C 01 03 dong vi

C 01 03 dong vi

C 01 03 dong vi
... (A) Chú ý H, 2H (B) (C) VD8: 2O (A) (B) 35 Cl, 37 Cl (D) H, 2H 16 O kh c nhau? (C) (D) Chú ý x 1.b H, 1H vµ 2H, 2H C c ch kh c nhau: c ch: 1H, 2H VD9: Chú ý ( 16 O, 17 O, 18 O) cacbon c ( 12 C, ... silic c ®ång vÞ K ( 28 Si, 29 Si, 30 Si) (A) (D) 16 (B) 18 (C) 16 (D) 22 C u A C u B B C C B A D C C E D D F A D G C C H B C I C D J C A C K B ... Cl 37 17 Cl HClO4 (A) 8,43 % (C) 8,92 % (B) 8,79 % (D) 8,56 % 35.75, 77 37.24, 23 100 4: ACl MHClO 35, 48 16.4 35, 48 100, 48 (gam/mol) – Trong mol HClO4 c mol clo Chú ý 37 17 Cl 37 17 Cl 24,3...
 • 10
 • 114
 • 2

Lập trình C cho 3 dòng vi điều khiển PIC, AVR, 8051 rất hay

Lập trình C cho 3 dòng vi điều khiển PIC, AVR, 8051 rất hay
... mềm C c ngắt timer c ngắt c ngắt xóa phần c ng CPU hướng tới ISR c C c ngắt - C c ngắt xNy c m c thấp c nh xuống chân INT0 INT1 vi điều khiển Đây ch c chuyển đổi bit Port 3. (Port 3. 2 Port 3. 3) ... 3. 3) C c cờ tạo ngắt bit IE0 vá IE1 TCON Khi quyền điều khiển chuyển đến ISR, c tạo ngắt xóa ngắt tích c c cạnh xuống Nếu ngắt tích c c theo m c, nguồn yêu c u ngắt bên điều khiển m c cờ thay cho ... trình Keil C, vi điều khiển AVR c Vision C, vi điều khiển PIC c PIC C C u tr c chương trình C //Đính kèm file #include #include //Khai báo biến toàn c_ c unsigned char x,y; int...
 • 103
 • 4,321
 • 20

Nghiên cứu ứng dụng đồng vị C trong nghiên cứu khảo cổ học và địa chất môi trường = Researching application of isotope C-14 in researching application of isot162552

Nghiên cứu ứng dụng đồng vị C trong nghiên cứu khảo cổ học và địa chất môi trường = Researching application of isotope C-14 in researching application of isot162552
... ĐẠI H C QU C GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C T ự NHIÊN TÊN ĐỂ TÀI NGHIÊN C U ÚNG DỤNG Đ ổ N G VỊ , 4C TRONG NGHIÊN C U KHẢO c ổ H C VÀ ĐỊA CHAT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ:QT-06-49 CHỦ TRÌ ĐỂ TÀ ... gọi “ Nghiên c u ứng dụng phương pháp vị 1 4c nghiên c u khảo c h c địa chất mói trường Việt Nam ” Ngoài m c l c, kết luận, báo c o đề tài chia thành chương: Chương C sở phương pháp x c định ... Trọng Tâm- Sinh viên K47 ngành Vật Lý, Trường Đại h c khoa h c Tự nhiên HÀ NỘI - 2006 BÁO C O TÓM TẮT a Tên đề tài: Nghiên c u ứng dụng phương pháp vị C- 14 nghiên c u khảo c địa chất mói trường...
 • 40
 • 242
 • 1

QUI TRÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01

QUI TRÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01
... bị khởi động tháp Quá trình khởi động tháp Vận hành ổn định tháp TRANG 6 6 6 KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01 PVGAS Số: XNCB.GPP.OP Rev: 01 Trang 6/10 QUI TRÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01 ... PVGAS KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01 Số: XNCB.GPP.OP Rev: 01 Trang 4/10 PHIẾU PHÂN PHỐI TÀI LIỆU Tên tài liệu: KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH THÁP C-01 Số tài liệu: XNCB.GPP.OP Ngày ban hành: Lần ban hành ... cho người vận hành trình tự bước thực trình khởi động ổn định tháp chưng cất C-01 (Deethanizer) cách an toàn hiệu PHẠM VI ÁP DỤNG: Qui trình áp dụng cho việc khởi động vận hành tháp C-01 nhà máy...
 • 10
 • 184
 • 0

THÁP TÁCH c 01 TRONG CHẾ độ HOẠT ĐỘNG GPP NHÀ máy xử lý KHÍ DINH cố

THÁP TÁCH c 01 TRONG CHẾ độ HOẠT ĐỘNG GPP NHÀ máy xử lý KHÍ DINH cố
... thành c ng ty Chế biến khí Vũng Tàu Hình 1.6 Sơ đồ tổ ch c Công ty chế biến khí Vũng Tàu Phần 32 Nhà máy xử khí Dinh C 33 Chương Tổng quan nhà máy Dinh C I.Vị trí Nhà máy chế biến khí Dinh C ... 1998, nhà máy xử khí Dinh C vào hoạt động, đánh dấu bư c phát triển vượt bật ngành c ng nghiệp khí Việt Nam Nhà máy xử khí Dinh C tr c thu c công ty PV GAS đơn vị tr c thu c tập đoàn dầu khí ... t c an toàn lao động Cuốn báo c o th c tập tốt nghiệp c ng s c tích góp tất tài liệu ghi nhận từ th c tế th c tập Nhà máy chế độ c ng nghệ nhà máy Sinh viên th c tập nhà máy xử khí dinh c ...
 • 74
 • 422
 • 1

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP THÁP TÁCH c 01 TRONG CHẾ độ HOẠT ĐỘNG GPP NHÀ máy xử lý KHÍ DINH cố

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP THÁP TÁCH c 01 TRONG CHẾ độ HOẠT ĐỘNG GPP NHÀ máy xử lý KHÍ DINH cố
... lao động, luôn tuân thủ nguyên t c an toàn lao động Cuốn báo c o th c tập tốt nghiệp c ng s c tích góp tất tài liệu ghi nhận từ th c tế th c tập Nhà máy chế độ c ng nghệ nhà máy Sinh viên th c tập ... tạp chất h c bị theo đưa vào hệ thống xử khí tương tự chế độ MF 3.4.Quá trình xử Condensate chế độ hoạt động GPP Quá trình xử dòng Condensate chế độ hoạt động GPP kh c so với chế độ hoạt ... nhà máy bị c , hoạt động nhà máy liên t c th c bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không gây ảnh hưởng đến vi c cung c p khí cho nhà máy điện, đạm, nhà máy lắp đặt hoạt động theo chế độ chính: Chế độ...
 • 51
 • 311
 • 0

Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam luận văn ths luật 60 38 01 03 pdf

Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam  luận văn ths luật 60 38 01 03 pdf
... đồng mua bán nhà bao gồm loại hợp đồng mua bán nhà là: Hợp đồng mua bán nhà riêng lẻ, hợp đồng mua bán nhà chung cƣ, hợp đồng mua bán nhà dự án nhƣ nhà liền kề, nhà chủ đầu tƣ Với loại hợp đồng mua ... pháp thi hành pháp luật Hợp đồng mua bán nhà Chương KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ 1.1 Khái niệm, đặc điểm pháp hợp đồng mua bán nhà 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mua bán nhà * Khái niệm hợp ... đồng mua bán nhà 12 1.1.3 So sánh hợp đồng mua bán nhà với loại hợp đồng mua bán khác 15 1.2 Quy định pháp luật Việt nam hợp đồng mua bán nhà 19 1.3 Quy định pháp luật số quốc gia hợp đồng...
 • 113
 • 237
 • 1

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS  luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf
... Pb, Cd v Zn 1.3.1 Trng thỏi t nhiờn ca cỏc kim loi Pb, Cd v Zn 1.3.2 Mt s tớnh cht lý, húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn ... NH HM LNG Pb, Cd V Zn TRONG SA BNG PHNG PHP PHA LONG NG V ICP- MS Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s : 60 44 01 18 LUN VN THC S KHOA HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TH HU H Ni - Nm 2014 L I CA ... v thờm vo mu ; i vi Cd, Cd, 113 Cd, 114 Cd v 116 Cd u cú th kho sỏt Tuy nhiờn, t l Cd/ 11 4Cd hay c la cho n Trong tai , t l 110 Cd/ 11 4Cd c s du ng Nh vy, phng phỏp pha loóng ng v cú u im...
 • 84
 • 86
 • 0

đánh giá khả năng đối kháng với nấm sclerotium rofsii trong điều kiện in vitro cũng như hạn chế bệnh thối gốc mốc trắng trong điều kiện in planta của các dòng vi khuẩn đối kháng vùng rễ lạc

đánh giá khả năng đối kháng với nấm sclerotium rofsii trong điều kiện in vitro cũng như hạn chế bệnh thối gốc mốc trắng trong điều kiện in planta của các dòng vi khuẩn đối kháng vùng rễ lạc
... sinh trưởng sợi nấm S Rolfsii điều kiện in vitro 37 Hình 2.6 Lây nhiễm nấm lạc thật Hình 3.1 Tuyển chọn vi khuẩn đối kháng điều kiện in vitro 42 Hình 3.2 Tỷ lệ vi khuẩn đối ... dòng vi khuẩn địa có khả đối kháng với nấm Sclerotium rolfsii 2) Xác định hiệu lực đối kháng dòng vi khuẩn điều kiện in vitro 3) Xác định hiệu hạn chế bệnh thối trắng hại lạc dòng vi khuẩn ... sinh vật đất còn gọi khu hệ vi sinh vật đất Các nhóm vi sinh vật cư trú đất bao gồm: vi khuẩn, vi nấm, xạ khuẩn, virus, tảo, nguyên sinh động vật Trong vi khuẩn nhóm chiếm nhiều nhất số...
 • 126
 • 180
 • 0

Vị trí của án lệ trong các HTPL thuộc dòng họ civil law

Vị trí của án lệ trong các HTPL thuộc dòng họ civil law
... Biểu việc: Hai dòng họ pháp luật Civil Law Common Law có nhiều điểm khác nhau, nhiên, ngày chúng có xu hướng hội tụ Dòng họ Civil Law có xu hướng coi trọng án lệ Civil Law dòng họ coi trọng lý ... thống Án lệ chiếm vị trí ngày quan trọng thời gian gần hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Mặc dù có nhiều cản trở nói, ý nghĩa quan trọng án lệ hệ thống thuộc dòng họ Civil Law ngày thừa ... phán thuộc dòng họ Common Law Vì thế, luật thành văn hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law chiếm ưu Riêng Pháp vào kỉ XII, XIII, án lệ thời gian dài có vai trò quan trọng không án lệ nước...
 • 4
 • 83
 • 1

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-03-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-03-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
... phát triển, l i nhuận để l i nguồn vốn hợp pháp khác i u 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban i u hành Công ty cổ phần xuất nhập tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực Nghị Quyết TM H I ĐỒNG ... 1.291.107.000.000 đồng - L i nhuận trước thuế : 69.000.000.000 đồng - L i nhuận sau thuế : 52.000.000.000 đồng - Cổ tức : Từ 15% đến 20% i u Nhất trí thông qua báo cáo thù lao H i đồng Quản trị; Ban kiểm ... 12.482.616.000 đồng trả ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến tháng 4/2011 i u Nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu t i năm 2011 trình Đ i h i đồng Cổ đông thường niên năm 2011 - Tổng doanh...
 • 2
 • 69
 • 0

Xem thêm