DE THI HOC SINH GIOI DIA LY 8 2015 2016

Đề thi học sinh giỏi Địa 8

Đề thi học sinh giỏi Địa lý 8
... năm đạt từ 1500mm - 2000mm (0,5đ) + Độ ẩm tơng đối không khí cao 80 % (0,5đ) Câu (2,5đ): Học sinh phải trả lời đợc: a) ảnh hởng đến địa hình (1,0 đ): - Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm làm cho đất ... (0,25đ) b) ảnh hởng địa hình đến khí hậu phân bố ma khu vực (1,5đ): - Hệ thống núi Hy-ma-lay-a tờng khí hậu khu vực Trung Nam á: phía Bắc Hyma-lay-a có khí hậu ôn đới lục địa, phía Nam có kúi ... (0,5đ) - Lợng ma lớn tập trung theo mùa làm cho đất dễ bị xói mòn, xâm thực địa hình, nớc ma hoà tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình Kaxt độc đáo (0,5 đ) b) ảnh hởng đến sông ngòi (1,5 đ): - Lợng...
 • 2
 • 224
 • 5

tổng hợp đề thi học sinh giỏi địa lớp 8

tổng hợp đề thi học sinh giỏi địa lý lớp 8
... kiến thức học , nhân xết giải thích sợ khác biệt chế độ nhiệt lang sơn lai châu đề ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÍ Câu (2,5 điểm): a, Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét ... 0015’ 38 = 80 20’16”VT - Vĩ độ MTlên thi n đỉnh vào ngày 25/10 là: 00 + 80 20’16” = 80 20’16”N b/Góc nhập xạ Hải Lăng: 900 – (80 20’16” + 160 18 ) = 65021’44” 0,25 0,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 ĐỀ THI ... điểm Đề ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÍ câu a) so sánh gió tính phong gió tây ôn đới , nước ta có gió tín phong hoạt động không ? sao? b) kinh độ vĩ độ điểm ? câu dựa vào kiến thức học châu...
 • 13
 • 609
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật 8

Đề thi học sinh giỏi vật lý 8
... 2 187 ; 38 = 6561, nên ta chọn n = Quãng đường động tử nhóm thời gian là: 2.2 186 = 4372 m Quãng đường lại là: 6000 – 4372 = 16 28 m Trong quãng đường lại động tử với vận tốc ( với n = 8) : 37 = 2 187 ... tính D = 81 2,5 Kg/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 g/cm3 Bài 2(3,5 đ):Vì cần tính gần khối lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hoàn toàn Gọi thể tích vật V khối ... vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi không khí Lực tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Công trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật...
 • 5
 • 24,612
 • 645

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐỊA ppt

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ ppt
... http://chuyenlytutrongct.com smod_forum_ltt@yahoo.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI BỘ ĐỀ 001 Câu 1: So sánh trung tâm công nghiệp đông nam Bộ * Giống nhau: - Có quy mô lớn ... - Mùa mưa lớn sau mùa khô kéo dài, địa hình dốc, đất bazan vụn bở dễ bị xói mòn - Thưa dân, thi u lao động lành nghề, cán khoa học kỹ thuật - Cơ sở hạ tầng thi u, giao thông, dịch vụ y tế, giáo ... Tương đối đa dạng Câu 2: Thế mạnh hạn chế việc phát triển công nghiệp Tây Nguyên * Thế mạnh: - Địa hình,đát trồng: Cao nguyên xếp tầng, đất đỏ bazan rộng lớn - Khí hâu: Cận xích đạo, có phân...
 • 3
 • 456
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật 8 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi vật lý 8 2014 - 2015
... dAy Ac - si - mettdc dUng l6n v6t b, - Khi hQ th6ng d{t kh6ng khi: 0,75 P:F 0,75 :F : 13,9N P - 13 ,8 t:10:;_:l'38kg P - fnOl luqng ctia vQt: - Khi nhfng nu6c: Fa:P-F':13 , 8- 8 ,8: 5N - Ta c6: - ThC ... cr6r cAp HUypN Lop s M6n: Vat If - NIm (5,0 di t1: 30phirt : ]h; v2:60km/h; - - , ^_ vr: av' :75km/h -2 2012 - 2013 (Hufn dAn tz:t: : l0phut: ln, v,: I vr : -z -J ,t z 61" 2, m 02 tran 3gkrn/h ... Cdc luc t6c dUng vdo otd gom: - Trong luc P: Phucrng thlng dfrng, chi6u hu6ng tir tr6n du6i, cudng D- lOm : 10"u6ng r1,5 i0' : 15 103 N - Ph6n luc N: Phucnrg thing d,-g, chidu hu6ng tir du6i l6n...
 • 3
 • 7,273
 • 254

Bộ đề thi học sinh giỏi Địa 12

Bộ đề thi học sinh giỏi Địa lý 12
... 22 /12 ’ 66 33 B 12 24 12 (VCB) 12 13,5 12 10,5 ’ 23 27 B 12 12 12 12 (CTB) 12 10,5 12 13,5 0 (XĐ) 12 12 24 Vó tuyến 15 Ph¹m ThÞ Ngäc Mai – THPT §øc Thä Gi¸o ¸n båi dìng HSG m«n §Þa 12 -2 012 ... TỈNH TIỀN GIANG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA Đề thức Khóa ngày 30/10/2007 Mơn: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) 23 Ph¹m ThÞ ... hóa đại hóa Bộ đề tham khảo sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi (LÊ THƠNG) Tuyển tập đề thi OLYMPIC thứ XIII-2000 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP Đề thức KỲ THI HỌC SINH GIỎI ĐỒNG BẰNG SÔNG...
 • 59
 • 1,180
 • 7

ĐE THI HỌC SINH GIỎI MÔN 8

ĐE THI HỌC SINH GIỎI MÔN LÝ 8
... BIỂU ĐIỂM VÀ CÁCH CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn: Vật lớp I Trắc nghiệm: điểm, câu 0,5đ C C C A II Tự luận: ( 8 iểm) Câu 1: (2 điểm) Mặc dù không khí có khối ... sông, hồ, biển có không khí, mà động vật, nước sông, hồ, biển sống Câu 2: (3 điểm: ý điểm) AB 180 AB 180 a/ Thời gian xe nửa đoạn đường đầu: t1 = 2v = 2.45 = Thời gian xe nửa đoạn đường sau: t2 ... (J) Công có ích là: (1đ) A1 = p.s = 200.10.12 = 24000 (J) Hiệu suất: H =A1/A = 0 ,8 (1đ) Đáp số: 30000J 24000 J 0 ,8 ...
 • 3
 • 274
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Địa 7 (2011)

Đề thi học sinh giỏi Địa lý 7 (2011)
... Lương thực có hạt km ) (triệu tấn) Bốt-xoa-na 235 1,6 73 87 1,3 Lê-xô-thô 119 1,8 1135,6 1,1 Na-mi-bia 245 1,9 4658 1,35 Cộng hòa Nam Phi 11 37 44 159885,9 18,9 a- Tính mật độ dân số, bình quân lương...
 • 2
 • 164
 • 2

de thi hoc sinh gioi dia ly huyen yen hung

de thi hoc sinh gioi dia ly huyen yen hung
... Phòng giáo dục & đào tạo Huyện yên hng Cõu Cõu 1: im Cõu 2: im Cõu 3: im HNG DN CHM THI HC SINH GII MễN A L Năm học 2010- 2011 Ni dung Biu im Hệ chuyển động Trái Đất quanh trục: - Vì ... lónh th Vit Nam to nhng thun li v khú khn: * Thun li: - ng thc vt phong phỳ v trớ giao lu cỏc lung sinh vt - M rng giao lu vi cỏc nc trờn th gii bng ng bin, ng b v ng hng khụng - Cõy trng phỏt trin ... trin quanh nm cú khớ hu nhit i giú - Min Bc v vựng nỳi cú ụng lnh nờn sn sut cỏc cn nhit v ụn i (hoc cỏc loi rau qu x lnh) * Khú khn: - Lónh th kộo di, nhiu sụng sui nờn giao thụng gp nhiu khú...
 • 3
 • 105
 • 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT 8 môn vật

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 8 môn vật lý
... HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG LỚP NĂM HỌC 2007 – 20 08 Môn: Vật Đáp án Bài 1: (3,5 đ) Gọi thể tích khối gỗ V; Trọng lượng riêng nước D trọng ... lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hoàn toàn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi không ... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Công trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước...
 • 4
 • 347
 • 2

Một số đề thi học sinh giỏi Vật 8 (có đáp án)

Một số đề thi học sinh giỏi Vật lý 8 (có đáp án)
... 2 187 ; 38 = 6561, nờn ta chn n = Quóng ng ng t i c nhúm thi gian u tiờn l: 2.2 186 = 4372 m Quóng ng cũn li l: 6000 4372 = 16 28 m Trong quóng ng cũn li ny ng t i vi tc l ( vi n = 8) : 37 = 2 187 ... ng t i vi tc l ( vi n = 8) : 37 = 2 187 m/s Thi gian i ht quóng ng cũn li ny l: 16 28 = 0,74( s) 2 187 Vy tng thi gian chuyn ng ca ng t l: 7.4 + 0,74 = 28, 74 (s) Ngoi quỏ trỡnh chuyn ng ng t cú ngh ... = v Thay s vtb= 8km/h; v1=12km/h tb Vn tc trung bỡnh ca ngi i xe na quóng ng sau: v v 8. 12 tb v2= 2v -v = 24 -8 =6km/h tb Bi 8: B 2 a) ng chộo AC = AB =BC = 2500 AC = 50 km Thi gian xe1 i on...
 • 16
 • 1,499
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: de thi hoc sinh gioi dia ly 8 cap truongde thi hoc sinh gioi dia ly 8 nam 2011de thi hoc sinh gioi dia ly 8 nam 2012de thi hoc sinh gioi dia ly 8 cap huyenđề thi học sinh giỏi địa lý lớp 8đề thi học sinh giỏi địa lý 12 cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi địa lý 12đề thi học sinh giỏi địa lýđề thi học sinh giỏi môn lý 8đề thi học sinh giỏi địa lý 9 cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi địa lý lớp 12đề thi học sinh giỏi địa lí 8đề thi học sinh giỏi địa lý 9 cấp huyệnbộ đề thi học sinh giỏi địa lí 8đề thi học sinh giỏi địa lý lớp 9Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông góc