CÁC LOẠI XI MĂNG THEO TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI (ASTM)

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p10 ppt
... triệt tiêu nicol phân tích Nếu ánh sáng tới ánh sáng tự nhiên ta khơng thể làm triệt tiêu cường độ ánh sáng ló k lic d o m w o SS.20 Phân biệt loại ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực ... A A A (a) - Phân cực thẳng: I triệt tiêu (b) (c) - Phân cực elip: I cực tiểu - Phân cực tròn : I không đổi H.49 Chú ý : Trong trường hợp tổng qt, chiếu chùm tia sáng qua nicol phân tích A quay ... ánh sáng phân cực Muốn phân biệt tính phân cực chùm tia sáng, ta cho chùm tia phân cực qua nicol phân tích A Quay nicol A quanh phương truyền tia sáng ♦ Nếu có vị trí A chặn lại hồn tồn ánh sáng...
 • 5
 • 259
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p9 docx
... chiết suất bất thường theo pháp tuyến no = chiết suất thường Hiệu số pha tương ứng : ϕ = = πδ λ π e ( n en − n o λ ) Trong trường hợp đặc biệt trục quang học song song với mặt tinh thể, tia thường ... động elip Cho chấn động qua nicol phân tích A (hình vẽ 34) Gọi ( và( góc hợp phương chấn động OP OA (ứng với nicol phân cực nicol phân tích) với phương ưu đãi Ox, chứng minh đoạn 5.15, ta tính cường ... sử ánh sáng chiếu tới mỏng ánh sáng phân cực thẳng OP Khi vào bản, chấn động OP phân tích thành hai chấn động thành phần OP1 OP2 theo phương ưu đãi Ox, Oy Các chấn động OP1, OP2 truyền qua e...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p8 pot
... k lic Vậy phương trình chấn động elip Ta xét trường hợp quen thuộc thí nghiệm để phương chấn động OP hợp với phương trục quang học T1 T2 góc 45o α = 450 ⇒ a = b = a 2 Phương trình (5.21) trở ... song với hai trục quang học hai tourmaline T1 T2) Suy : x sin ϕ = cos ω t.sin ϕ a x cos ϕ = cos ω t.cos ϕ a (14.1) ĉ y x − cos ϕ = sin ω t.sin ϕ b a (14.2) Bình phương vế phương trình (14.1) (14.2), ... chấn động sáng có dạng s=acos(t Trong hình 28(b), trục Ox1, Oy1 song song với trục quang học hai tourmaline T1, T2 Các chấn động truyền qua T1 T2 hai thành phần vng góc chấn động s nên viết dạng:...
 • 5
 • 225
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p7 pdf
... = Ver cos θ t t Chiết suất bất thường theo tia :Ġ Chiết suất bất thường theo pháp tuyến n en = c c n = = er Ven Ver cosθ cosθ Vậy nen = nen cosθ SS.9 Cách vẽ tia khúc xạ Cách vẽ Huyghens S Môi ... băng lan, ta chùm tia ló Hứng chùm tia lên kính phân tích M thủy tinh góc tới iB = 57( Quay gương M xung quanh phương tia tới, ta thấy cường độ chùm tia phản chiếu (ứng với chùm tia ló trên) thay ... trục quang học xiên góc với mặt phẳng tới, tia khúc xạ bất thường Re khơng nằm mặt phẳng tới Nhận xét thứ hai : Trong trường hợp trục quang học nằm mặt phẳng tới, hai mặt phẳng chính, ứng với tia...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p6 doc
... quang học S I J Trong trường hợp hình vẽ 13, ánh sáng truyền qua dị hướng song song với trục quang học, ta tia ló nhất, tn theo định luật Descartes khúc xạ (tại I J) Các mơi trường có trục quang học ... hai trục quang học gọi mơi trường lưỡng trục Ta đề cập tới mơi trường dị hướng đơn trục - Mặt phẳng hợp trục quang học tia thường gọi mặt phẳng tia thường Mặt phẳng hợp trục quang học với tia bất ... ta có phân cực phần Ta định nghĩa độ phân cực chùm tia sáng δ = Với I − I1 I + I1 (5.2) ≤ δ ≤1 Với chùm tia phản xạ, ta có : - Các trường hợp đặc biệt : δp = I p − I p1 I p + I p1 * Chùm tia tới...
 • 5
 • 231
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p5 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p5 pot
... truyền (tia sáng) mặt phẳng phân cực H Hình vẽ ứng với ánh sáng phân cực thẳng Mặt phẳng hợp bởiĠ vàĠ mặt phẳng chấn động Mặt phẳng chứa tia sáng thẳng góc với véctơ điệnĠ gọi mặt phẳng phân cực, ... A4, cường độ tia I’R cực tiểu (tại A2 A4 tối nhất) khơng thể triệt tiêu Ta giải thích sơ thí nghiệm sau : Chùm tia sáng SI chùm tia sáng tự nhiên nên chấn động sáng có tính đối xứng theo tất phương ... tự nhiên thành ánh sáng phân cực nên gọi kính phân cực Gương M’cho ta biết ánh sáng tới (II’) ánh sáng phân cực nên gọi kính phân tích SS.3 Định luật Brewster Từ cơng trình thực nghiệm, Brewster...
 • 5
 • 224
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p4 pot

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p4 pot
... ta có : ⎡ P λ P G = ⎢1 − − ρ λ ' ρ ⎣ ' (9.35) Ứng dụng a Áp dụng vào hiển vi kính học: Ta thấyĠ Do ghi toàn đồ ta dùng bước sóng ngắn, thí dụ tia X chẳng hạn, tạo lại ảnh ta dùng bước sóng lớn ... sánh (9.22) với thừa số tương ứng biểu thức (9.21), ta : − λ ρ λ P − λ ' ρ ' = − λ ' P ' (9.23) Làm tương tự với biểu thức (9.20), ta tìm hệ thức xác định khoảng cách P” từ ảnh liên hợp S” tới ... λ p ⎢ ⎤ ⎥ ⎦ (9.20) Gọi P' khoảng cách tử ảnh ảo S' tới toàn đồ Muốn tìm P' ta so sánh biểu thức (9.19) tới biểu thức tổng quát sóng cầu phát nguồn điểm S’ đặt cách toàn đồ ột đoạn P’ Bỏ qua thừa...
 • 5
 • 231
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p3 ppsx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p3 ppsx
... Đại học Michigan dùng ánh sáng Laser He - Ne chụp ảnh rõ ràng phép toàn ký Ngày toàn ký ngành quang học có triển vọng có nhiều ứng dụng ngành giao thoa kế học, khí tượng học, địa vật lý học, ... - Giai đoạn tạo lại hình : Đem rọi toàn đồ chùm tia song song, đơn sắc Các chi tiết toàn đồ làm chùm tia sáng qua bị nhiễu xạ Hiện tượng nhiễu xạ tạo lại ảnh vật mà ta chụp Gabor thực thí nghiệm ... có giao thoa sóng phẳng phản xạ từ gương M tới kính ảnh sóng nhiễu xạ vật A Sau đem rửa kính ảnh, ta toàn độ Đem rọi toàn đồ chùm tia đơn sắc song song, với góc tới ghi (vẫn dùng ánh sáng laser...
 • 5
 • 197
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p2 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p2 docx
... o SS.7 QUANG PHỔ CÁCH TỬ Ngun tắc Trong máy quang phổ cách tử, phận tán sắc cách tử thay cho lăng kính Ta có : sin i – sin io = k λ n hay sini = sinio + kλn Vậy góc nhiễu xạ i thay đổi theo bước ... Cách tử tán sắc lăng kính, màu tương đối phân bố theo ( 0,75 0,6 0,5 0,4 0,4µ H 47 Quang phổ lăng kính 0,5 Quang phổ cách tử Đo độ dài sóng cách tử Áp dụng cơng thức sini = sinio + k ( n λ= sin ... • Với cách tử, ta nhiều quang phổ (bậc 1, bậc 2, ) • Bậc quang phổ lớn, quang phổ rộng, độ tán sắc lớn • Trái với trường hợp lăng kính, tán sắc cách tử, độ dài sóng lớn, xạ lệch nhiều • Cách tử...
 • 5
 • 198
 • 0

