ĐỀ sinh 9

Đề sinh 9

Đề sinh 9
...
 • 1
 • 198
 • 0

de sinh 9 tu luan

de sinh 9 tu luan
... Adenin, Timin, Guanin, Xitozin 0.5 - Các phân tử AND phân biệt số lượng đơn phân, thành phần trình tự xếp nuclêôtit 0.75 Câu 3: ( 3.0 điểm ) - Khái niệm: Thường biến biến đổi kiểu hình phát sinh ... riêng lẻ 0.25 xác định 0.25 - Không di truyền 0.25 - Di truyền 0.25 - Giúp sinh vật thích nghi với môi - Thường có hại cho sinh vật trường 0.25 0.25 ...
 • 2
 • 177
 • 0

Gián án chuyên đề sinh 9

Gián án chuyên đề sinh 9
... đến tượng tải học sinh - Dễ dàng phân loại đối tượng học sinh để từ có phương pháp giảng dạy phù hợp - Thuận lợi việc ôn tập, đề, giúp giáo viên kiểm tra đánh giá đối tượng học sinh nhằm nâng cao ... để phát huy tính sáng tạo em Đối với học sinh THCS, việc dạy cho em nắm kiến thức bản, giáo viên cần mở rộng nâng cao thêm cho em có điều kiện sau học lên lớp cấp CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC Ví dụ: Trong ... tượng HS Với học sinh có lực trung bình trở xuống, áp dụng nội dung dạy học bám sát chuẩn tối thiểu, tránh việc ôm đồm kiến thức dẫn đến tình trạng tải cho học sinh Đối với học sinh khá, giỏi,...
 • 5
 • 295
 • 0

de sinh 9 hay 2010

de sinh 9 hay 2010
... tơ c Hải quỳ d San hô 12 Sinh sản vô tính hình thức sinh sản; a kết hợp tế bào sinh dục đực b ưu hẳn so với sinh sản hữu tính c có thụ tinh d có kết hợp tế bào sinh dục đực PHẦN II : TỰ ... Nội dung sgk trang 141 Nội dung sgk trang 1 69 Nội dung sgk trang 190 Điểm điểm điểm điểm ĐỀ SỐ 12 KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học: 2008 - 20 09 Môn: Sinh Học - Thời gian: 45' Phần : TRẮC NGHIỆM ... Sử dụng vi khuẩn gây bệnh ( 0,5đ) Gây vô sinh diệt động vật gây hại(0,5) Cho ví dụ (0,5đ) D 10 D ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học: 2008 - 20 09 Môn: Sinh Học - Thời gian: 45' A/TRẮC NGHIỆM...
 • 31
 • 111
 • 0

SKKN - Chuyên đề sinh 9

SKKN - Chuyên đề sinh 9
... Điểm - SL Điểm - % SL 0 Điểm - % SL Điểm - 10 % SL % TB trở lên SL % 19, 0 28 66,7 14,3 34 80,1 9D 41 0 14,6 28 68,3 17,1 35 85,4 9E 42 0 13 30 ,9 23 54,8 14,3 29 69, 0 125 0 27 21,6 79 63,2 19 15,2 ... SL % SL % 42 9. 8 18 43 .9 19 46.3 0.0 0.0 41 12.2 18 43 .9 18 43 .9 0.0 0.0 Trang 10 Kinh nghiệm 9E 42 Tổ chức hoạt động khai thác kiến thức 16,7 14 33.3 21 50.0 0.0 0.0 D Đề xuất - kiến nghị Là ... thành cảm ơn T liệu tham khảo Sách giáo khoa sinh học - nhà xuất giáo dục Sách giáo viên sinh học - nhà xuất giáo dục Ngô Văn Hng, Dạy học sinh học - nhà xuất giáo dục 2005 Bộ giáo dục đào tạo,...
 • 12
 • 67
 • 0

Đề Sinh 9 HKI ( đề 1 )

Đề Sinh 9 HKI ( đề 1 )
... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu Hãy quan sát hình kì chu kì tế bào ghép thông tin cột B cho phù hợp với số cột A Hình sơ đồ kì chu kì tế bào Các số (A) Các kì chu kì ... vào chữ (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời mà em cho đúng: Màu lông gà gen quy định Khi lai gà trống trắng với gà mái đen chủng thu F1 có lông màu xanh da trời Tiếp tục cho gà F1 giao ... thẫm, gen a quy định thân xanh lục Kết phép sau: P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm ( F1: 74 ,9% thân đỏ thẫm : 25 ,1% thân xanh lục Kiểu gen P công thức lai nào? A P: AA x AA B P: AA x Aa C P: Aa...
 • 4
 • 153
 • 0

Đề Sinh 9 HKI ( Đề 2)

