Xây dựng học liệu tiếng anh chủ đề bảo vệ tài nguyên môi trường biển hải đảo

Các biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở trường mầm non vĩnh quỳnh

Các biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở trường mầm non vĩnh quỳnh
... 2012 - 2013 Trờng mầm non Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thu Hà Mụ hỡnh ng vt sng di bin Mụ hỡnh th gii ng vt PH LC Sáng kiến kinh nghiệm 34 Năm học 2012 - 2013 Trờng mầm non Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thu Hà ... - 2013 Trờng mầm non Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thu Hà Gúc tuyờn truyn ca nh trng Gúc tuyờn truyn ca lp MGL A2 PH LC Sáng kiến kinh nghiệm 37 Năm học 2012 - 2013 Trờng mầm non Vĩnh Quỳnh Nguyễn ... chuyờn mụn, chiu cú tớch hp ni dung giỏo dc mụi trng bin, hi giỏo viờn Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2012 - 2013 Trờng mầm non Vĩnh Quỳnh Thỏng 3,4/2013 Thỏng 5/ 2013 Nguyễn Thu Hà o cho tr...
 • 39
 • 119
 • 0

Tài liệu tập huấn giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo cấp Tiểu học môn đạo đức

Tài liệu tập huấn giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo cấp Tiểu học môn đạo đức
... định Mục tiêu giáo dục TNMTBĐ qua môn Đạo đức tiểu học? Nhóm 3;4: Nêu hình thức, phương pháp dạy học mức độ tích hợp giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo môn đạo đức tiểu học Hoạt động ... Phương pháp hình thức giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua môn đạo đức: - Dạy học tích hợp GDTNMTBHĐ qua môn đạo đức cần qua hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em giáo dục kỷ sống; - ... hoạt động 1 Mục tiêu: - Giáo dục tài nguyên, môi trường biển hải đảotrong môn đạo đức nhằm giúp HS bước đầu nhận thức vai trò, ý nghĩa to lớn tài nguyên, môi trường biển hải đảo công phát triển quê...
 • 8
 • 738
 • 0

giáo án tích hợp liên môn địa lý 9 chủ đề PHÁT TRIỂN TỔNG hợp KINH tế và bảo vệ tài NGUYÊN môi TRƯỜNG BIỂNđảo

giáo án tích hợp liên môn địa lý 9 chủ đề PHÁT TRIỂN TỔNG hợp KINH tế và bảo vệ tài NGUYÊN môi TRƯỜNG BIỂN – đảo
... 9) Phát triển tổng hợp bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo + Bài 39 (Lớp 9) Phát triển tổng hợp bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo + Bài 40 (Lớp 9) Thực hành: Đánh giá tiềm kinh tế đảo ... sau: - Môn Địa lí: + Bài 24 (Lớp 8) Vùng biển Việt Nam + Bài 38 (Lớp 9) Phát triển tổng hợp bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo + Bài 39 (Lớp 9) Phát triển tổng hợp bảo vệ tài nguyên môi trường ... trọng biển đảo Việt Nam vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển đảo cho hợp lí, để phát triển tổng hợp ngành kinh tế biển nâng cao ý thức việc bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền...
 • 34
 • 1,142
 • 17

Kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa địa lí 9 phần “phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo”

Kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa địa lí 9 phần “phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo”
... triển tổng hợp kinh tế bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo” Các kênh hình sách giáo khoa Địa 9, phần “ Phát triển tổng hợp kinh tế bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo” nằm học 38, 39 ... phát triển địa Sử dụng kênh hình sách giáo khoa Địa phần Phát triển tổng hợp kinh tế bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo” 2.1 Số lượng kênh hình sách giáo khoa Địa phần “ Phát triển ... hỏi giáo viên sử dụng dạy học phải linh hoạt, sáng tạo 2.2 Một số kinh nghiệm sử dụng kênh hình sách giáo khoa Địa phần “ Phát triển tổng hợp kinh tế bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo”...
 • 22
 • 251
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊNmôi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊN – môi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG
... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG **************** BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP, SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN ... CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MĐTT 2.1 Định hướng sử dụng TN MT biển Việt Nam theo ... sở đánh giá mức độ tổn thương TN MT vùng biển đới ven biển Việt NamCác CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG...
 • 58
 • 369
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ cho Văn phòng Bộ Tài nguyênMôi trường

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ cho Văn phòng Bộ Tài nguyên – Môi trường
... N HAI NGHIÊN C U XÂY D NG DANH M C H Quy trình ph ngun Mơi tr TÀI NGUN VÀ MƠI TR KIL OBO OKS CO M CHO V N PHỊNG B S NG ng pháp xây d ng danh m c h s c a V n phòng B Tài ng 1.1 c n c đ xây d ng ... TUYẾN Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho V n phòng BTN&MT 2.1 Mơ t nhi m v c a b ph n V n phòng - Phòng T ng h p: KIL OBO OKS CO M Phòng T ng h p tr c thu c V n phòng B , có nhi m v tham m u cho Lãnh ... hai: Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho c quan Quy trình ph ng pháp xây d ng (DMHS) Nghiên c u xây d ng (DMHS) cho V n phòng B Tài ngun Mơi tr ng 2.1 Mơ t nhi m v c a b ph n thu c V n phòng B 2.2 Ngun...
 • 28
 • 118
 • 0

Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
... Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I Mục đích, yêu cầu Cung cấp cho học viên số kiến thức pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trường, khái niệm, nguyên tắc, ... phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cố môi trường II Pháp luật bảo vệ rừng III Pháp luật bảo vệ tài nguyên nước IV Pháp luật bảo vệ tài nguyên khoáng sản V Pháp luật bảo vệ nguồn lợi ... học pháp luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ...
 • 29
 • 732
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG pot

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG pot
... phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cố môi trường II Pháp luật bảo vệ rừng III Pháp luật bảo vệ tài nguyên nước IV Pháp luật bảo vệ tài nguyên khoáng sản V Pháp luật bảo vệ nguồn lợi ... Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I Mục đích, yêu cầu Cung cấp cho học viên số kiến thức pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trường, khái niệm, nguyên tắc, ... học pháp luật bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ...
 • 29
 • 332
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục
... vấn đề gì? A Cách mà tiếng Latin trở thành ngôn ngữ chết B Tương đồng khác biệt tiếng Latin tiếng Anh C Quá trình Latinh hóa tiếng Anh D tương lai tiếng Anh Giải thích: Bài viết nói trình tiếng ... phương có tảng xuất phát từ tiếng Anh chuẩn Các nhà ngôn ngữ học dự đoán rằng, giống tiếng Latin, tiếng Anh lan rộng phổ biến biến ngôn ngữ khởi đầu từ tiếng Anh trở thành ngôn ngữ độc Họ cảm thấy ... dụng tiếng Latin ngôn ngữ, người nước lấy gốc rễ tiếng Latin chuyển chúng sang ngôn ngữ riêng Do đó, phổ biến tiếng La tinh lý cuối rơi rụng Như tiếng Latinh nhiều kỷ trước, tiếng Anh nhanh chóng...
 • 13
 • 262
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng dự thảo Luật tài nguyênmôi trường biển, hải đảo " docx

Tài liệu Báo cáo
... o; cỏc quy nh ca cỏc lut chuyờn ngnh liờn quan n quy hoch, cp phộp khai thỏc, s dng ti tạp chí luật học số 4/2011 nghiên cứu - trao đổi nguyờn v BVMT bin cõn nhc a cỏc quy nh qun lớ mang tớnh ... phũng; du lch; giao thụng, ti bin; nuụi trng, khai thỏc v ch bin thu sn; thm dũ v khai tạp chí luật học số 4/2011 thỏc du khớ v.v Hin cỏc lnh vc qun lớ chuyờn ngnh ny c mt s o lut chuyờn ngnh ... trng vi phm phỏp lut v phỏp lut mi cú sc rn e Vi cỏch tip cn nh vy, chỳng tụi cho rng tạp chí luật học số 4/2011 nghiên cứu - trao đổi D tho Lut TN&MT bin, hi o cn cú mt chng quy nh v tra x...
 • 6
 • 347
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu lưu hành nội bộ)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu lưu hành nội bộ)
... Cấu trúc tài liệu: Tài liệu: Giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THCS Tài liệu: Hướng dẫn GV sử dụng tài liệu Giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THCS III Hướng dẫn sử ... ĐỨC - ĐỖ ANH DŨNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (Tài liệu dành cho giáo viên, lưu hành nội bộ) 28 Mục lục Phần ... vệ môi trường cách sống thân thiện với môi trường biển, đảo cần thiết Tài liệu Hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo cấp trung học sở biên soạn giúp giáo viên học...
 • 167
 • 533
 • 0

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM VÀ SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM VÀ SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... thắc mắc theo chủ đề: Chủ đề 1: Tài nguyên môi trường biển bảo vệ tài nguyên môi trường biển Chủ đề 2: Sự biến đổi khí hậu Chủ đề 3: Một số nội dung Luật tài nguyên môi trường biển Chủ đề 4: Sưu ... hùng biện chủ đề: Chủ đề 1: Tài nguyên môi trường biển bảo vệ tài nguyên môi trường biển Chủ đề 2: Sự biến đổi khí hậu Chủ đề 3: Một số nội dung Luật tài nguyên môi trường biển Chủ đề 4: Sưu ... công: Nhóm Chủ đề 1: Tài nguyên môi trường biển bảo vệ tài nguyên môi trường biển Nhóm Chủ đề 2 :Sự biến đổi khí hậu Nhóm Chủ đề 3: : Một số nội dung Luật tài nguyên môi trường biển Nhóm Chủ đề 4:...
 • 57
 • 362
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm mầm non một số biện pháp lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyênmôi trường biển, hải đảo trong1 số chủ đề cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non a ngọc hồi

sáng kiến kinh nghiệm mầm non một số biện pháp lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong1 số chủ đề cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non a ngọc hồi
... vệ tài nguyên môi trường biển đảo Đứng trước thực tế ấy, Tôi mạnh dạn đ a vài biện pháp việc lồng nội dung giáo dục với đề tài: sáng kiến kinh nghiệm mầm non Một số biện pháp lồng ghép nội dung ... dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo trong1 số chủ đề cho trẻ tuổi trường mầm non A Ngọc Hồi Thời gian áp dụng từ: 10/09/2012- 15/ 4/2013 Trẻ cung cấp nhiều kiến thức tài nguyên, môi ... PHÁP 83% 75% xã hội 1 Biện pháp 1: Lồng ghép nội dung giáo dục tài nguyên môi trường vào biển, hải đảo vào số tiết học phù hợp với chủ đề Trong chương trình giáo dục mầm non, nội dung giáo dục lĩnh...
 • 22
 • 310
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: làm thế nào để bảo vệ tài nguyên môi trườngvấn đề bảo vệ tài nguyên môi trườngsử dụng kênh hình trong sách giáo khoa địa lí 9 phần phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảobai luan tieng anh chu de bao ve moi truonggiáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hoá và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng hơn đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiệnbai du thi tich hop lien mon cua hoc sinh ve viec bao ve tai nguyen moi truongvề xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và huy động nguồn lực để bảo vệ tài nguyên khoáng sảnxây dựng tôn tạo csvc môi trường cảnh quan nhà trường học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường giữ gìn vệ sinh chung vệ sinh cá nhânbài luận tiếng anh về tài nguyên môi trườnglớp 6 đã học những văn bản nào giới thiệu về những danh lam thắng cảnh di tích lịch sử hoặc vấn đề bảo vệ giữ gìn môi trường trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6nc xay dung cac thang bac va chi tieu danh gia o nhiem moi truong bien trong diem o mot so vung phat trien nuoi trong hai san va du lichnhững vấn đề về tài nguyên môi trườngtài liệu quản lý nhà nước về tài nguyên môi trườngcác biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừngtài liệu giáo dục tài nguyên môi trường biển đảoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học