Nghiên cứu chiết xuất quercetin bằng CO2

Nghiên cứu chiết xuất quercetin từ lá chùm ngây

Nghiên cứu chiết xuất quercetin từ lá chùm ngây
... việc nghiên cứu ứng dụng hợp chất có hoạt tính sinh học chùm ngây Việt Nam chưa nghiên cứu nhiều Xuất phát từ thực tiễn ứng dụng chọn đề tài Nghiên cứu chiết xuất quercetin từ chùm ngây PHẦN ... Hình 4.1 chùm ngây trước sau tro hóa 4.2 Kết nghiên cứu quy trình tách chiết hợp chất quercetin từ chùm ngây 4.2.1 Khảo sát dung môi ảnh hưởng đến trình tách chiết quercetin từ chùm ngây Để ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.1.1 chùm ngây chùm ngây thu mua từ xã Hòa Minh, thành phố Đà Nẵng lựa chọn non (từ số đến số 5, hình 3.1) [55] không bị vàng...
 • 84
 • 1,452
 • 19

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi năm roi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi năm roi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
... thích hợp cho việc chiết xuất tinh dầu từ vỏ bƣởi Năm Roi phƣơng pháp chƣng cất lôi nƣớc Kết nghiên cứu đề tài xem sở khoa học ban đầu việc xây dựng quy trình sản xuất tinh dầu từ vỏ bƣởi quy mô ... Thị Huệ An, em nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bƣởi Năm Roi (Citrus grandis (L.) Osbeck var grandis) phƣơng pháp chƣng cất lôi nƣớc” Mục đích nghiên cứu đề tài xây ... nghiên cứu 2.2.3 Đề xuất quy trình tách chiết tinh dầu từ vỏ bƣởi Quy trình dự kiến tách chiết tinh dầu vỏ bƣởi phƣơng pháp chƣng cất lôi nƣớc đƣợc trình bày hình 2.1 Thuyết minh quy trình: Vỏ...
 • 87
 • 5,128
 • 35

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
... pháp s n xu t tinh d u 08 1.2.1 Phương pháp chi t 09 1.2.2 Phương pháp p 10 1.2.3 Phương pháp ngâm 10 1.2.4 Phương pháp ép 10 1.2.5 Phương pháp ... t th p thu c tinh d u cô c tương t phương pháp p 1.2.4 Phương pháp ép (Expression hay Cold Pressing) Phương pháp áp d ng cho lo i dư c li u có hàm lư ng tinh d u cao t bào ch a tinh d u ph n ... n m t nh a Phương pháp có th cho hi u su t 90% so v i hàm lư ng tinh d u nh lư ng phòng thí nghi m 1.2.5 Phương pháp chưng c t (Hydrodistillation) ây phương pháp u tiên c dùng tách tinh d u kh...
 • 62
 • 1,295
 • 4

Nghiên cứu chiết xuất curcumin từ nghệ vàng bằng dung môi xà phòng

Nghiên cứu chiết xuất curcumin từ nghệ vàng bằng dung môi xà phòng
... nghiên cứu 20 2.2.1 Sơ đồ qui trình dự kiến chiết xuất Curcumin từ nghệ vàng dung môi phòng 20 2.2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định thông số dung môi phòng dung chiết curcumin ... Phƣơng pháp nghiên cứu: 2.2.1 Sơ đồ qui trình dự kiến chiết xuất Curcumin từ nghệ vàng dung môi phòng: Nguyên liệu Làm sạch, thái lát Dầu, NaOH Sấy khô Nghiền, sàng Tạo phòng Chiết Curcumin ... thông số dung môi phòng dung chiết curcumin: 2.2.2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định loại dầu điều chế phòng để chiết curcumin: Dầu Lạc thô Bột nghệ khô Dầu Nành Chiết Curcumin Tạo phòng...
 • 57
 • 985
 • 4

Nghiên cứu chiết rút Mannitol bằng phương pháp kết tủa Mannit đồng và tận dụng bã thải để sản xuất Alginat

Nghiên cứu chiết rút Mannitol bằng phương pháp kết tủa Mannit đồng và tận dụng bã thải để sản xuất Alginat
... du mannitol et les mộthodes dextraction 1.1.2.1 Mannitol Sa formule chimique est comme suivante: Le mannitol ou le hexan-1,2,3,4,5,6-hexol (C6H8(OH)6), D -Mannitol, Mannit est un polyol Le mannitol ... que le mannitol, lalginate, liod Le but de mon travail est detudier lextraction du mannitol partir des algues brunes en fonction de la mộthode solubilitộ dans la solution de bas pH et le mannitol ... Gộnộralitộs des algues brunes, du mannitol, de lalginate .4 1.1.1 Gộnộralitộs des algues brunes 1.1.2 Gộnộralitộs du mannitol et les mộthodes dextraction .8 1.1.2.1 Mannitol .8 1.1.2.2...
 • 68
 • 312
 • 0

Nghiên cứu chiết xuất diosgenin từ nần vàng bằng dung môi siêu tới hạn

Nghiên cứu chiết xuất diosgenin từ nần vàng bằng dung môi siêu tới hạn
... lượng diosgenin sắc ký lớp mỏng Chiết xuất diosgenin từ thân rễ Nần vàng dung môi siêu tới hạn khảo sát ảnh hưởng số thông số đến trình chiết xuất diosgenin từ thân rễ Nần vàng dung môi siêu tới hạn ... 1.1 Đại cương phương pháp chiết xuất dung môi siêu tới hạn 1.1.1 Khái niệm Chiết xuất dung môi siêu tới hạn trình chiết rắn – khí dung môi chất khí điều kiện siêu tới hạn Độ nhớt thấp sức căng ... độ tới hiệu suất chiết Nhận xét: Nhiệt độ chiết xuất phương pháp chiết dung môi siêu tới hạn thông số quan trọng, nhiệt độ định tới nhiều thông số vật lý dung môi siêu tới hạn Độ hòa tan dung môi...
 • 55
 • 320
 • 2

Nghiên cứu chiết xuất acid shikimic từ đại hồi bằng nước

Nghiên cứu chiết xuất acid shikimic từ đại hồi bằng nước
... phương pháp chiết xuất, tinh chế đơn giản, hiệu quả, kinh tế 1.2 Tổng quan Đại hồi số phương pháp chiết xuất acid shikimic từ đại hồi 1.2.1 Vài nét đại hồi Cây đại hồi có tên khác đại hồi hưong ... lượng đáng kể acid shikimic quan trọng đại hồi ụilỉcium verum ) Cho đến có nhiều tài liệu nghiên cứu chiết xuất acid shikimic từ đại hồi với tỉ lệ hàm lượng acid shikimic chiết từ - 7% Năm 2005, ... độc hại cho môi trường người nghiên cứu Trong đó, acid shikimic lại tan tốt nước, nên tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu chiết xuất acid shỉkimỉc từ đại hồi nước với mục tiêu sau: Khảo...
 • 41
 • 176
 • 0

Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng bằng nước vôi

Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng bằng nước vôi
... tính chất đặc biệt berberin Với mong muốn đóng góp phương pháp pháp để chiết xuất berberin từ vàng đắng thực đề tài: Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng dung dịch nước vôi Đề tài gồm mục ... phương pháp chiết xuất berberin từ vàng đắng dung dịch nước vôi - So sánh phương pháp chiết xuất berberin từ vàng đắng dung dịch nước vôi dung dịch acid sulfuric 0,4% Chưong TỔNG QUAN 1.1 Berberin ... mật, ngày - 1Omg, đợt điều trị từ - tuần 1.3 Chiết xuất berberin từ thân vàng đắng Berberin chiết từ thân rễ vàng đắng theo quy trình sau: 300g bột thân rễ vàng đắng, thêm lít dung dịch acid sulfuric...
 • 43
 • 1,023
 • 3

Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng bằng dung dịch kiểm

Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng bằng dung dịch kiểm
... berberin tan dung dịch kiềm, tính chất đặc biệt berberin Với mong muốn đóng góp phương pháp để chiết xuất berberin từ vàng đắng thực đề tài: "Nghiên cứu chiết xuất berberin từ vàng đắng dung dịch kiềm" ... tuýp II [24] Đã có số nghiên cứu phương pháp chiết xuất berberin phương pháp chiết berberin từ vàng đắng dung dịch acid sulfuric 0,4% [1] hay phương pháp chiết berberin từ vỏ Hoàng bá ethanol ... trình chiết xuất berberin dung dịch acid sulfuric 0,4% Chiết xuất berberin từ Coptis chinensis F theo phương pháp dùng dung môi siêu tới hạn Các tác giả Trung Quốc nghiên cứu chiết xuất berberin...
 • 69
 • 1,328
 • 4

Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol

Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol
... tính artemisinin tương đối thấp lượng ion sắt không cao [12] 1.2 Tổng quan cao hoa vàng số phương pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng 1.2.1 Cây cao hoa vàng Thanh cao hoa vàng (tên khoa ... pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng mục đích lựa chọn dung môi có ưu điểm hiệu suất chiết, an toàn, chi phí thấp Các phương pháp chiết artemisinin từ cao hoa vàng : 1.3.1 Chiết dung môi ... suất chiết artemisinin dung môi IPA dung môi n-hexan nhiệt độ phòng Nhận xét: - Hiệu suất chiết dung môi IPA cao hiệu suất chiết dung môi n-hexan độ tan artemisinin dung môi IPA tốt dung môi n-hexan...
 • 45
 • 1,261
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi năm roi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcnghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh haonghiên cứu chiết xuất dịch chlorophyll chống oxy hóa từ lá bắpnghiên cứu chiết xuất quassinoid cây bá bệnhbáo cáo nghiên cứu đề tài nghiên cứu chiết xuất các alcaloid khac từ dừa cạn để tận dụng nguyên liệu potxnghiên cứu chiết xuất chất màu anthocyanin từ cây lá cẩmnghiên cứu chiết xuất từ lá trầu khôngnghiên cứu chiết xuất chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long hylocereus sppnghiên cứu chiết xuất thành công collagen từ da cá tra amp basanghiên cứu chiết xuất becberin từ vỏ cây hoàng bánghiên cứu chiết xuất thời artemisininvaf một số nhóm chất từ lá thanh caonghiên cứu chiết xuất artemisinin từ đài hoa cây thanh caonghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcolnghiên cứu chiết tách caffeine từ lá trà bằng co2 lỏng ở trạng thái siêu tới hạnđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22459bctc hop nhat ban nien nam 2010De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNBiomass gasification and pyrolysis practical design and theory2.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_201610. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃĐơn xin hoãn thi2006 106 QD TTg Phe duyet HD co che giai quyet tranh chap trong ASEAN Han Quoc02. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tacPrint SV chapter 1 overview of negotiation