C 17 03 dien phan va an mon kim loai

C 17 03 dien phan va an mon kim loai

C 17 03 dien phan va an mon kim loai
... 4,48 C Fe3+, Cu2+, H+ 3+ khí > Cu2+ > H+ > Fe2+ Fe3+, Cu2+ 3+ +e Cu2+ + 2e Fe2+ (1) Cu0 ne (2) nnhËn C Cl–, H2O – – 2e Cl20 nFe3 2nCu2 0,5 (mol) Cl– (3) – ne (Cl ) nCl 0, (mol) > ne – nCl2 ne ... (B) òn (C) HNO3; (D) 11 C u C Câu D C Câu P C C E B Q B D F C R A B G A S D B H C T D D I B U C B J C V C C K C W D C L B X D A B M A Y A B B N B Z B C B O C a A 12 ... Ag+ +, Cl–, I– Bên đi n phân đ (A) Cl– (B) I– (C) Na+ D Đi trơ), n ng đ ch sau (A) màu tím (C) màu đ (D) H2O NaCl (đi c (B) màu xanh (D) không đ E NaCl CuSO4 ì (A) khí Cl2 H2 (C) (B) khí Cl2 O2...
 • 12
 • 177
 • 2

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa ăn mòn KIM LOẠI

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI
... đủ với 55 0ml dung dịch NaOH 0,8 M thu đuợc 1,9 6(g) kết tủa 1)Nồng độ chất A: A. 0,3 5M 0,0 25M B. 0,5 M 0,2 M C. 0,3 5M 0,2 M D. 0,5 M 0,0 25M 2)Thời gian điện phân t A.1 0,8 08s B . 5, 404s C.1 0,0 88s D . 5, 44s Suy ... → Fe2+ 0,1 → 2Cl- - 2e → Cl2↑ 0,1 Bđ: 0,8 Cu2+ + 2e → Cu 0,2 → Anot(+): 0,8 mol Cl- , H2O 0 ,5 Đp: 0 ,5 ← 0 ,5 0, 25 0,4 ne nhận = n e cho = 0,1 + 0,4 =0 ,5 VH2 = 0, 25. 2 2,4 = 5, 6 lit VD 2: Điện phân ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 38
 • 1,571
 • 2

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa ăn mòn KIM LOẠI

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI
... đủ với 55 0ml dung dịch NaOH 0,8 M thu đuợc 1,9 6(g) kết tủa 1)Nồng độ chất A: A. 0,3 5M 0,0 25M B. 0,5 M 0,2 M C. 0,3 5M 0,2 M D. 0,5 M 0,0 25M 2)Thời gian điện phân t A.1 0,8 08s B . 5, 404s C.1 0,0 88s D . 5, 44s Suy ... → Fe2+ 0,1 → 2Cl- - 2e → Cl2↑ 0,1 Bđ: 0,8 Cu2+ + 2e → Cu 0,2 → Anot(+): 0,8 mol Cl- , H2O 0 ,5 Đp: 0 ,5 ← 0 ,5 0, 25 0,4 ne nhận = n e cho = 0,1 + 0,4 =0 ,5 VH2 = 0, 25. 2 2,4 = 5, 6 lit VD 2: Điện phân ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 40
 • 191
 • 0

Tài liệu ĐIỆN PHÂN – PIN – ĂN MÒN KIM LOẠI potx

Tài liệu ĐIỆN PHÂN – PIN – ĂN MÒN KIM LOẠI potx
... 38 Điện phân 200ml dung dịch chứa Cu(NO 3)2 0,2M AgNO3 0,1M với anôt Cu, cờng độ dòng điện 5A, sau thời gian thấy khối lợng anôt giảm 1,28 gam Biết hiệu suất điện phân 100% Thời gian điện phân ... C 12 D 13 28 Điện phân 400 ml dd CuSO4 0,2M với cờng độ I = 10A thời gian t, ta thấy có 224 ml khí (đktc) thoát anot Biết điện cực trơ hiệu suất điện phân 100% Khối lợng catot tăng lên: A 1,28g ... 9,65A n thu c 3,2 gam kim loi ti catot thỡ thi gian in phõn l : A 1000 giõy B 1500 giõy C 2000 giõy D 3000 giõy 31 Điện phân dd hỗn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 0,05 mol Cu(NO3)2 , điện cực trơ I= 5A,...
 • 2
 • 1,203
 • 8

