THI THỬ MÔN HÓA HÓA THPT NGUYỄN KHUYỄN

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ Nguyễn Đăng Đạo doc

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ Nguyễn Đăng Đạo doc
... - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 301 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN HÓA HỌC - NGÀY 13/12/2009 Mã đề 301 C D B D D D C B A 10 D 11 B 12 C 13 C 14 C 15 B 16 B ... 3,92 B 5,20 C 12,13 D 18,20 Câu 45: Thực phản ứng đề hiđro hóa ankan X thu hỗn hợp Y gồm ankan, anken H2 Tỷ khối X Y 1,6 Hiệu suất phản ứng đề hiđro hóa A 66,67% B 60% C 80% D 75% Câu 46: Cho 24,4g ... toàn khối lượng chất rắn lại A 7,70g B 2,30g C 2,70g D 5,40g Câu 41: Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh khối lượng, giả thi t S thay cho H cầu metylen mạch cao su Số mắt xích isopren có cầu đisunfua...
 • 5
 • 233
 • 1

Thi đại học thử môn Toán của THPT Nguyễn Khuyến Tp. HCM 2014

Thi đại học thử môn Toán của THPT Nguyễn Khuyến Tp. HCM 2014
... = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t WWW.VNMATH.COM lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 1,102
 • 53

Đề thi thử môn hóa - THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị - đợt 2 doc

Đề thi thử môn hóa - THPT Lê Qúy Đôn - Quảng Trị - đợt 2 doc
... Na Sầm Lạng Sơn Trong hành quân địch lên Thái Nguyên bị quân ta chặn đánh - Pháp hốt hoảng rút nốt điểm lại đường số Ngày 22 – 10 – 1950 đường số giải phóng - Phối hợp với mặt trận Biên giới, quân ... Liên bang Đông Dương khối Liên hiệp Pháp Còn Hiệp định Giơnevơ (21 – – 1954) ,Pháp nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương - Vì: Trong ... mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950? Nét diễn biến, kết ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 a Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, vì: - Từ cuối năm 1949 đầu năm 1950,...
 • 4
 • 229
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
... axit cacboxylic khụng no cha liờn kt ụi n chc nờn ch s C ti thiu n hh phi l Do vy s nguyờn t C ca A Tuyt nh Luyn Húa Hc THPT Quc Gia 2015 23 TH 1: A l CH3COOH ( 0,1 mol ) ú da vo tng mol CO2 ... M cn dựng va 0,07 mol O2, thu c 0,04 mol CO2 Cụng thc phõn t ca Y l Tuyt nh Luyn Húa Hc THPT Quc Gia 2015 A C3H8 B C2H6 C CH4 D C4H10 Cõu 34: Cho 6,44 gam mt ancol n chc phn ng vi CuO un núng, ... Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, v Al, s cht cú kh nng tỏc dng vi dung dch X l : Tuyt nh Luyn Húa Hc THPT Quc Gia 2015 A B C D Cõu 42: Cho cao su buna tỏc dng vi Cl2 (trong CCl4 cú mt P) thỡ thu c polime...
 • 24
 • 318
 • 0

Đề thi thử môn HÓA THPT Quốc gia 2015 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề thi thử môn HÓA THPT Quốc gia 2015 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam
... Facebook.com/Dethithu.Net Trang 7/9 - Mã đề thi 132 Đề Thi Thử Đại Học www.Dethithu.Net ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II - MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM - NĂM HỌC 2014 - 2015 mamon ma ... - Facebook.com/Dethithu.Net Trang 6/9 - Mã đề thi 132 www.Dethithu.Net Đề Thi Thử Đại Học - HẾT DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! ... O = 16; Ag = 108) A CH3CHO B CH2=CH-CHO Facebook.com/Dethithu.Net C HCHO D OHC-CHO Trang 4/9 - Mã đề thi 132 Đề Thi Thử Đại Học www.Dethithu.Net Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X →...
 • 9
 • 243
 • 2

Đề thi thử môn Hoá THPT QG lần 1 (Trí Đức)

Đề thi thử môn Hoá THPT QG lần 1 (Trí Đức)
... Câu 12 : Hòa tan hết hỗn hợp X chứa 0,2 mol Fe 0 ,1 mol Fe 3O4 dung dịch HCl 0 ,12 mol H dung dịch Y chứa muối Cho dung dịch AgNO dư vào Y m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 17 6 B 13 5 ... (Z) Câu 14 : Cho dung dịch loãng: (1) FeCl 3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl NaNO3 Những dung dịch phản ứng với kim loại Cu là: A (1) , (3), (5) B (1) , (2), (3) C (1) , (3), ... dung dịch KHCO sinh khí CO2 Tỉ khối Y so với X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1, 5 B 1, 9 C 1, 6 D 1, 7 Câu 19 : Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong...
 • 4
 • 310
 • 0

sở gd tp hồ chí minh đề thi thử môn hóa thpt

sở gd tp hồ chí minh đề thi thử môn hóa thpt
... - HẾT -Trang 4/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Mã Câu Đáp Mã Câu Đáp Mã Câu Đáp Mã Câu Đáp đề hỏi án đề hỏi án đề hỏi án đề hỏi án 132 D 209 D 357 ... 0,3 Câu 34: Cho phản ứng Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2 H2 Chất oxi hóa phản ứng A NaOH B H2 C Al D H2O Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 35: Chất sau có khả trùng hợp ? A Axit fomic B Axit acrylic ... cỏn lại 13,56% Nồng độ % MgCl2 dung dịch Y gần với A 5% B 5,2% C 4,2% D 4,5% 0 Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 23: Tripeptit A tetrapeptit B tạo từ amino axit X (dạng H2NRCOOH) Phần trăm khối...
 • 6
 • 219
 • 0

