Cac dang BT este day du

CÁC DẠNG BT HÓA THƯỜNG ĐƯỢC VẬN DỤNG LÀM BÀI THI TN

CÁC DẠNG BT HÓA THƯỜNG ĐƯỢC VẬN DỤNG LÀM BÀI THI TN
... H2SO4 B NaCl tinh thể + H 2SO4 D AlCl3 + H2O Bài tập điều chế tổng hợp chất Hãy làm quen với dạng tập hay gặp Ví dụ 15 Có thể điều chế dung dịch Ba(OH) cách : A cho BaCl phản ứng với dung dịch NaOH ... thích hợp chuyển dần thành phần hỗn hợp sang dạng trung gian, từ dạng trung gian lại dùng phản ứng hoá học để chuyển sang dạng ban đầu chúng hỗn hợp Dới dạng tập thờng gặp Ví dụ 22 Khí NH3 bị lẫn ... nghiệm đòi hỏi nắm loại toán hoá này, với phơng pháp giải cụ thể ngắn gọn cho loại Dới giới thi u dạng toán Bài tập toán cấu tạo nguyên tử Ví dụ 36 Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử 155...
 • 24
 • 278
 • 0

các dạng toán Este bồi dưỡng kiến thức cho HS

các dạng toán Este bồi dưỡng kiến thức cho HS
... chất béo trung tính cần 10,08 gam NaOH Tính số este hóa ? DẠNG :Bài toán liên quan đến phản ứng xà phòng hóa : Este đơn chức : RCOOR’ + NaOH → RCOONa + Este thông thường thủy phân môi trường OH- ... : Một số este đặc biệt Este đơn + NaOH → Muối + Andehit ⇒ Este ……………………………………………………………… Ví dụ :CH3COO-CH=CH2 + NaOH →……………………………………………………………………………………… Este đơn + NaOH → Muối + Xeton ⇒ Este ……………………………………………………………… ... →………………………………………………………………………………… Este đơn + 2NaOH → 2Muối + H2O ⇒ Este ……………………………………………………………… Ví dụ : CH3COO-C6H5+ NaOH →…………………………………………………………………………………………… Este đơn + NaOH → Muối ⇒ Este ………………………………………………………………………...
 • 4
 • 349
 • 0

Bt polime day du cac dang

Bt polime day du cac dang
... http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy's_theorem Internet, Simson’s Line and Its Applications http://www.math.uci.edu/~mathcirc/math194/lectures/inscribed/node2.html Internet, Casey’s Theorem – Generalized Ptolemy’s ... Sawayama and Thebault’s Theorem, Forum Geometricorum, Volume (2003), 225-229 http://forumgeom.fau.edu/FG2003volume3/FG200325.pdf 11 Internet, Ptolemy’s Table of Chords Trigonometry in the second...
 • 16
 • 410
 • 2

Các chuyên đề BDHSG Hoá 9 (Đầy đủ các dạng BT)

Các chuyên đề BDHSG Hoá 9 (Đầy đủ các dạng BT)
... Cô cạn dung dòch thu Trang13 Các chủ đề bồi dưỡng HSG – Hố (Phần Hố học vơ cơ) muối khan Tìm CTHH oxit, biết muối nitrat có khối lượng lớn muối clorua lượng lượng 99 ,38% khối lượng oxit đem hòa ... thu kg CaO, biết H = 85% Trang16 Các chủ đề bồi dưỡng HSG – Hố (Phần Hố học vơ cơ) Bài tập 5: Người ta dùng 490 kg than để đốt cháy lò Sau lò nguội, thấy lại 49 kg than chưa cháy a) Tính H b) ... quặng, biết H = 90 % Chủ đề 4: Tăng giảm khối lượng Bài tập 1: Hòa tan 39, 4g muối cacbonat kim loại hóa trò II H 2SO4 loãng dư thu 46,6g muối sunfat kết tủa Hãy tính khí CO2 thoát đktc công thức...
 • 19
 • 1,091
 • 39

CÁC DẠNG BT HÓA ĐƯỢC DÙNG LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM

CÁC DẠNG BT HÓA ĐƯỢC DÙNG LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM
... phần hỗn hợp sang dạng trung gian, từ dạng trung gian lại dùng phản ứng hoá học để chuyển sang dạng ban đầu chúng hỗn hợp Dới dạng tập thờng gặp Ví dụ 22 Khí NH3 bị lẫn nớc, dùng chất chất sau ... hoá học Bài toán hoá chiếm tỉ lệ đáng kể cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớn việc đánh giá thí sinh, phân loại thí sinh Việc rèn luyện kĩ giải toán hoá trắc nghiệm ... H2SO4 B NaCl tinh thể + H 2SO4 D AlCl3 + H2O Bài tập điều chế tổng hợp chất Hãy làm quen với dạng tập hay gặp Ví dụ 15 Có thể điều chế dung dịch Ba(OH) cách : A cho BaCl phản ứng với dung dịch NaOH...
 • 24
 • 267
 • 0

Các dạng BT bồi dưõng HSG chương kim loại

Các dạng BT bồi dưõng HSG chương kim loại
... hợp kim sắt Hợp kim Hợp kim chất rắn thu đợc sau làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác hỗn hợp kim loại phi kim Hợp kim sắt Gang Thép Các hợp - Gang hợp kim sắt với - Thép hợp kim sắt ... ứng kim loại với dung dịch muối Kim loại hoạt động hoá học mạnh (trừ kim loại tác dụng với nớc nhiệt độ thờng nh: K, Ca, Na ) đẩy kim loại hoạt động yếu khỏi dung dịch muối tạo thành muối kim loại ... huỷ kim loại, hợp kim môi trờng tự nhiên tác dụng hoá học đợc gọi ăn mòn kim loại Tuỳ theo môi trờng mà kim loại tiếp xúc bị ăn mòn nhanh hay chậm, nhiệt độ cao kim loại bị ăn mòn C Sự phá huỷ kim...
 • 39
 • 430
 • 11

Bài soạn Các dạng BT bồi dưỡng HSG Hóa 9

Bài soạn Các dạng BT bồi dưỡng HSG Hóa 9
... chất A Tính giá trị V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hồ tan hồn tồn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hố trị II dung dịch HCl thu ... dịch, biết độ tan CuSO4 100C 17,4g ĐS: mCuSO 5H O = 30, 7( g ) -DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HỐ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hồ tan 21g kim loại hố trị II dung dịch H 2SO4 lỗng dư, người ... 18: Hợp chất với oxi ngun tố X có dạng XaOb gồm ngun tử phân tử Đồng thời tỉ lệ khối lượng X oxi : 1, 29 Xác định X cơng thức oxit ĐS: X P → oxit X P2O5 Câu 19: Hồ tan hồn tồn 12,1 gam hỗn hợp...
 • 24
 • 211
 • 0

PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE ĐẦY ĐỦ

PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE ĐẦY ĐỦ
... ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH ... bỡnh ca este X, Y l: CnH2n+1COO C m H m Vỡ X, Y u l este n chc, no, mch h nờn: n H O = nCO = 6,38/44 = 0,145 mol meste + mO = 44 nCO + 18 n H O meste = 3,31 gam Ta cú : mO (trong este) = meste ... CH2=CHCOOC2H5 Gii: * Nhn xột: T cỏc ỏp ỏn ta thy chỳng u l este t cụng thc este l RCOOR Meste = 3,125.32 = 100 neste = 20/100 = 0,2 mol nNaOH p = neste = 0,2 mol nNaOH d = 0,3 0,2 = 0,1 mol mNaOH...
 • 19
 • 1,205
 • 4

Các dạng BT bồi dưỡng HSG hóa 8

Các dạng BT bồi dưỡng HSG hóa 8
... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... nguyên tố: 38, 61% K; 13 ,86 % N lại O j) D có khối lượng mol phân tử 126g; thành phần % khối lượng nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S lại O k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nặng NaNO3 1 ,86 lần l)...
 • 36
 • 259
 • 0

skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các dạng bài tập đạo đức lớp 3

skkn Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các dạng bài tập đạo đức lớp 3
... I Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy dạng tập Đạo đức lớp 3: Qua thực tế nghiên cứu áp dụng giảng dạy ca nhiều năm qua, đa số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy dạng tập ... cu tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy dạng tập đạo đức lớp 3" Mục tiêu giáo dục đạo đức Tiểu học nói chung lớp nói riêng là: 1, Về kiến thức: Có hiểu biết ban đầu số chuẩn ... "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy dạng tập Đạo đức lớp 3" giỳp cỏc em c hc i ụi vi hnh Qua nghiên cứu nội chơng trình, mục tiêu, tài liệu, môn học nh cấu trúc Vở tập môn Đạo...
 • 20
 • 407
 • 1

Nghiên cứu sự chuyển hóa giữa các dạng tri thức vận dụng vào dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và không gian: Luận văn Thạc s Nghệ An

