TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ GIÁ TRỊ NHÂN văn và ý NGHĨA THỜI sự TRONG CHÍNH SÁCH KINH tế mới NEP của lê NIN

Chính sách kinh tế mới (NEP) của nin vận dụng vào Việt Nam

Chính sách kinh tế mới (NEP) của Lê nin và vận dụng vào Việt Nam
... tất lĩnh vực, ngành đời sống kinh tế xã hội nớc ta b -vận dụng vào VN Chính sách NEP thực chất sách kinh tế thời kỳ độ, ta xét nhiệm vụ kinh tế chủ yếu thời kỳ độ lên CNXH nớc ta *)Phát triển ... nớc kinh tế Nhà nớc kiểm soát , hổ trợ phát triển thân kinh tế , điều chỉnh kinh tế thúc đẩy tiến xã hội Đánh giá tác động nhà nớc kinh tế không dựa vào tiêu tăng trởng hiệu kinh tế mà dựa vào ... phải có sách kinh tế thích ứng thay Chính sách kinh tế nin đợc đề xớng để đáp ứng yêu cầu nhằm tiếp tục kế hoạch xây dựng CNXH giai đoạn b-Nội dung biện pháp chủ yếu sách kinh tế *)Thay sách...
 • 27
 • 802
 • 0

tiểu luận Hà nội – vị trí địa lý chiều sâu lịch sử

tiểu luận Hà nội – vị trí địa lý và chiều sâu lịch sử
... 30 40 km di sõu m gii a vt Vit Nam ó xỏc nh c V bi vy, gii a cht hc Vit Nam hon ton cú t tờn trng Những dòng chữ dới đợc viết với giúp đỡ phó tiến sĩ địa học Huỳnh Thị Ngọc Hơng phó ... vng Bi Chiu di ụ u th k XI ny l mt tỏc phm chng cụ ng, c sc, bn tuyờn ngụn a chớnh tr, a chin lc, a kinh t i vi mnh t trc ú ó cú quỏ kh nghỡn xa v sau ú cng rng r vi truyn thng ... sĩ địa học Huỳnh Thị Ngọc Hơng phó tiến sĩ đồ Lê Ngọc Nam, làm việc trung tâm át-lát Nội Xin chân thành cảm ơn hai đồng chí tam giỏc sụng Hng, ú cú lónh th H Ni, l trng H Ni hay vừng H Ni...
 • 16
 • 110
 • 0

tiểu luận phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính ở nước ta hiện nay

tiểu luận phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính ở nước ta hiện nay
... quát nguyên tắc tập trung dân chủ, em xin phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ý nghĩa nguyên tắc quản hành nước ta nay II Nguyên tắc tập trung dân chủ a • Nội dung Khái quát nguyên tắc tập ... lực dân Đó sở trị để chứng tỏ tập trung dân chủ nguyên tắc quản lý nhà - nước nói chung quản hành nhà nước nói riêng Cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý nguyên tắc tập trung dân chủ quản hành ... chịu trách nhiệm định b Nguyên tắc tập trung dân chủ quản hành • Những sở nguyên tắc tập trung dân chủ quản hành nước ta nay: - Cơ sở trị: Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước mang chất giai...
 • 13
 • 663
 • 2

Tư tưởng chính trị của aristotle trong tác phẩm chính trị đặc điểm ý nghĩa lịch sử

Tư tưởng chính trị của aristotle trong tác phẩm chính trị  đặc điểm và ý nghĩa lịch sử
... tƣởng trị Aristotle có tính nhân văn Chƣơng Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 3.1 Ý NGHĨA CỦA TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE ĐỐI VỚI LỊCH SỬ TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ... KIỆN LỊCH SỬ VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA SỰ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 1.1 ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 1.1.1 ... nội dung, đặ điểm ý nghĩ lịch sử củ tƣ tƣởng trị Aristotle đƣợc thể tập trung tác phẩm Chính trị Phạm vi nghiên cứu: trọng tâm nghiên cứu tác phẩm Chính trị, có liên hệ với tác phẩm Đạo đức học...
 • 27
 • 206
 • 0

tiểu luận cao học Chính sách phát triển du lịch của vientiane trong giai đoạn 2005 đến 2010

tiểu luận cao học Chính sách phát triển du lịch của vientiane trong giai đoạn 2005 đến 2010
... đề lý luận chung thực sách công thực sách phát triển du lịch Vientiane Chương :Thực tiễn việc thực sách phát triển du lịch Vientiane giai đoạn 2005 đến 2010 Chương : Một số giải pháp nâng cao hiệu ... sách su lịch 1.2.2.2 Mục tiêu sách Chính sách phát triển du lịch đưa nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thủ đô Vientiane giai đoạn 2005 đến năm 2010 Với mục tiêu 16 hướng tới thu hút từ triệu đến ... đạt sách thực giai đoạn 2005 đến 2010 với hạn chế số biện pháp phát triển giai đoạn sau Kết cấu tiểu luận Tiểu luận gồm có ba phần: phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung tiểu luận...
 • 35
 • 183
 • 0

TIỂU LUẬN bản CHẤT KHOA học, CÁCH MẠNG, NHÂN văn sức SỐNG của CHỦ NGHĨA mác NIN

TIỂU LUẬN  bản CHẤT KHOA học, CÁCH MẠNG, NHÂN văn và sức SỐNG của CHỦ NGHĨA mác  lê NIN
... học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin Từ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin phân tích xã hội hiện đại Vận dụng thế giới ... ở Trung Quốc, Việt Nam và lòng nhân loại tiến bộ thế giới Bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin – đường đưa nhân loại đến cuộc sống ấm no, ... trôi qua, với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của minh, chủ nghĩa Mác – L nin đã trở thành ngọn cờ cách mạng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chỉ đường...
 • 9
 • 223
 • 0

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO Ở TỈNH KIÊN GIANG

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO Ở TỈNH KIÊN GIANG
... cán nông dân phát triển doanh nghi ệp nh ỏ nông thôn tỉnh An Giang( ICRE) giai đo ạn 2009-2012 Cục Thống kê Kiên Giang( 2011),Niên giám Th ống kê Kiên Giang năm 2011 ,Kiên Giang Sở NN PTNT Kiên Giang( 2012),Báo ... Giới(WTO) Với việc Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh Kiên Giang thuộc Đồng Sông Cửu Long mục tiêu mà muốn nghiên cứu Trên sở nhằm giúp nhà tạo lập sách hoạch định thiết kế sách phù hợp nhằm ... hết diện tích trồng lúa hộ nông dân tỉnh Kiên Giang chưa phù hợp với công suất gặt máy liên h ợp Đa số nông dân phơi lúa đồng ven lộ, số lượng máy sấy lúa ít, hiệu suất sử dụng chưa cao Nông dân...
 • 29
 • 2,155
 • 7

Tiểu luận thanh toán: “ Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Tiểu luận thanh toán: “ Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”
... nghiệm Trung Quốc học thực có ý nghĩa Việt Nam để tiếp tục đẩy nhanh trình tăng trưởng bền vững Từ thực tiễn Trung Quốc rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam điều hành sách tỷ giá hối đoái sau: - Chính ... Bài học rút từ sách hối đoái Trung Quốc 3.2 Hướng sách hối đoái Việt Nam 3.2.1 Bài học rút từ sách hối đoái Trung Quốc Sự thành công Trung Quốc công cải tổ chuyển đổi kinh tế 20 năm qua có phần ... giá hối đoái nước thời kỳ khác nhau, song chế độ tỷ giá thả theo thị trường quy định biến động tỷ giá hối đoái, ngược lại hoàn toàn chế độ tỷ giá cố định theo nhà nước can thiệp để tỷ giá hối đoái...
 • 30
 • 969
 • 1

Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx

Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx
... tiền Tài Chính Quốc Gia mạnh sở đầu tiền cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Khái niệm công công cụ sách tiền tệ 1.1 Khái niệm Chính sách tiền tệ (CSTT) công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, ... ĐẦU Chính sách tiền tệ nhu cầu để ổn định kinh tế vi mô với hạt nhân ổn định tiền tệ, tạo lập tảng cho phát triển chung Mặt khác, kinh tế thị trường chất kinh tế tiền tệ Do việc ổn định đồng tiền ... lao động hơn, công ăn việc làm cao, tỉ lệ thất nghiệp giảm Chính sách tiền tệ thắt chặt: thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉ lệ thất nghiệp tăng -Tăng trưởng kinh tế : Chính sách tiền tệ...
 • 7
 • 357
 • 7

TIỂU LUẬN: “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” – ÁNG HÙNG VĂN LẬP QUỐC MANG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI potx

TIỂU LUẬN: “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” – ÁNG HÙNG VĂN LẬP QUỐC MANG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI potx
... Nam xứng áng hưởng Không thế ,“Tuyên ngôn độc lập thừa nhận tảng trị - pháp lý nước Việt Nam mới, hàm chứa giá trị truyền thống đương đại, vậy, mang giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại trường ... niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2-9, viết này, tác giả đưa luận giải giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại “Tuyên ngôn độc lập Ngày tháng năm 1945 vào lịch sử hào hùng với truyền thống ... có quý độc lập, tự do” vậy, phải “quyết đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” giá trị vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang ý nghĩa thời đại đó, giá trị...
 • 112
 • 1,464
 • 10

bài tiểu luận Phân tích chính sách của nhà nước đối với thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân theo Hiến pháp hiện hành pot

bài tiểu luận Phân tích chính sách của nhà nước đối với thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân theo Hiến pháp hiện hành pot
... II Chính sách Nhà nước thành phần kinh tế thể, tiểu chủ, nhân theo pháp luật hành 1.Khái quát chung sách phát triển kinh tế nhà nước Hiến pháp hành Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành ... nhà nước tạo điều kiện cho thành phần kinh tế thể, tiểu chủ, nhân liên doanh, liên kết bình đẳng với thành phần kinh tế khác thành phần kinh tế nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu nước ... ti doanh, công ti công ti cổ phần, tổ hợp doanh…) Thành phần kinh tế thể, tiểu chủ nhân hình thành dựa sở sở hữu nhân liệu sản xuất chủ yếu Thành phần kinh tế thể, tiểu...
 • 14
 • 716
 • 8

TIỂU LUẬN: Chủ chương ,chính sách của đảng nhà nước trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thi trường pdf

TIỂU LUẬN: Chủ chương ,chính sách của đảng và nhà nước trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thi trường pdf
... kinh tế thị trường phần nội dung Việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường việt nam I chủ chương ,chính sách đảng nhà nước việc chuyển đổi sang kinh tế thi trường 1-Một số nét bật kinh tế nước ... 12 năm 1986, đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam họp đề đường lối đổi kinh tế Đó chuyển sang kinh tế thị trường có quản lí nhà nước Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế vấn đề quan tâm hàng ... đề đổi toàn diện xã hội.Đặc biệt đổi mặt kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường đồng thời cho thấy rõ nhận thức.Không thể tách rời mục tiêu kinh tế xã hội khởi mục tiêu kinh tế sách kinh tế xã...
 • 16
 • 563
 • 0

tiểu luận đề tài chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

tiểu luận đề tài chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... trình chuyển dịch cấu kinh tế Ngợc lại, trình chuyển dịch cấu kinh tế lại đặt đòi hỏi cho nguồn nhân lực tác động đến sách đào tạo phát triển Chuyển dịch cấu kinh tế tác động đến sách đào tạo, phát ... chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt Nam tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế B PHẦN NỘI DUNG I CÁC KHÁI NIỆM Nguồn nhân lực ã Nguồn nhân lực nguồn lực ngời đợc nghiên ... sách cụ thể cho đào tạo cà giáo dục, thể nội dung sau: 2.1 .Chính sách nguồn lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bất kỳ trình đào tạo phải dựa vào nguồn lực Giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn...
 • 28
 • 250
 • 1

tiểu luận tìm hiểu chính sách giá về kinh doanh xuất khẩu gạo tại việt nam

tiểu luận tìm hiểu chính sách giá về kinh doanh xuất khẩu gạo tại việt nam
... vững lúa gạo Việt Nam 4.2 Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất gạo Theo quy định Nghị định 109/2010/NĐ- CP Chính phủ kinh doanh xuất gạo, có 129 doanh nghiệp phép kinh doanh xuất gạo Một số doanh ... USD/tấn gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo giá rẻ Ấn Độ để tiếp tục xuất châu Phi ), xuất gạo Việt Nam đà tiến tới kỷ lục giá trị sản lượng Tính chung tháng qua, giá gạo xuất bình quân Việt Nam đạt ... b Căn để hoạch định sách kinh doanh xuất gạo (chủ yếu xét khía canh sách giá sàn xuất gạo quỹ bình ổn giá gạo) -Nắm rõ vai trò giá gạo sản xuất đời sống vô quan trọng Vì gạo loại thực phẩm thiết...
 • 23
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận tìm hiểu chính sách quản trị nhân sự và hoạch định chiến lược kinh doanh của tập đoàn microsofttiểu luận tìm hiểu chính sách quản trị nhân sự và hoạch định chiến lược của tập đoàn microsoftgiá trị thẩm mỹ và ý nghĩa kinh tế của hoa lancac bai tieu luan ve cach quan tri nhan su trong khach santiểu luận chiến lược quản trị nhân lựctiểu luận phân tích chính sách tiền tệ được việt nam sử dụng trong giai đoạn 2010 2011tiểu luận các học thuyết quản trị nhân lực và định hướng áp dụng trong tập đoàn fpttiểu luận phân tích chính sách thuế cơ sở pháp lý cho việc chống chuyển giá của cơ quan thuế tại việt namtiểu luận phân tích chính sách thuế chủ đề đề xuất một số biện pháp chống chuyển giá ở việt namtiểu luận ứng dụng quản trị nhân lựctiểu luận tìm hiểu chính sách tỷ giá của việt nam từ 1997 2011 liên hệ với chính sách tỷ giá của thái lan trung quốctieu luan chien luoc chinh sach quoc te caphe trung nguyentieu luan thuc thi chinh sach y telý luận chung về chính sách kinh tế mới nep của lênintiểu luận phân tích chính sáchBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lập trình hệ thốngBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng công nghệ in thêuBài giảng kỹ thuật phối màuBài giảng nghệ thuật trang điểmBài giảng phát triển sản phẩm mớiBài 10. Đồng chíMột số cơ chế hỗ trợ tài chính cho SXSH và công nghệ sạch ở việt namBài giảng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồnBài giảng năng lượng môi trườngBài 8. Chiếc lá cuối cùngPigments, inorganicĐề cương bài giảng điện phân không thoát kim loạiBài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000