SÁNG KI n KINH NGHI m THUY(hoan chinh)

sang kiến kinh nghiệm (đã đăng trên tạp chí hóa học ứng dụng)

sang kiến kinh nghiệm (đã đăng trên tạp chí hóa học ứng dụng)
... thuật công nghệ ngày tiên tiến Có thể nói hóa học đã, góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Đảng nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu, phát triển giáo ... nghiệp hóa, đại hóa điều kiện để phát huy nguồn lực người – yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Để hóa học với môn khoa học khác đáp ứng nhu cầu người nguồn nhân lực yếu ... qua tham khảo tài liệu thân chưa gặp tài liệu hệ thống phương pháp cân phương trình hệ thống lại kinh nghiệm cân băng phương trình mà nhiều thầy cô sử dụng trình giảng dạy môn hóa học Các phương...
 • 26
 • 292
 • 0

hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 38 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN pdf

hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 38 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN pdf
... chia s ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghi m IV THIT K CC HOT NG : Kim tra : - Vic chun b nh ca hc sinh - Lý thuyt thc hnh Bi mi : Chia hc sinh rng nhúm thc hnh - Giỏo viờn lu ý : Thớ nghim ... Thớ nghim : iu ch v th mt vi tớnh cht ca metan Trơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguy n văn Th - huy n V th tnh thái bình Các thầy cô cng chia s ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghi m Nghin ... - Giáo viên : Nguy n văn Th - huy n V th tnh thái bình Các thầy cô cng chia s ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghi m - Tip tc rốn luyn cỏc k nng thc hnh nh nung núng ng nghim cha cht rn ,...
 • 8
 • 754
 • 1

SANG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC

SANG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC
... – 2002 – Giao trình phương pháp dạy học Toán – NXB Huế - Phạm Gia Đức – Nguyễn Mạnh Cảng – Bùi Huy Ngọc – Vũ Dương Thụy - 1998 – Phương Pháp dạy học môn Toán Tấp 1- NXB Giao Dục ... thích học tập môn, dần hình thành khả tự giác học tốt môn toán, để học tốt môn khác - Hình thành óc thẩm mỹ, linh hoạt , nhạy bén, tích cực tư duy, học tập cũng hoạt động khác - Qua môn, dần ... chất lượng giảng dạy, hướng dẫn học sinh học tập ngày tốt môn hình học nói riêng môn toán nói chung ,hình thành khả ham thích học em tất môn 22 IV Kiến nghị đề xuất: -Tóm lại với chứng minh ,Hs...
 • 26
 • 132
 • 0

SANG KIEN KINH NGHIEMSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH 6.doc

SANG KIEN KINH NGHIEMSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH 6.doc
... u xế p lá => lá ở mẫu liề n mo ̣c so le - Giáo viên cho ho ̣c sinh thảo luâ ̣n trả lời câu hỏi SGK/64 - Ho ̣c sinh: đa ̣i diê ̣n nhóm trình bày vừa trình bày vừa chỉ vào cành ... thâ ̣t) Cuố i cùng: Giáo viên có thể go ̣i hoă ̣c ho ̣c sinh trung bình trình bày cách xế p lá thân và cành Cho ho ̣c sinh làm bài tâ ̣p SGK ta ̣i lớp Thông qua viê ̣c giảng da ... giáo viên có thể giảm bớt thời gian ̃ thuyế t trình mà ho ̣c sinh dẽ liên ̣ thực tế (đă ̣c biê ̣t là những ho ̣c sinh ở vùng sâu vùng xa) Nế u so với áp du ̣ng chỉ khai thác...
 • 2
 • 170
 • 0

TUYNTPTHI THIHCMôn VKèmT LÝáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.QUY N 1TRITUEMOI ®TÁC GI . T P TH TH KHOAI H C HÀ N I – THÀNH PHHCHÍ MINH – 2013.Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n potx

TUYNTPTHI THIHCMôn VKèmT LÝáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.QUY N 1TRITUEMOI ®TÁC GI . T P TH TH KHOAI H C HÀ N I – THÀNH PHHCHÍ MINH – 2013.Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n potx
.. < /b> . n < /b> b nung n< /b> ng ph t < /b> B Do ch t < /b> khí ho c < /b> p < /b> su t < /b> th < /b> p < /b> n< /b> ng sáng ph t < /b> C < /b> Không ph thu c < /b> vào nhi t < /b> c < /b> a ngu n < /b> sáng D Dùng nh n < /b> bi t < /b> th< /b> nh ph n < /b> ch t < /b> ngu n < /b> sáng C< /b> u 35 Th < /b> c < /b> hi n < /b> giao thoa m < /b> t < /b> ch t < /b> l ng .. < /b> . Ê N < /b> N YUHC GN N < /b> N YUHC GN AC AC AC AC R C < /b> RT C < /b> OH IA OH A OH A OH A TC TC HT IHT IHT P < /b> T < /b> N < /b> YUT T < /b> N < /b> YUT C< /b> ng ty < /b> New < /b> - < /b> Inteligent < /b> < /b> Trí < /b> Tu < /b> M < /b> i < /b> gi < /b> b n < /b> quy n < /b> xu t < /b> b n < /b> ph t < /b> h< /b> nh n < /b> b n < /b> ti < /b> ng Vi t < /b> to n < /b> .. < /b> . n < /b> l i < /b> gi < /b> i < /b> chi < /b> ti < /b> t:< /b> Mr.Vuong P < /b> N < /b> CHI < /b> TI < /b> T < /b> THI TH < /b> I < /b> H < /b> C < /b> L N < /b> II N< /b> M < /b> 2013 M< /b> n:< /b> V t < /b> < /b> M< /b> thi: 149 I < /b> H < /b> C < /b> SƯ PH M < /b> H< /b> N < /b> I < /b> TRƯ NG THPT CHUY N < /b> C< /b> u 1: p < /b> n < /b> < /b> D L i < /b> gi < /b> i:< /b> b c < /b> x c< /b> t < /b> n < /b> s nh nh t < /b> h < /b> ng...
 • 59
 • 233
 • 0

SANG KIEN KINH NGHI£M LOP2

SANG KIEN KINH NGHI£M LOP2
... cao chất lợng viết chữ đẹp cho học sinh giảm tỉ lệ học sinh viết lệch chuẩn đến mức thấp Bài học kinh nghiệm Rèn chữ viết cho học sinh tiểu học vấn đề cấp thiết đợc đặt cho tất ngời làm công tác ... kịp thời Ngoài kết hợp với phụ huynh tham gia hớng dẫn em rèn chữ viết nhà để đạt kết cao Trên kinh nghiệm đợc rút từ thực tế lớp thân việc rèn viết tả Mặc dù có nhiều cố gắng nhng không tránh...
 • 7
 • 84
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO
... trước Lớp Lớn và lớp lớn chọn và áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Một vài kinh nghiệm giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo của tác giả Nguyễn Thị Lợi và Trần ... khoa học một cách mạnh dạng và hiệu quả 8 Trên là một vài biện pháp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mẫu giáo được thực hiện và đạt hiệu quả cao Tuy nhiên sẽ không ... vài kinh nghiệm giúp trẻ mẫu giáo học tốt môn văn học” Cô Nguyễn Thị Lợi báo cáo đề tài “ Một vài kinh nghiệm giáo dục lễ giáo trường mẫu giáo đạt loại C cấp Tỉnh...
 • 14
 • 170
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm rèn năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8 trường THCS biên giới

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8 trường THCS biên giới
... pháp phân tích đa thức thành nhân tử nhầm lẫn Ngoài ra, vài học sinh chưa xác định rõ phân tích đa thức thành nhân tử nào? Và làm để phân tích đa thức cho thành nhân tử Trang Sáng kiến kinh nghiệm: ... thành nhân tử Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp trường THCS Biên Giới Gợi ý: - Các hạng tử nhân tử chung không? - Làm để xuất nhân tử ... tổng b Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp trường THCS Biên Giới Áp dụng: Phân tích đa thức – 6x + 7x – thành nhân tử (Bài tập 35c)-SBTtr7)...
 • 30
 • 78
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm - âm nhạc tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm - âm nhạc tiểu học
... tuệ, khả cảm nhận âm nhạc học sinh Nguyễn Hoài Thương – Trường Tiểu học Thượng Lâm Trò chơi với nhạc cụ Nhạc cụ phương tiện âm nhạc hiệu để đưa vào ý thức học sinh kiến thức âm nhạc Qua kích ... hành dạy thực nghiệm số tiết âm nhạc lớp 3.2 Tiến hành dạy thực nghiệm Âm nhạc tiết 27 Ôn tập hát: Em nhớ trường xưa Nguyễn Hoài Thương – Trường Tiểu học Thượng Lâm Dạy múa câu * Câu 1: Trường ... mang âm tiêt âm nhạc Cuộc sống có nhiều điều bày tỏ ngôn ngữ, loại hình nghệ thuật múa bày tỏ tư tình cảm Vì múa gắn bó với đời sống sinh hoạt ngày Nguyễn Hoài Thương – Trường Tiểu học...
 • 6
 • 516
 • 14

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VĂN THƯ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VĂN THƯ
... dõi: - Khi nhận loại văn bản, ta cần đọc kỹ văn để hiểu rõ nội dung yêu cầu văn - Đóng dấu công văn đến, đánh số thứ tự, ngày nhận vào góc trái văn vào sổ theo dõi công văn đến (theo mẫu quy ... Số ký hiệu văn Số Ngày 109/SGD&ĐT- GDTH sử Ký nhận … Như vậy, cần thiết có kiểm tra, Ban giám hiệu cần loại văn nào, văn thư kiểm tra sổ biết nhận, phận lưu giữ văn Cuối năm học, văn hết hiệu ... không thất lạc hồ sơ 6/ Văn phòng phẩm: Thực theo kinh phí tự chủ tự chịu trách nhiệm, năm nhà trường cấp văn phòng phẩm theo hai đợt Văn thư phải chịu trách nhiệm việc quản lý văn phòng phẩm Bao...
 • 7
 • 16,202
 • 225

Báo cáo " Thâu tóm và hợp nhất nhìn từ khía cạnh quản trị công ty: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam " pptx

Báo cáo
... chức th-ơng hiệu công ty mục tiêu đ-ợc giữ lại nguyên vẹn hoạt động cách t-ơng đối độc lập với công ty thâu tóm, (trừ báo cáo tài đ-ợc gộp vào báo cáo hợp công ty thâu tóm nh- công ty thành viên) ... (stock swap) để biến cổ đông công ty trở thành cổ đông công ty ng-ợc lại Đây hình thức đ-ợc Công ty Kinh Do Corp (KDC) Việt Nam lựa chọn để sáp nhập Công ty North Kinh Do (NKD) thời gian tới8 ... soát công ty khác thông qua thâu tóm toàn tỷ lệ số l-ợng cổ phần tài sản công ty mục tiêu đủ để khống chế toàn định công ty Tỷ lệ khác theo quy định cụ thể Luật Công ty n-ớc Ví dụ, Việt Nam tỷ...
 • 7
 • 286
 • 0

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền
... ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh gii phn Di truyn hc MC CH Chia sẻ kinh nghiệm thân việc dạy học sinh giải tập di truyền Giúp học sinh nhận dạng giải tập di truyền nhanh, xác Gây hứng thú học tập ... kinh nghim ging dy b mụn, vi ớt kinh nghim ny tụi mong mun s giỳp cỏc em cỏc em cú thờm k nng gii mt s dng bi di truyn chng trỡnh sỏch giỏo khoa v sỏch nõng cao ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh ... tng hc sinh: Lp i tr v lp cht lng cao - bi dng hc sinh gii - iu tra: Cỏc i tng hc sinh v kin thc mụn hc; k nng lm bi qua cỏc bi kim tra; hi trc tip hc sinh v mụn hc c i tng kho sỏt: Hc sinh -...
 • 30
 • 444
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ

Sáng kiến kinh nghiệm khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ
... kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ CÁN BỘ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG TIN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG 18 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ 19 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao ... kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ *Bài học kinh nghiệm: Qua năm làm công tác quản lý đội ngũ, thân rút học kinh nghiệm sau : - Yếu tố định nâng cao chất lượng giáo dục đạt hiệu cao, ... muốn nâng cao chất lượng dạy học tốt phải trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, công việc phần trách nhiệm người quản lý, Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao...
 • 24
 • 270
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh Một số thủ thuật vào bài gây hứng thú cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh Một số thủ thuật vào bài gây hứng thú cho học sinh
... rèn luyện cho cách sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu * Đối với học sinh: Phát huy tính tích cực, động, nhanh nhẹn sáng tạo, tạo cho học sinh niềm say mê hứng thú học môn Tiếng Anh Lôi học sinh tham ... rút kinh nghiệm cho dạy sau Quan tâm giúp đỡ học sinh học nhà trường Phân loại học sinh để có phương pháp rèn luyện cho phù hợp Giáo viên : Đặng Thị Bình Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Sáng kiên kinh ... học sinh nhà để có biện pháp tích cực việc rèn luyện ý thức học tập giúp em hiểu ý nghĩa tầm quan trọng môn Tiếng Anh Kinh nghiệm sử dụng thủ thuật vào trò chơi gây hứng thú học tập cho học sinh: ...
 • 20
 • 341
 • 0

SÁNG KIẾ N KINH NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 doc

SÁNG KIẾ N KINH NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3 doc
... ho n tành s n phẩm B n cạnh có em ho n thành tốt có nhiều sáng tạo *Một vài hình ảnh s n phẩm học sinh V KẾT LU N: Qua kết đạt thấy việc tự làm sử dụng ĐDDH m n thủ công lớp n i riêng m n thủ công ... giấy màu - D n bước thực giấy cứng - Chú ý kích thước mẫu phải vừa đủ l n cho HS dễ quan sát • HƯỚNG D N CÁC BƯỚC LÀM • B SỬ DỤNG ĐDDH Khi chu n bị xong ĐDDH Gv c n phải biết cách sử dụng cho có ... em thực hành Khi HS thực hành mà có qu n em đối chiếu lại bước mẫu mà GV đưa mẫu ( Đối với em yếu) IV KẾT QUẢ: Qua trình làm sử dụng đồ dùng dạy học m n thủ công lớp đạt kết khả quan : 100% HS...
 • 2
 • 332
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm môn hóa họcsáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệmsáng kiến kinh nghiệmsáng kiến kinh nghiệm tiếng anhsáng kiến kinh nghiệm englishsáng kiến kinh nghiệm hiệu quả từ việc đưa trò chơi vào môn tiếng anh ở học sinh lớp 3 4sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm mẫu giáo nhỡsáng kiến kinh nghiệm văn thưsáng kiến kinh ngiẹmsáng kiến kinh nghiệm toán họcph n thí nghi m th c hi n các phép toán c ng 2xây d ng ki n toàn h th ng chínhhiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 13kinh nghiệm cổ phần hóa ở các nước và kiến nghị giải pháp tiến hành cổ phần hóa các dnnn ở việt namThiết kế nhà máy cơ khíBÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNGChuyển đổiĐo lường lợi nhuận tại công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi.chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 1Chữa bệnh không dùng thuốc phần 1Dược lý y học hà nội phần 2Bào chữa bắt buộc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam (tt)Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế (ICT)Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng namHoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh phú tàiTRẮC NGHIỆM hồi sức sơ SINHĐặc điểm ngôn ngữ trong Kháng cáo Hàng hải bằng tiếng Anh (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu hoạt hóa bùn đỏ để hấp thụ một số anion ô nhiễm trong môi trường nước (Luận án tiến sĩ)Đề ôn tập chương 2 đại số 11trắc nghiệm điện xoay chiều có đáp ánGIÁO TRÌNH SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 98,5 H2SO4Vở bài tập Toán lớp 4- Tập 2Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Bài 16. Phương trình hoá học