TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ TRỌNG TÂM

200 cau trac nghiem nguyen ly thong ke hutech

200 cau trac nghiem nguyen ly thong ke hutech
... 25,50 d Không đủ kiện 30) Có số liệu doanh số bán hàng (tỉ đồng) cửa hàng X sau: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 Quý 76 196 256 403 484 I 175 190 282 384 93 II 108 141 227 288 330 III 128 236 299 ... 45) Có số liệu sản lượng chế biến hạt ca cao nhà máy Y qua năm sau: (đvt:tấn) Quý 1999 2000 2001 2002 2003 2004 100 104 98 106 110 116 I 116 120 128 130 134 140 II 80 84 86 90 100 110 III 76 80 ... phẩm X Năm 2000 nah2 máy đạt sản lượng sp 60.000 sp Theo kế hoạch nạm 2005 nhà máy phấn đấu đạt sản lượng gấp 1,5 lần so với năm 2000 năm 2002 nhà máy đạt sản lượng 70000 sản phẩm Để năm 2005 nah2...
 • 20
 • 8,166
 • 79

150 câu trắc nghiệm nguyên thống doc

150 câu trắc nghiệm nguyên lý thống kê doc
... tương quan d Cả 141) Các phương pháp thống như: ước lượng, kiểm đih, phân tích mối liên hệ, dự đoán… sở thông tin thu nhập từ mẫu thuộc lãnh vực thống a Mô tả b Suy diễn c A & B d A, B ... = 0,25 d B C 112) Trong toán kiểm định, với mức ý nghĩa α cho trước, ta dựa vào kết xử phần mềm thống để kết luận: a Nếu p – value < α chấp nhận Ho, bác bỏ Hl b Nếu p – value < α chưa có ... từ dãy số phân phối c Số bình quân số bình quân tổ d Cả câu 118) Khi nghiên cứu biến động tượng phức tạp, cần tiến hành phân tổ thống vì: a Phân tổ cho phép thấy biến động toàn hei65n tượng...
 • 20
 • 1,583
 • 58

Đề thi trắc nghiệm nguyênthống

Đề thi trắc nghiệm nguyên lí thống kê
... 0,05 bạn chấp nhận hay bác bỏ giả thi t Ho a Chấp nhận giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t H1 c Bác bỏ giả thi t Ho d Chưa kết luận Câu Nếu câu bạn bác bỏ giả thi t H1 Xác suất mắc sai lầm a 5% ... Within Groups Total SS 9738,15 MS P-value F crit 4,351244 20 11018,8 21 Hãy cho biết kết kiểm định a Bác bỏ giả thi t H1 b Bác bỏ giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t Ho d Chưa kết luận số liệu đề ... -0,1853962 -0,1396783 … 1,3 1,89 … 30 Câu Cho biết chiều cao hay cân nặng, yếu tố biến thi n a Chiều cao b Hai yếu tố biến thi n mức độ c Cân nặng d Chưa đủ điều kiện kết luận Câu Cho biết hình dáng phân...
 • 5
 • 164
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán

Câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán: Một số vấn đề chung về kế toán
... chiếu với số liệu sổ kế toán Chương Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán hình thức kế toán Câu 65: Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép sổ hình thức kế toán nhật ký chung thuộc ... trị đối tượng kế toán Câu 25: Về hình thức biểu tài khoản a Chứng từ kế toán b Báo cáo kế toán c Sổ kế toán d Cả Câu 26: Nguyên tắc phản ánh tài khoản tài sản: a Bên Nợ: phản ánh số tài sản tăng ... Chương Tính giá đối tượng kế toán Câu 45: Tính giá đối tượng kế toán việc: a Ghi nhận giá trị đối tượng kế toán sổ kế toán b Xác định giá trị đối tượng kế toán phù hợp với nguyên tác quy định nhà...
 • 10
 • 9,520
 • 519

Trắc nghiệm nguyên kế toán và đáp án

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán và đáp án
... 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 >> ĐÁP ÁN C 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b ĐÁP ÁN D 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng ... hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu ĐÁP ÁN C Tác dụng tài khoản a Phản ảnh tổng ... tháng DN a 85tr b 55tr c 50tr d 60tr ĐÁP ÁN D 33 Tháng 1, đại bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ 300 vé có trị giá 500tr thực chuyến bay tháng 1, lại thực tháng Doanh thu tháng...
 • 14
 • 5,411
 • 16

Trắc nghiệm nguyên kế toán

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán
... tin c Ghi chép sổ sách kế toán d Tất 20 KT TC việc a Cung cấp thông tin qua sổ KT b Cung cấp thông tin qua BC TC c Cung cấp thông tin qua mạng d Tất 21 Kỳ kế toán năm đvị kế toán đc xác định a Dương ... (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời ... (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường...
 • 15
 • 2,283
 • 19

trắc nghiệm nguyên toán

trắc nghiệm nguyên lý kê toán
... Chiết khấu toán ko đc trừ (mua nhanh, mua đc giảm giá) 31 Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho a khai thường xuyên kiểm định kỳ (là phương pháp hạch toán hàng TKho, dùng quản hàng tồn ... (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường ... tục có hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu ĐÁP ÁN C Tác dụng tài khoản a Phản...
 • 20
 • 827
 • 2

27 Đề thi đại học thương mại trắc nghiệm nguyên kế toán

27 Đề thi đại học thương mại trắc nghiệm nguyên lý kế toán
... (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời ... (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường ... liên tục có hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu Tác dụng tài khoản a Phản ảnh tổng...
 • 14
 • 1,063
 • 25

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc
... mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản vay để trả nợ người bán làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản ... b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản nợ mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, ... HỎI TRẮC NGHIỆM Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động tài sản b) Ghi nhận tình hình biến động tài c) Ghi nhận tình hình biến động kinh tế d) Tất Tài khoản sau tài khoản tài sản a) TK...
 • 6
 • 1,990
 • 105

trắc nghiệm nguyên kế tóan theo từng chương

trắc nghiệm nguyên lý kế tóan theo từng chương
... BÀI TẬP CHƯƠNG I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Hãy chọn câu trả lời hợp câu Bảng cân đối kế tốn a) Báo cáo tài b) Báo cáo kinh doanh c) Báo cáo quản trị d) Tất Bảng cân đối kế tốn báo cáo thời điểm ... 1 10 Tài sản Ngun tắc u cầu Phương pháp kế tốn Nguồn vốn Kế tốn tài Kế tốn quản trị Kiểm kê Hệ thống pháp luật kế tốn Thận trọng A B C D E F G H I J Phải trả người bán Q khứ ... Nguồn vốn 430 Lập biểu ngày Kế tốn trưởng Người lập biểu tháng năm 2006 Giám đốc BÀI TẬP Hãy lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách Lập báo cáo kết HĐKD điền vào mẫu theo tài liệu cho (đvt 1.000đ)...
 • 38
 • 1,549
 • 9

80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án

80 câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán kèm đáp án
... 80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án C Thước đo giá trị D Cả câu 11 Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: quan thuế A Nhà quản B Nhà đầu tư C Người môi giới D Không có câu 12 ... thông tin http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly 80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án C Ghi chép sổ sách kế toán D Tất 20 KT TC việc A Cung cấp thông tin qua sổ KT B Cung ... http://ou.zest.vn/diendan/member.php/1747-Hien_ugly 80 câu trắc nghiệm nguyên kế toán kèm đáp án D Tổng vốn tiền DN bảng CĐKT lập thời điểm 37 Các kết luận sau đây, kết luận A Tổng gtrị TS DN lớn tình hình...
 • 10
 • 2,450
 • 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN KẾ TOÁN doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN doc
... Câu 7: Trong hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi a Ghi kép b Ghi kép, kết hợp với ghi đơn c Ghi đơn d Tùy trường hợp cụ thể Câu 8: Trong kế toán có trường hợp ... trường hợp ghi đơn a b c d Không có trường hợp Câu 9: Sổ loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo a b c d Cả trường hợp Câu 10: Sổ chi tiết loại sổ kế toán sử dụng loại thước đo sau a Thước đo tiền ... thuế không khấu trừ d Các câu sai Câu 17 : Giá thực tế thành phẩm nhập kho hiểu a Giá thành phân xưởng b Giá thành toàn c Cả a b d Tất sai Câu 18: Chứng từ thủ tục kế toán chứng từ lập từ a Các...
 • 4
 • 965
 • 39

Trắc nghiệm nguyên kế toán 1 pptx

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán 1 pptx
... tiền mặt Nợ 15 6 / Có 11 1 Khách hàng nhận hàng chưa toán cho doanh nghiệp Nợ 632 Có 15 6 Và Nợ 11 1 Có 511 Có 333 Không có trường hợp Nợ 15 2 / Có 11 1 Nợ 627 / Có 11 1 Nợ 13 1 / Có 511 Nợ 13 1 / Có 333 ... chọn) 10 11 12 13 14 15 16 a x x x x b x x x x x x x x x c x d x x a b c 21 x 22 x 23 24 25 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x x 31 x 32 x 33 34 35 x x 36 17 Nợ 13 1 10 0 Có 11 2 10 0 Nợ 11 1 10 0 Có 13 1 10 0 Không ... tiền Nợ 11 1 Nợ 11 1 Nợ 11 1 mặt, biết đơn vò chòu thuế GTGT theo Có 511 15 6 Có 15 6 phương pháp khấu trừ, bút toán ghi nhận Có 333 Có 511511 Và Có 333 Nợ 11 1 Có 632 Bảng trả lời câu trắc nghiệm: ...
 • 8
 • 717
 • 17

Trắc nghiệm nguyên kế toán 2 pdf

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán 2 pdf
... nhật ký chung -sổ 21 22 x 23 x 24 25 26 x 27 x Số lượng sổ kết cấu loại sổ 28 30 x x 29 31 32 x Mối quan hệ loại sổ 33 34 x x x x x 35 16 17 x x Tất nội dung x 36 Nợ 131 100 Có 1 12 100 Nợ 111 100 ... dung “kiểm tra chứng từ kế toán 25 Tại doanh nghiệp, có số liệu kế toán sau: TK 621 350; TK 622 833; TK 627 567; TK641 165; TK6 42 280; Nhập kho 500 sản phẩm, biết chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ ... tiền mặt 100”, kế toán phản ảnh sau Nợ 1 12: 100/ Có 131: 100 Vậy bút toán sửa sai Sổ kế toán tổng hợp chủ yếu dùng hình thức Nhật ký chung bao gồm 38 39 Việc lựa chọn hình thức kế toán cho đơn...
 • 4
 • 502
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu trắc nghiệm nguyên lý thống kê kinh tếđề thi trắc nghiệm nguyên lý thống kê kinh tếtài liệu trắc nghiệm nguyên lý thống kêtrac nghiem nguyen ly thong ke truong uehtrac nghiem nguyen ly thong ke uehcau hoi trac nghiem nguyen ly thong kede cuong on tap kiem tra 1 tiet vat li 8Bài 32. AnkinTuyển tập 200 hỏi vật lí khó hay có đap anHóa học và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 11Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bài giảng ozon và hidddropeoxxitXây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm trong chương trình hóa học 10 THPTGiáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng Phần 2TỔNG hợp bài LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ đềLuat kinh doanh bao hiemKhảo sát trong điều kiện nhiệt độ cao hệ hợp kim cứng BK, TK sử dụng trong chế tạo dao cắt, khoân khai thác đánghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khaiantoan giao thong lop 5NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒBài giảng quốc triều hình luậtCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu xử lý bã điện phân của nhà máy kẽm điện phân thái nguyên để thu hồi đồng đáp ứng yêu cầu luyện đồngHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại cục THUẾ THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