thực hành môn học EPU

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() ... ,PhanSo b);  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo ... else if(b>a)  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 1,364
 • 0

Đề cương thực hành môn học: Thuế

Đề cương thực hành môn học: Thuế
... tiêu số thuế GTGT mà CSKD dự kiến đề nghị hòan kỳ sau Nếu không ghi vào mã số [42] số thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp Nếu sau CSKD gửi văn hồ sơ đề nghị hòan thuế quan thuế ... Cách lập Tờ khai thuế GTGT - Từ tiêu [1] đến tiêu [9] : CSKD ghi kỳ kê khai thuế thông tin đăng ký thuế với quan thuế Nếu có thay đổi thông tin từ tiêu [2] đến tiêu [9], CSKD phải thực đăng ký bổ ... kinh doanh chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT mà không hạch tóan riêng - Dòng số (5) “ Thuế GTGT HHDV mua vào khấu trừ kỳ (5) = (4)x(3) TỜ KHAI THUẾ GTGT I/ Nguyên tắc lập tờ khai thuế GTGT Số...
 • 9
 • 273
 • 4

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng
... 18-3 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:36 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng Hình 18-4 Hình 18-5 Hình 18-6 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:37 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng ... 17-8 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:26 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng *Chú ý: Khi tháo CHK, van trạng thái đóng d -Cơ cấu khởi động cấu dùng để giúp cho động dễ nổ, nhiệt độ động ... lanh động để bảo đảm tia lửa đặt vào phải lúc, nhằm bảo đảm thực hiệu suất công suất động Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:46 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng II YÊU CẦU Trước thực phải...
 • 58
 • 661
 • 4

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel docx

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel docx
... 7 10 11 12 13 14 15 A B C D Stt Loại hộ Số cũ Số SH-A SH-C SX-B SX-C DV-A 10 00 15 00 210 0 3500 4000 10 80 19 00 3500 8500 4500 10 DV-B SH-B SX-A DV-C DV-C 7000 12 00 2500 6000 310 0 7500 14 50 4000 ... 15 3 12 4 ÚC 45 36 Yêu cầu: Tạo bảng tính vẽ đồ thò biểu diễn vốn đầu tư số dự án nước (Đồ thò dạng LINE BAR) Trang Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh Phần MS Excel BÀI THỰC HÀNH 7 10 11 12 ... đối trang bảng tính Nhấp vào công cụ Save để lưu sau hoàn thành bảng tính Trang Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh BÀI THỰC HÀNH Phần MS Excel A Nội dung: Nhập liệu thực tính toán Sheet...
 • 10
 • 552
 • 2

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word pdf

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word pdf
... Xaphia 10 Opal Hồng 10 Đồ thiếc 50 Vàng 11 Topa Lay ơn 11 Thép 55 Ngọc lục bảo 12 Ngọc lam Đóa 12 Vải lanh 60 Kim cương Trang Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH Thực ... 3 .1/ 95/98 Windows NT Netware Unix Network PC Linux OS/2 Khác BIỂU ĐỒ TỶ LỆ % 89,9 81, 5 49 ,1 45,7 41, 1 13 ,5 9,3 7,9 Trang Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH Thực ... ngày ………… tháng ………… năm 2004 (học viên ký tên) Trang 12 Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH 13 Thực hành thao tác: tạo bảng biểu, tính toán bảng, vẽ đồ thò Yêu...
 • 14
 • 395
 • 5

Tài liệu thực hành môn học PLC potx

Tài liệu thực hành môn học PLC potx
... Trang 14 Tài liệu thực hành môn học PLC Viết chương trình báo học tự động Trường Đại Học Cần Thơ Trang 15 Tài liệu thực hành môn học PLC Trang 16 Tài liệu thực hành môn học PLC BÀI THỰC HÀNH 1.1 ... Trang Tài liệu thực hành môn học PLC Trang Tài liệu thực hành môn học PLC BÀI THỰC HÀNH 1.1 MỤC ĐÍCH - Giúp sinh viên tìm hiểu lệnh di chuyển liệu từ vùng nhớ sang vùng nhớ khác, di chuyển khối liệu, … ... trình lặp lại Trang 10 Tài liệu thực hành môn học PLC Trang 11 Tài liệu thực hành môn học PLC BÀI THỰC HÀNH 1.1 MỤC ĐÍCH - Giúp sinh viên tìm hiểu lệnh so sánh hai số thực, hai số nguyên, hai...
 • 29
 • 226
 • 2

BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HỌC

BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HỌC
... trạng biện pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học SV người DTTS ngành SPMN Chương 3: Đề xuất thực nghiệm số biện pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học ... SV trình học tập 1.5 Biện pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học đại học cho SV 1.5.1 Khái niệm biện pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học đại học cho ... đòi hỏi trường đại học phải có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ SV nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học Biện pháp nâng cao khả thích ứng với hoạt động thực hành môn học cho SV cách làm...
 • 145
 • 1,785
 • 0

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG docx

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG docx
... ứng xung h(t )  e t u (t ) tín hiệu vào x(t )  u (t  1)  u (t  2) 2-8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG ( bài) Họ tên sinh viên: ... radian frequency w 2000 Hình 1.9 Các đồ thị cho Bài 1.8 1-8 30 270 300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG ( bài) Họ tên sinh viên: ... 4.9 Tín hiệu vào cho Bài 4.5  Các em vẽ tín hiệu sau chạy mô lên Hình 4.10 1.5 vin(t) vC(t) 0.5 -0.5 10 Hình 4.10 Các tín hiệu vào/ra cho Bài 4.5 4-6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC...
 • 43
 • 474
 • 1

bài tập thực hành môn học kinh tế lượng

bài tập thực hành môn học kinh tế lượng
... cho thấy mô hình sau khắc phục hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế sử dụng mô hình để dự báo cho năm tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn!!! 15 ... tuân theo qui luật phân phối chuẩn III Phân tích kết luận tính qui luật thay đổi giá trị biến kinh tế mô hình hồi qui Ý nghĩa hệ số hồi qui β = 0.620760 : nhập tăng giảm (triệu USD) điều kiện ... thấy nhập đầu tư ảnh hưởng chiều tới biến động giá trị xuất Điều hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế R2 = 0,912878 cho thấy : nhập đầu tư giải thích 91,2878% thay đổi xuất Khoảng tin cậy hệ số...
 • 15
 • 419
 • 6

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - Bài 2 pot

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - Bài 2 pot
... hiệu vào Hình 2. 10 Lưu ý: Tín hiệu sin tạo từ khối Signal Generator Sources Simulink Library Browser 2- 7 1.5 0.5 -0 .5 -1 -1 .5 -2 -2 .5 10 15 20 25 Hình 2. 10 Dạng tín hiệu cho Bài 2. 5 Bài 2. 6 (về ... convolution of e -2 ( t -2 ) u(t -2 ) and e-3(t+3) u(t+3) 0.16 0.14 0. 12 y(t) 0.1 0.08 0.06 0.04 0. 02 -1 t Hình 2. 5 Đồ thị cho Bài 2. 3 Bài 2. 4 (thực có hướng dẫn PTN): Vẽ đáp ứng hệ thống không liên ... thị sau thực chương trình vào Hình 2. 11 Response of a second-order system by iteration output input y(n) -1 -2 -3 -4 n 10 Hình 2. 9 Đáp ứng hệ thống cho Bài 2. 6 Bài 2. 6 (về nhà tự làm) Tính toán...
 • 8
 • 475
 • 1

Đồ án thực hành môn học ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

Đồ án thực hành môn học ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
... Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/09/2014 MỤC LỤC PREZI I.Giới thiệu tổng quan Prezi Trang Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 1.1 Thế Prezi ... Public Sau click vào Public ta có bảng sau, bạn cần điền hết thông tin vào click vào “I agree to the term of use” click vào nút “sign up” Trang Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Sau tạo đăng ... tác vào khung Add people Ở mục Editor Trang 16 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học bạn chọn chế độ Editor hay Viewer, sau nhấp vào mục Add để mời người mà bạn muốn cộng tác VI Prezi ứng dụng...
 • 18
 • 386
 • 0

BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN HỌC AN NINH MẠNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN HỌC AN NINH MẠNG
... kích chuột vào Go ghi chép lại kết quả: Kết thu vào trang http://c3ngochoi.edu.vn/ Kết thu vào trang http://hanoi.edu.vn/ Kết thu vào trang http://hchomecenter.com.vn/ Giả mạo Proxy, lấy mật ... tin Username Password - Vào Burpsuite Chuyển sang tab “Target” Chọn Site Map Lựa chọn trang web http://c3ngochoi.edu.vn/login.asp Nhìn chuyển sang bên phải chọn “Request” (thông tin gửi lên ... Port 80 Vào Advanced, đánh dấu mục “Use the same proxy server for all protocols” box is checked Với trình duyệt Google Chrome Ta thiết lập Options -> Under the Bonnet -> Network -> Change Proxy Settings...
 • 12
 • 415
 • 0

skkn biên soạn giáo trình giảng dạy thực hành môn học điều khiển khí nén và điện khí nén

skkn biên soạn giáo trình giảng dạy thực hành môn học điều khiển khí nén và điện khí nén
... Nghiệm thực tế để từ em lắp đặt vận hành nhằm hình thành kỹ chuyên môn việc quan trọng - Trước giảng dạy môn học điều khiển điện khí nén, phần thực hành, giáo viên đưa tập, sau vẽ mạch điện lên ... theo thực hành giáo trình này, giáo viên hướng dẫn học sinh mô mạch điện máy tính để mô hoạt động mạch rèn luyện kỹ thiết kế mạch điều khiển học sinh - Giáo trình biên soạn chủ yếu tập thực hành ... suất: Khí nén vào cấu phân phối qua ống nối P, khí điều khiển qua cửa vào Z, tùy vào điều chỉnh độ nén khí lò xo áp suất đạt đẩy van điều khiển 3/2 làm thông cửa A dẫn khí từ B sang A Thực :...
 • 67
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giảng dạy thực hành môn họcnhững yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng với hoạt động học tập và thực hành môn học pptc hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non của sinh viên sư phạm mầm non người dân tộc thiểu sốbiện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học ở đại học cho svkhái niệm biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học ở đại học cho svtrò của biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học đối với quá trình học tập môn học của svthực trạng biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học của sinh viên người dân tộc thiểu sốCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm