đàm phán thương mại trong tiếng anh

Đàm phán thương mại trong kinh doanh quốc tế

Đàm phán thương mại trong kinh doanh quốc tế
... Khái quát đàm phán thương mại 1.1 Khái niệm 1.1.1 Đàm phán gì? 1.1.2 Thương mại ? 1.1.3 Đàm phán thương mại gì? Quá trình đàm phán ... địa điểm Địa điểm đàm phán - Đàm phán chủ trường: tiến hành văn phòng - Đàm phán khách trường: Đàm phán tiến hành sở khách hàng - Đàm phán địa điểm trung lập Thời gian đàm phán Lưu ý: - Cần có ... định rõ nhu cầu đàm phán, xác định phạm vi đàm phán - Thu thập thông tin: Thông tin tài sản quan trọng đàm phán mang đến cho người đàm phán lợi trình đàm phán giúp cho người đàm phán tự tin đánh...
 • 42
 • 306
 • 0

Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh nhật bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác việt nam

Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh nhật bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác việt nam
... sau: Chƣơng I: Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thƣơng mại quốc tế Chƣơng II: Văn hoá kinh doanh Nhật Bản ảnh hƣởng đàm phán thƣơng mại quốc tế với đối tác Việt Nam Chƣơng III: Giải pháp ... VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 VĂN HOÁ KINH DOANH 1.1.1 Văn hoá 1.1.2 Văn hoá kinh doanh 11 1.2 ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ... VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ KINH DOANH TRONG ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Nhƣ đề cập đến trên, văn hoá kinh doanh bao gồm yếu tố văn hoá nhận thức kinh doanh, văn hoá sản xuất kinh doanh, văn hoá tổ chức...
 • 116
 • 632
 • 0

some reflections of vietnamese and american cultural values on vietnamese-american business negotiation = các giá trị văn hóa việt nam, hoa kỳ phản ánh trong đàm phán thương mại việt-mỹ tt

some reflections of vietnamese and american cultural values on vietnamese-american business negotiation = các giá trị văn hóa việt nam, hoa kỳ phản ánh trong đàm phán thương mại việt-mỹ tt
... between Vietnamese and American business negotiation? 2) How are Vietnamese and American cultural values reflected in Vietnamese American business negotiation? 3) What are potential problems in Vietnamese ... American business negotiation? 2) How are Vietnamese and American cultural values reflected in Vietnamese American business negotiation? 3) What are potential problems in Vietnamese American business ... influence of the size of the negotiation team on the outcome of the negotiation The majority of both Vietnamese and American people agree that the team size has certain influence on the negotiation...
 • 52
 • 336
 • 5

some reflections of vietnamese and american cultural values on vietnamese-american business negotiation = các giá trị văn hóa việt nam, hoa kỳ phản ánh trong đàm phán thương mại việt-mỹ

some reflections of vietnamese and american cultural values on vietnamese-american business negotiation = các giá trị văn hóa việt nam, hoa kỳ phản ánh trong đàm phán thương mại việt-mỹ
... VIETNAMESE AND AMERICAN CULTURAL VALUES ON VIETNAMESE- AMERICAN BUSINESS NEGOTIATION (CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM, HOA KỲ PHẢN ẢNH TRONG ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VIỆT – MỸ) M.A MINOR THESIS Field ... used by Vietnamese and American business people - Non-verbal communication in Vietnamese- American business negotiation - Cross cultural study on business negotiation between Vietnam and another ... Elements of negotiation 3.4 Business negotiation 3.5 Characteristics of business negotiation 3.6 Cross - cultural business negotiation 3.7 Potential problems in cross cultural business negotiation CHAPTER...
 • 14
 • 189
 • 0

Khác biệt văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến đàm phán thương mại quốc tế. Làm thế nào để vượt qua khác biệt văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tế ”

Khác biệt văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến đàm phán thương mại quốc tế. Làm thế nào để vượt qua khác biệt văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tế ”
... để giải CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VƯỢT QUA KHÁC BIỆT VĂN HÓA ĐẾN ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trong kinh doanh, đặc biệt thương mại quốc tế đàm phán điều quan trọng Việc đàm phán ảnh hưởng lớn đến ... nhiên, đàm phán thương mại quốc tế lúc đàm phán diễn thành công, suôn sẻ quốc gia có văn hóa khác khác văn hóa khiến rào cản lớn cho hoạt động đàm phán quốc gia Một số giải pháp để khác phục ... CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2.1 Mục tiêu đàm phán: ký hợp đồng hay xây dựng mối quan hệ Các cá nhân hay doanh nghiệp đến từ văn hóa có...
 • 18
 • 4,377
 • 8

Nghệ thuật và bí quyết để thành công trong đàm phán thương mại quốc tế.doc

Nghệ thuật và bí quyết để thành công trong đàm phán thương mại quốc tế.doc
... đẳng đàm phán quan trọng, yếu tố định thành công đàm phán Bình đẳng hai bên tham gia đàm phán, tức hai bên có t cách nh nhau, quyền lợi nh bớc vào bàn đàm phán Đặc biệt đàm, phán thơng mại quốc ... Nhật - K37C tập trung vào tìm hiểu vài nét nghệ thuật để thành công đàm phán thơng mại quốc tế Khoá luận đợc thực qua nghiên cứu nhiều tài liệu có liên quan đến đàm phán, nh qua tìm hiểu thực ... sau đàm phán Một đàm phán thơng mại quốc tế bao gồm ba phần: 31 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Chuẩn bị trớc đàm phán, Đàm phán Phân tích sau đàm phán IV Các bớc kỹ đàm phán...
 • 69
 • 849
 • 1

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Hưng

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Hưng
... ba loại đàm phán là: - Đàm phán cứng (hard) - Đàm phán mềm (soft) - Đàm phán nguyên tắc (principle) Đàm phán cứng (hard): 11 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Loại đàm phán đợc ... sau đàm phán Một đàm phán thơng mại quốc tế bao gồm ba phần: 31 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C Chuẩn bị trớc đàm phán, Đàm phán Phân tích sau đàm phán IV Các bớc kỹ đàm phán ... nghiệp Nguyễn Xuân Hng - Nhật - K37C tập trung vào tìm hiểu vài nét nghệ thuật để thành công đàm phán thơng mại quốc tế Khoá luận đợc thực qua nghiên cứu nhiều tài liệu có liên quan đến đàm phán, ...
 • 69
 • 400
 • 2

Vài trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt Nhật

Vài trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt Nhật
... - Nhật 2- Kết cấu khoá luận: Bài khoá luận đợc chia làm chơng: Chơng I: Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại quốc tế Chơng II: Vai trò văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại Việt Nhật ... chơng i Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thơng mại quốc tế 1.1 Lý luận chung văn hoá kinh doanh 1.1.1 Mối quan hệ văn hoá kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm "văn hoá" Thuật ngữ Văn hoá bắt đầu xuất ... Thứ nhất, Văn hoá kinh doanh phận, song lại đặc thù so với văn hoá chung dân tộc Nh nói trên, văn hoá kinh doanh khái niệm nằm khái niệm văn hoá Tuy vậy, đồng văn hoá kinh doanh với văn hoá chung...
 • 133
 • 768
 • 7

Các lễ nghi trong đàm phán thương mại

Các lễ nghi trong đàm phán thương mại
... khoảng thời gian đóng băng buổi đàm phán trở nên dài.  Ký kết sau buổi đàm phán Khi ký kết tất thành viên tham gia đàm phán hai bên phải đến tham dự, vào phòng đàm phán, bắt tay đối tác, sau ngồi ... chút tiếp tục quay lại đàm phán Nếu thực vấn đề không lời để nói nên tìm dịp phù hợp tạm dừng buổi đàm phán, sau thời gian nghỉ ngơi tiếp tục buổi đàm phán Bên buổi đàm phán nên chủ động đưa vấn ... thời bắt tay, chúc mừng thành công buổi đàm phán Các thành viên khác đoàn đàm phán nên vỗ tay hoan nghênh để tạo không khí vui mứng hồ hởi kết thúc đàm phán Ngọc Anh - Theo witroad ...
 • 4
 • 319
 • 1

Bước ngoặt trong đàm phán thương mại

Bước ngoặt trong đàm phán thương mại
... đưa sách cách thuận lợi Ba khúc ngoặt đàm phán nguyên tắc dùng cho đàm phán thương mại Chỉ cần hai bên tham gia đàm phán ghi nhớ bước trình tự kể đàm phán thương mại, đồng thời tuân thủ cách có ... thiết lập giá Thiết lập giá giai đoạn dễ bị bỏ qua đàm phán thương mại Trong đàm phán bình thường, người tham gia đàm phán quan sát toàn cục diện đàm phán đưa phương án tốt nhất, mang tính sáng tạo ... đánh vừa giữ đàm phán Tất chướng ngại phát sinh đàm phán thường xuất phát từ hai phương diện sau đây: - Hai bên tham gia đàm phán có va chạm lợi ích - Bản thân người tham gia đàm phán gặp trở...
 • 2
 • 137
 • 0