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p1 docx

Giáo trình phân tích ứng dụng năng suất tản nhiệt của các tia quang học theo tiêu chuẩn nhiễu xạ p1 docx
... vật sáng nhiễu xạ bị phân cách khoảng tối có độ sáng yếu trị số tối thiểu Người ta đo suất phân cách quang cụ suất phân cách vật kính Chúng ta thừa nhận tiêu chuẩn sau đây, gọi tiêu chuẩn Rayleigh ... kính độ vật kính kính thiên văn Góc ( gọi suất phân cách kính thiên văn bước sóng ( k lic d o m w o SS.6 NĂNG SUẤT PHÂN CÁCH CỦA CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Tiêu chuẩn Rayleigh C m o c to bu y bu to k ... sáng nhiễu xạ phân biệt mắt cực đại tâm ảnh nhiễu xạ trùng với cực tiểu thứ ảnh nhiễu xạ Giả sử ta quan sát hai điểm A A’ Po hình học, nghĩa tâm ảnh nhiễu hai ảnh nhiễu xạ P’o hai ảnh xạ Mắt phân...
 • 5
 • 193
 • 0

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI
... protection Bảo vệ so lệch đoạn dẫn 87G - Rơle bảo vệ so lệch máy phát 87L - Rơle bảo vệ so lệch đường dây 87M - Rơle bảo vệ so lệch động 87T - Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp 87TG - Rơle bảo vệ so ... nhanh phía thứ cấp hiệu theo ANSI - 50G 51 Thuật ngữ Tiếng Việt Thuật ngữ Tiếng Anh AC Time Overcurrent Relay (tạm dịch tham khảo) Rơle dòng chạm đất cắt nhanh phía trung tính Rơle dòng (xoay ... Switch Rơle mức dầu 72 DC Circuit Breaker Máy cắt điện chiều 73 Load-Resistor Contactor Tiếp điểm có trở chịu dòng tải 74 Alarm Relay Rơle cảnh báo (rơle tín hiệu) hiệu theo ANSI Thuật ngữ Tiếng...
 • 5
 • 10,103
 • 171

TÀI LIỆU VỀ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI VÀ IEEE

TÀI LIỆU VỀ CÁC RƠLE BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN ANSI VÀ IEEE
... REF5 ANSI Standard Device Designation Numbers Copyright 2002 Kilowatt Classroom, LLC Master Element is ... resistor, such as a machine field, a machine armature, a capacitor, or a reactor) eBook for You 1) ANSI Standard Device Designation Numbers Copyright 2002 Kilowatt Classroom, LLC 18) Accelerating ... circuits which are used to increase or decrease the speed of a machine 19) Starting-to-Running Transition Contactor is a device that operates to initiate or cause the automatic transfer of a machine...
 • 7
 • 791
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: các loại xi măng trong xây dựngcác ký hiệu điện theo tiêu chuẩn ieccác loại xi mănglieu cac tieu chuan quoc te tieu chuan nuoc ngoai co the ap dung cac tieu chuan vn can xay dung trong he thong ttkhcnqgkhuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài và các giải pháp khoa học tiến bộcác phương pháp hàn theo tiêu chuẩn quốc tếHoàn thiện hoạt động cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Địnhnhững bài văn tả cảnh biển hay nhấtnhững bài văn miêu tả con đường từ nhà đến trường hay nhấtKế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí tại viễn thông Phú Yên.Kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungMở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà.Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.những bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 22. p-ph, nhBài 19. s, rPhân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.Phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển cây keo lai trên địa bàn