Đề Sinh 9 HKI ( Đề 2)
... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A Các kì giảm phân Những diễn biến NST (B) (A) Kì đầu giảm phân I ... phân bào f Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với cực tế bào Câu : Hãy khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời mà em cho đúng: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với ... li độc lập với Bố có tóc thẳng, mắt xanh Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trường hợp sau để sinh mắt đen, tóc xoăn? A AaBb C AABb B AABB D AaBB Trong nguyên phân, NST bắt đầu co ngắn đóng...
 • 4
 • 169
 • 0

Đề Sinh 9 HKII ( Đề 1)

Đề Sinh 9 HKII ( Đề 1)
... hệ: A Cộng sinh cạnh tranh B Ký sinh cộng sinh C Ký sinh cạnh tranh D Ký sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp số cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống ( ) câu: (1 đ) Những ... DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 ,5 điểm) Câu 1: Hãy lựa chọn ghép thông tin cột B cho phù hợp với thông tin cột A (1 ,5đ) Đặc điểm Quan hệ Cộng sinh a) Sự hợp tác có lợi sinh vật loài (sống ... vật, thực vật bắt sâu bọ,… Kí sinh d)Sự hợp tác có lợi hai loài sinh vật 5 .Sinh vật ăn sinh e)Khi nguồn sống không đủ cho sinh vật, sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác...
 • 4
 • 68
 • 0

Đề Sinh 9 HKII ( Đề 2)

Đề Sinh 9 HKII ( Đề 2)
... Có sinh vật sau: cua, mèo rừng, sâu, cây, dê, cỏ, chim sâu, hổ, vi sinh vật, chuột (1 ,5đ) Sắp xếp sinh vật thành ba nhóm: sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ II Tự luận (5 ,5 ... mối quan hệ A Cạnh tranh B Cộng sinh C Vừa cộng sinh vừa cạnh tranh D Hội sinh Giun đũa sống ruột người ví dụ mối quan hệ: A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Kí sinh Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc ... người ta phải đưa nắng (1 đ) Câu 5: Tại phải bảo vệ hệ sinh thái rừng ?(1 đ) Câu 6: Thế quần xã sinh vật? Nêu dấu hiệu điển hình quần xã (2 đ) Câu 7: Ưu lai gì? Cho ví dụ (1 ,5đ) ...
 • 3
 • 68
 • 0

Ma trận đề sinh 9 học kì II

Ma trận đề sinh 9 học kì II
... Khai thác, sử dụng vừa phải kĩ thuật, đãm bảo cho sinh vật tiếp tục sinh sản phát triển * Nhiệm vụ học sinh: - Cần học tập thật tốt, môn sinh học - Phải nắm vững Luật bảo vệ môi trường nghiêm ... quần thể sinh vật ? Quần thể người khác quần thể sinh vật điểm nào? Câu 4: (3 điểm) Hãy liệt kê hành động làm suy thoái môi trường mà em biết thực tế Thử đề xuất cách khác phục Là học sinh em ... Câu * Quần thể sinh vật: điểm Là tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, thời điểm định, có khả giao phối với để sinh sản * Điểm khac ban quần thể người với quần thể sinh vật là:...
 • 5
 • 145
 • 1

Dạy học theo chủ đề sinh 9 đột biến số lượng NST

Dạy học theo chủ đề sinh 9 đột biến số lượng NST
... BẢNG MÔ TẢ CẤP ĐỘ TƯ DUY CHỦ ĐỀ “ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST SINH HỌC Tên chủ đề ( Đơn vị kiến thức) Nhận biết Bài 23: đột biến - Nêu đột biến số số lượng NST lượng NST, thể dị bội, dị bội thể, ... 47 NST) , có người có ( 2n = 45 NST ) Đây tượng biến đổi số lượng NST Đột biến số lượng NST Bài 23,24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST - Quan sát hình NST ruồi giấm Nhận xét hình 2, 3, so với nào? Tb sinh ... nguyên nhân phát sinh số biểu đột biến số lượng NST - Nêu hậu biến đổi số lượng cặp NST - Giải thích chế hình thành thể nhiễm( 2n + ) thể nhiễm ( 2n –1) - Khái niệm đột biến số lượng NST, thể dị bội,...
 • 14
 • 589
 • 37

Giúp học sinh lớp 9 học tốt sinh học về vấn đề sinh vật và môi trường

Giúp học sinh lớp 9 học tốt sinh học về vấn đề sinh vật và môi trường
... mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường I.Kiến thức cần nhớ 1 .Sinh vật môi trường: Môi trường sống sinh vật gì? Môi trường gồm có nhân tố sinh thái nào? Giới hạn sinh ... Thư mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường 3.- Sinh vật môi trường / /Học tốt Sinh học 9/ Lại Thị Phương Ánh.TP.HCM.:Đại học quốc gia TP.HCM, 2005.- tr .97 + 98 + 101 ... dung chương II chương trình sinh học -3- Thư mục Giúp học sinh lớp học tốt Sinh học vấn đề sinh vật môi trường Con người, dân số môi trường: Tác động người tới môi trường qua thời kì phát triển...
 • 9
 • 1,465
 • 5

Xem thêm