CHỐNG ĂN MÒN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG VÙNG THỦY TRIỀU BIỂN

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÌNH TRẠNG ĂN MÒN TÔNG CỐT THÉPVÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN CANXI NITRÍT" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cấu tông cốt thép ứng suất trước không cho phép xuất vết nứt Một số kinh nghiệm sử dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitrít Việt Nam Trong số biện pháp bảo vệ hỗ trợ đưa TCXDVN 327:2004 sử dụng chất ... Cl- 4.2 Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn cốt thép CN phòng thí nghiệm Bên cạnh vấn đề rõ ràng như: chế ức chế, ảnh hưởng CN đến cấu trúc hồ xi măng [3, 4, 5]… nghiên cứu làm rõ vấn đề sử dụng CN ... ứng dụng CN thực tế, chủ yếu chưa nghiên cứu ứng dụng CN cách đầy đủ điều kiện Việt Nam để có sở vững cho việc ứng dụng rộng rãi thực tế 4.1 Cơ chế ức chế ăn mòn cốt thép canxi nitrít Cơ chế ngăn...
 • 5
 • 475
 • 3

nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường

nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường
... CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĂN MÒN BÊ TÔNG VÀ BÊ T TÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG 86 T 4.1 Giải pháp khắc phục ăn mòn tông tác động môi T T T trường ... phục ăn mòn tông tác động môi trường 4.2 Giải pháp khắc phục ăn mòn tông cốt thép tác động môi trường 4.3 Các giải pháp vật liệu nhằm nâng cao độ bền BT & BTCT công trình thủy lợi 4.4 Kết ... nghiên cứu tìm chế ăn mòn BT & BTCT tác động môi trường đưa giải pháp khắc phục tình hình ăn mòn BT & BTCT công trình thủy lợi cần thiết Đề tài: Nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn...
 • 120
 • 734
 • 6

Câu hỏi và đáp án môn tông cốt thép

Câu hỏi và đáp án môn bê tông cốt thép
... dáng chia cấu kiện chịu uốn làm hai loại ? Bản dầm 34 Cấu tạo cốt thép gồm loại cốt thép ? Cốt thép chịu lực cốt phân bố 35 Cốt thép dầm gồm loại ? Cốt dọc chịu lực, cốt dọc cấu tạo, cốt đai cốt ... khả chịu lực cốt thép 37 Hãy phân biệt ngắn gọn đặt cốt thép đơn đặt cốt thép kép ? Đặt cốt đơn : Cốt thép As đặt vùng chịu kéo Đặt cốt kép : Cốt thép As đặt vùng chịu kéo, có cốt thép As’ đặt ... 49 Trong cấu kiện chịu nén ta đặt khung cốt thép gồm loại cốt thép ? Cốt thép dọc cốt thép ngang ( cốt đai ) 50 Trong cấu kiện chịu nén tâm lệch tâm cốt thép dọc đặt ? Chịu nén tâm : đặt theo...
 • 8
 • 1,289
 • 9

Nghiên cứu chế tạo điện cực magnetite sử dụng làm anode trong hệ thống bảo vệ điện hóa chống ăn mòn các kết cấu thép trong môi trường nước biển

Nghiên cứu chế tạo điện cực magnetite sử dụng làm anode trong hệ thống bảo vệ điện hóa chống ăn mòn các kết cấu thép trong môi trường nước biển
... loại kết cấu cần bảo vệ chống ăn mòn môi trường biển Nghiên cứu khả ứng dụng anốt manhêtit lĩnh vực điện hóa khác, như: Xử lý nước thải công nghiệp, môi trường, khử muối Nghiên cứu khả sử dụng ... 1.3 mô tả chế ăn mòn kim loại chế bảo vệ catốt Phương pháp bảo vệ catốt dòng điện Kim loại cần bảo vệ điện cực nối với điện cực khác khó tan điện cực phụ hệ điện hóa Sau dùng dòng điện chiều ... Hình 1.3 Cơ chế ăn mòn điện hóa kim loại bảo vệ catốt [12] 1-Phân cực ăn mòn kim loại 2 -Bảo vệ protector 3 -Bảo vệ nguồn điện Sự ăn mòn dung dịch xảy trình điện hóa, phản ứng điện hóa anốt catốt...
 • 27
 • 142
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN BÊ TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
... tông cho thấy dùng phụ gia diatomit hạn chế ăn mòn tông vùng chua phèn, mặn 5/ Ngăn cách tông với môi trường nước ăn mòn: Sơn mặt kết cấu biện pháp ngăn cách tông với môi trường ăn ... CHUA MẶN ĐBSCL 2.1 Tình trạng ăn mòn tông vùng chua, mặn 39 Nghiên cứu khảo sát kết cấu tông công trình vùng chua, mặn ĐBSCL: Bề mặt tông kết cấu công trình vùng mực nước thay đổi, vùng ... ăn mòn hợp chất hóa học làm giảm độ ăn mòn cốt thép Việc pha chất ức chế vào tông coi biện pháp bảo vệ cốt thép chống ăn mòn Phương pháp bảo vệ ca tốt biện pháp hiệu dùng để chống ăn mòn cốt...
 • 150
 • 477
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng Canxi Nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho tông cốt thép trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng Canxi Nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông cốt thép trong điều kiện Việt Nam
... ứng dụng v phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật giải pháp ức chế ăn mòn Cốt thép canxi nitrít 6.1 ứng dụng canxi nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép: Tác giả ứng dụng CN làm phụ gia ức chế ăn ... môi trờng biển Việt Nam Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu luận án nghiên cứu ứng dụng canxi nitrít làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho tông cốt thép điều kiện Việt Nam Để đạt đợc mục ... có đảm bảo hiệu ức chế ăn mòn cốt thép lâu dài 13 Chơng nghiên cứu hiệu ức chế ăn mòn Cốt thép canxi nitrít tông 4.1 Nghiên cứu khả ức chế ăn mòn thép NCXM: 0.06 Tốc độ ăn mòn (mm/năm) 0.05...
 • 27
 • 636
 • 2

Câu hỏi môn tông cốt thép

Câu hỏi môn bê tông cốt thép
... khoảng hở cốt thép ? Câu 59: Tại đặt cốt thép thành nhiều lớp, cốt thép lớp cạnh phải phương thẳng đứng, không đặt cốt thép lớp chèn vào khoảng hở cốt thép lớp kia? Câu 60: Việc bố trí cốt thép xuất ... tựa? Câu 20: Tiết kiệm thép cách uốn số cốt thép chịu mô men dương nhịp kết hợp chịu mô men âm gối nên dùng nào? Câu 21: Quy định số cốt thép mặt kéo vào neo vào gối tựa sau giảm cốt thép ? Câu ... định nó? Câu 71: Thế tiết diện sau cốt uốn cách xác định nó? Câu 72: Trình bày quy định điểm uốn cốt thép? Câu 73: Việc uốn cốt thép kết hợp làm cốt xiên tiến hành theo trình tự nào? Câu 74: Việc...
 • 8
 • 1,783
 • 39

ĐỒ ÁN TÔNG 2- Đố án Cầu Tông Cốt Thép DƯL

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2- Đố án Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL
... 100 = 0,19% 2,585  Chấp nhận cốt thép chọn Vậy : Cốt thép chịu kéo As : 3Φ 25+ 3Φ 28 ( 33,2 cm2 ) nằm bên phải ; cốt thép chịu nén A’s :2 Φ 16 ( 4,02 cm2 ) nằm bên trái cột b) Tính với cặp ... (kN) +Trục B : -Ta xét trường hợp cột B chịu tác dụng lực hãm cầu trục bên phải cầu trục bên trái -Trường hợp lực hãm cầu trục bên phải Tmax =18,72 (kN) R = 13,07 (kN) MI =0 (kNm) My = 13,07.2,65 ... 0 28 TÍNH TOÁN CỘT Chọn vật liệu : -Bê tông B20 có Rbt =11,5.103 kN/m2 ; Rbt =900 (kN/m2 ) ;Eb = 27.106 (kN/m2) - Thép AII có Rs = 280000 (kN/m2) ; Es = 2,1.108 (kN/m2) I.TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN...
 • 67
 • 1,360
 • 2

ảnh hưởng ma sát âm đến sức chịu tải của cọc tông cốt thép trong đất yếu ở đồng bằng sông cửu long

ảnh hưởng ma sát âm đến sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép trong đất yếu ở đồng bằng sông cửu long
... trờng hợp cọc không bị CÔNG TRìNH THựC Tế ĐồNG BằNG ảnh hởng ma sát âm nhng lúc ny ma SÔNG CửU LONG Tác giả nghiên cứu ảnh hởng ma sát âm đến sức chịu tải cọc tác nhân l lớp đất đắp đất yếu công ... diện ngang cọc; Is- hệ số ảnh hởng Theo Vesic: Is = + 0,35 L D (3.11) 3.4 Xác định sức chịu tải cọc đến xét ảnh hởng ma sát âm sát thnh bên giảm có đoạn cọc chịu ảnh hởng ma sát âm có chiều ... thể tích đất chất hữu đất bị phân hủy CƠ Sở Lý THUYếT XáC ĐịNH SứC CHịU TảI CủA CọC KHI XéT ĐếN ảNH HƯởNG MA SáT ÂM Trên tảng quan điểm xuất ma sát âm tơng quan độ lún đất v độ lún cọc, tác giả...
 • 8
 • 4,357
 • 44

Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3d) trong kết cấu tông cốt thép công trình thuỷ lợi

Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3d) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi
... - 23 - Nghiờn cu ng dng li thộp khụng gian ba chiu (3D) kt cu BTCT cụng trỡnh Thy li Chng C S Lí LUN CễNG NGH LI THẫP KHễNG GIAN BA CHIU (3D) LM CT CHU LC TRONG KT CU Bấ TễNG CT THẫP 2.1 TNG TC ... dng li thộp khụng gian ba chiu (3D) kt cu BTCT cụng trỡnh Thy li Tng gch 110 270 kg/m2 Tng gch 220 450 kg/m2 Sn bờ tụng ct thộp dy 8cm 300 kg/m2 Trong trng hp vt cỏc khụng gian ln hn, sn ny s ... dng li thộp khụng gian ba chiu (3D) kt cu BTCT cụng trỡnh Thy li Chng I TNG QUAN V NGHIấN CU NG DNG KT CU Bấ TễNG CT THẫP 3D TRONG XY DNG CễNG TRèNH Vic dựng li thộp b trớ khụng gian tng cng kh...
 • 211
 • 579
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dự án đầu tư cầu thuận phuớcbiện pháp làm giảm và chống xâm thựcnghiệm bền chong chóng theo yêu cầu xâm thựcchống lại cơn cáu kỉnhkiến thức cho cha mẹcầu treo dây võng thuận phướccau day vang thuan phuoc3 6 3 các phương án khắc phục tình trạng suy thoái kết cấu trong môi trường xâm thực công nghiệpcác phương pháp nhận thực và chống xâm nhập trái phép nhằm nâng cao khả năng bảo mật của mạng wlankiểm tra chong chóng theo điều kiện xâm thựcco so ly luan va thuc te ve vai tro cua gia dinh trong bao ve cham soc va phong chong xam hai tre emđấu tranh chống xâm hại các di tích lịch sử văn hóa chống các biểu hiện phản văn hóa bảo vệ thuần phong mỹ tục xây dựng đời sống văn hóa mớikháng chiến chống xâm lược tốngcông thức cấu tạo hợp chất hữu cơphòng chống xâm nhập idsipscông thức cấu tạo của chấtCataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔILuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCông nghệ Sản xuất izo octanCấu hình DHCP trên linuxTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linux“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngCấu hình web server trên linuxLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh