Bai giang MIỄN DỊCH

Bài giảng miễn dịch học đại cương đh y dược TP HCM

Bài giảng miễn dịch học đại cương  đh y dược TP HCM
... trình học (1) Miễn dòch học đại cương Đại cương Miễn dòch học  Cơ quan tế bào miễn dòch  Kháng nguyên  Kháng thể  Bổ thể  Đáp ứng miễn dòch  Nhóm phù hợp mô  Quá mẫn cảm Chương trình học ... BỆNH NGUYÊN Bệnh nguyên học (Etiology) nghiên cứu nguyên nhân g y bệnh điều kiện phát sinh Bệnh nguyên học có ý nghóa quan trọng lý luận thực hành Phát nguyên nhân g y bệnh vấn đề y học Quan ... phát huy tác dụng nguyên nhân Nguyên nhân điều kiện g y nên bệnh gọi y u tố bệnh nguyên Nguyên nhân bệnh theo qui luật nhân Y u tố bệnh nguyên bao gồm: Y u tố bên ngoài: vật lý, hóa học, học, ...
 • 43
 • 1,187
 • 3

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... TH2 hoạt tính sinh học chúng H-ớng TH2 H-ớng TH1 Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào (các vi sinh vật nội bào) Tế bào T IL-2 IFN- TNF IL-4 IL -5 Đáp ứng miễn dịch dịch thể (các ký sinh trùng) ... khuẩn sống tế bào, dị Ag - Tế bào TCD4 (regulator) biệt hoá thành Th2 - Tiết cytokin: IL-4, IL -5 , IL6, IL-10, IL-13 - Các cytokin kích thích hoạt động Basophil, Esinophil - Kích thích tế bào B sản ... hoà miễn dịch: tế bào T regulator (iu khin) đảm nhận: 22 Nếu kháng nguyên vi khuẩn ký sinh bên tế bào virus - Tế bào TCD4 (regulator) biệt hoá thành Th1 - Tiết cytokin IL-2, IL-3, TNF-, TNF-,...
 • 32
 • 523
 • 8

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... lên HPRT Tiết KT M-B +++ +++ +++ M-M +++ - - M cô đơn +++ - - B-B - +++ +++ B cô dơn - +++ +++ 28 B-ớc 3: Duy trì phát triển tế bào M-B loại trừ tế bào khác: Duy trì tế bào M-B tế bào vừa có ... + + % IgG 65 - 70 23 - 28 4-8 3- 4 21 IgM Có trọng l-ợng phân tử lớn lớp kháng thể: 900.000 Dalton, số lắng 19S.Vì có mặt lòng mạch máu Tồn d-ới dạng pentame phân tử IgM monome - c liên kết ... IgM2 22 11 23 24 12 IgA Có hai dạng: IgA huyết thanh: d-ới dạng Monomer IgA tiết( sIgA ): dịch ngoại tiết (n-ớc bọt, dịch tiêu hoá, dịch khí phế quản, dịch âm đạo ) IgA tiết: Tồn d-ới dạng...
 • 33
 • 391
 • 3

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... B54 (22 ) Cw8 DR7 DQ8(3) A19 B16 B55 (22 ) Cw9(w3) DR8 DQ9(3) A23(9) B17 B56 (22 ) Cw10(w3) DR9 A24(9) B18 B57(17) DR10 A2403 B21 B58(17) DR11(5) A25(10) B 22 B59 DR 12( 5) A26(10) B27 B60(40) DR13(6) A28 ... DQ DP A1 B5 B49 (21 ) Cw1 DR1 DQ1 DPw1 A2 B7 B50 (21 ) Cw2 DR103 DQ2 DPw2 A203 B703 B51(5) Cw3 DR2 DQ3 DPw3 A210 B8 B51 02 Cw4 DR3 DQ4 DPw4 A3 B 12 B5103 Cw5 DR4 DQ5(1) DPw5 A9 B13 B 52( 5) Cw6 DR5 DQ6(1) ... chng li c protein ln hapten NO2 NO2 F + NH2 CH2 Protein 2, 4-Dinitrofluorobenzen kháng nguyên không hoàn chỉnh hay gọi hapten NO2 NO2 NH CH2 Protein 2, 4- Dinitrophenyl- protein kháng nguyên hoàn...
 • 29
 • 398
 • 2

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... ứng viêm 11 Các thành phần miễn dịch bẩm sinh  Các protein gọi cytokines có vai trò điều hoà phối hợp hoạt động tế bào hệ miễn dịch bẩm sinh 12 9 /13 /2 012 13 Miễn dịch đặc hiệu Miễn dịch dịch thể ... miễn dịch kháng nguyên thân (tự kháng nguyên) hình thành bệnh tự miễn 14 9 /13 /2 012 29 HỆ THỐNG MIỄN DỊCH Hình: Hệ thống vị trí quan miễn dịch người 30 *gut-associated lymphoid tissue (GALT) 15 ... kháng thể lƣu động máu 15 16 9 /13 /2 012 MIỄN DỊCH TẾ BÀO Các quan lympho trung ƣơng Các quan lympho ngoại biên Miễn dịch chủ động thụ động 9 /13 /2 012 Tính đặc hiệu đa dạng  Thành phần kháng nguyên...
 • 20
 • 413
 • 2

Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh

Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh
...  Miễn dòch với bệnh cụ thể  Ghi nhớ tác nhân gây bệnh MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN THÍCH ỨNG CHỦ ĐỘNG THỤ ĐỘNG Nhân tạo Tự nhiên Nhân tạo Tự nhiên  Miễn dòch tự nhiên (còn gọi sẵn có): sinh có  Miễn ... sinh có  Miễn dòch cá nhân  Miễn dòch giống  Miễn dòch loài  Miễn dòch chủ động:  Cơ thể tự tạo kháng thể  Bền vững  Miễn dòch thụ động:  Kháng thể đưa từ vào  Kém bền Tính chất:  Tính ... 1 Phân loại miễn dòch Đặc điểm, tính chất kháng nguyên, kháng thể Đặc điểm, tính chất vaccin, kháng HT Mô tả triệu chứng, cách điều trò dự phòng số bệnh chương trình TCMR  Miễn dòch: khả...
 • 40
 • 723
 • 10

Bài giảng miễn dịch đặc hiệu

Bài giảng miễn dịch đặc hiệu
... Các loại đáp ứng miễn dòch • MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN HAY MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU Khả tự bảo vệ sẵn có sinh mang tính di truyền thể lòai MIỄN DỊCH THU ĐƯC HAY MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU (miễn dòch thích ứng, ... ứng miễn dòch điều phối” Tín hiệu: protein lymphokin, cytokin chemokin chất trung gian kích thích hoạt động tế bào thuộc hệ thống miễn dòch ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU • Tính đặc hiệu ... Da: mô lympho phụ thuộc da QUÁ TRÌNH MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU • Giai đoạn nhận diện kháng nguyên • Giai đoạn cảm ứng • Giai đoạn hiệu ứng QUÁ TRÌNH MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU • Giai đoạn nhận diện kháng nguyên...
 • 66
 • 446
 • 0

Bài giảng miễn dịch tế bào

Bài giảng miễn dịch tế bào
... 2 Vai trò tế bào Lympho T (LT) đáp ứng miễn dòch tế bào 2.1 Lympho TDH : - Kích thích LTDH giống kích thích LB không phụ thuộc tuyến ức - KN + Thụ thể LTDH  nội bào hóa  tăng sinh ... lymphokin tăng sinh biệt hóa LTC  chất độc tế bào  tác động đến TB đích - Chức LTC giống tế bào NK ( natural killer) - LTC có vai trò đề kháng chống tế bào bò nhiễm virus, KST - LTI LTC có vai ... đơn bào từ máu đến chỗ viêm kích hoạt chúng  Các đại thực bào tiết yếu tố gây độc tế bào  phản ứng viêm cuối  Người chưa nhiễm lao: Phản ứng âm - LTDH thành lập trình nhiễm khuẩn nội bào ...
 • 10
 • 235
 • 0

Bài giảng Miễn dịch và TCMR

Bài giảng Miễn dịch và TCMR
... gây miễn dịch  Tạo miễn dịch thụ động  Kém bền 19/07/2014 Dr Thinh - Tay Ninh Medical 12 Phân loại:  Kháng huyết trích từ động vật: • Kháng độc tố: bạch hầu, uốn ván … • Kháng vi khuẩn: dịch ... loại miễn dịch Đặc điểm, tính chất kháng ngun, kháng thể Đặc điểm, tính chất vaccin, kháng HT Trình bày lịch tiêm chủng mở rộng vấn đề lưu ý 19/07/2014 Dr Thinh - Tay Ninh Medical  Miễn dịch: ... Medical 19 19/07/2014 Dr Thinh - Tay Ninh Medical 20  Miễn dòch chủ động:  Cơ thể tự tạo kháng thể  Bền vững  Miễn dòch thụ động:  Kháng thể vào 19/07/2014 đưa Dr Thinh - Tay Ninh Medical từ...
 • 29
 • 53
 • 0

Bài giảng miễn dịch antigen

Bài giảng miễn dịch  antigen
... Lymphocyte Antigen) Kháng nguyên phát lần đầu tế bào lymphô người ( Dausset năm 1958), có tên Human Lymphocyte Antigen, viết tắt HLA Có vai trò quan trọng ghép quan nhiều chế miễn dịch khác ... phải kết hợp với protêin ( protêin thể chủ), protêin gọi protein tải ( carrier protein) Đáp ứng miễn dịch sinh có tính đặc hiệu với phần kháng nguyên protêin Polysaccarit, Lipit phức tạp, Gốc hoá ... phân tử lạ vật lạ, thường protein, xâm nhập vào thể chủ có khả kích thích thể chủ sinh đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống lại chúng 1.2.Thế lạ: Lạ kháng nguyên có nguồn gốc di truyền khác với thể...
 • 40
 • 266
 • 0

Bài giảng miễn dịch bổ thể

Bài giảng miễn dịch bổ thể
... hâm kháng huyết 560., Bổ thể Bổ thể có huyết thể gây miễn dịch lẫn huyết thể cha đợc gây miễn dịch KHT không hâm 560 KHT hâm 560 HT thể cha gây MD 2.Hai đờng hoạt hoá bổ thể 2.1.Con đờng cổ điển ... tác dụng phá vỡ màng tế bào đích Viết tắt C ( complement) Sở dĩ gọi Bổ thể Bordet (1910) phát : Bổ thể có tác dụng hỗ trợ kháng thể việc tiêu huỷ tế bào lạ Thí nghiệm Bordet Phẩy khuẩn tả Huyết ... bổ thể 1.Định nghĩa Bổ thể: Là họ ( family) protêin huyt hoạt động theo kiểu phản ứng dây chuyền ( yếu tố trớc...
 • 11
 • 124
 • 0

Bài giảng miễn dịch kháng thể

Bài giảng miễn dịch kháng thể
... mạc ruột chế để vào máu thời kỳ trẻ bú mẹ .IgG thông qua Fc qua thai để vào thể thai nhi 2.3.Chức kháng thể phối hợp miễn dòch đặc hiệu không đặc hiệu: Sựï tiãún họa âem lải cho sinh váût kh nàng ... viãm tåïi vë trê xáøy sỉû kãút håüp KN-KT (hồûc nåi chụn g làõn g ân g) 2.3.hoạt hóa bổ thể ( xem phần bổ thể ) Xin cám ơn ! ...
 • 41
 • 94
 • 0

Bài giảng miễn dịch phức hợp MHC

Bài giảng miễn dịch phức hợp MHC
... Muc tiờu Hiểu trình bày vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày cách khái quát cấu trúc phân tử MHC lớp I MHC lớp II Trình bày trình diện kháng nguyên MHC- I, MHC- II Phân biệt tế bào trình diện ... ghộp Cú PhD Nguyn Vn ụ B mụn: MD-SLB S cm gen MHC trờn nhim sc th ngi v chut v chc nng ngi MHC nm trờn nhim sc th s chut MHC nm trờn NST 17 MHC cú chc nng trỡnh din khỏng nguyờn Nov 12, 2015 ... ụ B mụn: MD-SLB Nov 12, 2015 Phõn t MHC lp I Peptid Phõn t MHC lp II Peptid PhD Nguyn Vn ụ B mụn: MD-SLB 12 S mm ca v trớ gn peptid phõn t MHC Cỏc phõn t MHC cú cỏc v trớ gn peptid mm t rt sm...
 • 29
 • 182
 • 1

Xem thêm