Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất phường 1 đến năm 2010

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất phường 1 đến năm 2010
... hữu QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2 010 Phương án quy hoạch sử dụng đất QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2 010 Danh mục công trình, dự án thực kỳ QH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2 010 Danh mục công ... 0,69 1, 25 1, 34 1, 46 1, 60 2,04 2,47 - Tăng tự nhiên % 1, 15 1, 15 1, 14 1, 12 1, 10 1, 05 1, 00 - Tăng học % -0,46 0 ,10 0,20 0,34 0,50 0,99 1, 47 Tổng số hộ Hộ 1. 368 1. 392 1. 425 1. 460 1. 540 1. 780 2.085 717 ... – 500 m2 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2 010 -Đất quốc phòng an ninh: + Trụ sở Công an phường: quy hoạch 96m2 (đường Đồ Chiểu) + Quân phường: 19 2 m2 (quy hoạch khu dân cư hồ lắng) -Đất thương...
 • 15
 • 970
 • 1

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất phường 4 đến năm 2010

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất phường 4 đến năm 2010
... – cá: 50 – 100 ha; cá ao: – 10 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 Phương án quy hoạch sử dụng đất 3.1 Đất nông nghiệp QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 3.2 Đất phi nông nghiệp Danh mục C.trình, ... - 3% /năm QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 b Bố trí đất ở: Đảm bảo bố trí đủ đất cho 2.800 – 2.900 hộ (năm 2010) ; 4. 300 – 4. 500 hộ (năm 2020) - Bố trí thêm 100-200 hộ vào khu trung tâm Phường ... y tế khu vực kênh K59, 45 0 m2 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 Đất giáo dục Bậc mẫu giáo: - Trường (LH.Phong): có phòng tiền chế vi phạm lộ giới - Quy hoạch trường: 0 ,4 – 0,5 (đường Nguyễn An...
 • 19
 • 471
 • 0

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện
... thái Quy hoạch sử dụng đất sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện phân bổ tiêu, định hướng sử dụng đất để lập quy hoạch sử dụng đất xã, thị trấn Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy ... điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, ý thức chấp hành quy hoạch sử dụng đất cấp quy n nâng lên; tình trạng vi phạm quy hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất huyện đến ... lý đất đai để bố trí sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Do cấp, ngành, tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt Quy hoạch, ...
 • 111
 • 217
 • 0

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 và định hướng đên năm 2020

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 và định hướng đên năm 2020
... huyện Nghi Xuân tổ chức triển khai Dự án “Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) huyện Nghi Xuân – tỉnh Tĩnh Cơ sở quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện ... tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) huyện Nghi Xuân + Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2010 tỷ lệ 1:25.000 + Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ ... hội tỉnh Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 + Quy hoạch sử dụng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 2015) tỉnh Tĩnh + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nghi...
 • 49
 • 1,486
 • 7

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm giai đoạn 2011 2015

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm giai đoạn 2011 2015
... sử dụng đất ngành; ….trên địa bàn xã Ngọc Xuân Báo cáo thuyết minh tổng hợp Trang UBND xã NGọc Xuâv Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Nội dung báo cáo Nội dung báo cáo Quy hoạch sử dụng ... dụng đất; Phần :Đánh giá tiềm đất đai định hướng dài hạn sử dụng đất Phần : Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Trang UBND xã NGọc Xuâv Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm ... Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo Quy t định...
 • 67
 • 103
 • 0

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) xã khánh nhạc, huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011  2015) xã khánh nhạc, huyện yên khánh, tỉnh ninh bình
... 51 5 147 52 5 150 53 0 152 53 5 154 54 0 156 54 5 158 55 0 159 55 5 161 56 0 163 56 5 1 65 546 162 55 7 1 65 563 167 56 9 169 57 5 171 58 1 173 58 7 174 59 3 176 59 9 178 6 05 180 404 111 412 113 416 114 420 1 15 ... đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 20 15) ; - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/10/2009 UBND tỉnh Ninh Bình việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm ... 124 452 1 25 456 126 460 127 464 128 52 9 140 54 0 143 54 5 144 55 0 1 45 556 146 56 2 147 56 8 149 57 4 150 58 0 151 58 6 152 871 242 888 247 897 249 906 251 9 15 254 924 257 933 259 942 262 951 2 65 960...
 • 62
 • 66
 • 0

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái
... UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt Dự án đầu t lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - Đề án ... thái nhằm phát triển sử dụng đất bền vững Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Khánh Hòa phần đặt vấn đề kết luận, bao gồm ... đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất Việc lập kế 11 Báo cáo QHSDĐ chi tiết đến năm 2015, KHSDĐ chi tiết đến năm 2010 Khánh Hòa hoạch sử dụng đất dần vào nề nếp Hàng năm xã...
 • 43
 • 248
 • 0

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2009 – 2015 của xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2009 – 2015 của xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
... Phõn k quy giai on hoch 20102010- 201 62020 (ha) 2015 2020 2,80 1,65 1,05 Thi gian trin khai 201 02020 Bỏo cỏo QHSD t chi tit n nm 2020, KHSD t chi tit giai on 2009- 2015 nc khu dõn c cp mi Quy hoch ... t chi tit n nm 2020, KHSD t chi tit giai on 2009- 2015 PHN QUY HOCH S DNG T I XY DNG PHNG N QUY HOCH S DNG T Cỏc ch tiờu phỏt trin kinh t xó hi Bao gm cỏc ch tiờu ch yu sau: - Phn u giai on 2009 ... 2010 -2020 1,00 0,60 0,40 2010 -2020 2,50 2,50 3,50 2,50 1,00 2010 -2020 3,65 1,00 2,65 2010 -2020 11,65 p Chc Tng Din tớch Phõn k quy giai on hoch 20102010- 201 62015 2020 7,15 4,50 (Xem chi tiết...
 • 53
 • 262
 • 0

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền
... hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long ... huyện Long Điền Năm 2014 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 II.1 Đánh giá kết đạt thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ ... kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014; nhu cầu sử dụng đất ngành năm 2015 tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền năm 2015 tỉnh phân bổ, UBND huyện tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất năm kế...
 • 55
 • 690
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
... đất năm 2006 - 2010 nước (đã Quốc hội phê duyệt) - Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010; kế hoạch sử dụng đất năm (2001 - 2005) kế hoạch sử dụng đất năm (2006 - 2010) tỉnh vùng ... nhiên, kinh tế - xã hội Phần - Tình hình quản lý, sử dụng đất tiềm đất đai Phần - Định hướng sử dụng đất đến năm 2020 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Phần ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ ... dụng đất Công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Xác định rõ vai trò quan trọng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên năm qua việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng...
 • 171
 • 1,570
 • 3

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 -2020

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 -2020
... 26 Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 VKTTĐ Bắc bộ, 6/2007 C Tổng hợp tiêu chủ yếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 ... trường phương án lựa chọn quy hoạch sử dụng đất VKTTĐ Bắc đến 2010 Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 VKTTĐ Bắc bộ, 6/2007 ... nghiệp đến năm 2010 Bảng 1.9 Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2010 Bảng 1.10 Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2010 Bảng 1.11 Quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2010 Bảng...
 • 109
 • 520
 • 3

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 phường Hưng Bình - Thành phố Vinh

Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 phường Hưng Bình - Thành phố Vinh
... kế hoạch sử dụng đất đai nớc đến năm 2010 - Tham gia xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2002 - 2010 - Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, thành phố trực ... Thực dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2010 định hớng đến năm 2020, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hớng đến năm 2020 Vùng Đồng Bắc ... - Thực dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2010 định hớng đến năm 2020 năm 2003 chuyển sang, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hớng đến...
 • 24
 • 515
 • 0

Báo cáo tổng hợp về Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai

Báo cáo tổng hợp về Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai
... QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI I.Quá trình hình thành Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai đơn vị nghiệp trực thuộc Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai- Bộ Tài nguyên Môi trường - Trung tâm Quy hoạch ... khác Viện giao *Nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng đất đai Trung tâm giúp số tỉnh thực việc lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện cấp xã như: + Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 huyện ... học, kinh tế- xã hội cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phạm vi nước, vùng địa phương...
 • 25
 • 240
 • 0

Báo cáo tổng hợp về Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai

Báo cáo tổng hợp về Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai
... Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai I.Quá trình hình thành Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai đơn vị nghiệp trực thuộc Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai- Bộ Tài nguyên Môi trờng - Trung tâm ... - Về xây dựng nhiệm vụ quy n hạn cấu tổ chức Trung tâm hoàn chỉnh đợc Giám đốc Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai Quy t định - Trung tâm giúp địa phơng triển khai lập quy hoạch sử dụng đất ... chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phạm vi nớc, vùng địa phơng Trần Thị Vân Anh_ ĐC46 - T vấn, thẩm định phơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phơng án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng...
 • 24
 • 177
 • 0

Tài liệu Báo cáo chuẩn dữ liệu đồ họa quy hoạch sử dụng đất ppt

Tài liệu Báo cáo chuẩn dữ liệu đồ họa quy hoạch sử dụng đất ppt
... CHUẨN DỮ LIỆU ĐỒ HỌA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Phần II: HIỆN TRẠNG VỀ THÔNG TIN TƯ LIỆU BẢN ĐỒ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Phần III: THIẾT LẬP NỘI DUNG CHUẨN ĐỒ HỌA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ... tượng Chuẩn nội dung liệu đất đai mô tả dạng bảng phân lớp đối tượng Nội dung đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất phải thống đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất in giấy quy ... Narrow Chuẩn màu loại đất Màu loại đất thể Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định tập ký hiệu Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỷ...
 • 49
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo quy hoạch sử dụng đất xãbáo cáo quy hoạch sử dụng đất cấp huyệnbáo cáo quy hoạch sử dụng đấtbáo cáo quy hoạch sử dụng đất đaibáo cáo quy hoạch sử dụng đất huyệnbáo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện na rì thời kỳ 1998 20bao cao huy hoach su dung datbáo cáo tốt nghiệp quy hoạch sử dụng đất đai xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dương docbáo cáo thuyết minh môn quy hoạch sử dụng dấtbáo cáo đề tài đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai so với kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của xã tạ an khương đông – huyện đầm dơi – tỉnhnâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đấtlựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện nguyên bình tỉnh cao bằnglập quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 huyện vân canhđánh giá các vấn đề môi trường trong dự án thí điểm quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường ở huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đề xuất các biện phápnâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng naiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học