đề thi thử môn hóa thpt chuyên quảng bình

đề thi thử môn hóa thpt chuyên quảng bình
... gam Br2 dung dịch nước brom Hiệu suất phản ứng nung butan A 75% B 65% C 50% D 45% Trang 2/4 - Mã đề thi 000 Câu 26 Thực thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol ... trăm khối lượng nitơ X 13,084% Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn điều kiện A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 000 Câu 37 X tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y tripeptit Val-Gly-Val Đun nóng m (gam) hỗn hợp ... độ thường A B C D HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: 0 o 2 o o o Trang 4/4 - Mã đề thi 000 ...
 • 4
 • 99
 • 1

Đề thi thử môn hóa thpt chuyên Lam SơnThanh Hóa

Đề thi thử môn hóa thpt chuyên Lam SơnThanh Hóa
... http://bloghoahoc.com Chuyên trang đ thi th Hóa Trang 4/4 Mã đ thi 485 S GIÁO D C & ÀO T O THANH HÓA NG THPT CHUYÊN LAM S N TR ÁP ÁN KÌ THI TH THPT QG N M 2016 Môn: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi: ... (d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d (g) t FeS2 không khí http://bloghoahoc.com Chuyên trang đ thi th Hóa Trang 3/4 Mã đ thi 485 (h) i n phân dung d ch CuSO4 v i n c c tr Sau k t thúc ph n ng, s ... 5,08  BTDT 2   Mg : 0,195 Câu 40: nh h ng t gi i http://bloghoahoc.com Chuyên trang đ thi th Hóa Trang 5/4 Mã đ thi 485 n phen  Ta có: Câu 41: 3 2  47, BaSO4 : 0,15 Al : 0,1 Ba :...
 • 8
 • 237
 • 0

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Nguyễn Huệ lần 3 năm 2016

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Nguyễn Huệ lần 3 năm 2016
... Số liên kết peptit X giá trị m A 33 ,75 B 27,75 C 10 33 ,75 D 10 27,75 Câu 41: Hòa tan hết 5 ,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 dung dịch chứa 0, 03 mol HNO3 0,12 mol H2SO4, thu dung dịch Y ... đến NH4NO3 Vì lại có NH4NO3 đây? Vì số mol NO3- phản ứng tạo khí = 0,08 mol mà n(NO3-) = 0,159 mol → NO3-, H+ có phản ứng tạo H2 → phải có NH4NO3 để hết lượng NO3- → n(NH4NO3) = 0, 039 5 mol → ... NH3 CH3NH2 ↔ CH3NH3-O-CO2-O-NH4 Giả sử có x mol Y y mol Z → 2x + y = 0,25; 110x + 77y = 14,85 → x = 0,1; y = 0,05 Nếu Z CH3COONH4 m = y mol CH3COONa x mol Na2CO3 = 14,7 gam Nếu Z HCOONH3CH3 m =...
 • 13
 • 1,329
 • 21

Đề thi thử môn toán trường THPT Nguyễn Đình Chiểu lần 1 năm 2016

Đề thi thử môn toán trường THPT Nguyễn Đình Chiểu lần 1 năm 2016
... xy + xy + x+ y Ta có ≤ xy ≤   =1   Đặt t = xy , điều kiện ≤ t ≤ P=t+ t (t + 2) / = ⇒ P = 1 ( t + 1) (t + 1) t +1 0,25 0,25 0,25 Vậy GTLN P = Khi x = 1; y = 0,25 ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Câu Đáp Án Câu 2x + a) Khảo sát vẽ đồ thị y = (đúng, dầy đủ) Điểm 1, 0 x +1 b) Viết phương trình tiếp tuyến (C ) , Gọi ∆ qua I ( ... d ( D, ( SBC ) ) = AH = Câu Tính diện tích tam giác ABC [ AB; AC ] = ( − 18 ; 7; − 24) 18 + + 24 = M (m; − m) ∈ d S MI1I = d ( M , ( I I ).I I = m = 4, m = Vậy : M (4; 0) M ( 0; 4) Câu ( Giải...
 • 4
 • 167
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa chuyên nguyễn huệđề thi thử môn hóa chuyên nguyễn huệ 2013đề thi thử môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1đề thi thử môn hóa chuyên nguyễn huệ 2012thi thử môn hóa thpt 2015đề thi thử môn hóa thpt50 de thi thu mon hoa cua nguyen anh phuongthi thu mon hoa thpt quoc gia 20151000 de thi thu mon hoa cua nguyen anh phongđề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệ 2013đề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệđề thi thử môn hóa trường chuyên nguyễn huệ 2012loi giai chi tiet de thi thu mon hoa truong thpt chu van anđề thi thử môn hóa lần 1 năm 2010 trường đhsp hà nộitrường thpt chuyêndap an de thi thu mon hoa lan 2 thpt tran phu 20122013chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại