tin hoc ung dung 8 9

Giao an tin hoc ung dung 8 moi (da sua)

Giao an tin hoc ung dung 8 moi (da sua)
... mc hoc tin C Copy dựng chuyn th mc hoc tin D Rename dựng i tờn th mc hoc tin Tự luận(1 điểm) Nêu khái niệm hệ điều hành B THC HNH Em hóy ng mỏy v to cõy th mc sau D THCS VAN HA TOAN KHOI VAN ... tiêu đề trang, ỏnh s trang chèn tiêu đề trang To trang - GV: Giới thiệu vị trí tiêu đề trang a) Tiêu tiờu ugồm hai phần: đầu trang đề trang văn Cách chèn tiêu đề trang vào (Header) chân trang (Footer) ... tranh v, bc nh chp, tin dạng âm bn , bng hỡnh, - Dng õm thanh: Ting núi ngi, ting súng bin, ting n, ting chim hút, l thụng tin dng õm Bng t, a t, cú th dựng lm vt cha thụng tin dng õm * Với phát...
 • 215
 • 435
 • 0

Tin học ứng dụng trong thiết kế cầu

Tin học ứng dụng trong thiết kế cầu
... môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 16 Giáo án môn học: Tin ứng dụng Thiết kế cầu Version βeta Thiết lập sơ đồ tính toán kết cấu hệ 3.1 Tạo lập kết cấu 3.1.1 Mô hình sơ đồ tính Trong ... môn Cầu Hầm - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trang 25 Giáo án môn học: Tin ứng dụng Thiết kế cầu Version βeta  Các liệu bảng loại (class) liệu để khai báo sơ đồ kết cấu, liệu kết phân tích thiết kế ... Trang Giáo án môn học: Tin ứng dụng Thiết kế cầu Version βeta CHƯƠNG : THỰC HÀNH PHẦN MỀM SAP 2000 VERSION 9.03 TRONG THIẾT KẾ CẦU A CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN Những khái niệm 1.1 Sơ đồ kết cấu - sơ đồ...
 • 108
 • 508
 • 0

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán chương 1

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán chương 1
... THANH LIÊM tinhocungdung1@gmail.com Giới thiệu môn học tín chỉ ( tín chỉ lý thuyết, tín chỉ thực hành)  chương Chương ôn tập lại excel  Chương 2: Tổ chức quản lý sở liệu  Chương 3: ... Shift + spacebar : chèn dòng  Shift + F 11 : Chèn trang bảng tính  11 Phím tắt định dạng  Ctrl + scroll (thanh cuốn) : tăng giảm Zoom 12 Cài đặt hệ thống Trong excel có số định dạng VD: ngày tháng, ... Custome  Trong Custome: chèn định dạng mong muốn  OK  17 Một số thành phần Ms Excel       Màn hình Tệp tin (file/workbook) Bảng tính (worksheet), Các kiểu liệu Các toán tử Địa 18 2 .1 Màn...
 • 60
 • 2,454
 • 17

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán chương 2

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán chương 2
... 850.000 1. 125 .000 900.000 2. 025 .000 1 .27 5.000 1.500.000 1.000.000 4 .25 0.000 1.350.000 2. 975.000 1.000.000 1 .25 0.000 850.000 Thuế VAT 42. 500 56 .25 0 45.000 101 .25 0 63.750 75.000 50.000 21 2.500 67.500 ... ưNhpiukinlc Bc2:Tinhnhlcdliu 20 MDATA/FILTER/ADVANCEDFILTER 21 CHNOKKT THCNHPD LIU 22 5.TOPHTNGT Chophộptophtngtheotngnhúm NGLNH dliutrongbngCSDLphcvcho SUBTOTAL nhucuphõntớchcỏcthụngtintheo nhngtiờuchunkhỏcnhau ... nhngtiờuchunkhỏcnhau 23 CCTHAOTCCBN: Nhpcsd liuvobng tớnh(toList Range), 24 CCTHAOTCCBN:BC1: SpxpvựngCSDLtheotiờuchuncntophtngbng cỏchdựnglnhData/sort 25 SPXPTHEOTHTCAHNG 26 CCTHAOTCCBN: M Data/ Subtotal 27 28 ...
 • 51
 • 1,087
 • 16

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 3

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 3
... Intercept 36 05,29 033 4295,411006 X1 -2012, 535 17 685,9 833 237 X2 0,91701077 0,171154469 X3 501,919491 888,176 039 5 X4 2866 ,39 6 53 900,8 032 196 t Stat 0, 839 335 4 -2, 933 796 5 ,35 77962 0,5651126 3, 1820452 ... Confidence Level(95,0%) Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 534 2 ,33 333 3 50,87109874 530 5 5200 176,22265 53 31054,42424 -1, 430 65511 0 ,30 969 236 6 530 5100 5 630 64108 12 5 630 5100 111,96659 Mean Standard Error Median ... 3, 1820452 P-value 0,4191487 0,0 135 978 0,000 231 0,5 833 387 0,00872 93 Lower 95% -5848,85 -35 22 ,37 5 0,54 030 21 -1452,944 8 83, 74101 Upper 95% 130 59, 431 -502,69529 1,2 937 194 2456,78276 4849,05205 Standard...
 • 53
 • 1,180
 • 11

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 4

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 4
... cho năm thứ nhất: = DDB (40 000,12000,5,1) =16000 USD Năm thứ 2: = DDB (40 000,12000,5,2) =9600 USD Năm thứ 3: = DDB (40 000,12000,5,3) = 240 0 USD Năm thứ 4: = DDB (40 000,12000,5 ,4) =0 Các hàm phân tích ... nguyên giá 40 .000 USD; giá trị lý 12.000 USD, thời hạn sử dụng năm Số khấu hao bình quân hàng năm: =SLN (40 000,12000,5) = 5600 USD/năm Số khấu hao bình quân tháng: =SLN (40 000,12000,60) =46 6,67 USD/tháng ... schedule) Trong đó: Principal: giá trị khoản đầu tư Schedule: dãy lãi suất áp dụng  Ví dụ: Một người gửi 10.000 USD vào ngân hàng năm Với lãi suất Năm 1: 12%, Năm 2: 13%, Năm 3: 11%, Năm 4: 9% Năm...
 • 91
 • 811
 • 13

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 5

Tin học ứng dụng trong ngành kế toán Chương 5
... trình xây dựng mô hình giải toán QHTT chương trình SOLVER Excel Vận dụng giải số dạng toán kinh tế chủ yếu Xây dựng mô hình Giải toán QHTT chương trình SOLVER Excel Ví dụ toán: Một Cty sản xuất loại ... Phương pháp giải toán quy hoạch tuyến tính thiết lập mô hình toán gồm: Hàm mục tiêu Các ràng buộc 12 1.2 Giải toán QHTT Thuật toán:   Đơn hình Đơn hình đối ngẫu Trong Ms Excel sử dụng chương trình ... bấm Reset All 25 Kết thúc nhập liệu: Bấm Solver để chương trình bắt đầu chạy chuẩn bị in thông báo kết giải toán 26 Đọc thông báo & lời giải: Bài toán lời giải, có lỗi nhập thông số toán làm cho...
 • 51
 • 676
 • 10

Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng Quản lí Nghiên cứu Giáo dục

Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng Quản lí Nghiên cứu Giáo dục
... cần phải có công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng xuất giáo trình ứng dụng trực tiếp kết nghiên cứu vào hoạt động xuất đơn vị II Tình hình nghiên cứu - Về chất ... xuất giáo trình phục vụ hệ đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh IV Đối tượng hạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu việc xuất giáo trình Học viện công tác đào tạo - Phạm vi nghiên cứu: ... dựng đề tài, đề cương nội dung môn học 22 + Giáo trình lý luận trị công cụ giáo dục toàn diện Giáo trình công cụ chủ yếu để học tập, nghiên cứu giảng dạy, giáo trình chiếm vị trí trung tâm tổ...
 • 159
 • 239
 • 0

Tin học ứng dụng Công nghệ chế tạo Chi tiết máy Dụng cụ gia công

Tin học ứng dụng Công nghệ chế tạo Chi tiết máy Dụng cụ gia công
... ỏp dng vo thc tin thnh cụng mt cụng ngh nhit luyn mi: Cụng ngh thm Ni-t xung plasma Trong nhiu nm qua cụng ngh thm ny c ng dng rng rói trờn th gii ỏp ng c ũi hi ngy cng cao ca cỏc chi tit mỏy: ... gian Hỡnh 2.4 Mi quan h gia v T hỡnh v ta thy thi gian thm cng di thỡ chiu sõu lp thm cng tng nhng t l tng chiu sõu lp thm cng gim Nu vi mc ớch nhit luyn cú chi tit cú chiu sõu lp thm ln thỡ ... a: 10 kHz - Cụng sut: 25 kVA - Cụng sut gia nhit: 10 kVA - Cụng sut ngun plasma: 10 kVA - Cụng sut dũng xung: 28,8 kVA H thng chõn khụng - Bm chõn khụng cng + Tc : 33 m3/ h + Thi gian t chõn...
 • 89
 • 365
 • 1

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm
... chế tạo chi n lợc Tài chi n lợc Marketting chi n lợc Nhân lực chi n lợc Tài chi n thu t Marketting chi n thu t Nhân lực chi n thu t Sản xuất chế tạo chi n thu t Tài tác nghiệp Marketting tác ... viên * Tài khoản 854- Chi nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến: Gồm khoản chi nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao đề tài khoa học công nghệ Ngân hàng, chi thu dịch tài liệu ... ngời ,máy Tin học hóa hoàn toàn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39 chuyên ngành tin học kinh tế Kho lu trữ liệu Thủ công Tin học hóa Dòng thông tin Điều khiển Tài liệu Các phích vật lý mô tả chi tiết...
 • 85
 • 571
 • 2

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính
... quản công văn tài A Khảo sát toán quản công văn Bộ Tài Chính Công tác quản công văn Bộ Tài Chính đợc chia làm mô đun sau : + Quản Công Văn phòng hành văn phòng Bộ + Quản Công Văn ... Công Văn 1.0 Quản công văn PHC 2.0 2.0 Quản công Quản công 3.0 Quản văn phòng văn phòng tổng hợp văn tổng hợp văn công văn phòng Bộ phòng Bộ thư Vụ Văn Quản Công văn Phòng hành ... http://www.mof.gov.vn Ban quản ứng dụng tin học đơn vị thuộc máy quản Nhà Nớc Bộ Tài Chính, có nhiệm vụ giúp Bộ trởng Bộ Tài Chính thống quản hoạt động phát triển ứng dụng tin học lĩnh vực quản Tài Nhà...
 • 106
 • 908
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 9 thiết kế một hệ tin học ứng dụng trong công tác thư việntin học ứng dụngtin hoc ung dungtin học ứng dụng trình độ bđề thi tốt nghiệp tin học ứng dụngtin học ứng dụng trongchứng chỉ ab tin học ứng dụngtin học ứng dụng trong ngành nông nghiệpbài giảng tin học ứng dụngtài liệu tin học ứng dụngbài tập tin học ứng dụngtin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩmtin học ứng dụng trong nghiên cứu thực phẩmhướng dẫn thực hành tin học ứng dụngtin học ứng dụng ngành quản trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học