giáo án lý 11 nâng cao

giao an lop 11 nang cao hoan chinh

giao an lop 11 nang cao hoan chinh
... Dũng Bài giảng môn Hóa học 11NC Ngày soạn : 18 /11/ 2012 Ngày dạy : 23 /11/ 2012 - 41 - Trường THPT Lương Thế Vinh –K’Bang Bài giảng môn Hóa học 11NC Tuần : 15 Ngày soạn : 24 /11/ 2012 Chương III : NHÓM ... phần gồm: canxi silicat canxi aluminat: Ca3SiO5(hoặc 3CaO. SiO2); Ca2SiO4(hoặc 2CaO. SiO2) Ca3(AlO3)2 (hoặc 3CaO. Al2O3) b) Cách sản xuất xi măng Pooclăng (SGK) Quá trình đông cứng ximăng 3CaO. SiO2 ... thảo luận giải tập SGK trang 72 Bài giảng môn Hóa học 11NC nóng chảy, độc, không tan nước, dễ tan số dung môi hữu -Photpho đỏ có cấu trúc polime, bền, không độc, không tan nước dung môI hữư - Photpho...
 • 129
 • 1,788
 • 54

Giáo án Toán 11 (nâng cao)

Giáo án Toán 11 (nâng cao)
... tiết học áp dụng tính chất để giải số tập IV Bài 1/ Bài tập 1: GV Nêu tập 1: Hãy chọn phơng án phơng án ã cho câu sau: a) Hàm số y=tan( cosx) không xác định : (A) x=0; (B) x=0 x= ; (C) x=k ... (B)R\{ k (D) R\{ k2 k Z }; k Z }; k Z }; HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) D b) C 2/ Bài tập 2: c) B Đoàn Văn Vịnh ... đoạn [c) y= sinx đoạn [- ; 2 ; ]; ]; ; ] HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) 1; b) 0; -1 c) - ; -1 3/ Bài tập 3:...
 • 12
 • 2,384
 • 31

Giáo án Sinh 11-Nang cao

Giáo án Sinh 11-Nang cao
... phần phần quang phổ ánh sáng quang phổ ánh sáng - TT1: Đã thực HĐ1 - Là nguồn cung cấp lợng cho quang hợp Phiếu học tập (Thời gian : phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp ... ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng THPT Ngc Lc trao đổi khoáng nitơ thực vật Bài Tiết (Tiếp theo) I Mục tiêu học Học xong học sinh phải: Kiến thức - Nêu đợc vai trò sinh ... ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng THPT Ngc Lc V Củng cố HS đọc phần in nghiêng SGK Trả lời câu hỏi 4,5 SGK Giỏo ỏn Sinh 11_Nõng cao Page Phan Thanh Quyn_Giỏo viờn Sinh_ Trng...
 • 67
 • 513
 • 5

Bộ giáo án VL 11 Nâng cao (Vũ Kim Phượng)

Bộ giáo án VL 11 Nâng cao (Vũ Kim Phượng)
... bên tụ điện không khí Bán kính tụ là: A R = 11 (cm) B R = 22 (cm) C R = 11 (m) D R = 22 (m) Trờng THPT Thuận Thành Bắc Ninh Nm 2007 Vũ Kim Phợng Giáo án Vật lý 11 nâng cao Trang 29 P2 Có hai ... Bắc Ninh Nm 2007 Vũ Kim Phợng Giáo án Vật lý 11 nâng cao Trang 24 c) Đáp án phiếu học tập: P1 (D); P2 (C); P3 (B); P4 (C); P5 (B); P6 (A); P7 (C); P8 (A); P9 (B); P10 (C); P11 (A); P12 (B); P13 ... án giải Sự trợ giúp giáo viên + HD HS đọc tập - Tìm hiểu đầu bài, đại lợng cho cần tìm - Dựa vào kiến thức nào? Trờng THPT Thuận Thành Bắc Ninh Nm 2007 Vũ Kim Phợng Giáo án Vật lý 11 nâng cao...
 • 170
 • 335
 • 3

Giao an TC 11 nang cao

Giao an TC 11 nang cao
... trang 42 : D Yêu cầu hs trả lời chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang 42 : B Yêu cầu hs trả lời chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 42 : D Yêu cầu hs trả lời chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang ... trang 54 : C Yêu cầu hs trả lời chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 54 : A Yêu cầu hs trả lời chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 54 : A Yêu cầu hs trả lời chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang ... điện : E p = U’ – rpI’ = 12,6 – 6.0,6 = 9(V Hướng dẫn giải P = I2 R = U2/(R+ r)2 R = 110 0 W → R = 11 Ω ; R= 1 /11 Ω ( loại) Q = P t = 1980 kJ ξ p U − rp I rp I = =1U U U B BÀI TẬP VÍ DỤ: Bài Một...
 • 24
 • 275
 • 0

Giáo án toán 11 nâng cao doc

Giáo án toán 11 nâng cao doc
... giải số toán đơn giản liên quan đến giới hạn hàm số - Biết vận dụng đònh lí giới hạn hàm số có SGK để tính giới hạn hàm số đơn giản II-THIẾT BỊ –ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1Giáo viên ... 3n − 3) lim 7) lim 6) lim( 2n + − 2n − ) 8) lim ( n + 3n + − n + ) 3n + 2n − 9) lim( n + − n + ) 11) lim 3n + 2n − n 3n − 13) lim 3n − n + 4n − n 3n − 15) lim  4n + n + − n   10) lim    2n ... ( n + − n − 1) n − 2n + − n n +1 n(3 − n + n) 4n + − 2n 2 2 n 8) lim(1+ + ( ) + + ( ) ) 3   11) lim 9 + + + + 3n −3    14) lim n − 1( n + − n ) 3) lim(n+ − n ) 6) lim + + + n 2n + n −...
 • 10
 • 433
 • 5

Giáo án Sử 11 Nâng cao

Giáo án Sử 11 Nâng cao
... 1806 Năm 1807 Tháng 6/1812 Tháng 6/1815 Hoạt động GV HS Cuộc công Kết Na-pô-lê-ông Tiến vào Bắc I-ta-li-a Buộc áo kí Hoà ớc đánh quân áo 1797 Đánh nớc Anh Đánh áo, Phổ Đánh Nga Đánh Nga Kiến thức ... nghiệp Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao chuyên Gia-cô-banh, họ xứng đáng ngời sáng tạo lc Kỹ Rèn luyện kỹ sử dụng đồ dùng trực quan, kỹ phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện II Thiết bị, tài ... triển cao chủ nghĩa đế quốc với thủ đoạn bóc lột tinh vi chúng Kỹ - Rèn luyện cho HS kĩ nhận xét đánh giá kiện lịch sử hình thành tổ chức độc quyền - Kỹ khai thác sử dụng tranh ảnh lịch sử thành...
 • 109
 • 264
 • 1

Giáo án lớp 11 nâng cao Chương 1- rất hay

Giáo án lớp 11 nâng cao Chương 1- rất hay
... cè vµ BTVN: bµi tËp SGK vµ SBT Trêng THPT SÇm S¬n Gi¸o ¸n líp 11 – N©ng cao Ngun Anh Tó Trêng THPT SÇm S¬n Gi¸o ¸n líp 11 – N©ng cao Ngµy so¹n: 1/9/2009 Bµi so¹n: TiÕt 9: Bµi 6: Ph¶n øng trao ... bµi tËp SGK vµ SBT Trêng THPT SÇm S¬n Gi¸o ¸n líp 11 – N©ng cao Ngµy so¹n: 5/9/2009 Bµi so¹n: Ngun Anh Tó TiÕt 11: Bµi Lun tËp I- Muc tiªu bµi häc 1-VỊ kiÕn thøc -Cđng cè kiÕn thøc vỊ ph¶n øng trao ... ¸n líp 11 – N©ng cao Ngµy so¹n: 15/9/2009 Bµi so¹n: Ngun Anh Tó TiÕt 13: Bµi kiĨm tra viÕt sè A Mục tiêu Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh sù ®iƯn li Kó năng: Kiểm tra, đánh giá,...
 • 25
 • 244
 • 0

Giáo án Hóa 11 nâng cao - HKI ppt

Giáo án Hóa 11 nâng cao - HKI ppt
... I Kin thc cn nm vng Thuyt axit v baz theo Arờ-ni-ut v Bron-stờt: - Axit cation H+( A-rờ-ni-ut) Axit nhng H+ (Bron-stờt) - Baz anion OH- (A-rờ-i-ut) Baz l cht nhn H+ Cht lng tớnh: Va thờ hin ... ngha tớch s ion ca nc - Mụi trng axit: [H+]>[OH-] hay [H+]>1 0-7 M - Mụi trng kim: [H+]...
 • 23
 • 585
 • 8

Giáo án AV 11 nâng cao

Giáo án AV 11 nâng cao
... another town Having lived there for such a long time that he didnt want to move to another town Individual work having made having been 3.having been having tied having read 6.having taken Whole ... they can be used or what is to be done with them + I have letters to write = I have letters that I must write + I have some homework to do= I have some homework that I must + Does he get anything ... thats of my favourite things about him And over the years, we have been through good times and bad times with each other, and thats one of the things I like best about him And we have a lot of...
 • 126
 • 217
 • 2

Giáo án sinh 11 nâng cao pdf

Giáo án sinh 11 nâng cao pdf
... QUANG phần quang phổ ánh sáng PHỔ ÁNH SÁNG - TT1: Đã thực HĐ1 - Là nguồn cung cấp lượng cho quang hợp PHIẾU HỌC TẬP (Thời gian : phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp ... Tìm hiểu pha sáng - QH chia thành pha: Pha sáng pha tối TT1: GV yêu cầu HS tiếp tục quan sát tranh với nghiên cứu SGK trả Pha sáng lời câu hỏi: - Năng lượng ánh sáng hấp thụ - Pha sáng quang hợp ... kết hợp quan sát hình 9.2 SGK trả lời câu hỏi sau: ? Nêu vai trò ánh sáng quang hợp ? ? Thế - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập, sau cử đại...
 • 70
 • 556
 • 0

giáo án 10 nâng cao hay

giáo án lý 10 nâng cao hay
... thoa ánh sáng, người ta đo khoảng vân i = 1,12 .10 3µm Hai điểm M, N phía với vân sáng giữa, OM = 0,56 .10 4µm ON = 1,28 .104 µm Giữa MN có vân sáng? A) vân sáng b) vân sáng C) vân sáng D) vân sáng ... “Giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng” -Để có tượng giao thoa ánh sáng: chùm sáng giao thoa phải hai chùm sáng kết hợp H Hiện tượng giao thoa ánh sáng -Rút ... THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Hoạt động (5’) GV giới thiệu toán luyện tập HS tìm hiểu nội dung toán Bài Trong TN giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 bên vân sáng trung...
 • 72
 • 149
 • 0

Giáo án 10 Nâng Cao

Giáo án Lý 10 Nâng Cao
... Tổ VL-CN Giáo án 10 nâng cao Giáo viên - Các câu hỏi, ví dụ chuyển động thẳng chuyển động biến đổi - Biên soạn câu hỏi 1-2 SGK dạng trắc nghiệm 19 Trường THPT – Tổ VL-CN Giáo án 10 nâng cao Học ... 11 Trường THPT – Tổ VL-CN -Yêu cầu: HS chuẩn bị sau Giáo án 10 nâng cao -Những chuẩn bị cho sau 12 Trường THPT – Tổ VL-CN Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A MỤC ... THPT – Tổ VL-CN Giáo án 10 nâng cao độ dời quãng đường , ta có ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THPT – Tổ VL-CN Giáo án 10 nâng cao Hoạt động (...
 • 176
 • 71
 • 0

Giáo án sinh 11 nâng cao

Giáo án sinh 11 nâng cao
... quang phần quang phổ ánh sáng phổ ánh sáng - TT1: Đã thực HĐ1 - Là nguồn cung cấp lợng cho quang hợp Phiếu học tập (Thời gian : phút) - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng Đọc SGK kết hợp ... hiểu pha sáng - QH chia thành pha: Pha sáng pha tối TT1: GV yêu cầu HS tiếp tục quan sát tranh với nghiên cứu SGK trả Pha sáng lời câu hỏi: - Năng lợng ánh sáng đợc hấp thụ chuyển - Pha sáng quang ... kết hợp quan sát hình 9.2 SGK trả lời câu hỏi sau: ? Nêu vai trò ánh sáng quang hợp ? ? Thế - Điểm bù ánh sáng - Điểm bão hoà ánh sáng - TT2: HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập, sau cử đại...
 • 66
 • 191
 • 0

Giáo án Sinh 11 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐMÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP

Giáo án Sinh 11 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐMÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP
... thiểu? Hạn chế hấp tới mức tối thiểu hấp làm giảm số lượng chất lượng nông sản Tại không để rau ngăn đá tủ lạnh? Vì hấp không Đối tượng bảo quản bị chết GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: ... bảo quản nông sản Giảm số lượng chất lượng đối tượng bảo quản hấp tăng nhiệt độ➠ tăng hấp hấp tăng độ ẩm➠tăng hấp hấp làm giảm O2, tăng CO2➠phân giải kị khí➠đối tượng bảo quản ... Biên soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk Nội dung-Thời gian Hoạt động GV-HS IV .Hô hấp vấn đề bảo quản nông sản 1.Hậu hấp QT bảo quản nông sản Giảm...
 • 2
 • 132
 • 0

Xem thêm