Pin điện hóa ăn mòn kim loại

Pin điện hóa và ăn mòn kim loại
... dung dịch chất điện li Thiếu ba điều kiện không xảy ăn mòn điện hoá Các diều kiện mô tả tuyệt đối hoá, trình ăn mòn điện hoá xảy tự nhiên III Chống ăn mòn kim loại Sự ăn mòn kim loại gây tổn thất ... sắt) tiếp xúc với môi trường chất điện li : A Cả Fe Sn điều bị ăn mòn B Cả Fe Sn khụng bị ăn mòn C Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn D Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn Câu 17: Vỏ tàu biển (phần chìm ... 18: Cú ba kim loại là: sắt nguyên chất (X), kẽm nguyờn chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z) Trong không khí ẩm A X dễ bị ăn mòn B Y dễ bị ăn mòn C Z dễ bị ăn mòn D bị ăn mòn Câu 19: Cho cặp kim loại nguyên...
 • 6
 • 974
 • 6

DANG 22 2 5 BT PIN DIEN HOA VA AN MON KIM LOAI

DANG 22 2 5  BT PIN DIEN HOA VA AN MON KIM LOAI
... Phản ứng sau xảy ra? A X + M2+ → X2+ + M C Z + Y2+ → Z2+ + Y GV: 0919.107.387 & 0976. 822 . 954 X2+/X Y2+/Y Z2+/Z -0,76 -0,13 +0,34 B X + Z2+ → X2+ + Z D Z + M2+ → Z2+ + M -2- ... Suất điện động pin điện hoá sau lớn nhất? A 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2 B Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag C Zn + 2H+ →Zn2+ + H2 D Zn + Cu2+ →Zn2+ + Cu o o Câu 18(KB 20 08) Cho suất điện động chuẩn E pin điện hoá: ... +0,63V Eo pin Z-Y A +1,73V B +0,47V C +2, 49V D.+0 ,21 V Câu 15( TSCĐ 20 08): Cho biết phản ứng oxi hoá - khử xảy pin điện hoá Fe – Cu là: 0 Fe + Cu2+ → Fe 2+ + Cu ; E (Fe 2+ /Fe) = – 0,44 V, E (Cu2+/Cu)...
 • 2
 • 348
 • 0

DANG 22 2 5 1 BT PIN DIEN HOA VA AN MON KIM LOAI

DANG 22 2 5 1  BT PIN DIEN HOA VA AN MON KIM LOAI
... C tốc độ thoát khí giảm GV: 0 919 .10 7.387 & 0976. 822 . 954 D tốc độ thoát khí không đổi -2- ...
 • 2
 • 337
 • 0

Lý thuyết + bài tập có đán án phần so sánh nhiệt độ sôi, tính axit + bazo ăn mòn kim loại

Lý thuyết + bài tập có đán án phần so sánh nhiệt độ sôi, tính axit + bazo và ăn mòn kim loại
... Sắt bị ăn mòn B Sắt đồng bị ăn mòn C Đồng bị ăn mòn D Sắt đồng không bị ăn mòn Câu Sự ăn mòn kim loại KHÔNG phải : A Sự khử kim loại B biến đơn chất kim loại thành hợp chất C Sự oxi hoá kim loại ... hợp kim tác dụng môi trường xung quanh B Ăn mòn kim loại trình hóa học kim loại bị ăn mòn axit môi trường 10 11 không khí C Trong trình ăn mòn, kim loại bị oxi hóa thành ion D Ăn mòn kim loại ... huỷ kim loại hay hợp kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hoá môi trường gọi : A khử kim loại B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hóa học D ăn mòn điện hoá học Câu 13 : ăn mòn kim loại...
 • 12
 • 438
 • 4

Hóa nước ăn mòn kim loại

Hóa nước và ăn mòn kim loại
... dẫn đến phá huỷ liên kết kim loại -kim loại làm cho kim loại dễ dàng bị phá huỷ Ăn mòn vỏ bọc nhiên liệu Mức độ chiếu xạ lõi lò phản ứng hạt nhân làm tăng tốc độ ăn mòn hợp kim zirconi quan tâm Các ... độ vùng tăng cao gây phản ứng zirconi với nước nóng tạo khí hydro làm tăng trình ăn mòn hợp kim zircaloy III Các yếu tố ảnh hưởng đến trình ăn mòn Ăn mòn nứt ứng suất [2] Hình 3: Ăn mòn nứt ứng ... ứng, vỏ nhiên liệu thường bị ăn mòn hóa học zirconium với nước nhiệt độ cao Ăn mòn nứt ứng suất Ăn mòn nứt nứt gãy ứng suất kéo, nén môi trường ăn mòn gây Hầu hết hợp kim kết cấu dùng kĩ thuật (ví...
 • 14
 • 2,061
 • 0

bài tập hợp kim ăn mòn kim loại

bài tập hợp kim và ăn mòn kim loại
... HCl; s t b òn ch m, khí thoát ch m N u thêm vài gi t dung d ch CuSO4 vào h n h p thì: A Dung d ch xu t hi n màu xanh B S C Hi i D ng kim lo i bám vào s t Ngu n: Hocmai.vn 1900 58-58-12 Hocmai.vn...
 • 2
 • 127
 • 1

skkn phương pháp giải bài tập điện phân bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt

skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt
... hp kim loi tỏc dng vi dung dch cha mt mui Dng IV: Hn hp kim loi tỏc dng vi dung dch cha hn hp mui Kim loi A tỏc dng vi dung dch mui ca kim loi B to thnh dung dch mui mi v kim loi B Do vy kim ... BI TP IN PHN V BI TP KIM LOI TC DNG VI DUNG DCH MUI TRONG GING DY HểA HC LP 12 THPT c ỏp dng ti n v trng tụi ang cụng tỏc cỏc lp 12 A1, 12 A2, 12 A3, 12 A4 v mt s em cỏc lp 12 c bn t nguyn ng ... hp kim loi tac dung vi dung dch cha mt mui a Phng phap: Khi cho hn hp kim loi vo dung dch cha mui ta cn chỳ ý n th t ca cỏc phn ng xy ra: Kim loi no cú tớnh kh mnh hn s phn ng vi ion kim loi dung...
 • 27
 • 294
 • 0

C 17 01 tinh chat va dieu che kim loai

C 17 01 tinh chat va dieu che kim loai
... (A) Ni, Cu, Ag (C) Li, Ag, Sn (B) Ca, Zn, Cu (D) Al, Fe, Cr C u C Câu F A C u T C B G D U D A H D V C A I A W A C J B X A D K A Y A C L A Z A C M C a B A N D b C A A O D c C B C P C d A C C Q A ... M0 C, CO Al K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Au T (A) (B) (C) (D) U phương pháp nhi (A) Al, Fe, Cu (C) Ni, Cu, Ca V tđ (A) Al, Cu (C) CO2, Cu W (A) Fe, Cu, Ag (C) Al, Fe, Cr i sau c th ... MgO a đư ch sau đây? (A) Fe(NO3)3 (C) Al(NO3)3 (B) Fe(NO3)2 (D) Mg(NO3)2 b (A) Mg (B) Ca (C) Cu (D) K c (A) Al Mg (C) Cu Ag (B) Na Fe (D) Mg Zn d (A) Fe, Cu, Ag (C) Al, Fe, Cr (B) Mg, Zn, Cu (D)...
 • 8
 • 151
 • 1

CHUYÊN ĐỀ: DÃY ĐIỆN HOÁ, ĂN MÒN KIM LOẠI SỰ ĐIỆN PHÂN ppt

CHUYÊN ĐỀ: DÃY ĐIỆN HOÁ, ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ SỰ ĐIỆN PHÂN ppt
... sắt có bị ăn mòn không A bị ăn mòn B không khí khô không bị ăn mòn, không khí ẩm bị ăn mòn C không bị ăn mòn D không khí khô bị ăn mòn, không khí ẩm không bị ăn mòn 45 Trong tượng ăn mòn điện hóa ... kim loại nguyên chất không bị khử D Một vật kim loại nguyên chất bị ăn mòn hoá học 38 Sự phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường là: A ăn mòn điện hoá B ăn mòn hoá học C khử kim loại ... xảy ăn mòn điện hóa là: A Tồn cặp kim loại khác hai kim loại sắt B Kim loại tiếp xúc với môi trường bị nhiễm bẩn C Tồn cặp điện cực khác tiếp xúc với tiếp xúc với dung dịch điện li D Kim loại...
 • 3
 • 1,028
 • 14

Bài tập điện phân - ăn mòn kim loại

Bài tập điện phân - ăn mòn kim loại
... vực mạn tàu tiếp xúc với nước biển không khí trình A ăn mòn kim loại B ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D ăn mòn hoá học điện hoá Câu 25: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl, NaCl, CuCl2, FeCl3 ... đứng trước hiđro dãy điện hoá B kiềm, kiểm thổ nhôm D kiềm nhôm Câu 13: Điện phân dung dịch AgNO3 (với điện cực trơ) Nếu dung dịch sau điện phân có pH = 1, hiệu suất điện phân 80 %, thể tích dung ... Dùng cho câu 15, 16: Điện phân 200ml dung dịch X gồm NiCl2 0,1M; CuSO4 0,05M KCl 0,3M với cường độ dòng điện 3A thời gian 1930 giây với điện cực trơ, có màng ngăn hiệu suất điện phân 100% Thể tích...
 • 3
 • 968
 • 34

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG ĐIỆN CỰC ĐƠN

GIÁO TRÌNH MÔN ĂN MÒN KIM LOẠI CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG ĐIỆN CỰC ĐƠN
... bọt khí Cu • Cơ chế: Cực âm (Zn) : Zn – 2e = Zn2+ • Cực dương (Cu) : H++ 2e = H2 • Bản chất : Là trình oxh-k xảy bề mặt điện cực • Điều kiện để có ăn mòn điện hóa: • Các điện cực phải khác chất ... • Ăn mòn hoá học • Là phá huỷ kim loại kim loại phản ứng hóa học với chất khí nước nhiệt độ cao • Vd: • Fe + Cl2 -> t0 = FeCl3 • 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 (t0  5700C) • Hoặc Fe + H2O = FeO ... Là phá huỷ kim loại kim loại kim loại tiếp xúc với dd chất điện ly có phát sinh dòng điện • Vd: Nhúng Zn Cu nối với qua sợi dây dẫn có gắn ampe kế vào dd H2SO4 loãng • Hiện tượng : • Kim ampe...
 • 6
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phản ứng ăn mòn kim loạiăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa họcsự khác nhau giữa ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa họcso sánh ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa họcbài tập điện phân ăn mòn kim loạiđiện phân ăn mòn kim loạiNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.những bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.những bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 22. p-ph, nhPhân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Đức Cơ.Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.các bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtBài 11. Sán lá ganTự chọn (6,). Luyện tập: Axit nitric và muối nitratPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK VIEWLOGPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàHéc - taPhát triển kinh tế tưPhát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2