HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA P VÀ NĂNG SUẤT BẮP TRÊN ĐẤT PHÙ SA CỔ

hiệu quả của phân urea hạt đục cà mau bổ sung trung, vi lượng (mg, zn, b) lên sinh trưởng năng suất lúa trên đất phù sa trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới

hiệu quả của phân urea hạt đục cà mau có bổ sung trung, vi lượng (mg, zn, b) lên sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phù sa trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới
... Mau bổ sung trung, vi lượng (Mg, Zn, B) lên sinh trưởng suất lúa đất phù sa điều kiện thí nghiệm nhà lưới sinh vi n Nguyễn Hữu Tuấn, lớp Khoa học đất khóa 37, Bộ Môn Khoa học đất, Khoa Nông ... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Xác nhận đề tài Hiệu phân urea hạt đục Mau bổ sung trung, vi lượng (Mg, Zn, B) lên sinh trưởng suất ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Đề tài: HIỆU QUẢ CỦA PHÂN UREA HẠT ĐỤC CÀ MAU CÓ BỔ SUNG TRUNG, VI LƢỢNG (Mg, Zn, B) LÊN SINH...
 • 49
 • 98
 • 1

BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA CỔ THÂM CANH LÚA TẠI HUYỆN MỘC HÓA – TỈNH LONG AN docx

BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA CỔ THÂM CANH LÚA TẠI HUYỆN MỘC HÓA – TỈNH LONG AN docx
... suất trồng giảm, hiệu kinh tế mang lại kh ng cao (Võ Thị Gương, 2001) Nghiên cứu thực nhằm cải thiện độ phì nhiêu đất v suất lúa vùng sản xuất lúa độc canh đất phù sa cổ theo hướng sản xuất lúa ... luân canh lúa- m u so với nghiệm thức độc canh lúa Sau tuần ủ h m lượng N-NH4+ tăng dần hai nghiệm thức độc canh lúa v nghiệm thức độc canh lúa có bón phân hữu Trong đó, nghiệm thức luân canh lúa- m ... cần phải xác định m hình canh tác thích hợp, tìm nhiều biện pháp để cải thiện độ phì nhiêu đất, cải thiện suất lúa Qua n ng dân chọn lựa biện pháp thích hợp với điều kiện canh tác, khả t i v l thị...
 • 7
 • 463
 • 2

báo cáo khoa học Ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự biến đổi kali trong đất năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng

báo cáo khoa học Ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự biến đổi kali trong đất và năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng
... mg/100 g đất phù hợp với điều kiện khử chiếm u đất Đạm vô đất tồn chủ yếu dạng NH4+ Trong đất trớc thí nghiệm lợng NH4+ l 20,8 mg/100 g đất NO3- đạt 1,1 mg/100 g đất Đất phù sa sông Hồng l đất giu ... số kết luận sau: - Tới giữ ẩm chế độ -20 kPa v -70 kPa v tới ngập cho lúa TH3-3 đất phù sa sông Hồng trung tính hầu nh không tạo khác trạng thái dinh dỡng kali đất - Thay đổi chế độ quản lý nớc ... + 3.3 Chế độ tới cho lúa Kết thí nghiệm cho thấy, trớc lúc cấy, độ sâu mực nớc mặt ruộng đợc trì chế độ tới dao động từ 20 đến 30 mm lớp nớc, đến ngy 5/3 bắt đầu theo dõi độ ẩm đất chế độ tới...
 • 10
 • 232
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của natri silicat lỏng đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa trên đất phù sa sông hồng không được bồi hàng năm tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của natri silicat lỏng đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa trên đất phù sa sông hồng không được bồi hàng năm tại gia lâm, hà nội
... t phù sa sông H ng không ñư c b i hàng năm t i Gia Lâm - N i 2.2 Yêu c u c a ñ tài - Xác ñ nh ñư c nhu c u, li u lư ng, phương th c bón, th i kỳ bón natri silicat l ng cho lúa ñ t phù sa không ... ng ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t ch t lư ng lúa tr ng ñ t ñ t phù sa không ñư c b i ñ p hàng năm t i Gia Lâm, N i - Xác ñ nh nh hư ng c a natri silicat l ng ñ n kh ch ng ch u c a lúa v ... - N n ñ t thí nghi m: ð t phù sa sông H ng không ñư c b i hàng năm t i Gia Lâm, N i, m t lo i ñ t chi m t l l n lo i ñ t c a N i - Hoá ch t thí nghi m: Natri silicat l ng (thu tinh l ng),...
 • 186
 • 540
 • 0

ẢNH HƢỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƢỚI LÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM, NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

ẢNH HƢỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƢỚI LÊN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM, NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA VÀ ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt
... 3.1 Ảnh hƣởng biện pháp tƣới lên hiệu sử dụng N đất phù sa đất phèn trồng lúa Mặc dù có nhiều nghiên cứu chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu sử dụng phân bón, lúa sử dụng khoảng 40% lượng N bón vào ... 255-261 đất dẫn đến thay đổi khả sử dụng N lúa Đề tài thực nhằm đánh giá hiệu sử dụng N suất lúa đất phù sa đất phèn ảnh hưởng hai biện pháp tưới MỞ ĐẦU Đạm yếu tố quan trọng giới hạn suất lúa (Nambiar ... Hình 1: Ảnh hƣởng biện pháp tƣới lên hiệu sử dụng đạm (%) thân, hạt, rễ (a) đất phù sa (b) đất phèn trồng lúa Các dọc đồ thị biểu diễn độ lệch chuẩn cho giá trị thân, hạt rễ (%) G ú: CF: đất ngập...
 • 7
 • 261
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng củaliều lượng dạng phân đạm đến số tiêu ... Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh ... lượng dạng phân đạm đến tính chất hóa học đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị...
 • 78
 • 520
 • 0

hiệu quả của phân urea hạt đục cà mau bổ sung trung vi lượng (mg, zn, b) lên sinh trưởng năng suất lúa trên đất phèn đất xám bạc màu trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới

hiệu quả của phân urea hạt đục cà mau có bổ sung trung vi lượng (mg, zn, b) lên sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phèn và đất xám bạc màu trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới
... trung vi lượng (Mg, Zn, B) lên sinh trưởng suất lúa đất phèn đất xám bạc màu điều kiện thí nghiệm nhà lưới đƣợc thực nhằm đánh giá hiệu phân urea bổ sung trung vi lƣợng với phân urea hạt đục ... kg hạt/ kg N bón) đất xám bạc màu đất phèn (26,4-26,0 kg hạt/ kg N bón) Vi c bổ sung trung vi lƣợng (Mg, Zn, B) vào urea hạt đục Mau chƣa mang lại hiệu cao canh tác lúa nhóm đất xám bạc màu đất ... nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu phân urea bổ sung trung vi lƣợng ảnh hƣởng đến lúa nhƣ nhóm đất khác (đất xám bạc màu, đất phèn) Do đó, đề tài Hiệu phân urea hạt đục Mau bổ sung trung...
 • 52
 • 108
 • 0

hiệu quả của chế phẩm penac – p bổ sung vào phân khoáng trong việc cải thiện một số đặc tính phì nhiêu đất năng suất lúa trên đất phèn

hiệu quả của chế phẩm penac – p bổ sung vào phân khoáng trong việc cải thiện một số đặc tính phì nhiêu đất và năng suất lúa trên đất phèn
... hiệu chế phẩm Penac P bổ sung vào phân khoáng việc cải thiện số đặc tính phì nhiêu đất suất lúa đất phèn CHƯƠNG I LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát đất phèn 1.1.1 Khái Niệm phân loại đất Đất ... mục đích đánh giá hiệu chế phẩm Silica Penac- P bổ sung vào phân khoáng việc cải thiện số đặc tính phì nhiêu đất suất lúa nhóm đất phèn nhẹ phèn tiềm tàng Thí nghiệm thực giống lúa OM5451 IR50404, ... phân Penac- P 11 CHƯƠNG III KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Khảo sát ảnh hưởng phân Penac - P bổ sung vào phân khoáng đến số đặc tính phì nhiêu đất đất phèn tiềm tàng đất phèn nhẹ 3.1.1 pH đất pH pH 5.20 5.20...
 • 44
 • 227
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRONG ĐÊ HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC " potx

BÁO CÁO
... 43,17 nốt/cây giống D140 đến 82,68 nốt/cây với giống D912 Liều lợng phân bón ảnh hởng đến sinh trởng v suất giống đậu tơng Trong phân bón nhận thấy phân bón (CT2) với lợng bón phân chuồng + ... LUậN Trên đất phù sa đê huyện Vĩnh Tờng, tỉnh Vĩnh Phúc, giống đậu tơng thí nghiệm vụ xuân có thời gian sinh trởng từ 92 - 100 ngy, di l giống Đ9804 v ngắn l giống ĐT22 Số lợng nốt sần giống đậu ... nhờ đa giống v thâm canh bón phân cao đa suất 10,5 tạ/ha năm 1997 lên 1,5 lần năm 2002 Nghiên cứu ny tiến hnh xác định ảnh hởng liều lợng phân bón đến sinh trởng, phát triển v suất số giống đậu...
 • 9
 • 314
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng, năng suất chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúc
... Silica đến sinh trưởng, suất chất lượng lạc đất phù sa bạc màu tỉnh Vĩnh Phúc Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng phân bón Silic tới sinh trưởng, phát triển, suất, chất lượng lạc; ... 3.3.5 Ảnh hưởng phân bón Silica đến tỷ lệ hạt/quả 52 3.4 Ảnh hưởng phân bón Silica đến suất lạc 53 3.5 Ảnh hưởng phân bón Silica đến mức độ nhiễm bệnh lạc 56 3.5.1 Ảnh hưởng phân Silica đến mức ... phân Silica đến số tiêu sinh 43 trưởng lạc 3.3 Ảnh hưởng bón phân Silica đến yếu tố cấu thành suất 46 lạc 3.4 Ảnh hưởng bón phân Silica đến suất lạc 53 3.5 Ảnh hưởng bón phân Silica đến mức độ...
 • 90
 • 979
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bìnhnâng cao hiệu quả của việc nuôi sinh khối artemia trên ruộng muốiphân lập tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh an giangđánh giá hiệu quả của các mô hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh bắc kạntài liệu luận văn hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế pdfứng dụng quy trình b2004 – 32 – 66 xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ bón cho lúa xuân trên đất phù sa sông hồngđánh giá hiệu quả của hoá trị bổ trợ ecx trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày sau phẫu thuật tại bệnh viện k 20062009nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hà nội hiện nayđánh giá hiệu quả của việc đầu tư một máy nhuộm cuộn ủ lạnh coldpadbatch cpb tại nhà máy nhuộmhiệu quả của cstk và độ dốc đường lmhiệu quả của cstk và độ dốc đường ishiệu quả của cstt và độ dốc đường lmhiệu quả của cstt và độ dốc đường isđánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh xuất khẩu khăn bông tại công tymột số chỉ tiêu kết quả và hiệu quả của đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học