DE CUONG ON TAP HOA HKII

Đề cương ôn tập Hoá 9 HKII (08-09)

Đề cương ôn tập Hoá 9 HKII (08-09)
... màu đỏ a) Viết PTHH b) Tính thành phần % chất hỗn hợp A ban đầu Đề cương ơn tập hố – HkI1 Page: Trường THCS Tây An Đề cương ơn tập hố – HkI1 GV: Page: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An GV: Phan ... C2H5ONa + H2 b) mrượu = 7,68g Muốn pha 100 lít rượu chanh 400 cần lít cồn 96 0 ? Đáp số: Cần lấy 41,66 lít cồn 96 0 Đề cương ơn tập hố – HkI1 Page: ... c«ng nghiƯp dƯt, da, mÜ nghƯ… Đề cương ơn tập hố – HkI1 Phan Tuấn Hải Page: S¶n xt chÊt dỴo, t¬ sỵi, cao su… Trường THCS Tây An GV: Phan Tuấn Hải II – CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: VIẾT CƠNG THỨC CẤU...
 • 9
 • 1,716
 • 68

Đề cương ôn tập Hóa 9 HKII

Đề cương ôn tập Hóa 9 HKII
... A có chứa nguyên tố nào? - Xác định CTPT A, biết tỉ khối A H2 23 Bi 9: Đốt cháy hoàn toàn 36,0 g hợp chất hữu A, thu đợc 79, 2 g CO2 43,2 g H2O Tỉ khối A H2 30 Xác định CTPT A Bi 10: 6,6 g Hiđrocacbon ... Br2 d Khối lợng Brom tham gia PƯ tối đa là: A: 40 g; B: 60 g; C: 80 g; D: 160 g; E: Kết khác Câu9: Đốt cháy hoàn toàn 3.36 l Hiđrocacbon A, cần 10.08 l O2 điều kiện nhiệt độ áp suất Hiđrocacbon ... X tích 3,36 l ĐKTC Đốt cháy hoàn toàn 6,6 g X, thu đuợc tổng khối lợng CO2 H2O 30,6 g Xác định công thức phân tử Hiđrocacbon X ...
 • 3
 • 1,085
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 8-9 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 8-9 HKII
... b Sau phản ứng chất dư, dư gam c III BÀI TẬP 2: * Làm lại tập SGK + SBT * Một số câu hỏi tập trắc nghiệm Cho hợp chất sau : 1/Na2O 2/ HgO 3/ KMnO4 4/Không khí 5/KClO3 6/ H2O 7/ K2MnO4 Trong phòng ... chất Bài 1: Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết chất sau: a Các khí không màu: O2; H2; CO2; N2 b Ba chất rắn màu trắng: CaO; SiO2(cát); P2O5 c Ba chất lỏng không màu: H2O; dung dịch NaOH, ... C 6,5 lít D 6,72 lít Đốt cháy hoàn toàn 0,5kg than chứa 90% C 10% tạp chất không cháy Biết VKK = 5VO2 ; thể tích không khí cần dùng : A 4000 lít B 4250 lít C.4200 lít D 4500 lít Cho oxit sau...
 • 3
 • 415
 • 1

DE CUONG ON TAP HOA 8 HKII(THAM KHAO).doc

DE CUONG ON TAP HOA 8 HKII(THAM KHAO).doc
... quì tím để nhận biết chất không? Hãy giải thích viết phương trình phản ứng xảy Câu 2(2,5 điểm): Trong phòng thí nghiệm có chất: Mg, Fe, dd H2SO4 (loãng) a Viết PTHH điều chế khí Hiđro từ chất b...
 • 2
 • 358
 • 1

de cuong on tap hoa 8 hkII

de cuong on tap hoa 8 hkII
... họa Bài 18 Cho 10 ,8 g Al tác dụng với dung dịch HCl 10,95% ( vừa đủ ) a Tính thể tích khí thoát (đktc)? b Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc? Bài 19 Cho 10 ,8 g Al tác ... Đốt cháy 2 ,8 lit khí hiđro không khí a) Tính thể tích khối lượng khí oxi cần dùng? b) Tính khối lượng nước thu (Thể tích khí đo đktc) Bài 11: Cho 22,4 lit khí hiđro tác dung với 16 ,8 lit khí oxi ... gồm hai kim loại Zn Fe tác dụng với dung dịch axit clohđric Thành phần phần trăm sắt hỗn hợp 46, 289 % Hãy xác định: a) Khối lượng kim loại hỗn hợp? b) Thể tích khí H2 sinh (ở đktc) c) Khối lượng...
 • 2
 • 359
 • 0

DE CƯƠNG ôn tập hoá học trường dức trọng 2012

DE CƯƠNG ôn tập hoá học trường dức trọng 2012
... Tính chất hoá học lipit (Phản ứng thuỷ phân phản ứng xà phòng hoá, phản ứng hiđro hoá, phản ứng oxi hoá gốc axit béo, không no) Kĩ − Dựa vào công thức cấu tạo, dự đoán tính chất hoá học chất béo ... nghiệm kết luận tính chất hoá học Ca(OH)2 − Viết phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học Nhôm − Nhận biết số ion kim loại kiềm thổ phương pháp hoá học − Giải tập : Tính thành phần phần ... Dự đoán tính chất hoá học dựa vào cấu trúc phân tử − Viết phương trình hoá học chứng minh tính chất hoá học glucozơ − Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol phương pháp hoá học SACCAROZƠ TINH...
 • 37
 • 614
 • 11

Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI

Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI
... NH4NO3 , N2 , N2O, NO, NO2 Kim loại nhiều hóa trị hóa tri cao Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO loãng, d có 6,72 l khí không màu hóa nâu không khí bay ra.( thể tích khí đo đktc) ... nhiệt phân muối nitrat kimloại b Tính áp suất p biết diện tích bình không đổi thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim loại không đổi trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH ... phản ứng oxi hóa- khử? Xác định vai trò chất phản ứng Bài 3: Lập phơng trình phản ứng oxi hóa khử theo sơ đồ cho sau: a Fe + HNO3(đ,nóng) ? + NO2 + ? Trang cng ụn ụn Húa hc 11 HKI b C + HNO3(đ)...
 • 20
 • 374
 • 16

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2
... loãng 100 ml dung dịch H 2SO 5M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 2) Cần ml nước để pha loãng 100 ml dung dịch H 2SO 10M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 3) Cần gam nước để pha loãng 100 g ... 8g chất rắn không tan 6, 72 lít khí đktc a) Tìm % khối lượng kim loại c) Thể tích dung dịch H 2SO dùng Bài 22 ) Hòa tan hoàn toàn 19g hỗn hợp Al, Fe, CuO 100 0g dung dịch H 2SO vừa đủ Sau phản ứng ... 2SO 50% thành dung dịch có nồng độ 10% ? Bài 4) Cần gam nước để pha loãng 500 g dung dịch H 2SO 90% thành dung dịch có nồng độ 20 %? Bài 5) Thể tích khí sinh đktc hòa tan 11,2g Fe dung dịch H 2SO...
 • 2
 • 2,696
 • 54

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch ... (Y) ln lt l: A H-COOCH3 v CH3COOH B HO-CH2-CHO v CH3COOH C H-COOCH3 v CH3-O-CHO D CH3COOH v H-COOCH3 24 Thy phõn hon ton 8,8 gam mt este n chc, mch h X vi 10 0ml dung dch KOH 1M (va ) thu c 4,6 ... to 1, 82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1, 80 gam C 1, 82 gam D 1, 44 gam 27 Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 10 0%, lng ancol etylic thu c l (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A 92 gam B 18 4...
 • 6
 • 1,045
 • 38

de cuong on tap hoa 11 ky II

de cuong on tap hoa 11 ky II
... là: O ONa A pentan – on B pentan – –ol C pentan – on D pentan – –ol 73 Nhận xét sau đúng? A Anđehit xeton làm màu dd brom B Anđehit xeton không làm màu dd brom C Xeton làm màu dd brom, anđehit ... B C5H10 C C5H12 D C3H6 39 Trong chất sau, chất thuộc dãy ankin? A C8H8 B C4H4 C C2H2 D C6H6 40 Gốc hiđrocacbon sau làgốc ankyl? A -C3H5 B -C6H5 C -C2H3 D -C2H5 41 Trong chất sau đây, chất có nhiệt ... –CH2 chất nào? Cl với dd NaOH có dư Sản phẩm hưu thu A HO –CH Cl C HO –CH B HO - ONa D NaO –CH2 - CH2 –Cl ONa 69 Trong chất có công thức cấu tạo sau đây, chất lhông phải anđehit? A H –CH = O B O...
 • 12
 • 2,287
 • 72

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09
... kết luận đợc tinh bột xenlulozơ polime có công thức chung (C6H10O5)n ? A Khi đốt cháy cho n CO2 : n H2O = 6:5 B Đều làm thức ăn cho ngời gia súc C Đều không tan nớc D Thủy phân đến môi trờng axit ... glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống : A Đều có biệt dợc "huyết ngọt" B Đều lấy từ củ cải đờng C Đều bị oxi hóa [Ag(NH3)2] OH D Đều hòa tan đợc Cu(OH)2 nhiệt độ thờng tạo dung dịch màu xanh lam 54 ... sau không ? A Tinh bột có tế bào thực vật B Tinh bột polime mạch không phân nhánh C Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột iot D Tinh bột hợp chất cao phân tử thiên nhiên 29 Phát biểu sau không ?...
 • 28
 • 339
 • 4

De cuong on tap Hoa 12

De cuong on tap Hoa 12
... CH3COOCH=CH2 27 Trong s cỏc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhõn to? A T tm v t enang B T visco v t nilon-6,6 C T nilon-6,6 v t capron D T visco ... H2O Thy phõn hon ton hn hp este trờn ta thu c hn hp Y gm mt ru v axit Nu t chỏy 1/2 hn hp Y thỡ th tớch CO2 thu c ktc l: A 2,24 lớt B 3,36 lớt C 1 ,12 lớt D 4,48 lớt 42 Thu phõn hon ton 444 gam ... tớm Hp cht no sau õy thuc loi ipeptit: A H2N CH2CONH CH2CONH - CH2COOH B H2N CH2CONH CH(CH3)COOH C H2N CH2CH2CONH - CH2CH2COOH D H2N CH2CH2CONH - CH2COOH 10 Thuc th no sau õy dựng phõn bit...
 • 16
 • 391
 • 10

Đề cương ôn tập Toán HKII

Đề cương ôn tập Toán HKII
... Đề cơng ôn tập Toán Bài Bạn Nga đọc sách ngày Ngày bạn đọc đợc số trang sách Ngày bạn đọc đợc số trang ... không? Vì sao? Bài 16 Vẽ tam giác ABC biết: a) AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 4cm Đo cho biết số đo góc A b) AB = 6cm; BC = 7cm; AC = 8cm Bài 17 Chứng minh phân số sau phân số tối giản: Đề cơng ôn tập ... lại? Vì sao? b) Tính góc yOz c) Vẽ tia Oa tia đối tia Oz Tia Ox có phải tia phân giác góc yOa không? Vì sao? Bài 14 Cho góc xOy = 60o Vẽ tia Oz tia đối tia Ox Vẽ tia Om tia phân giác góc xOy,...
 • 3
 • 264
 • 0

Đề cương ôn tập hóa 11A

Đề cương ôn tập hóa 11A
... sinh có mạch không nhánh, oxi hóa ancol CuO thu andehit Viết ptpu II/ Phần trắc nghiệm: * Xem lại câu hỏi tập trắc nghiệm SGK; SBT hóa học 11; Các đề kiểm tra 15’, 45’ * Một số tập trắc nghiệm ... 20,8 gam Câu 9: Để phân biệt chất lỏng riêng biệt là: hexan-1-ol, phenol, ađehit axetic cần dùng hóa chất sau đây: A dd AgNO3/NH3 B dd Br2 C dd NaOH D kim loại Na Câu 10: Cho 18,8 gam hỗn hợp hai ... là: A C3H7OH & C4H9OH B C2H5OH & C3H7OH C CH3OH & C2H5OH D C4H9OH & C5H11OH Câu 11: Cho dãy biến hóa sau: C3H6 → C3H6Br2 → HO– CH2–CH2–CH2–OH C3H6 có tên gọi là: A Propen B Propan C Xyclopropan...
 • 3
 • 359
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hoá 9 hkii 0809đề cương ôn tập hóa 8 hkii có lời giảiđề cương ôn tập hóa 9 hkiiđề cương ôn tập hóa 12 cơ bảnđề cương ôn tập hóa đại cươngđề cương ôn tập hóa 8 học kì iiđề cương ôn tập hóa 8 hkiđề cương ôn tập hóa 8 học kì iđề cương ôn tập hóa 8 hk1đề cương ôn tập hóa 8 kì 1đề cương ôn tập hóa 8 học kì 2đề cương ôn tập hóa 8 học kì 1đề cương ôn tập hóa 8 hk2đề cương ôn tập hóa học đại cươngđề cương ôn tập hóa học 8 hk2SEVERE CONGENITAL NEUTROPENIAĐánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm gần đâyVăn bản - Tài liệu | Trang chủBài 17. Hô hấp ở động vậtVăn bản - Tài liệu | Trang chủTT31 2010 TT BLDTBXHCerebral Angiography in childrenVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủEFFECTS OF REGIONAL CITATE ANTICOAGULATIONIntravenous lipid emulsions and risk of hepatotoxicity ininfants and children: a systematic review and meta-analysis | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD UBND tinh 2381Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủKe hoach so 4177 KH UBND (phat trien trang trai 2016 2020)Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kc 06 11 1522262N I DUNG CHI TI T M N H C