Đề kiểm tra địa 7 kì II

Đề kiểm tra địa 7 II bài 2

Đề kiểm tra địa 7 kì II bài 2
... 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) C 3(3.0) 5.0 2. 0 3.0 Tổng điểm 0.5 2. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2. 5 3.0 10.0 Thứ ngày .tháng năm 20 10 KIỂM TRA 45’- Bài số Môn: Đòa Lý Lời phê cô giáo §Ị kiĨm tra I PhÇn tr¾c nghiƯm: ... điểm địa hình Trung Nam Mĩ Tổng điểm Trường THCS Long Hưng Họ tên: Lớp:7A4 Điểm Nhận biết TN TL C 1.3(0.5) Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL C 4 (2. 0) C 1.4(0.5) C 1.1(0.5) C 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) ... ®« thÞ ho¸ ë B¾c MÜ g¾n liỊn víi sù ph¸t triĨn cđa c«ng nghiƯp (1®) MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỊA 7- 45’ SỐ Chủ đề Đặc điểm thị Bắc Mĩ Q trình thị hố Bắc Mĩ với Trung Nam Mĩ Hiệp định mậu dịch tự Bắc...
 • 3
 • 194
 • 1

Đề kiểm tra GDCD 7 II

Đề kiểm tra GDCD 7 Kì II
... Phần II Tự luận (6 điểm) Câu Phân biệt di tích lịch sử - văn hoá danh lam thắng cảnh Cho ví dụ minh hoạ...
 • 2
 • 2,022
 • 6

Đề kiểm tra Địa 6 II

Đề kiểm tra Địa 6 kì II
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT – TIẾT 28 MÔN : ĐỊA LÍ MÃ ĐỀ: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 đ)- ý 0,5đ Câu B Câu B Câu A-S B-Đ C–Đ D-S Câu 1- b 3-a PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ) Câu 1: 2đ Gió Tín ... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK – TIẾT 34 MÔN : ĐỊA LÍ MÃ ĐỀ: 16 Câu 1: (1đ) Khối khí bị biến tính di chuyển chịu ảnh hưởng vùng qua yếu tố tự nhiên nhiệt độ độ ẩm Câu 2: (1đ) Nhiệt độ chênh lệch hai địa điểm ... tháng thấp Trị số Tháng Trị số Tháng 300 mm 25 mm 12 275 mm KIỂM TRA HK – TIẾT 34 MÔN : ĐỊA LÍ ĐIỂM MÃ ĐỀ: LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐỀ BÀI Câu 1: (1đ) Khi khối khí bị biến tính(thay đổi tính...
 • 4
 • 165
 • 0

de kiem tra Anh 7 ki II

de kiem tra Anh 7 ki II
... 3 a in a to ride a first choice b at b riding b favorite c on c of ride c popular d for d of riding d a & b Hớng dẫn chấm Đề ki m tra ii Năm học 2009-2010 Môn : Anh văn lớp Phòng GD ... Điểm toàn tổng điểm thành phần không làm tròn I (2 im) Câu đáp án A C II (2 im) Câu đáp án A c B a C C b Câu A b d Nội dung III A Điểm doesnt like prefers was drank received were to finish watching...
 • 3
 • 136
 • 0

de kiem tra sinh 7 ki II

de kiem tra sinh 7 ki II
... 4(2đ): Nêu biện pháp đấu tranh sinh học?cho ví dụ Sử dụng thiên địch: + Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại: VD: + Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh sinh vật gây hại hay trứng ... động vật thuộc nghành thân mềm: Trai,sò,ốc, hến, mực, bạch tuộc…(1đ) lợi ích tác hại chúng Vai trò: Làm thực phẩm, làm thức ăn cho động vật khác, làm đồ trang trí,trang sức,làm môi trương nước,có ... hại hay trứng sâu hại: VD: + Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại: VD; vi khuẩn Myoma + Gây vô sinh động vật gây hại:VD:Triệt sản ruồi đực ...
 • 2
 • 59
 • 0

Đề kiểm tra cuối học II môn địa7

Đề kiểm tra cuối học kì II môn địa lí 7
... đất liền, gây mưa sườn đón gió, vùng khuất gió sâu nội địa khô hạn + Do ảnh hưởng dòng biển lạnh Tây OOxxtraylia chảy sát bờ nên phía Tây lục địa mưa Câu 3: * Dân cư châu Đại Dương: + Châu Đại Dương ... núi lớn + Tỉ lệ dân thành hị cao 69 % ( năm 2001) + Người địa chiếm 20% người nhập cư chiếm 80% dân số + Ở quốc đảo, mật độ dân số cao lục địa Ô-xtrây-li-a, tỉ lệ dân số thành thị quốc đảo lại thấp ... Ô-xtrây-li-a, tỉ lệ dân số thành thị quốc đảo lại thấp Ô-xtrây-li-a Niu Di-lân * Dân cư châu Âu: + Dân số 72 7 triệu người ( 2001) + Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, gồm ba nhóm ngôn ngữ:...
 • 3
 • 497
 • 0

ĐỀ KIEM TRA CUỐI HOC KI II MÔN ĐỊA

ĐỀ KIEM TRA CUỐI HOC KI II MÔN ĐỊA LÝ
... thuộc châu Á có khí hậu ……………………………… Liên bang Nga có nhiều …………………………………………………, điều ki n thuận lợi để phát triển kinh tế (Liên bang Nga có diện tích 17 triệu km lớn , giới, nằm châu Á, châu u Phần ... châu Á có khí hậu khắc nghiệt Liên bang Nga có nhiều Tài nguyên khoáng sản, điều ki n thuận lợi để phát triển kinh tế )  Câu : Đánh dấu X vào ô trước ý em cho : Đường Xích đạo ngang qua phần...
 • 3
 • 364
 • 0

DE KIEM TRA 1T HOC KI II-DIA LI 6

DE KIEM TRA 1T HOC KI II-DIA LI 6
... Kim Loại Phi Kim loại B (Công dụng) a Nguyên li u cho công nghiệp luyện kim từ sản xuất loại gang thép đồng, chì b Nguyên li u để sản xuất phân bón, đồ gốm sứ, làm vật li u xây dựng c Nhiên li u ... độ ẩm? Câu 3: (3 điểm) Dựa vào bảng số li u dới đây: (Lợng ma: mm) Tháng 10 11 12 TP Hồ Chí Minh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269 ,8 327,1 266 ,7 1 16, 5 48,3 a Hãy tính tổng lợng ma năm Thành ... độ 60 0 Bắc Nam gió c Gió thổi từ khoảng vĩ độ 900 Bắc Nam khoảng vĩ độ 60 0 Bắc Nam gió Câu 6: Hãy nối cột A với B để thể đợc công dụng số loại khoáng sản: A (Loại khoáng sản) Năng lợng (nhiên li u)...
 • 4
 • 57
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 : 2 đề TOÁN + LUYỆN TỪ VÀ CÂU + TV ĐỌC HIỂU + KHOA + SỬ + ĐỊA
... TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/ 20 11 Môn : ĐỌC – HIỂU (Đề thi Cuối HK II Năm học 20 07 – 20 08 – SGD TP HCM ) Họ tên học sinh : ………………………………………………………………………… Lớp : ………………………………………………………………………………………………………… ... 1,5km b 3km c 2, 2km bao 15 d 2km Bài (1đ) : Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 7,9 ; 7, 45 ; 7,9 05 ; 7,4 05 Bài (1đ) : Viết số thích hợp: 7km 126 m = km 18 kg 27 g = kg 9dm2 ... TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THÁNG 05/ 20 11 Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Họ tên học sinh : ………………………………………………………………………… Lớp : ………………………………………………………………………………………………………… Em h·y khoanh trßn...
 • 12
 • 404
 • 1

ĐÊ KIỂM TRA LẦN 2 - II - Lớp 7

ĐÊ KIỂM TRA LẦN 2 - KÌ II - Lớp 7
... not gain weight PHòNG GD - ĐT TIềN HảI TRờng t.h.c.s giang phong đề kiểm tra tiết học ii lần Môn : Tiếng anh (Thời gian làm 45 phút; 40 câu trắc nghiệm) Họ tên: Lớp: I Chọn từ mà phần gạch ... (26 ) is one of the best ways to keep fit It can help to increase your ( 27 ) and energy Its also a good form (28 ) people with painful feet or backs However, with all forms of exercise you (29 ) ... much or too (30) can damage your muscles 26 A cycle B Cycling C Cycler D Cyclist 27 A strong B strongest C strength D strengthen 28 A for B with C at D on 29 A ought 30 A quick B must B quickly...
 • 4
 • 79
 • 0

Đề kiểm tra cuối học II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016
... chạy khỏi Sứ quán xe bọc thép Thứ tự cần điền : ……………………………………………………………………… PHẦN II : ĐỊA LÍ (10 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (đối với câu từ đến 4) Câu 1(1 điểm) Châu Á có đủ đới ... tên nước cột A với tên Châu lục cột B cho phù hợp A (Tên nước) Trung Quốc Ai Cập Học Liên bang Nga Ô –xtrây-li-a Pháp B (Ở Châu lục) Câu (1 điểm) Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa ... cánh cụt B) Châu Nam Cực châu lục nàm vùng địa cực C) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc D) Quanh năm nhiệt độ 00C đặc điểm châu Nam Cực Câu (1 điểm) Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông : A) Đồng...
 • 3
 • 2,337
 • 3

Đề kiểm tra thi giữa II Toán, Tiếng anh lớp 7 trường THCS Hồng Thái

Đề kiểm tra thi giữa kì II Toán, Tiếng anh lớp 7 trường THCS Hồng Thái
... either ⇒ ……………………………………………………………………………… ……………………… ===========The end ============ Đáp án Đề thi Tiếng Anh học A LISTENING: (Tỉ lệ 25%) 1B 2A 3C 4B 5A B VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION ... File Listen: http://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/03/Lop -7. mp3 What is the boy’s name? A Matthew A seven B Michael B eight A play ... differently.(5 items x 0.1 = 0.5 pt) A C D B B II Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence (4 items x 0.25 = 1.0 pt) D D B A III Match a question in column A to a suitable...
 • 5
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra địa 7 học kì 2đề kiểm tra địa 7 học kì 1đề kiểm tra toán học kì ii lớp 7đề kiểm tra cuối học kì ii môn địa lí lớp 5đề kiểm tra địa 7kiểm tra địa 7 kì 2đề kiểm tra toán cuối kì ii lớp 2đề kiểm tra toán giữa kì ii lớp 5đề kiểm tra giữa học kì ii lớp 4đề kiểm tra cuối học kì ii lớp 3đề kiểm tra cuối học kì ii lớp 1đề kiểm tra toán học kì ii lớp 1đề kiểm tra cuối học kì ii lớp 4đề kiểm tra cuối học kì ii lớp 5đề kiểm tra cuối học kì ii lớp 4 môn toánQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốmệnh đề quan hệCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Thì hiện tại đơnThì quá khứ đơnPHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)toefl primary step 1Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10HÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTMột số kinh nghiệm lồng ghép lịch sử địa phương hậu lộc vào dạy học lịch sử ở trường THPT đinh chương dươngNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTskkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12