Nghiên cứu sự chuyển hóa giữa các dạng tri thức vận dụng vào dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và không gian: Luận văn Thạc s Nghệ An
... có chuyển hoá qua chúng 2.1.1.1 S chuyển hoá từ tri thức vật sang tri thức phương pháp S chuyển hoá từ tri thức vật sang tri thức phương pháp phân chia theo dạng sau: a Tri thức vật s dụng vào ... tri n dạng tri thức chuyển hóa dạng tri thức Do đặc điểm môn học, chuyển hóa diễn môn học khác có khác Trong chương tìm hiểu chuyển hóa dạng tri thức dạy học phương pháp toạ độ mặt phẳng va không ... hoá thành tri thức phương pháp 2.1.1.2 S chuyển hoá từ tri thức phương pháp sang tri thức vật a Tri thức phương pháp phương tiện kết hoạt động dạy học Toán giúp học sinh hình thành tri thức vật...
 • 101
 • 97
 • 0

skkn các DẠNG bài tập ỨNG DỤNG dãy điện hóa và QUY tắc TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học KHỐI 12

skkn các DẠNG bài tập ỨNG DỤNG dãy điện hóa và QUY tắc TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học KHỐI 12
... 27 năm BM03-TMSKKN CÁC DẠNG BÀI TẬP ỨNG DỤNG DÃY ĐIỆN HĨA VÀ QUY TẮC α TRONG CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC KHỐI 12 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Chương trình hóa học 12 ban A khác ban B chương trình cũ nặng chỗ ... NGHIỆM Năm học : 2 012 – 2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm : CÁC DẠNG BÀI TẬP ỨNG DỤNG DÃY ĐIỆN HĨA VÀ QUY TẮC α TRONG CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC KHỐI 12 Họ tên tác giả : Phan Ngọc Hồng Tổ : Lý- Hóa Lĩnh ... -2002-2003 Hóa học lớp 12 (Chương trình nâng cao) - NXB Giáo Dục Hóa học lớp 12 (Chương trình chuẩn) - NXB Giáo Dục Sách giáo viên 12 (Chương trình nâng cao)- NXB Giáo Dục Sách giáo viên 12 (Chương trình...
 • 34
 • 250
 • 0

DỰ đoán các DẠNG bài tập dạy

DỰ đoán các DẠNG bài tập dạy
... dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 22,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 70,33 B 76,81 C 83,29 D 78,97 Câu 69: Nung 9,04 gam hỗn hợp ... khí thoát từ catot Lấy 1/2 dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch AgNO lấy dư thu y gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị y A 86,1 B 53,85 C 43,05 D 29,55 Câu 88: Cho 66,2 gam hỗn hợp...
 • 13
 • 187
 • 1

Các dạng bao bì thông dụng

Các dạng bao bì thông dụng
... cao - Cơng dụng: + Sản xuất túi + OPP chế tạo dạng màng để ghép tạo ngồi cho bao nhiều lớp + Tác dụng: nhằm tăng tính chống thấm khí dễ xé rách để mở bao bì, tạo độ bóng cao cho bao Tiểu luận ... cao 100 oC Nhiệt độ hàn dán mí bao PP 140 oC • Ứng dụng: dùng làm bao lớp thực phẩm khơng u cầu chống oxy hóa cách nghiêm ngặt _ Tạo thành sợi, dệt thành bao đựng lương thực ngũ cốc với ... phương pháp ghép sử dụng rộng rãi đặc biệt ứng dụng nhiều ghép màng nhơm với giấy Tiểu luận mơn Cơng Nghệ Bao 22 Giới thiệu chung bao nhựa Keo sử dụng phương pháp ghép dạng keo polymer nhân...
 • 26
 • 752
 • 6

Xây dựng phần mềm chương trình tạo ra các dạng xung điều trị dùng trong vật lý trị liệu

Xây dựng phần mềm chương trình tạo ra các dạng xung điều trị dùng trong vật lý trị liệu
... học ngành Xử thông tin Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, khóa 2005 – 2007 Tôi xin cam đoan luận văn “ XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH TẠO CÁC DÒNG XUNG ĐIỀU TRỊ DÙNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU ”, trực ... CÁC DÒNG XUNG ĐIỀU TRỊ DÙNG TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU để trình bày mục đích, lí toàn trình thiết kế ứng dụng triển khai thực tiễn máy điều trị điện xung BK- eT2 CHƯƠNG I: CÁC DÒNG ĐIỆN XUNG TẦN SỐ ... sở liệu vào chip tạo sóng 82 III.2 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH 82 III.2.1 Modul chương trình cho khối tạo dạng sóng đường bao 84 III.2.2 Modul chương trình cho khối tạo dạng...
 • 98
 • 542
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: các dạng toán về sóng dừngcác dạng bài thi tuyển dụngcác dạng bài tập dãy điện hóacác dạng bài tập về đường tròn lớp 9các món ăn chay đầy đủ dinh dưỡngcác dạng câu hỏi thường dùng trong tiếng anhcác dạng bài tập dãy sốcác dạng bài tập về đường tiệm cậncác dạng viết phương trình đường thẳng trong không giancác dạng toán phương trình đường thẳngcác dạng toán phương trình đường thẳng trong không giancác dạng của phương trình đường thẳngcác dạng viết phương trình đường thẳnghướng dẫn đăng ký webmoney đầy đủcác dạng bài tập về đương lượngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây