NGAN HANH DE TRAC NGHIEM KSHS 12

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM - NH: 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 pps

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM - NH: 2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 pps
... đây, chất tripeptit? *A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH 19 A04013 Polime ... đây, chất amin bậc hai? A.H2N-[CH2] 6- NH2 B CH3-CH(CH3)NH2 *C.CH3-NH-CH3 D C6H5-NH2 C3H9N có đồng phân amin? A B *C D Trong tên đây, tên phù hợp với chất CH3-NH- CH2-CH3 A Metylaminetyl *B Etylmetlamin ... C Isopropanamin D Isopropylamin Trong chất đây, chất có lực bazơ mạnh nhất? A NH3 B C6H5-CH2-NH2 C C6H5-NH2 *D (CH3)2NH Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức dãy đồng đẳng thu 2,24...
 • 3
 • 151
 • 0

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11
... x Bài 20: Nghiệm phương trình = khoảng ( 0;2π ) là: cos2x − s inx  π 7π 11 π  π  π 11 π  A  ; ; B   C  ;   2 6  2 6  Bài 21: Phương trình 2sin x + sin x = có tổng nghiệm ( 0;2π ... khoảng [0;2π) là: A B C D Bài 18 : Tổng nghiệm phương trình 4sin x + − s inx − = khoảng ( 0;2π ) là: ( ) A 2π B 4π C 6π Bài 19 : Phương trình 2(sinx+cosx)-sin2x=2 có tập nghiệm thuộc đoạn [ 0;π] là: ... A B C ≤ x < 2π là: Bài 16 : Tập nghiệm phương trình cos x = cos2x với  π  π 3π  A { 0;π} B 0;  C  ;   2 2  D  3π  D 0;   2 Bài 17 : Số hoành độ giao điểm hai đồ...
 • 2
 • 534
 • 2

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11
... A 11/ 3/1918, với khởi nghĩa thủy thủ Ki-en B 3 /11/ 1918 , với khởi nghĩa thủy thủ Ki-en C 5 /11/ 1918 với lật đổ vua Vin- Hem II D .11/ 11/1918 với khởi nghĩa Vaima Câu 25: Kết cách mạng tháng 11/ ... thiệt hại lĩnh vực tài ngân hàng Mĩ khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là: A Việc cấp thẻ tín dụng trở nên khó khăn trước nhiều B 10 vạn ngân hàng, chiếm 40% tổng số ngân hàng Mĩ bị phá sản C Nạn ... gì? A 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực ngân hàng B 25/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực tài C 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực công nghiệp D 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực tài ngân hàng Câu 39: Hậu xã hội nặng nề...
 • 25
 • 986
 • 19

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong
... thờng khi: Công suất MCT = Công suất ĐCĐT Công suất MCT < Công suất ĐCĐT Công suất ĐCĐT Công suất MCT Công suất MCT > Công suất ĐCĐT B Trong hệ thống truyền lực ôtô,lực đợc truyền từ động đến ... Thể tích công tác VCT Thể tích buồng cháy VBC Thể tích phần VMP B Động thờng dùng pit-tông làm nhiệm vụ đóng mở cửa nạp,cửa thải? Động xăng kỳ Động Điêden 2kỳ công suất nhỏ Động Điêden kỳ Động xăng ... Không có tỉ số truyền D Hệ thống khởi động tay thờng áp dụng cho loại động nào? Động kỳ Động kỳ Động xăng Động cỡ nhỏ D Ngời ta pha dầu bôi trơn vào xăng dùng cho động kỳ xe máy nhằm mục đích gì?...
 • 10
 • 18,787
 • 659

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SINH 12 - 2009

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SINH 12 - 2009
... Lơgo: 9% - 22%, suy sản lượng trứng gà Lơgo: a Phụ thuộc vào thức ăn: 9% - 22% b Phụ thuộc vào giống: 78% - 91% thức ăn: 9% - 22% c Phụ thuộc vào giống: 78% - 91% d Phụ thuộc vào giống: 9% - 22% ... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d.Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 171 Các ... đột biến tiền phôi có điểm giống a không di truyền qua sinh sản hữu tính b.đều xảy tế bào sinh dục c xảy nguyên phân d.đều di truyền qua sinh sản hữu tính 40 Khả tự dộng trì, giữ vững ổn định...
 • 46
 • 249
 • 0

tong hop de trac nghiem vl 12 tot nghiep va dai hoc

tong hop de trac nghiem vl 12 tot nghiep va dai hoc
... D d d1 = (2k + 1) Câu 120 : Trong tợng giao thoa sóng nớc , điểm cực tiểu giao thoa hiệu đờng : A d d1 = k B d d1 = (2k + 1) C d d1 = k D d d1 = (2k + 1) CÂU 123 : Chọn câu trả lời đúng: ... ngợc phơng truyền sóng D Cả A, B , C Câu 124 : Sóng âm sóng học có tần số khoảng : A 16Hz đến 10 Hz B 16Hz đến 20MHz C 10 đến 200KHz D 16 đến KHz Câu 125 : Âm : A Chỉ truyền đợc chất khí B Truyền ... truyền đợc chất rắn Câu 126 : Mức cờng độ âm âm có cờng độ âm I đợc xác định công thức : A L(dB ) = lg I I0 B L(dB ) = 10 lg C L( dB ) = lg I I0 I0 I D L(dB ) = 10 lg I0 I Câu 127 : Đơn vị thờng dùng...
 • 64
 • 189
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại
... (3a+2b)/2p D V= (2b+a)/p 17 Có dung dòch suốt, dung chứa loại cation loại anion Các loại ion dung dòch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO3 2-, NO 3- Đó dung dòch gì? A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 ... gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí (đktc) Hai kim loại là: A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba 34 Hòa tan hồn tồn m gam Na kim loại vào 100 ml ... muối cacbonat hai kim loại hai chu ky thuộc nhóm IIA dd HCl dư 3,584l khí CO2 (đktc) dung dòch Y Hai kim loại là: A Ca Sr B Be Ca C Mg Ca D Sr Ba 40 Hoà tan 1,7g hỗn hợp kim loại A nhóm IIA Zn...
 • 8
 • 816
 • 28

Bộ đề trắc nghiệm số 12 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 12 - Đáp án
... thịnh giai đoạn sau đây? Chọn đáp án A Đại Cổ sinh B Đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Nguyên sinh Đáp án : (B) Bài : 6742 Thú ăn thịt nhánh phát triển từ: Chọn đáp án A Thú ăn sâu bọ B Thú mỏ ... động dội Đáp án : (C) Bài : 6738 Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh đánh dấu kiện sau đây? Chọn đáp án A Sự tiêu diệt bò sát khổng lồ B Sự xuất thú C Sự xuất loài người D Sự xuất hạt kín Đáp án : (C) ... không hàm Đáp án : (A) Bài : 6722 Sự kiện sau xảy kỉ Xilua đại Cổ sinh? Chọn đáp án A Cây trần xuất B Hình thành lớp ôzôn C Động vật có xương sống lên cạn D Xuất dương xỉ có hạt Đáp án : (D) Bài...
 • 19
 • 306
 • 1

40 bộ đề trắc nghiệm TA 12

40 bộ đề trắc nghiệm TA 12
... War I B mountaintop discoveries C how men lived in the distant past D a frozen body found in the mountains 74 The body was found by A some Austrian scientists B two German mountain climbers ... area of the mountains On the other hand, a Swiss woman believed it might be her father He had died in those mountains 20 years before and his body had never been found When Italian and Austrian ... data They needed to bring the body down the mountain so they could study it in their laboratories The question was, whom did it belong to? It was lying almost exactly on thq border between Italy...
 • 2
 • 585
 • 5

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 KÌ I

ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 KÌ I
... ph i chịu thiệt h i định; giáo dục răn đe ngư i khác c Lập l i trật tự xã h i d Ngăn chặn ngư i vi phạm có vi phạm 20 Trường hợp sau bắt, giam, giữ ngư i: a Bắt ngư i bị tình nghi có hành vi vi ... bảo vệ l i ích đáng 25 Trường hợp sau bắt, giam, giữ ngư i: a Bắt ngư i bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật b Bắt, giam, giữ ngư i ngư i có dấu hiệu nghiện ma t c.Bắt ngư i phạm t i tang ... giam, giữ ngư i ngư i nghiện ma t c Bắt ngư i phạm t i tang bị truy nã d Bắt giam ngư i ngư i có ngư i thân phạm pháp luật 21 Ngư i chưa thành niên theo quy định pháp luật Việt nam là: a Người...
 • 6
 • 197
 • 4

đề trăc nghiệm12

đề trăc nghiệm lí 12
... gương 30cm Ảnh vật tạo gương A) ảnh ảo, cách gươg 12cm B) ảnh thật, cách gương 60cm C) ảnh ảo, cách gương 60cm D) ảnh thật, cách gương 12cm 13 Câu 123 Ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n ... tiêu điểm B) song song với trục D) ngược lại qua tâm gương D) đối xứng với tia tới qua trục 12 Câu 112 Một vật phẳng nhỏ AB đặt vng góc với trục chính(A nằm trục chính) trước gương cầu lồi cho ... 6,25cm rõ nét Độ cao vật A) 5cm B) 25cm C) 1,56cm D) 5,12cm Câu 116 Cho hệ hai thấu kính mỏng L L2 đồng trục L1 thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm Trên trục chính, trước L đặt điểm sáng S cách L1...
 • 23
 • 120
 • 0

ngan hang de trac nghiem 6-9

ngan hang de trac nghiem 6-9
... couches B desk C chair D stool Câu Twenty, thirty, , fifty, sixty A fourteen B nineteen C fourty D forty Câu Na: How many are there in your bag, Ha? Ha: There are five A telephone B desk C pens ... you B your C yours D.he Câu 2: That is Kien He is a A engineer B student C doctors D teachers Câu 3: Tam: Is a desk? Mai: Yes, it is A he B she C it D you Câu 4: My father and my mother ... My classroom isnt small Its A fine B long C short D big Câu 3: Mai: grade are you in, Ha? Ha: Im in Grade A Who B How C Which D Where Câu 4: My school is Tran Phu Street A in B on...
 • 21
 • 393
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM
... hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 1: Ở nước ta nay, phát triển loại hình giao thông vận tải: a loại hình b loại hình c loại hình d loại hình Câu 2: Khối lượng vận chuyển hàng ... động lao động b Không có việc làm c Không đủ sức lao động d Tất đối tượng kể Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 4: Trong tháp 1989 1999, tháp có kết cấu dân số trẻ là: ... lý Câu 2: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp khuyến khích phát triển là: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý a Nông trường quốc doanh c Hợp tác xã nông – lâm Năm học : 2009 - 2010 b Trang...
 • 13
 • 289
 • 0

ngan hang de trac nghiem 10

ngan hang de trac nghiem 10
... C Diễn cách chậm chạp lâu dài D Tất đặc điểm C A A B B D C 10 Câu 46: Kết vận động theo phương thẳng đứng là: 10 Câu 47: 10 Câu 48: 10 Câu 49: 11 Câu 50: 11 Câu 51: 11 11 11 A Biển tiến, biển ... hình cacxtơ hấp dẫn khách du lịch, vì: a) Có nhiều hang động đẹp với khối thạch nhũ đủ hình dạng màu sắc b) Có nhiều hang động c) Có nhiều hang động rộng dài d) Có nhiều cảnh đẹp thiên tạo Hãy ... lần A Tại chí tuyến Bắc Nam D C A C D B C C D D B Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: 10 Câu 44: 10 Câu 45: B Khu vực nội chí tuyến C Khu vực ngoại chí tuyến D Khu vực xích đạo Ý sau không...
 • 31
 • 278
 • 0

ngan hang de trac nghiem 11

ngan hang de trac nghiem 11
... Mianma C Thái lan D.Việt Nam A Câu 213: Việt Nam gia nhập WTO vào ngày A 07 /11/ 2006 C.08 /11/ 2006 A B 06 /11/ 2006 D.09 /11/ 2006 Câu 214: Sự tương đồng mạnh tài nguyên lao động nước Đông Nam A Á tố ... C Ôn đới D Hàn đới Câu 110 : : Loại tài nguyên khoáng sản chủ yếu Mỹ Latinh : A B C D B Dầu mỏ, khí đốt Kim loại màu, kim loại quý nhiên liệu Kim loại đen Than đá Câu 111 : : Rừng rậm nhiệt đới ... đất tư nông thôn C Cả A B D Cả A B sai Câu 114 : Ở Mỹ Latinh, thành phần chủng học đông : A Người da trắng C Người da đỏ B Người da đen D Người lai Câu 115 : Ở Mỹ Latinh, thành phần chủng học đông...
 • 35
 • 471
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm lý 12 chương 1bộ đề trắc nghiệm hóa 12ngân hàng đề trắc nghiệm tin học văn phòngde trac nghiem hoa 12 chuong 1de trac nghiem hoa 12 chuong cacbonhidracđề trắc nghiệm toán 12đề trắc nghiệm sinh 12 chương 1đề trắc nghiệm lý 12đề trắc nghiệm anh 12ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11phần động cơ đốt trongngan hang de trac nghiem mon duong loi dang cong san viet namngan hang de trac nghiemđề trắc nghiệm sinh 12 có đáp ánbộ đề trắc nghiệm hình 12đề trắc nghiệm sử 12Decree No. 108 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Law on Special Excise DutyLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Lich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi tu (2110 0511)LT DuocMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 859 QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận đường bộQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhPháp lệnh 08 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân sốKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangThong tu quy dinh ve quy hoach sinh khoi Da kyChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)BAI BAC SY THUANHướng dẫn 329 NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đấtWEE SIONG TEO.Syncope risk stratificationKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học An Giang (v2017.08.07)Thông tư 33 2014 TT-BCT