1,247
 • 0

Trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương

Trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương
... gọi là: a Kinh tế học vĩ mô b Kinh tế học vi mô c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trờng 13 Một lý thuyết hay mô hình kinh tế là: a Phơng trình toán học b Sự dự ... họ giao dịch với gọi là: a Kinh tế học vĩ mô b Kinh tế học vi mô c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố nh thất ... thực tế, định hớng sách xác suất kinh tế học Một môn khoa học khách quan mức độ nào? Một môn khoa học xã hội khách quan mức độ nào? Tại loại bỏ hoàn toàn tính chủ quan nghiên cứu kinh tế học? ...
 • 113
 • 1,632
 • 6

Bài 11 - Kinh tế học đại cương ( GDP)

Bài 11 - Kinh tế học đại cương ( GDP)
... Mt s ch tiờu khỏc v thu nhp - Sn phm quc dõn rũng (NNP) - Thu nhp quc dõn (NI) - Thu nhp kh dng (DI) 23 Mi quan h gia cỏc ch tiờu tng sn phm v thu nhp NPI NX GNP (theo giỏ th trng) NPI G GDP ... tiờu Doanh thu (= GDP) Th trng hng hoỏ, dch v Bỏn hng hoỏ, dch v Chi tiờu (= GDP) Mua hng hoỏ, dch v Doanh nghip H gia ỡnh Lao ng, t, t bn u vo sn xut Tin lng, a tụ, li nhun (= GDP) Th trng cỏc ... GDP (millions of USD) GDP per capital Rank (out of 180 countries) GDP per capital ( USD) Rank (out of 180 countries) United State 12,485,725 42,000 Japan 4,571,314 35,757 14 China 2,224, 811 1,709...
 • 33
 • 2,741
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương
... Không câu Câu 8: Trong kinh tế sau phủ giải vấn đề đợc sản xuất ra, sản xuất nh sản xuất cho ai? a Nền kinh tế thị trờng b Nền kinh tế hỗn hợp c Nền Kinh tế kế hoạch hoá tập trung d Nền kinh tế ... công ty lớn 58 Kinh tế vĩ mô môn học nghiên cứu: a Các thị trờng ngành hàng b Hành vi toàn kinh tế c Các tổng lợng phản ánh hoạt động toàn kinh tế e Tất điều e b c Câu 59 Kinh tế vĩ mô nghiên ... dần d Có động để trrì bảo tồn tài sản e Không câu 57 Các nhà kinh tế học vĩ mô đợc phân biệt với nhà kinh tế học vĩ mô nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm nhiều đến: a Tổng doanh thu công ty lớn so...
 • 18
 • 886
 • 20

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)
... lãi = 110 – 104 =  Lãi suất thực tế = 6/100 = 6% = 10% - 4%  20 Thất nghiệp 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp 21 3.1 Khái niệm ... lường khối lượng tiền tệ: -Tiền mặt M1 Có tính toán -Các loại tài khoản cao (dễ chấp nhận); dễ quy đổi viết séc tiền mặt -Tiền gửi không kỳ hạn -M1 -Tiền gửi tiết kiệm M2 -Tiền gửi có kỳ hạn ngắn ... 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong kinh tế luôn có số người thất nghiệp Điều không tránh khỏi Thất nghiệp tự nhiên lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu kinh tế 27 3.3 Các...
 • 37
 • 1,041
 • 0

bài giảng kinh tế học đại cương - bài 7 vận dụng chi phí xã hội của việc đánh thuế

bài giảng kinh tế học đại cương - bài 7 vận dụng chi phí xã hội của việc đánh thuế
... Bài Vận dụng: Chi phí hội việc đánh thuế Mục tiêu nghiên cứu  Sử dụng công cụ thặng dư để lý giải cách toàn diện tác động thuế việc gây giảm sút phúc lợi kinh tế bên tham gia ... I Chi phí hội việc đánh thuế 1.1 Thuế tác động tới người tham gia thị trường ntn? PM A S B C P* PB E D D F Q1 Q* 1.1 Thuế tác động tới người tham gia thị trường ntn? (tiếp) Trước thuế Sau thuế ... doanh thu thuế - Ban đầu doanh thu thuế tăng với thuế suất Nhưng sau thuế suất tiếp tục tăng doanh thu thuế bắt đầu giảm (do quy mô thị trường bị thu hẹp nhiều) Doanh thu thuế Đường Laffer Thuế suất...
 • 12
 • 727
 • 0

Đề cương chi tiết kinh tế học đại cương pps

Đề cương chi tiết kinh tế học đại cương pps
... Chapter KINH TẾ VI MÔ Chương 02 Cung, cầu thị trường Bài đọc: (1) Chương 2; Hoặc (4) chương 3, (3) Chapter 3, 4, 20 Chương 03 Hành vi người tiêu dùng Bài đọc: (1) Chương 3; Hoặc (4) Chương Số tiết ... Nội dung Chương 07 Ổn định kinh tế vĩ mô: lạm phát thất nghiệp Bài đọc: (2) Chương 8; Hoặc (4) Chương 29 (3) Chapter Chương 08 Tiêu dùng đầu tư Bài đọc: (2) Chương Số tiết 3 (3) Chapter Chương ... 05 Họat động thị trường Bài đọc: (1) Chương 6,7 Hoặc (4) Chương 8,9,10 (3) Chapter 23, 24, 25 KINH TẾ VĨ MÔ Chương 06 Hạch toán thu nhập quốc dân Bài đọc: (2) Chương Hoặc (4) Chương 21, 22 (3)...
 • 3
 • 707
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về kinh tế học đại cươngkinh tế học đại cương giáo trìnhgiáo trình kinh tế học đại cương downloadgiáo trình kinh tế học đại cươnggiáo trình kinh tế học đại cương pdfgiáo trình toán kinh tế trường đại học kinh tế quốc dânPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Tìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Cấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6