Chiến thắng trong đàm phán thương mại

Chiến thắng trong đàm phán thương mại
... báo giá cao giảm giá đàm phán chiến sách bạn nên nghĩ đến Chiến thắng đàm phán thương mại (phần 2) Giống buổi đua ngựa, chạm vào vạch đích trước người thắng Người tham gia đàm phán phải hiểu họ ... gia đàm phán phải hiểu họ cần phải khống chế nắm toàn trình đàm phán đến tận phút cuối Giai đoạn đàm phán: Tiếp tục giữ vững ưu Khi đàm phán vào giai đoạn vấn đề trở nên rõ ràng Lúc này, việc tránh ... nhận mua bán Nếu bạn hoàn toàn nhượng trước đàm phán kết thúc phút cuối đàm phán bạn không để làm thay đổi đối trọng bạn họ Giờ phút cuối buổi đàm phán làm thay đổi tất thứ ...
 • 4
 • 325
 • 5

Tài liệu Chiến thắng trong đàm phán thương mại pptx

Tài liệu Chiến thắng trong đàm phán thương mại pptx
... báo giá cao giảm giá đàm phán chiến sách bạn nên nghĩ đến Chiến thắng đàm phán thương mại (phần 2) Giống buổi đua ngựa, chạm vào vạch đích trước người thắng Người tham gia đàm phán phải hiểu họ ... gia đàm phán phải hiểu họ cần phải khống chế nắm toàn trình đàm phán đến tận phút cuối Giai đoạn đàm phán: Tiếp tục giữ vững ưu Khi đàm phán vào giai đoạn vấn đề trở nên rõ ràng Lúc này, việc tránh ... nhận mua bán Nếu bạn hoàn toàn nhượng trước đàm phán kết thúc phút cuối đàm phán bạn không để làm thay đổi đối trọng bạn họ Giờ phút cuối buổi đàm phán làm thay đổi tất thứ ...
 • 4
 • 346
 • 0

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) pdf

Tài liệu Thủ thuật báo giá trong đàm phán thương mại (phần 1) pdf
... cho ngài đưa trước!" Ông giám đốc đưa giá rằng: "Anh cảm thấy giá 400.000 đô nào?" Còn nữa, tất nhiên, đàm phán khâu trả giá đến hồi kết Nhờ khoản tiền lớn ngờ từ mua bán ... việc báo giá trước hay sau có mặt lợi mặt có hại Chính tham gia đàm phán, việc định "tiền âm đoạt nhân" hay lựa chọn "hậu phát trị nhân" lại cần đến xử lý cách linh hoạt người tham gia đàm phán ... Nếu đối tác tham gia đàm phán với bạn người có tác phong làm việc cởi mở cho dù bạn có thuộc típ người "làm việc kín đáo" hay kiểu "làm việc cởi mở" bạn nên tranh thủ hội đưa giá trước, dùng hết...
 • 2
 • 347
 • 0

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế

Tìm hiểu nghệ thuật bí quyết thành công trong đàm phán thương mại quốc tế
... THỨC ĐÀM PHÁN: Đàm phán thương mại thường tiến hành ba hình thức sau: - Đàm phán qua thư tín - Đàm phán qua điện thoại - Đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp Chúng ta tìm hiểu hình thức đàm phán Đàm phán ... tích sau đàm phán Một đàm phán thương mại quốc tế bao gồm ba phần:  Chuẩn bị trước đàm phán, Đàm phán  Phân tích sau đàm phán IV CÁC BƯỚC VÀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN Chuẩn bị trước đàm phán: 1 Tầm ... đẳng đàm phán quan trọng, yếu tố định thành công đàm phán Bình đẳng hai bên tham gia đàm phán, tức hai bên có tư cách nhau, quyền lợi bước vào bàn đàm phán Đặc biệt đàm, phán thương mại quốc tế, ...
 • 75
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách viết thư thương mại trong tiếng anhtiếng anh trong đàm phán thương mạicác lỗi sai thường gặp trong tiếng anh phần 1văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tếthuật ngữ trong đàm phán thương mại quốc tếcác thành ngữ thương mại thường gặp trong tiếng anhQuyết định 1338 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng chợ, tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 3126 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi cơ cấu sử dụng đất Quy hoạch xây dựng thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020Quyết định 2287 QĐ-UBND năm 2016 về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 2848 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An GiangQuyết định 2944 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hànhQuyết định 2424 QĐ-UBND năm 2016 về thu nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2935 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền GiangQuyết định 534 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 33 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 2507 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1147 QĐ-UBND và 1159 QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 3220 QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần ThơQuyết định 3155 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 31 2016 QĐ-UBND Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuyết định 2283 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành